De studiezaal van het Nationaal Archief is weer open. Archiefstukken en publicaties uit onze Bibliotheek of Verzamelingen kun je daar inzien. Reserveer minimaal een werkdag van tevoren een plek door middel van ons reserveringssysteem.

65.062 resultaten in 'Oost-Indische bronnen'

Titel Familienaam Tussenvoegsel Voornaam Plaats Foto Download afbeelding
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Gesina Olland, gedaan door de vader Herman Roelof Olland. Olland Herman Roelof Download
Declaratie van onkosten van advocaat Pieter Moring Smith voor Hermanus Lourens Disscher, inzake de rechtszaak tussen Disscher en de weeskamer. Tevens een afschrift van een verzoekschrift van de heer Disscher, betreffende de rechtszaak met de weeskamer vanwege zijn vermeende schuld aan Gustaaf Willem baron van Imhoff. Imhoff van Gustaaf Willem Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Johanna Louisa Regenhardt, gedaan door de vader Johann Louis Regenhardt. Regenhardt Johann Louis Download
Verzoekschrift van W. M. Maurits aan de resident van Pasoeroean, betreffende verlof. Maurits W. M. Pasoeroean Download
Lijst van fidei-commissaire erfgenamen met betrekking tot de landgoederen Tjampae en Sading, waaronder leden van de families (Helvetius) Van Riemsdijk, Kijdsmeir, Baud, Van Swieten, Ten Cate en Benjamins. Cate ten - Download
Akte van adoptie door Juliana van Staden, gesepareerde echtgenote van Gillis Fiers, van Juliana Petronella, dochter van Rokia, opgesteld door notaris Josua Leonardus Gousset. Staden van Juliana Download
Brief van J. H. Bagman & Zoon en Joh. Lohman aan Klaas Lakke. Batavia Download
Verzoekschriften van S. Birnie aan de assistent-resident van Banjoewangi, betreffende de erkenning van zijn kinderen Frans-Louis Gerhard en Gerhardine Bernardine, zijn voorgenomen huwelijk met hun moeder Markona en enkele veranderingen in zijn testament. Djember Download
Verkeerd gefilmd. Zie goede duplicaat beelden met beschrijving. \ \ Download
Memories van aangifte voor het successierecht over de boedel van Alida Cornelia Chelo en Pieter Frederik de Sint Paul, gedaan door de weduwnaar en vader Alfred Johannes de Sint Paul. Batavia Download
Brief van Godfried Gerlach aan Jean Simeon Elin en een brief van Jan Christiaan, Johann Otto en Dorothea Elisabeth Elin aan de weeskamer Batavia, betreffende de nalatenschap van hun vader Jan Simon Elin. Berlijn Download
Stukken betreffende Samuel Anthonij van Doorn en deels zijn (overleden) vader Anthonij van Doorn. Deels afschriften of uittreksels. Deels in slechte staat. Deels dubbel gefilmd. Deels incompleet. Met een inventaris van de boedel van Dirk Aarschot uit 1794. Doorn van Samuel Anthonij Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Leonora Christina Hendrika Maolanie, gedaan door Everhardus Stephanus Petrus Hahoerie. Maolanie Leonora Christina Hendrika Download
Akte van adoptie door Maria Fransz, weduwe van Gasper Parius, van Steeven van Batavia, zoon van de slavin Sara van Bengale, opgesteld door notaris Reijnhard Johannes Wiltens. Parius Gasper Download
Ingekomen brieven bij Erdwin Henrich Juch van Erdwin Borgstede en de heren J. L. Molter en C. L. Hagethorn. Batavia Download
Testament van het echtpaar Pieter van Oijen junior en Johanna Timmer, opgesteld door notaris Isaak Beukelaar. Bijgevoegd de akte van huwelijkse voorwaarden tussen hen, opgesteld door notaris Beukelaar. In slechte staat en daardoor incompleet. Timmer Johanna Download
Staat van de traktementen in de residentie Pasoeroean over oktober 1849, betreffende C. W. Doup en D. B. Siegel. Pasoeroean Download
Kwitantie van D. Jacobs voor Johan Michiel van Panhuijs. Panhuijs van Johan Michiel Download
Akte van borgstelling door Hendrik Hendriksz, Fredrik Willem Nicolaas en Augustijn Augustijns voor Willem David Pieters, opgesteld door notaris Gerard Joan Runstorff. Augustijns Augustijn Download
Stukken betreffende August Willem Meijnshausen, waaronder ingekomen brieven van familie. Deels in het Duits gesteld. Deels afschriften, deels dubbel, deels dubbel gefilmd, deels in verkeerde volgorde gefilmd, deels incompleet en deels in zeer slechte staat. Batavia Download
Brief van Abraham de Veer aan zijn neef Christiaan Willem Meij te Batavia. In slechte staat. Batavia Download
Leeg. \ \ Download
Stukken betreffende Jacobus Theodorus Reijnst te Batavia, waaronder ingekomen brieven van voornamelijk J. J. Rothenbuhler en J. Graafland Jansz, rekeningen courant, procuraties en relazen, 1789-1827. Met stukken betreffende Isaac Reijnst te Batavia, waaronder voornamelijk schuldbekentenissen ten behoeve van hem en gerechtelijke stukken, 1769-1775. Deels gesteld in het Frans en Engels. Deels afschriften, deels dubbel, deels incompleet, deels dubbel gefilmd, deels verkeerd gefilmd, deels in verkeerde volgorde gefilmd en deels in zeer slechte staat. Download
Stukken betreffende de insolvente nalatenschap van Johan Benjamin Koehl, deels afgehandeld door curator Jacob Wilss en deels opgesteld door F. Reynouts en J. H. F. Neeff. Deels afschriften. Download
Akte van adoptie door Elisabeth Gersner, weduwe van Christiaan Ernst Munts, van Eleonora Elisabeth Munts, dochter van Tanjoong, opgesteld door notaris Jacobus Charles Boswel. Batavia Download
Inventaris van de boedel van Alexander - Jan, opgesteld door de weeskamer. Deels in slechte staat. Jan Alexander Bandel Download
Akte van transport door Laepang aan Johannes Roukens van de slaaf Lamalo van Boegis, opgesteld door gezworen klerk van politie Johannes Philippus de Vrede. Met ondergeschreven aantekening. Makassar Download
Verzoekschrift van Gerrit Adrianus Everardus van Milt aan de resident van Pasoeroean, betreffende deelname aan het ambtenaarsexamen. Milt van Gerrit Adrianus Everardus Pasoeroean Download
Akte van adoptie door Christiaan Fredrik Gijsbers van Geertruijda Petronella Heyers, dochter van Lewec, opgesteld door notaris Gerrit Drost. In slechte staat. In de verkeerde volgorde. Gijsbers Christiaan Fredrik Download
Uittreksel uit het register tot inschrijving van de akten van huwelijksaangifte en -afkondiging. Incompleet en in slechte staat. Pekalongan Download
Brief van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Magelang, betreffende bijgevoegde huwelijksaangifte van George Henri Huizing en Marie van der Ven. Huizing George Henri Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Jacobus Petrus Trappenburg, gedaan door de vader Adrianus Trappenburg. Trappenburg Adrianus Download
Kwitantie van de heren heemraden voor Hendrik Breton, betreffende de boedel van Jan van Oordt. Oordt van Jan Download
Akte van adoptie door het echtpaar Rontus Adamsz en Cecilia Paulus van Johanna van Batavia, dochter van Jasmi van Boegis, opgesteld door notaris Carel Schoute. Batavia Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Valentina Emelia Jantina Wilhelmina Eisermann, gedaan door de vader Frans Carl Adolph Ludwig Eisermann. Eisermann Valentina Emelia Jantina Wilhelmina Download
Brief van J. H. Bagman & Zoon en Joh. Lohman aan K. Lakke. Bagman J. H. Download
Uittreksel uit de huwelijksakte van Jan Hendrik de Grave, weduwnaar van Hendrina Alida Boskelman, en Henriette Cornelia Louisa Focquin. Batavia Download
Certificaat van het huwelijk van Sander Rensing, weduwnaar van Louisa Wilhelmina Kroh, en Francina Gijsberta Henke. Batavia Download
Akte van adoptie door Helena Adams, weduwe van Johannes Casparus Fredericus van Sleming, van Abraham van Sleming, zoon van de slavin Amaranta van Sumbauwa, opgesteld door notaris Nicolaas van Bergen van der Grijp. Sleming van Johannes Casparus Fredericus Download
Akte van adoptie door Catharina Gesina van Boneval, tevens als procuratiehouder van haar echtgenoot Jan George Muller, van de huisslaaf Reijnier Harmanus, opgesteld door notaris Albertus Domburg. Download
Kwitantie van J. Jansen voor de heer Van Panhuijs. Panhuijs van - Download
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Indië, betreffende het ontslag van Hans Hendrik Huge. Huge Hans Hendrik Download
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Indië, betreffende het ontslag van Martijn Wijszijnskij. Wijszijnskij Martijn Download
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Indië, betreffende het ontslag van Hendrik Sievers. Sievers Hendrik Download
Akte van adoptie door Augustijn Davids van Probus Albertus Davids, zoon van Maria Margaritha Bartels, opgesteld door notaris Jacob Nicolaas Michell. Davids Probus Albertus Download
Akte van adoptie door Hendrik Stoeken Houtens van Anna Maria Lusia, dochter van Johanna Nasaraber, opgesteld door notaris Anthonij Cornelis Verspijck. In slechte staat. Stoeken Houtens Hendrik Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Johanna Christina Elisabeth Dieudonné, gedaan door de vader Josephus Petrus Nicolaas Dieudonné. Batavia Download
Inventaris van de boedel van David Bijlon, in leven gehuwd met Anna Elisabeth Vermeer en weduwnaar van Johanna Helena Dekker, opgesteld door de weeskamer. Batavia Download
Kerkelijke attestatie opgesteld te Oud-Beijerland voor Beatrix Christina Maria van Dijk. Dijk van Beatrix Christina Maria Oud-Beijerland Download
Kwitantie van de geëmancipeerde slaven van wijlen Margaretha Beatrix van der Upwich, douarière van Johannes Pekock, te weten Cicilia van Couchim, Susanna van Bengala, Goliat van Balij en zijn vrouw Tanjoong van Blangbangan en hun kinderen Camor en Clarinda van Batavia, voor de executeuren testamentaire van de overledene, namelijk Michiel Romp en Pierre Poelman, opgesteld door notaris Pieter Willem Lammens. In slechte staat. Batavia van Camor Download