65.073 resultaten in 'Oost-Indische bronnen'

Titel Familienaam Tussenvoegsel Voornaam Plaats Foto Download afbeelding
Akte van adoptie door Hendrik van Galen van Johannes Hendrik van Galen, zoon van Jacoba Catharina Andries, opgesteld door notaris Jacob Pierre Freni. Batavia Download
Brief van J. Verhaag, weduwe J. P. Hoffmann, te Breda aan Hendrik van Stockum te Batavia, betreffende haar behouden aankomst met haar dochtertje in Nederland. Stockum van Hendrik Download
Brief van J. F. Couvreur, administrateur van de landen "Toengangan en Banjak", aan de assistent-resident van Loemadjang, betreffende de woonplaats van enkele employees. Hoyel L. Download
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Indi�, betreffende de benoeming van David Taillefert in plaats van Diderik Heyman. Heyman Diderik Download
Verzoekschriften van J. L. Neuteboom aan onder meer de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Prabalingga, betreffende een overlijdensakte van zijn echtgenote Klazina Johanna Grendel. Neuteboom J. L. Download
Brief van de gewestelijke secretaris van Pasoeroean aan de assistent-resident van Loemadjang, betreffende de benoeming van P. R. Vetter, doorgezonden aan de patih en controleur van Loemadjang en de controleur van T�mp�h. Vetter P. R. Banjoemas Download
Akte van adoptie door Sara Wilhelmina van der Sluijs van de slavin Leentje van Batavia ge�rfd uit de boedel van Christiaan Godlieb Richter, bij de doop te noemen Sara Dorothea Helena van der Sluijs, opgesteld door notaris Klaas Heijnis. Deels in slechte staat. Batavia van Leentje Download
Akte van adoptie door Christiaan Jacobi van de slavin Jacoba Elizabeth Jansen, eerst genaamd Flora van Tamboko, opgesteld door notaris Jan Jacob van Polanen de Bevere. Batavia Download
Akte van adoptie van Engeltina Pieters, opgesteld door notaris Jacob Nicolaas Michell. In zeer slechte staat. Pieters Engeltina Download
Ingekomen brieven bij Simon Hommelberg te Malakka, onder andere van zijn ouders Casper Hommelberg en Helena Beukelaar. Deels in zeer slechte staat. Hommelberg Casper Download
Akte van adoptie door Jacomina Jacobs van Pasqual Janse, zoon van Flora van Bengale, opgesteld door notaris Anthonij Cornelis Verspijck. Deels in slechte staat. Jacobs Jacomina Download
Brief van -welmeter aan De Meuron en/of Johannes Siberg. In slechte staat. Semarang Download
Stukken betreffende de zending van militairen, waaronder dragonders, naar Djogjakarta. Afschriften. Spitsbergen Valentijn Download
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Indi�, betreffende onrechtmatigheden in de aanvraag voor toestemming voor een huwelijk tussen Cornelis Jacobs en Dina Wilhelmina Evers. Deels dubbel gefilmd. Jacobs Cornelis Download
Uittreksel uit de generale resoluties van de Raad van Indi�, betreffende de verblijfplaats van August Rudolf van Neindorff. Neindorff van August Rudolf Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Antje Fredrieka Magdalena Jacobs, gedaan door Hendrik Pieter Hagenstein, als lijkaanvaarder. Jacobs Antje Fredrieka Magdalena Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Sophia Wilhelmina Jacobs, gedaan door Jacobus Albertus Jacobs. Jacobs Jacobus Albertus Download
Testament van het echtpaar Jolle Albertus Jolles en Maria Kever, opgesteld door notaris Emond van der Voort Junior. Kever Maria Download
Staat van militaire nalatenschappen onder het beheer der weeskamers in Indi� over het eerste kwartaal 1845. - - Download
Afschrift van stukken betreffende de tot soldaat gedegradeerde boekhouder en eerst gezworen klerk Johan Adolph Kuuhl. In slechte staat. Kuuhl Johan Adolph Download
Inventaris van de boedel van Adriana Cordenoot, echtgenote van Philippus Gerrard Juriaan Ondaatje, opgesteld door de weeskamer. Batavia Download
Akte van adoptie door Tertullianus Martinus Jansz van Martina Magdalena Jans, dochter van Marlea, opgesteld door notaris Huibert Ketelaar. Batavia Download
Cognossement tussen T�ger Abo en de weeskamer Amsterdam, betreffende het afleveren van geld bij de weeskamer Batavia. Abo T�ger Amsterdam Download
Akte van procuratie door Gerrit Jacob van Cattenburch van de kapitein en opperstuurman van het schip "de Parel", de heren Plokker en Kikker, opgesteld door notaris Jacob Klinkhamer. Kikker - Download
Akte van adoptie door Carel Wannemaker van Daniel Fredrik, zoon van zijn slavin Pandang van Sumbauwa, opgesteld door notaris Leendert Rolff. - Daniel Fredrik Download
Akte van adoptie door Emerensia Simons van Hendrik Pieters, zoon van de overleden slavin Cananga van Batavia, opgesteld door notaris Leendert Rolff. Batavia van Cananga Download
Boedelrekening van de kinderen van Gijsbert de Witt over 1777-1778. Incompleet. In slechte staat. Witt de Gijsbert Download
Kerkelijke attestatie opgesteld te Den Helder voor T. C. Gerth van Wijk. Gerth van Wijk T. C. Den Helder Download
Akte van adoptie door Johannes Jacobus Boote van Charlotta Wilhelmina, dochter van de slavin Jasmina van Batavia, opgesteld door notaris Huibert Ketelaar. Deels dubbel gefilmd. Boote Johannes Jacobus Download
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Indi�, betreffende de benoeming van Jan Vermeulen in plaats van Lieve Nicolaas Meijbaum. Meijbaum Lieve Nicolaas Download
Akte van borgstelling door Moses Ult en Salomon Joseph voor Fredrik Muller, als in huwelijk hebbend Elsie Gurgas, weduwe van Jacobus Winck, ten behoeve van Jan Eekelenberg en Laurens Sluijter, als executeurs testamentaire, opgesteld door notaris Leendert Rolff. Deels in slechte staat. Batavia Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Geertruida Margriet Lettinga, gedaan door de vader Roelof Lettinga. Deels in slechte staat. Lettinga Roelof Download
Boedelrekening van Tjerk Hilles Jousma en Lauw Hilles Jousma over 1780-1782, opgesteld door de weeskamer. Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Hermina Alexander, gedaan door Gerrit Frederik Hanibals. Batavia Download
Dienstnota van het weduwen- en wezenfonds aan het residentiekantoor Pasoeroean, betreffende betaling door E. W. Bitterberg. Bitterberg E. W. Pasoeroean Download
Stukken betreffende de weduwe van Christoffel Jacob Verweij en haar kinderen Gerrit Jacob of Gerrit Christoffel en Margaretha Verweij, verzonden aan de weeskamer. In slechte staat. Verweij Christoffel Jacob Download
Akte van adoptie door Gerrit Roeloefs van de kinderen van zijn slavin Joentie van Boegis, te weten Jan, Leopatra, Eijke en Teijntje, opgesteld door notaris Wiggert Wargaren. Roeloefs Gerrit Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Willem Eduard Anthonijs, gedaan door de oom Sander Mathijs Anthonijs. Anthonijs Willem Eduard Download
Akte van adoptie door het echtpaar Pieter Lodewijk Jacobsz en Maria Wilhelmina Tent van Angenita Francina Jacobsz, dochter van de slavin Bitja van Batavia, opgesteld door notaris Louis Wijbrand van Schellebeek. Deels in slechte staat. Batavia Download
Akte van adoptie door het echtpaar Adriaan de Griek en Martha Augustijn van Charlotta Benedicta de Griek, dochter van de slavin Rosina van Ende, opgesteld door notaris Egbert Blomhert. Griek de Adriaan Download
Kerkelijke attestatie opgesteld te Delft voor Theodorus Karel van Slingerlandt. Slingerlandt van Theodorus Karel Delft Download
Brief van de resident van Besoeki aan de assistent-resident van Banjoewangi, betreffende een rapport van dr. J. M. Janse over een ziekte. Janse J. M. Download
Brief en circulaire met intekenlijst van het voorlopig "comit� ter behartiging van kolonisatie en kleinen landbouw", betreffende geldelijke steun voor naar Java gekomen Transvalers. Bomhoff J. Download
Uitgaande brieven van de weeskamer Batavia aan de weeskamer Ambon, 1738-1754 ("Afgaende brieven aan heren weesmeesteren tot Amboina beginnende 29 januarii anno 1738"). Afschriften. Met alfabetische naamindex, deels te vinden bij uitgaande brieven 1748-1759. In verkeerde volgorde. Ambon Download
Genealogische aantekeningen over de familie Arnold. Fragment. Afschrift. Met een memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Augusta Michiels, echtgenote van Jan Willem Arnold, gedaan door Jan Willem Reinier Arnold. Afschrift. Batavia Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Daniel Jacob Beck, gedaan door de weeskamer. Beck Daniel Jacob Koetaradja Download
Akte van adoptie door Aletta Maria Frauchereau, weduwe van Fredrik Ribalt, van Jan Martinus Fauchereau, kleinzoon van Rokia, vrouw van Renoen, opgesteld door notaris Nicolaas Maas. Frauchereau Aletta Maria Download
Leeg. Batavia Download
Akte van adoptie door Carel Hendrik Specht van Johanna Petronella, dochter van Eijma van Batavia, opgesteld door notaris Herman Scheltus. In zeer slechte staat. Batavia Download
Verklaring van armoede voor Anna Maria van der Schelling, betreffende het in armoede overlijden van haar grootmoeder Amelia van Bengale, opgesteld door Clara Reijniers, weduwe van Jacobus Ledel. Bengale van Amelia Download