De studiezaal van het Nationaal Archief is weer open. Archiefstukken en publicaties uit onze Bibliotheek of Verzamelingen kun je daar inzien. Reserveer minimaal een werkdag van tevoren een plek door middel van ons reserveringssysteem.

65.062 resultaten in 'Oost-Indische bronnen'

Titel Familienaam Tussenvoegsel Voornaam Plaats Foto Download afbeelding
Deel 1/31. Bevat: Consideratiën wegens een seminarie voor de landen van Colombo, Galle en Matara, 1690. Uittreksel uit het schriftelijk verhaal van de landen van Matara, 1672. Uittreksels uit brieven van commissaris Van Reede uit Jafnapatnam aan de gouverneur te Colombo, 1690. Brief van commissaris Van Reede aan de Heren XVII, 1690. Correspondentie tussen de kerkenraad en de gouverneur en raad te Colombo, 1694 en 1697. Onderrichting wegens de eerste proeve van een Hollands-Singalees woordenboek, 1694. Verslag van een poging tot het samenstellen van een Hollands-Malabars woordenboek. Stukken betreffende de vertaling van Nederlandse kerkelijke geschriften in het Singalees. Brieven van de kerkenraad van Galle aan de gouverneur en raad te Colombo, 1732, de kerkenraad te Colombo, 1732 en de commandeur te Matara, 1736. Reglement en andere papieren betreffende het seminarie of de kweekschool te Nalloer. Deels in zeer slechte staat en deels verkeerd gefilmd. Colombo Download
Deel 3/C/5. Bevat: Trouwboek van de Wolvendaalkerk, 1867-1879. Gesteld in het Engels. Deels in zeer slechte staat. Colombo Download
Deel 3/C/13. Trouwboek van de Wolvendaalkerk, 1906-1919. Gesteld in het Engels. Colombo Download
Deel 3/C/10. Bevat: Trouwboek van de Wolvendaalkerk, 1897-1905. Gesteld in het Engels. Deels in slechte staat. Colombo Download
Deel 5/C/20. Bevat: Correspondentie tussen de kerkenraad van de Wolvendaalkerk en diverse personen, betreffende de financiën, het kerkonderhoud, personeelszaken, de verkiezing van ouderlingen en het bijwonen van de kerkenraadsvergaderingen, 1874-1875. Lijst van inkomsten en uitgaven van de Wolvendaalkerk, 1874. Verzoekschriften aan de kerkenraad van diverse personen betreffende financiële ondersteuning, leningen, benoemingen, ontslagen en toestemming tot begraven op het Wolvendaalkerkhof, 1874-1875. Resoluties van de kerkenraad van de Wolvendaalkerk, 1874-1875. Diverse kwitanties. Naamlijsten van kandidaat lidmaten, 1874-1875. Gesteld in het Engels. Deels dubbel of verkeerd gefilmd. Deels in zeer slechte staat. Colombo Download
Deel 5/B/2. Bevat: Ingekomen brieven bij de kerkenraad van de Wolvendaalkerk van onder andere de classes van Rotterdam, Amsterdam en Delfland en de kerkenraden van Batavia, Galle, Jafnapatnam en Trincomale, 1743-1759. Colombo Download
Deel 5/C/7-5/C/8. Niet beschikbaar. Colombo Download
Deel 1/1. Bevat: Korte staten van en rapporten over de inlandse kerken en scholen in de districten Matara, Galle, Jafnapatnam, Trincomalee, Batticaloa en Mannar over 1718-1737 en over 1776-1777. Brieven aan verschillende gouverneurs van Ceijlon over 1720 en 1778. Algemene staten betreffende het hervormde christendom in geheel Indië over 1763-1789. Brieven aan de kerkenraad van Colombo van de predikant te Jafnapatnam over 1777-1789. Brieven aan de kerkenraad van Colombo van de kerkenraad te Batavia over 1782. Lijsten der scholieren en gedoopten te Colombo over 1798-1800. Acta van de synodes in Zuid-Holland van 1766 en 1768. Deels verkeerd of dubbel gefilmd. Deels in zeer slechte staat. Deels incompleet. Deels afschriften. Colombo Download
Deel 2/B/6. Bevat: Besluiten van de gouverneur van Ceijlon betreffende toestemming voor het sluiten van huwelijken, 1812-1817. Met als bijlagen uittreksels uit doop- en lidmaatboeken. Deels gesteld in het Engels, Portugees, Singalees en Frans. Deels in slechte staat. Colombo Download
Deel 4/B/2. Bevat: Minuutboek van de scholarchale resoluties, 1721-1727. Deels in zeer slechte staat. Colombo Download
Deel 5/A/4. Bevat: Minuutboek van de uitgaande brieven van de kerkenraad van de Wolvendaalkerk, onder andere aan de kerkenraden van Galle, Jafnapatnam, Batavia en Negapatnam, de classes van Walcheren, Amsterdam en Rotterdam, de Heren XVII, generaal De Meuron, 1760-1798. Deels in zeer slechte staat. Colombo Download
Deel 2/B/11. Bevat: Verzoekschriften aan de gouverneur van Ceijlon betreffende toestemming voor het sluiten van huwelijken, 1864-1872. Met als bijlagen verklaringen van de districtsrechtbank van Colombo en van de Burgerlijke Stand, 1864-1872. Gesteld in het Engels en in het Singalees. Deels in slechte staat. Colombo Download
Deel 5/C/3. Bevat: Correspondentie tussen de kerkenraad van Colombo en de kerkenraad van Matara, 1807-1821. Lijst van aangekomen en vertrokken lidmaten te Negombo, 1720-1730. Lijst van lidmaten te Tuticorijn. Doopattestaties, deels met uittreksels uit de doopboeken, 1734, 1773-1813. Lijst van lidmaten te Kalpentijn, 1771. Lijst van belijdenissen in de Wolvendaalkerk, 1809-1810. Uittreksels uit de resoluties van de kerkenraad te Colombo betreffende het kerkfonds, 1804-1817. Eedaflegging van de schooltombohouder, 1808. Stukken betreffende huwelijken. Preek van 21 juni 1809. Deels gesteld in het Engels, Singalees en Portugees. Deels in zeer slechte staat. Colombo Download
Deel 2/A/5-7. Niet beschikbaar. Colombo Download
Deel 2/B/15. Bevat: Verklaringen van de Burgerlijke Stand betreffende voorgenomen huwelijken, 1888-1892. Gesteld in het Engels en Singalees. Colombo Download
Deel 2/B/13. Bevat: Verklaringen van de Burgerlijke Stand betreffende voorgenomen huwelijken, 1878-1883. Gesteld in het Engels. Colombo Download
Deel 5/C/21. Bevat: Correspondentie van de kerkenraad van de Wolvendaalkerk betreffende verzoeken voor leningen, benoemingen, financiële ondersteuning uit het kerkfonds, aan- en verkoop van grond en aanschaf van bouwmaterialen, 1880-1884. Gesteld in het Engels. Deels dubbel gefilmd. Deels in zeer slechte staat. Colombo Download
Deel 5/B/1. Niet beschikbaar. Colombo Download
Deel 2/A/3. Bevat: Doopverzoeken, 1810-1813, 1863. Deels gesteld in het Singalees en Engels. Deels dubbel gefilmd en deels in zeer slechte staat. Colombo Download
Deel 5/C/15. Bevat: Correspondentie tussen de kerkenraad van de Wolvendaalkerk en ondere andere de gouverneur van Ceijlon en de kerkenraad van Galle, 1835-1845. Uittreksel uit de resolutie van de scholarchale raad, 1844. Reglement voor de kerkhofmeester. Bericht aangaande de onderzoeking naar de staat der hypotheken en borgen volgens besluit van de kerkenraad (bevat de namen van de debiteuren en van de borgen), 1830. Generale inventaris der zilverwerken, 1833. Naamlijst der geallimenteerden, 1836. Lijst met financiële bezittingen van de Wolvendaalkerk, 1837-1839. Lijst van bij publieke verkoping verkocht hout, 1837. Lijst van kerkelijke eigendomsbewijzen, 1837. Lijst van kerkhofsgereedschappen, 1838. Diverse kwitanties. Naamlijst van ontvangers van een jaargeld betaald uit het kerkfonds, 1839. Opgave van de verbruikte wijnen, 1840. Deels gesteld in het Engels. Deels dubbel gefilmd. Deels in slechte staat. Colombo Download
Deel 1/15. Bevat: Handelingen van de christelijke synode van Zuid-Holland, 1676, 1681, 1743, 1744, 1747. Handelingen van de synode van Noord-Holland, 1771, 1791. Acta van de Zuid-Hollandse synode, 1747, 1752. Namen van de lidmaten van Tuticorijn zoals die bij de kerk en schoolvisite in 1771 zijn opgenomen. Namen van lidmaten op Kalpentijn, 1773-1774. Deels incompleet. Deels in zeer slechte staat. Colombo Download
Deel 3/C/2. Bevat: Trouwboek van de Wolvendaalkerk, 1802-1839. Deels gesteld in het Engels. Deels in zeer slechte staat. Colombo Download
Deel 5/C/22-27. Niet beschikbaar. Colombo Download
Band 2/A/8. Bevat: Doopverzoeken, deels voor buitenechtelijke kinderen, 1830-1838. Deels gesteld in het Engels en Singalees. Deels dubbel gefilmd en in slechte staat. Colombo Download
Deel 12. Bevat: Acta synodi Zuid-Holland, 1685, 1762, 1763, 1768 en 1771. Handelingen van de particuliere christelijke synode van Noord-Holland, 1765. Deels in zeer slechte staat. Colombo Download
Deel 4/A/10. Niet beschikbaar. Colombo Download
Deel 4/A/7. Niet beschikbaar. Colombo Download
Deel 1/24. Bevat: Handelingen van de synodi van Noord-Holland, 1704, 1762 en 1770. Kerkelijke attestatie opgesteld te Colombo voor Manuel Moigappa, 1773. Acta van de synodi van Zuid-Holland, 1704, 1707, 1730 en 1775. Rapporten van de school visites, 1704. Lidmatenboek der inlandse communicanten op Negombo. Brief aan dominee Palm, 1813. Kopie van een krantenartikel, betreffende de inzameling voor de slachtoffers van de overstroming door dominee Palm, 1828. Brief van Johan von Miltmann aan de heer Trek, 1792. Deels in zeer slechte staat. Colombo Download
Deel 3/F/1/B- 3/F/2. Niet beschikbaar. Colombo Download
Deel 6/B/2. Niet beschikbaar. Colombo Download
Deel 4/A/8. Bevat: Resoluties van de gewone en buitengewone vergaderingen van de kerkenraad van de Wolvendaalkerk, 1850-1867. Gesteld in het Engels. Colombo Download
Deel 3/B/3. Bevat: Doopboek van de Wolvendaalkerk, 1852-1888. Gesteld in het Engels. Colombo Download
Deel 1/16. Bevat: Handelingen van de Noord-Hollandse synode, 1679, 1771. Acta van de synode van Noord-Holland, 1687, 1767, 1792-1793. Acta van de synode van Zuid-Holland, 1679, 1682, 1710, 1760, 1781. Deels in zeer slechte staat. Colombo Download
Deel 2/C/1. Bevat: Doopverzoeken, 1806-1823. Deels in slechte staat. Deels dubbel gefilmd. Colombo Download
Deel 2/B/8. Bevat: Verzoekschriften aan de gouverneur van Ceijlon betreffende toestemming voor het sluiten van huwelijken, 1838-1847. Correspondentie van de districtsrechtbank van Colombo, 1840-1841. Deels gesteld in het Engels. Deels verkeerd gefilmd. Deels in zeer slechte staat.šš Colombo Download
Deel 34b. Bevat: Resoluties van de scholarchale raad te Colombo, 1778-1779. Staat der kerken in Nederlands-Indië en de onderhorige buiten comptoiren. Bekendmakingen, onder andere betreffende belijdenissen en de verkiezingen van ouderlingen te Colombo en Galle, 1805-1809. Acta van de synodi van Zuid-Holland, 1726. Brief van Jafnapatnam aan de kerkenraad te Colombo. Gedeelten van soldijrekeningen van Wilhelmus Christiaan Weijzer, Johan Fredrik Rutscher en Johan Joost Palsman. Uittreksel uit het dagregister van de gouverneur van Ceijlon betreffende Mannar, 1658. Deels incompleet en deels in zeer slechte staat. Colombo Download
Deel 5/A/2. Minuutboek van de uitgaande brieven van de kerkenraad van de Wolvendaalkerk, onder andere aan de classes van Delft, Amsterdam, Rotterdam en Walcheren, en de kerkenraden van Batavia en Galle, 1726-1742. In zeer slechte staat. Colombo Download
Deel 5/A/1. Niet beschikbaar. Colombo Download
Deel 2/B/7. Bevat: Besluiten van de gouverneur van Ceijlon betreffende toestemming voor het sluiten van huwelijken, 1818-1830. Met als bijlagen uittreksels uit doop- en lidmaatboeken. Deels gesteld in het Engels en Singalees. Deels in slechte staat. Colombo Download
Deel 34a. Bevat: Acta van de synodi van Zuid-Holland, 1746, 1751. Minuutboek van de resoluties van de kerkenraad van Jafnapatnam, 1866-1867, 1869-1871, 1873, 1875-1877. Resolutie van de kerkenraad van Colombo, 1666. Handelingen van de synodi van Noord-Holland, 1757. Deels gesteld in het Engels. Deels in zeer slechte staat. Colombo Download
Deel 5/C/9. Bevat: Stukken betreffende de inventaris van de Wolvendaalkerk bestaande uit onder andere lijsten van kerkmeubels, kerkelijke papieren en donaties aan het armenfonds, 1803-1824. Deels in zeer slechte staat. Colombo Download
Deel 2/A/4. Bevat: Doopverzoeken, deels voor buitenechtelijke kinderen, 1812-1816. Deels dubbel gefilmd en in slechte staat. Colombo Download
Deel 1/14. Bevat: Handelingen van de christelijke synode van Noord-Holland, 1741, 1769, 1783, 1787. Acta van de synode van Zuid-Holland, 1743, 1748, 1774. Generale opneem van de scholieren van Ceijlon met hun vorderingen, 1689-1696. Deels in zeer slechte staat en deels incompleet. Colombo Download
Deel 2/A/12. Bevat: Doopverzoeken, 1855-1861. Verklaringen van de districtsrechtbank betreffende voorgenomen huwelijken, 1861-1863. Deels gesteld in het Engels. Deels in slechte staat. Colombo Download
Deel 28. Bevat: Aankomend kerkelijk brievenboek van Colombo met brieven uit onder andere Batavia en Jafnapatnam, 1680-1817. Kerkelijke attestaties uit verschillende plaatsen, 1760-1814. Rol der largados der inlandse scholen buiten Negombo. Deels gesteld in het Latijn en Engels. Deels verkeerd gefilmd en deels in zeer slechte staat. Colombo Download
Deel 4/A/12. Bevat: Resoluties van de gewone en buitengewone vergaderingen van de kerkenraad van de Wolvendaalkerk, 1902-1910. Met als bijlage lijsten van catechisanten. Gesteld in het Engels. Colombo Download
Deel 3/D/4. Bevat: Huwelijks- en geboorteregister, 1866-1877. Gesteld in het Engels. Colombo Download
Deel 6/A/2. Bevat: Reglement tot een geschikt bestier van de gelden en goederen toebehorende aan de Nederduits Gereformeerde Kerk, 1803. Wijzigingen van het voorgaande reglement uit 1807 en 1819. Naamlijst van de debiteuren van de Wolvendaalkerk, 1804-1810. Doopverzoeken aan de Wolvendaalkerk, 1810, 1816. Diverse kwitanties onder meer van de doodgraver van de Wolvendaal begraafplaats en betalingen uit het kerkfonds, 1825. Lijsten van personen begraven op de Wolvendaal begraafplaats, 1825. Deels gesteld in het Engels. Deels in zeer slechte staat. Colombo Download
Deel 2 of volume 1/8. Bevat: Attestaties van aangekomen predikanten en lidmaten, 1771-1775. Ingekomen brieven bij de kerkenraad te Colombo van kerkenraden te Amsterdam, Batavia, Jafnapatnam en Galle, 1665-1692. Uittreksel uit een brief van de kerkenraad Batavia aan de classis Walcheren van januari 1652. Doopboeken over 1703. Handelingen van christelijke synodi van Noord-Holland te Edam, Alkmaar en Enkhuizen en van Zuid-Holland te Dordrecht en Schoonhoven en lemmata synodi, 1751-1782. Deels gesteld in het Portugees. Deels afschriften. Deels dubbel gefilmd en deels in de verkeerde volgorde gefilmd. Deels incompleet. Deels in slechte tot zeer slechte staat. Colombo Download
Deel 3/C/1. Bevat: Trouwboek van de Wolvendaalkerk, 1743-1810. Deels in zeer slechte staat. Colombo Download