De studiezaal van het Nationaal Archief is weer open. Archiefstukken en publicaties uit onze Bibliotheek of Verzamelingen kun je daar inzien. Reserveer minimaal een werkdag van tevoren een plek door middel van ons reserveringssysteem.

65.062 resultaten in 'Oost-Indische bronnen'

Titel Familienaam Tussenvoegsel Voornaam Plaats Foto Download afbeelding
Akte van adoptie door het echtpaar Petrus van Rijnwijk en Helena van Smettenberg van Wilhelmina Susanna Jans, dochter van de slavin Roosje van Maccasser, opgesteld door notaris Nicolaas van Bergen van der Grijp. Rijnwijk van Petrus Download
Akten van transport van slaven aan Margaretha Gijsberta Casier, weduwe van Gerardus Walburg, opgesteld door respectievelijk de notarissen Matthias Diderik van Haak en Josua Leonardus Gousset [W444]. Afstammingsbewijs voor J. Verwijk. Gesteld in het Bahasa Indonesia. In slechte staat [T551]. Door elkaar gefilmd. Verwijk J. Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Jacob Eckhardt of Eckardt, gedaan door de weeskamer. Weltevreden Download
Akte van borgstelling door Nicolaas Maas en Christiaan Louis Arnold voor Christiaan Hendrik von Erath, opgesteld door notaris Jan Jacob van Polanen de Bevere. Erath von Christiaan Hendrik Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Jacobus Petrus Trappenburg, gedaan door de vader Adrianus Trappenburg. Trappenburg Jacobus Petrus Download
Stukken en brieven ingekomen bij en betreffende Johan Carel Biesenbroek te Batavia en zijn echtgenote M. J. van Tongheren. Delft Download
Akte van adoptie door Johannes Michiels van Willem Hendrik Michiels, zoon van Cornelia Jans, opgesteld door notaris Louis Wijbrand van Schellebeek. In slechte staat. Michiels Willem Hendrik Download
Staat van de traktementen in de residentie Pasoeroean bij de suiker cultuur over augustus 1849, betreffende C. W. Doup en D. B. Siegel. Bangil Download
Akte van adoptie door Abraham Bieswanger van de dochter van Masilena Koaijnio, opgesteld door notaris Jacob Levier. Koaijnio Masilena Download
Stukken betreffende het echtpaar Jan Roode en Christina Florinda, waaronder voornamelijk kwitanties en brieven van Cornelis Bentzen en N. Hagenau. Deels gesteld in het Maleis en Arabisch. Deels verkeerd gefilmd en deels in slechte staat. Padang Download
Akte van adoptie door Gidion David Domingus van Gregorius Dionisius Domingus, zoon van Anna Margaretha, opgesteld door notaris Jacobus Charles Boswel. Domingus Gregorius Dionisius Download
Akte van adoptie door Sijmon Jansz van Adriaan Felix, zoon van Monica Marcus, opgesteld door notaris Joan van der Voort. Batavia Download
Akte van borgstelling door Christiaan Lodewijk Franke en Fredrik Jacob Kramer voor Cicilia Abrahams, weduwe van Jan Fredrik Plaat, opgesteld door notaris Steeven Lieve Garrisson. Download
Circulaire van het departement van Justitie aan de hoofden van het Gewestelijk Bestuur, betreffende de verblijfplaats van Karel Johannis Bergman. Bergman Karel Johannis Download
Testament van Gerrit van der Stock, opgesteld door gezworen klerk Martinus Koning. Deels in slechte staat. Deels verkeerd gefilmd. Afschrift. Stock van der Gerrit Download
Brief van de heer Zimmerman aan de heer Liesen. Zimmerman - Download
Akte van procuratie door Jan Willem Borwater van Johannes Cornelis Ellinghuizen en Germain Felix Meijlan om zijn nalatenschap af te handelen, opgesteld door notaris Gerrit Drost. Batavia Download
Ingekomen brieven bij J. G. D. Passchen. Deels gesteld in het Engels en Duits. Deels in slechte staat. Peters J. W. Download
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Indië, betreffende het verzoek van Johanna de Vlaming, echtgenote van Volkert Jansz van der Veen en het ontslag van Johan Noach en Simon Vrink. Vlaming de Johanna Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Louis Rudolph Theodore Maijer, gedaan door zijn vader Jan François Wilhelm Maijer. Maijer Louis Rudolph Theodore Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Martinus Karel Hendrikus de Laet, gedaan door Simon de Laet. Meester Cornelis Download
Kerkelijke attestatie opgesteld te Rotterdam voor Cornelis Martinus van Nooijen. In slechte staat. Nooijen van Cornelis Martinus Rotterdam Download
Uittreksel uit het besluit van de wees- en boedelkamer te Soerabaja, betreffende de verkoop van de boedel van A. Pino en de inning van de schuld van B. Ledeboer, verzonden aan de agent van de kamer te Banjoewangi. Ledeboer B. Download
Akte van emancipatie door Jacob Abraham Oversijde van Saartje van Batavia, opgesteld door de schepenen. Batavia Download
Afschrift van de huwelijksakte van George Willem Johannes Nederveen Pieterse en Emma Jeanette Marie Burger. Soekaboemi Download
Akte van borgstelling door Arie de Bruijn en Magnus Clingberg voor Jan Huibert van Vloten, opgesteld door notaris Huibert Ketelaar. In slechte staat. Batavia Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Johannes Coenraad Hendrik Fischer, gedaan door Stephanus Jakobus Fischer, als lijkaanvaarder. Malang Download
Brief van de resident van Besoeki aan de assistent-resident van Banjoewangi, betreffende de opsporing van Johannes Cornelis Blondeau. Blondeau Johannes Cornelis Download
Staat van de traktementen in de residentie Pasoeroean over de maand februari 1903, betreffende onder andere H. Samuels. Samuels H. Pasoeroean Download
Ingekomen brieven bij David Joan Smith. Deels dubbel. Deels verkeerd en deels dubbel gefilmd. Deels incompleet. Batavia Download
Akte van adoptie door Willem Beerhorst van Jan Beerhorst, zoon van Asiea van Boegis, opgesteld door notaris Huibert Ketelaar. Boegis van Asiea Download
Uittrekels uit de testamenten van J. van der Zijll, in leven gehuwd met Maria Louisa Bois d' Enghien, Maria Anna Hage, geboren Van der Swaagh, Arij van der Sprong en van N. M. Pascal, opgesteld in 1871, 1875 en 1876. Deels gesteld in het Frans. In slechte staat, daardoor incompleet. Swaagh van der Maria Anna Download
Akte van adoptie door Daniel Godlieb Hold van Charlotta Elisabeth Hold, dochter van het echtpaar Jeboes en Senong, opgesteld door notaris Carel Kuvel. Batavia Download
Ingekomen brieven bij Isaac Soual, deels samen met zijn echtgenote A. A. van Boneval, deels samen met Willem August Hommel, van familie en kennissen in Indië en Nederland. Met als bijlagen een rekening courant en een factuur en een cognossement. Deels gesteld in het Frans. Deels in slechte staat. Deels verkeerd gefilmd. Deels dubbel gefilmd. Deels incompleet. Mas du Louis Download
Ingekomen brieven bij Johanna Maria Lodewijk, weduwe Cranendonk te Batavia. Tevens afschriften van uitgaande brieven. Deels incompleet. Obdam C. Download
Stukken betreffende de rechtszaak tussen Kruger Carel Twijsel, procuratiehouder van de weeskamer Ambon die optreedt namens de wees- en boedelkamer te Semarang als beherende de boedel van Johannes Frederik Harrar(r), contra Laurens Fredrik Schultz als procuratiehouder van Jan Kops. Met retroacta, 1818-1828. Deels dubbel gefilmd, deels incompleet. Deels in slechte staat. Tevens een gerechtelijk stuk betreffende de zaak tussen Kruger Carel Twijsel als procuratiehouder van Johannes Salomon Kesaulija, gehuwd met Euphrosina Cornelia van Capelle contra Eunia Adriana van Capelle, weduwe Alling. Ambon Download
Reispas opgesteld te Djapara voor A. C. Fransz geboren Gertner. Gertner A. C. Download
Kerkelijke attestatie opgesteld te Colombo voor Catharina Jansen. Jansen Catharina Colombo Download
Akte van adoptie door Julius Fredrik van Adrianus Drikfre, zoon van de slavin Esperanca van Batavia, opgesteld door notaris Nicolaus Matthaus. Drikfre Adrianus Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Jan Louis van Gennep, in leven weduwnaar van Anna Paulina Moorrees en later gehuwd met Elizabeth Johanna Backer, gedaan door Christiaan Pieter Lohr, als gemachtigde van verschillende leden van de familie en als echtgenoot van Sara Gijsberta Elisa van Gennep. Gennep van Jan Louis Download
Inventaris van de boedel van Cicilia van Boegis, weduwe van Jan Brummer, opgesteld door de weeskamer. Brummer Jan Download
Kerkelijke attestatie opgesteld te Jogjakarta voor Hermanus Renon. Renon Hermanus Jogjakarta Download
Kerkelijke attestatie opgesteld te Delft voor Hermina Alexandrina Hoogeveen. Hoogeveen Hermina Alexandrina Delft Download
Rekening courant van Paulus Gevers, opgesteld door hemzelf. Gevers Paulus Batavia Download
Verklaring door de directeur van het militair hospitaal te Simpang, betreffende het overlijden van Johannes Meijer, verzonden aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Soerabaja. Tevens een uittreksel uit de notulen van de Raad van Indië, betreffende de benoeming van Jochim Meuko. Tevens een uittreksel uit de notulen van de Raad van Indië, betreffende het ontslag van Leendert Rolff, Joachim Meuko en Johannes Wilhelmus Cröse en de benoeming in hun plaats van Hendrik Nicolaas Lacle, Johan Hendrik Holle en Fredrik Camijn. Cröse Johannes Wilhelmus Download
Onderhandse akte van schuldbekentenis en contract door Samuel Traugott Gruttner, supercargo in dienst van De Coninck en Duntzfeld en Compagnie, aan Christiaan Louis Arnold. Arnold Christiaan Louis Download
Rekening voor Jan Breekhout over 1758. Breekhout Jan Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Jan Kapel, gedaan door de weeskamer te Batavia. Kapel Jan Batavia Download
Uittreksel uit het register der besluiten van de gouverneur-generaal, betreffende vestiging door Christiaan Bastiaan Daniel Öhrlij, verzonden aan de resident van Pasoeroean. Deels in slechte staat. Öhrlij Christiaan Bastiaan Daniel Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Barthol Severius Guido Lelitolij, gedaan door Louis Bochem. Batavia Download