65.073 resultaten in 'Oost-Indische bronnen'

Titel Familienaam Tussenvoegsel Voornaam Plaats Foto Download afbeelding
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Adrianna Petronella van der Lee, gedaan door haar oom Hendrik Constant van der Lee. Batavia Download
Gerechtelijk stuk, betreffende de rechtszaak door Gottlieb Rudolph Albrecht Manuel, representant van de firma "Manuel en Preijer", en Johan Godfried Jansz, als curatoren in de failliete boedel van de firma "Sasse en Co", tegen Hendrik Jacobus Voordewind. Afschrift. Deels in slechte staat. Pasoeroean Download
Brief van het Hooggerechtshof aan de resident van Prabalingga, betreffende het verzoekschrift van L. E. van Heccing Colenbrander in verband met zijn voorgenomen huwelijk met W. A. J. van Vloten. Vloten van W. A. J. Download
Stukken betreffende Jan de Kraak, deels afgehandeld door zijn gemachtigde Jacob Bikkes Bakker, onder meer betreffende zijn rechtszaak tegen Willem Carel Hartsing. Deels afschriften. Batavia Download
Akte van adoptie door Jonas Jansen en zijn zuster Magdalena Helena Pasquaalsz van Jan Fredriks, zoon van Canonga van Maccasser en Ernst Godlieb Gam, opgesteld door notaris Andries Jan Zall´┐Ż. Fredriks Jan Download
Boedelrekening van Daniel Ritter over 1781-1782. Ritter Daniel Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Christiaan Hendrik van der Eb, gedaan door de weeskamer. Eb van der Christiaan Hendrik Download
Akte van borgstelling door Carel Hendrik Felix en Simon Franciscus Tijk voor Nicolaas Arends, gehuwd met Carolina Maria Margaretha Eerhard, opgesteld door notaris Huibert Ketelaar. Eerhard Carolina Maria Margaretha Download
Kopie van een krantenartikel uit de "Haagsche Courant", betreffende de zoektocht naar de grafzerk van de stichter van de Kaap, Joan van Riebeeck, eerst gehuwd met Maria Quevelerius of De la Quellerie, later met Maria Isaacz Scipio, en betreffende de levensloop van hem en zijn zoon Abraham van Riebeeck. Quevelerius Maria Download
Akten van verzegeling, inventarissen en notities van de boedel van Hendrik Wensel of Wentzel en later van zijn weduwe Dorothea Elisabeth Holtfrisser of Holefresser, opgesteld door de weeskamer. Deels afschriften. Deels in slechte staat. Wensel Hendrik Download
Verzoekschrift van William Munro aan de resident van Soerabaja, betreffende toestemming voor zijn voorgenomen huwelijk met Anna Louisa Winter. Met een antwoord. Soerabaja Download
Brief van Elisabeth Uijtvlugt, geboren Backer, aan Wijnand Bonvoust en zijn vrouw A. M. Brand, betreffende het overlijden van haar vader Pieter Backer. Uijtvlugt - Download
Verklaring door Jan de With en Willem van der Velde, betreffende Adriaan ten behoeve van zijn voorgenomen huwelijk met Joanna van Wijk. Batavia Download
Verzoekschrift van Johannes Adolph van Adrichem betreffende de begrafenis van zijn zus Maria Johanna van Adrichem, weduwe van Anthoni Behtz. Behtz Anthoni Download
Kwitantie van Carel Fredrik Peterman voor het echtpaar Van Panhuijs. Panhuijs van - Download
Brief van de resident van Besoeki aan de assistent-resident van Banjoewangi, die de brief vervolgens naar de controleur van Banjoewangi heeft gestuurd, betreffende een opgave van vertrokken personen die hun personele en patentbelasting in de afdelingen Kediri en Berbek nog niet hebben aangezuiverd. - - Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Anna Elisabeth Keller, gedaan door de vader Johannis Keller. Pasoeroean Download
Akte van procuratie door Maria Magdalena Jansen, weduwe van Nicodemus Fredrik Paulusz, van Hendrik Geerling, om van de weeskamer geld te vorderen van de boedel van haar overleden man, opgesteld door notaris Nicolaus Matthaus. Batavia Download
Kwitantie voor de heer Panhuijs. Panhuijs - Download
Akte van adoptie door Susanna Titusz van Christina Elisabeth, dochter van Westrina Anthonijsz, opgesteld door notaris Reijnhard Johannes Wiltens. Batavia Download
Stukken betreffende Frederik Droop, wonend op het landgoed "Kedong Badak" te Buitenzorg, waaronder kwitanties, ingekomen brieven, en rekeningen courant voor M. W. Jansen, weduwe van Joseph van den Berg over 1829-1833. Deels in zeer slechte staat. Deels gesteld in het Maleis, Frans en Engels. Deels dubbel gefilmd. Incompleet. Deels afschriften. Palthen B. Download
Brief van de resident van Besoeki aan de assistent-resident van Banjoewangi, betreffende vergunning tot vestiging van J. R. Dunlop en - M. Falcone. Met bijgevoegde staat. Dunlop J. R. Download
Stukken betreffende het huwelijk tussen Gerardus Albertus Berends, weduwnaar van Anna Lentze, en Christina Wilhelmina Persijn. Met retroactum, 1899. Deels in slechte staat en deels incompleet. Banjoewangi Download