65.073 resultaten in 'Oost-Indische bronnen'

Titel Familienaam Tussenvoegsel Voornaam Plaats Foto Download afbeelding
Brief van het "Pupillen" College te Kleve aan de weeskamer Batavia, betreffende het verzoek om uitkering van de nalatenschap van Cornelis Valentijn Schreuder, deels onder administratie van de momboirkamer Utrecht, aan de weduwe Catharina Rappard. Met bijlagen, 1777-1785. Met brieven van de weduwe, haar zwager en procuratiehouder Jan Jacob Meijer en Joan Wilhelm Schreuder, vermoedelijk aan de weeskamer Batavia. Deels gesteld in het Duits en Frans. Deels afschriften en uittreksels. Deels dubbel, deels verkeerd gefilmd, deels dubbel gefilmd en deels in slechte staat. Kleve Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Alfred Jean Ferdinand Omer, gedaan door de weeskamer. Omer Alfred Jean Ferdinand Koetaradja Download
Akte van adoptie door Hermogne Chateau ofwel Antoine Hermogene Martin Chasteau de Baillon van Jean Fredric Hermogene Chasteau, zoon van de slavin Rosie van Boeton, opgesteld door notaris Huibert Ketelaar. Met bijgevoegde aantekeningen. Boeton van Rosie Download
Twee brieven van Jean van Aelmonde aan Anthonij Chastelein, betreffende zijn ervaringen tijdens de reis naar Batavia en zijn eerste ervaringen aldaar. Afschriften. Aelmonde van Jean Download
Akte van adoptie door Erasmus Jacobus Cuijper van Maria, dochter van Lea van Cheribon, opgesteld door notaris Abraham van Dinter. Batavia Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Gerrit Geesdorp en zijn echtgenote A. S. Ritter, gedaan door de weeskamer te Batavia. Batavia Download
Akte van adoptie door Fredrik Everhard Bandauw van Everhardina Frederica Bandauw, dochter van Balsemina van Ceilon, opgesteld door notaris Abraham Bussingh. Bandauw Everhardina Frederica Download
Stukken betreffende de in armoede overleden Hendrick Hesenbeek en het verzoek van Hendrick Kroekwit, om compensatie voor de kosten van de begrafenis. Batavia Download
Verzoekschrift van Ferdinand van der Linden aan de resident van Pasoeroean, betreffende deelname aan het ambtenaarsexamen. Linden van der Ferdinand Lawang Download
Akte van adoptie door Johannes Christoffel Kloeg van Johan Willem, zoon van de overleden Miena van Batavia, opgesteld door notaris Jacob Nicolaas Michell. Batavia Download
Akte van adoptie door Jean Dat en Andries Teisseire, als procuratiehouders van de gerepatrieerde Pieter Evers, van Pieter, zoon van Kananga van Boegis, opgesteld door notaris Johannes Greving. Download
Akte van adoptie door Fredrik Cornelis Pieters van Willem Schuts, zoon van Betje van Palembang, opgesteld door notaris Nicolaas van Bergen van der Grijp. Batavia Download
Akte van borgstelling door Barend Scheuter en Jacob Heeremans voor Johannes Harlman, opgesteld door notaris Nicolaas van Bergen van der Grijp. Batavia Download
Stukken betreffende de benoeming van gouverneur-generaal Albertus Jacob Duymaer van Twist. Deels een afschrift. Visscher C. Download
Afschrift van de geboorteakte van Jan Louis, zoon van het echtpaar Jacob Abraham Martinus Tielman en Augusta Constantia Sophia Odenthal. Afschrift van de overlijdensakte van William Liddle. Afschrift van de geboorteakte van Benadina, dochter van het echtpaar Ferdinand Alphonse Emile van Ham en Lena Mathilda Jonker. In slechte staat. Jonker Lena Mathilda Download
Stukken betreffende de nalatenschap van Jan van Gronsvelt, afgehandeld door de executeurs testamentaire Pieter Doncker en Hermanus Morgenster. Deels in slechte staat. Doncker Pieter Download
Akte van adoptie door Jan Hendrik Croese van Johanna, dochter van Talina van Basaija, opgesteld door notaris Pieter Willem Lammens. Batavia Download
Afschrift van de geboorteakte van Marie Henriette Emma Theodora, dochter van Charles Clement Mausch en Ad�le Louise Jeane Constance Broers. Mausch Charles Clement Download
Akte van adoptie door Emanuel Christiaan Brandes van Johan Christiaan, zoon van Elisabeth Fredrica Mangelman, opgesteld door notaris Huibert Ketelaar. Brandes Emanuel Christiaan Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Christiaan Frederik Jansen, gedaan door Hermanus Henricus Jansen. Batavia Download
Persoonsgegevens van Marius Samuel Abrahams (A739), van Carl August Arnold (A740), van Carel Anthoine van Affelen van Saemsfoort (A741) en van Klaas Afspoel (A742). Abrahams Marius Samuel Download
Brief van de heer Nicolai aan de assistent-resident van Loemadjang, betreffende overname van het beheer van het koffieland "Danoerodjo" van de heer V. H�feli. Deels in slechte staat. Danoeredja Download
Boedelrekeningen voor Johan Otto Elin, Johan Christiaan Elin en Dorothea Elisabeth Elin over 1782, opgesteld door de weeskamer. Elin Johan Otto Download
Brief van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Pekalongan aan de fiscaal van de Raad van Justitie te Semarang, betreffende de wettiging van Johanna Christina Elisabeth, Johannes Carolus Engelbertus, Johanna Christina Engeltina, Anna Maria Catharina, Johanna Theodora Engeltina, Johannes Theodorus Anthonius, Johanna Theodora Gertruda en Johannes Fredericus Albertus door het huwelijk van hun ouders Johannes Westhoff en Christina Peereo. In slechte staat. - Johannes Fredericus Albertus Download
Brief van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Pasoeroean aan de fiscaal van de Raad van Justitie te Soerabaja, betreffende de erkenning en wettiging van de kinderen van Hermanus Nicolaas Meijer en Jannetje Gattiker, te weten Johannes Casper, Pieter Nicolaas en Carel Nicolaas. Tevens een brief van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Pasoeroean aan zijn ambtsgenoot in Prabalingga, betreffende de erkenning en wettiging van Carel Nicolaas, zoon van de heer Meijer en mevrouw Gattiker. - Carel Nicolaas Download
Akte van adoptie door Abraham Isaak Thomas van Pieter Daniel Nicolaas, zoon van de slavin Castoerie van Mandhar, opgesteld door notaris Nicolaus Matthaus. In slechte staat en daardoor incompleet. Thomas Abraham Isaak Download
Akte van adoptie door Helena Catharina Thierens, weduwe van Hermanus Everhardus Wiltenaar, van Mida van Batavia, bij de doop te noemen Catharina Francina Albertina Snereiht, ge�mancipeerde slavin van mevrouw Thierens, opgesteld door notaris Klaas Heijnis. In slechte staat. Batavia Download
Akte van adoptie door Joseph Davids van Elisabeth Davids, dochter van Helena Marcus, opgesteld door notaris Anthonij Cornelis Verspijck. Batavia Download
Akte van emancipatie door Jacob Abraham Oversijde van Joseph van Batavia, opgesteld door de schepenen. Batavia Download
Verzoekschrift van D. van den Heuvel en H. Bemolt, betreffende een douceur voor het afleggen van het lijk van Johannes Reevout. Bemolt H. Download
Persoonsgegevens van Jordaan Vijsel, Wilhelmina Kneefel en de kinderen Christiaan Willem, Leonard, Johan Alexander, Theodoor, Louis Frederik, Karel, Constantijn Ferdinand, Wilhelmina Caro- en Anna - Vijsel. Deels in slechte staat en daardoor incompleet. Vijsel Constantijn Ferdinand Download
Akte van adoptie door Pieter Veeris van Johanna, dochter van zijn slavin Amelia, opgesteld door notaris Jacob Nicolaas Michell. - Amelia Download
Akte van borgstelling door Jacob George Diderik Paschen en Johan Frederich Martel voor Rombout Sigismund, executeur testamentaire in de boedel van Carel Fredrik Lohrbach, opgesteld door notaris Huibert Ketelaar. Batavia Download
Akte van transport door Tomapie aan Johannes Roukens van de slaaf Laramba van Mandhar, opgesteld door de klerk van politie Johannes Philippus de Vrede. - Tomapie Download
Uittreksel uit het venduboek, betreffende verkoop voor rekening van de weduwe Charleman. Ondergeschreven aantekening door Anna Fredrika Meinck, weduwe Scharleman, betreffende het aandeel van haar moeder hierin. Deels in slechte staat. Batavia Download
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Indi�, betreffende de benoeming van Klaas de Graaf, Johannes Doens, Jan Jacob Konspak, J. Laag Rijswijk, Jean Andrae, Bernardus Duurveldt, Jacob Fredrik Link en Hendrik van der - en het uit dienst gaan van Hans Hendrik Hugo, Carel Fredrik Engel, Everhardus Ankerstein en Jan Samuel Houtman. Houtman Jan Samuel Download
Onderhandse akte van schuldbekentenis door Johannes Wiebrandus Trieber aan Pieter Poolman. In slechte staat en daardoor deels incompleet. Poolman Pieter Download
Brief van dhr. Bletterman en zijn vrouw Maria Westpalen aan Jacqueline de Veldhoven. Met bijgevoegde rekening courant over de periode 1777-1784. Kaap de Goede Hoop Download
Akte van adoptie door Anna Maria Schulkz van Maria, dochter van de slavin Cietis van Balij, opgesteld door notaris Johannes Greving. Deels in slechte staat. Batavia Download
Kerkelijke attestatie opgesteld te Delft voor Anton Jan Karel de la Court. Court de la Anton Jan Karel Delft Download
Akte van schuldbekentenis door Hamied Lebe aan Susanna Maria Sperling, weduwe van Jeremias Otto Caulier, met borgstelling door Intje Saida, opgesteld door de magistraat Pieter Veeris. Met overzicht van terugbetalingen. Deels incompleet. Sperling Susanna Maria Download
Akte van adoptie door Rachel van Dessa van Johanna de Geus, dochter van de overleden Francois Rijkloff de Geus, opgesteld door notaris Joan van der Voort. Batavia Download
Contract tussen Julius Jurgen Ludwig Dencher en het gouvernement, betreffende levering van gezuiverd drinkwater aan het personeel van het kustlicht etablissement op de Zwaantjesdroogte gedurende 1892, met borgstelling door Otto Carel von Juncker Bigatto en Heinrich Ludwig Verwohlt, opgesteld door de resident van Pasoeroean. Met bijgevoegde factuur. Afschriften. Pasoeroean Download
Brief van de officier van de comptabiliteit aan het hoofd van het Plaatselijk Bestuur te Soekaboemi, betreffende gewezen Europees sergeant der infanterie De Bruijn. Met ondergeschreven antwoord. Bruijn de - Paroengkoeda Download
Akten van transport van slaven aan Margaretha Gijsberta Casier, weduwe van Gerardus Walburg, opgesteld door respectievelijk de notarissen Matthias Diderik van Haak en Josua Leonardus Gousset [W444]. Afstammingsbewijs voor J. Verwijk. Gesteld in het Bahasa Indonesia. In slechte staat [T551]. Door elkaar gefilmd. Toorop D. Download
Afschrift van de geboorteakte van Jan Louis, zoon van het echtpaar Jacob Abraham Martinus Tielman en Augusta Constantia Sophia Odenthal. Afschrift van de overlijdensakte van William Liddle. Afschrift van de geboorteakte van Benadina, dochter van het echtpaar Ferdinand Alphonse Emile van Ham en Lena Mathilda Jonker. In slechte staat. Prabalingga Download
Akte van adoptie door Carel Mulder van Carolina, dochter van Elizabeth Fredrika Mangelman, opgesteld door notaris Gerard Joan Runstorff. Batavia Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Maria Elisabeth Hoofsteeder, gedaan door de weduwnaar H. L. Grant. Batavia Download
Stukken betreffende het dienstverband van Magnus Lange. Met uittreksel uit de resolutie van commissarissen van huwelijkse zaken, betreffende het voorgenomen huwelijk van de heer Lange en Cornelia Adriana Weijts. Deels gesteld in het Zweeds. Batavia Download
Akte van adoptie door het echtpaar Abraham Salomonsz en Anna van Balij van Abraham van Batavia, vrijgegeven slaaf van Noressa Amiths, weduwe van Lucas Andriesz, opgesteld door notaris Joan van der Voort. Batavia Download