13.701 resultaten in 'Oost-Indische bronnen'

Titel Familienaam Tussenvoegsel Voornaam Plaats Foto Download afbeelding
Akte van adoptie door het echtpaar Jacob Treonatus Willems en Deliana Clasina de Novius van Arnoldus Willems, zoon van hun slavin Rosetta van Balij, opgesteld door notaris Nicolaas van Bergen van der Grijp. Batavia Download
Inventaris van de boedel van Maria Elizabeth Wechter, weduwe van Lange, opgesteld door de weeskamer te Batavia. Inventaris van de boedel van Wilhelmina Anthonij, weduwe van Frans Fransz, opgesteld door de weeskamer te Batavia. Batavia Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Maria Constance Louise Jansz, gedaan door de executeur testamentaire J. E. Hoofsteeder. Batavia Download
Akte van adoptie door Barent Scheuter van Hendrik, zoon van de slavin Dorothea van Batavia, opgesteld door notaris Gerard Joan Runstorff. Deels in slechte staat. Batavia Download
Akte van transport aan Michiel van Milingen van de slaaf Medie van Boegis, opgesteld door notaris Albertus Domburg. Met ondergeschreven onderhandse akten van transport. Tevens een akte van adoptie door Fredrik Michiels van Jan Willem Michielsz, zoon van Poengoet, opgesteld door notaris Gerrit Drost. Deels in zeer slechte staat. Batavia Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Joseph Antoon Bruns, gedaan door de weeskamer. Bruns Joseph Antoon Batavia Download
Stukken betreffende de nalatenschap van Pieter Jansen, afgehandeld door de curator ad lites Egbert Simon Smit. Met retroacta, 1792-1801. Deels dubbel gefilmd. Deels in slechte staat. Batavia Download
Akte van adoptie door Louis August Dormanceij Domois van Louisa Augustina, dochter van Matje of Songo van Padang, opgesteld door notaris Herman Scheltus. Batavia Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Augusta Theodora Cobet, gedaan door de vader P. Cobet. Batavia Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Hendrik van Kamp, gedaan door de executeuren testamentaire Willem Frederik Waech en Louis Bohl. Batavia Download
Akte van adoptie door Adrianus Burchardus de Kock en Jacob Sechuijsen, als executeurs testamentaire van Johannes Petrus Lencke, van Johannes Petrus Lencke, zoon van Juno van Mandhaar, vrijgegeven slavin van dhr. Lencke, opgesteld door notaris Benedictus Lambertus van Zitter. Batavia Download
Verzoekschrift van Jeronimus Fiers aan het College van Boedelmeesters te Batavia, betreffende het verkrijgen van een officieel document van overschrijving van een huis van Charles Maudes aan de heer Fiers. Batavia Download
Akte van adoptie door Hendrik van Galen van Johannes Hendrik van Galen, zoon van Jacoba Catharina Andries, opgesteld door notaris Jacob Pierre Freni. Batavia Download
Akte van adoptie door Christiaan Jacobi van de slavin Jacoba Elizabeth Jansen, eerst genaamd Flora van Tamboko, opgesteld door notaris Jan Jacob van Polanen de Bevere. Batavia Download
Inventaris van de boedel van Adriana Cordenoot, echtgenote van Philippus Gerrard Juriaan Ondaatje, opgesteld door de weeskamer. Batavia Download
Akte van adoptie door Tertullianus Martinus Jansz van Martina Magdalena Jans, dochter van Marlea, opgesteld door notaris Huibert Ketelaar. Batavia Download
Akte van borgstelling door Moses Ult en Salomon Joseph voor Fredrik Muller, als in huwelijk hebbend Elsie Gurgas, weduwe van Jacobus Winck, ten behoeve van Jan Eekelenberg en Laurens Sluijter, als executeurs testamentaire, opgesteld door notaris Leendert Rolff. Deels in slechte staat. Batavia Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Hermina Alexander, gedaan door Gerrit Frederik Hanibals. Batavia Download
Akte van adoptie door het echtpaar Pieter Lodewijk Jacobsz en Maria Wilhelmina Tent van Angenita Francina Jacobsz, dochter van de slavin Bitja van Batavia, opgesteld door notaris Louis Wijbrand van Schellebeek. Deels in slechte staat. Batavia Download
Genealogische aantekeningen over de familie Arnold. Fragment. Afschrift. Met een memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Augusta Michiels, echtgenote van Jan Willem Arnold, gedaan door Jan Willem Reinier Arnold. Afschrift. Batavia Download
Leeg. Batavia Download
Akte van adoptie door Carel Hendrik Specht van Johanna Petronella, dochter van Eijma van Batavia, opgesteld door notaris Herman Scheltus. In zeer slechte staat. Batavia Download
Brief van P. J. de Meuron als commandant van Post de Qual aan Cornelis Sinkelaar, betreffende Jan Frederik Brodier en Hennerich Miorhaan. Deels in slechte staat. Batavia Download
Stukken betreffende procureur Otto Godhold Friedeman von Tumpling. Deels een afschrift. Deels in verkeerde volgorde gefilmd. Deels in slechte staat. Tumpling von Otto Godhold Friedeman Batavia Download
Akte van adoptie door Cornelia Anthonijs van Albertina van Batavia, dochter van Sabina van Batavia, opgesteld door notaris Wiggert Wargaren. Batavia Download
Resoluties van de weeskamer Batavia, 1656-1658. (De omslag rept foutief van "resolutien 1656-1657") Deels verkeerd gefilmd. Deels in slechte staat. Batavia Download
Akte van adoptie door Joseph van den Berg van Johannes Bouman, zoon van de slavin Rampe van Djaijack, opgesteld door notaris Huibert Ketelaar. Batavia Download
Onderhandse akte van schuldbekentenis door Frech- aan de heer Mom. Batavia Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Meta Abramina van Santen, gedaan door haar vader Cornelis van Santen. Batavia Download
Akte van adoptie door Hester Bastiana Jans, weduwe van Jonas Jans van Louisa Joseph, dochter van de slavin Malatie van Eende, opgesteld door notaris Daniel Lodewijk Dewin. Batavia Download
Kwitantie van J. Jansen voor de heer Van Panhuijs. Batavia Download
Akte van transport door Intje Sale aan Anna Elisabeth d' Milaan, weduwe van Franscoa Bartholomeus Hemmekam, van de slavin Nasa van Mandhar, opgesteld door de gezworen klerk Lodewijk Rudolph. Met onderhandse akte van transport door mevrouw d' Milaan aan Jan Hendrik Krookwits van dezelfde slavin. Met onderhandse akte van transport door de heer Krookwits aan een mevrouw, weduwe van Willem Hiacintus Dekker van dezelfde slavin, hernaamd Rampe. Batavia Download
Inventaris van goederen verzonden door Johannes Schreuder aan S. C. Kriel. Batavia Download
Brief van de chef waterstaat van 's lands civiele waterwerken aan de algemeen secretaris, betreffende de op zijn kantoor werkzame ambtenaren, namelijk D. Boes Lutjens, J. F. Eijzendooren, F. W. Boes Lutjens en C. M. de Rochemont. Met als bijlagen verklaringen van de eedaflegging door de heren Boes Lutjens. Batavia Download
Contract tussen Anthonij Salomons en Carel Salomonsz, betreffende een stuk land in hun gemeenschappelijk bezit, opgesteld door notaris Anthonij Cornelis Verspijck. Batavia Download
Akte van borgstelling door Fredrik Schouwman en Hendrik Isaac Quitard voor Jacobus Coenradus Felix Cox, opgesteld door notaris Nicolaas van Bergen van der Grijp. Batavia Download
Akte van adoptie door Abraham Bernart van Rijkloff van Batavia, dochter van Lea Cornelis, opgesteld door notaris Abraham van Dinter. Batavia Download
Akte van procuratie door Johannes van Leeuwen van Pieter Kloot, een brief van een weduwe te Batavia aan Willem Kloot te Amsterdam en een incomplete brief aan dhr. Plettenberg. Deels in verkeerde volgorde gefilmd. Batavia Download
Stukken betreffende de aangifte voor het successierecht over de boedel van Johanna Wilhelmina van den Berg, weduwe van Christiaan Heijer, gedaan door kleinzoon Charles George Hughan. Batavia Download
Akte van adoptie door het echtpaar Johannes Maximiliaan Jacobsz en Anna Dionesia Pieters van Justus, zoon van Mia, ook genaamd Njeij Ralia, opgesteld door notaris Anthonij Cornelis Verspijck. Batavia Download
Brief van Joh. Lohman aan Klaas Lakke. Deels in slechte staat. In de verkeerde volgorde gefilmd. Batavia Download
Brief aan een ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Batavia van een ambtgenoot betreffende Petrus Alexander Agerbeek. Met bijlage. In slechte staat. Agerbeek Petrus Alexander Batavia Download
Akte van adoptie door Andries Hartsinck van Pieter Hartsinck, zoon van Mida, opgesteld door notaris Jan Jacob van Polanen de Bevere. In slechte staat. Batavia Download
Verzoekschrift van het echtpaar Dirk Nagel en Elisabeth Kok aan de kerkenraad van Batavia, betreffende de doop van hun geadopteerde dochter Elisabeth Nagel Carpentier. Met bijgevoegd de adoptieakte. Batavia Download
Akte van adoptie door Christiaan Heijer van Marija Engeltina Heijer, dochter van de slavin Kanie van Priegie, opgesteld door notaris Jan Burger. Deels in slechte staat [H212]. Akte van adoptie door Lambertus Smulders van Maria Engeltina Heijer, dochter van de slavin Noria van Boegis, opgesteld door notaris Gerrit Drost [H213]. Batavia Download
Staat van de boedel van Jeremias van Riemsdijk, opgesteld door hemzelf. Riemsdijk van Jeremias Batavia Download
Brief van de heren Jan Kol en Jan van Wanningen te Utrecht aan de heren Daniel Adriaan Beeckman en Hendrik Geerling te Batavia als executeuren in de boedel van Arend Willem Feith, betreffende een rekening courant en de afhandeling van zijn boedel. Bijgevoegd een akte van kwitantie van de executeuren voor de broer van de overledene, Frederik Gijsbert Feith, waarin hij tevens belooft afstand te doen ten gunste van zijn tante Jacoba Florentine Feith, opgesteld door notaris Wernard van der Well. Deels in verkeerde volgorde gefilmd. Batavia Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Willem Eduard Anthonijs, gedaan door de oom Sander Mathijs Anthonijs. Batavia Download
Akte van adoptie door Johannes Adriaansen, van Johanna Adriaansen, dochter van de slavin Soentieng van Ambon, opgesteld door notaris Jacob Nicolaas Michell. Batavia Download
Akte van adoptie door Deliana van der Gragt, gehuwd met Sijbrand Homis, van Johanna van Batavia, dochter van Que Tjoannio, weduwe van Kie Tjongko, opgesteld door notaris Abraham van Dinter. Batavia Download