De studiezaal van het Nationaal Archief is weer open. Archiefstukken en publicaties uit onze Bibliotheek of Verzamelingen kun je daar inzien. Reserveer minimaal een werkdag van tevoren een plek door middel van ons reserveringssysteem.

65.062 resultaten in 'Oost-Indische bronnen'

Titel Familienaam Tussenvoegsel Voornaam Plaats Foto Download afbeelding
Correspondentie tussen het departement van Oorlog te Batavia en de resident van Bagelen te Poerwaredja, betreffende het verzoek van M. C. J. Meijer, geboren Simons, om inlichtingen omtrent haar broer Jan Simons. Met als bijlage een afschrift van het verzoekschrift. Deels in slechte staat, daardoor incompleet. Amsterdam Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Friedrich Gustav Ulrich, gedaan door de weeskamer. In slechte staat. Ulrich Friedrich Gustav Batavia Download
Akte van adoptie door Anthonij Ariens Huijsers van Carolina Geertruida Huijsers, dochter van Louisa van Maccasser, opgesteld door notaris Marinus Johannes Piepers. Deels in slechte staat. Batavia Download
Staat van de traktementen in de residentie Pasoeroean bij de ambtenaren van de geldkassen over december 1854, betreffende J. A. Jacobsz, H. A. Calbo en C. W. Anthonijs. Anthonijs C. W. Download
Verzoek tot doop van Cornelia Anna, dochter van Cornelis de Lange en Hester Ruikhaven, in 1817. Lange de Cornelis Download
Akte van adoptie door Richold ter Schegget van Anna ter Schegget, nog te emanciperen slavin van Willem Wardenaar, opgesteld door notaris Huibert Ketelaar. Schegget ter Anna Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Jan Coulster, gedaan door de oom J. J. Jans. Batavia Download
Brief van D. J. Schoock aan de heer Van der Leije [L47]. Brief van D. J. Schoock aan de heer Van der Leije [L48]. Schoock D. J. Download
Akte van transport door Jubelina Knop, weduwe van Hendrik Ouman, aan Anna Diderika Aenvers, weduwe van Gerardus Mengeveld, van de slavin Saphia van Bouro, hernaamt Sophia, opgesteld door de secretaris van politie Fredrik Librecht Brust. Aenvers Anna Diderika Download
Akte van adoptie door Wijnand Bonvoust van Maria van Batavia, dochter van Elisabeth van Batavia, opgesteld door notaris Josua Leonardus Gousset. Batavia Download
Akte van adoptie door Julius Ludewich de Ruiter van Johanna Juliana Francina Du Bois, dochter van de slavin Tjampaka van Sopping, opgesteld door notaris Frans Michaël Kilian. Batavia Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Maria Antonetta , vroeger genaamd Intje, gedaan door de weduwnaar Carel Necodemus Jacob. - Maria Antonetta Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Jurriaan Werf, gedaan door de weeskamer. Werf Jurriaan Weltevreden Download
Reispas opgesteld te Jogjakarta voor U. Senister. Senister U. Download
Stukken betreffende het echtpaar Christiaan Willem Meij en Hendrina Geertruijda Rijneveld, weduwe van IJsbrand Vincent, voornamelijk aangaande de begrafeniskosten van mevrouw Rijneveld. Deels een afschrift. Deels dubbel gefilmd. Vincent IJsbrand Download
Verklaring van armoede voor Paulina van Timor, weduwe van Philip Verbrugge. Met een inventaris van goederen en schulden van wijlen Verbrugge, opgesteld door de weduwe. In slechte staat. Timor van Paulina Download
Ingekomen brieven bij Jan Pieter Seijller, deels samen met Pieter Jacob Bert of Hendrik Zurmegede of Jan Adam Speenholt. Deels afschriften. Deels gesteld in het Duits. Deels dubbel. Deels incompleet. Deels dubbel en verkeerd gefilmd. Deels in slechte staat. Zurmegede J. H. Download
Testament van Marinus Johannes Piepers, opgesteld door notaris Pieter Berkman. Piepers Marinus Johannes Amsterdam Download
Contract tussen Johan Michiel van Panhuijs, gehuwd met Cornelia van der Dussen, enerzijds en het echtpaar Wijnand Johannes Wattier en Maria van der Dussen anderzijds, betreffende de nalatenschap van Jan Doedijns, die aan de zussen toevalt wegens het overlijden van hun grootmoeder Jacoba Philippina Slobeths en hun halfbroeder Pieter Vincent Born, opgesteld door notaris Nicolaus Matthaus. Batavia Download
Testament van het echtpaar Joan Bastiaan Holst en Geertruijda van Engelen, opgesteld door notaris Petrus Dobbelaar. Engelen van Geertruijda Download
Ingekomen brieven bij Arnoldus Boonen en deels bij zijn echtgenote Anna de la Fontaine te Batavia van familie in Nederland. Deels dubbel gefilmd. Doublet E. Download
Akte van adoptie door Jacob Cornelis Pereira van Lodewijk Cornelis, zoon van Tan Bongnio, opgesteld door notaris Marinus Johannes Piepers. In slechte staat. Batavia Download
Akte van adoptie door Jonathan Michielsz van Elisabeth Michiels, dochter van Saijba, bij de doop hernaamd Sebastiana Hendriksz, opgesteld door notaris Johannes Greving. Batavia Download
Akte van adoptie door Abraham Isaac Thomasz van Frans Nicolaas Johannesz, zoon van de slavin Castoerie van Mandhaar, opgesteld door notaris Johannes Greving. Batavia Download
Akte van adoptie door het echtpaar Johannes Gijsbert Baptist en Alsiana Petronella van Bergen van Benjamin Johannes en Salomon Johannes, zonen van Debora van de Veijver, weduwe van Elias Mozes, opgesteld door notaris Gerard Joan Runstorff. Batavia Download
Kerkelijke attestatie opgesteld te Dordrecht voor Abraham Gevers H-. Gevers Abraham Dordrecht Download
Akte van borgstelling door Wijbrand de Jongh voor Jacob Samuel de Raeff, opgesteld door notaris Jan Jacob van Polanen de Bevere. Batavia Download
Stukken betreffende de nalatenschap van Cornelia Elizabeth Blanke, weduwe van Jan Erkelens, afgehandeld door de executeurs testamentaire Jan Hendrik Cox en Fredrik Hendrik Salingre. Deels afschriften. Deels in slechte staat. Met retroacta, 1800-1806. Batavia Download
Kwitantie van Jansz voor Anthonij Nieuwveld, als executeur testamentaire van Johan Carel Horning. Nieuwveld Anthonij Download
Brief van de resident van Pasoeroean aan de algemene ontvanger, betreffende verzoekschriften van Johannes Michel Calbo, Adam Frederik Paulusz, Johannes Willem Scholtz, F. W. Gagel en D. Burgemeestre en de benoeming van laatstgenoemde. Gagel F. W. Download
Boedelrekening van Willem Jan Bernard Albinus over 1789, opgesteld door de momboirkamer Utrecht. Afschrift voor de weeskamer Batavia. Albinus Willem Jan Bernard Batavia Download
Memories van aangifte voor het successierecht over de boedel van Henrich Eliseus Eusebius Dobbelaere, in leven gehuwd met Catharina Elisabeth Maria Schenkhuyzen, gedaan door de mede executeur testamentaire William Major. Met begeleidende brief. Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Reinder Warendorp, gedaan door de weeskamer. Warendorp Reinder Weltevreden Download
Uittreksel uit het register tot inschrijving van de akten van overlijden, betreffende Casper - Wedding, 1894. In slechte staat. Wedding Casper Poerwaredja Download
Brief van de secretaris van staat aan de resident van Pasoeroean, betreffende passagiers op het schip Nestor onder gezagvoerder C. B. Brandligt. In slechte staat. Brandligt C. B. Pasoeroean Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Aukema, gedaan door de weeskamer. Aukema - Koetaradja Download
Akte van adoptie door Michiel Emanuel Steufaas van Michiel, zoon van Tamar van Batavia, opgesteld door notaris Herman Scheltus. In slechte staat. Batavia Download
Akte van adoptie door Fredericus Constantijn Gerritsz van Johannes Willems, zoon van - van Batavia, opgesteld door notaris Jacob Pierre Freni. In slechte staat. Gerritsz Fredericus Constantijn Download
Boedelrekening van Jacob Schagen over 1702. Schagen Jacob Download
Kwitantie van Elisabeth van Mechelen, weduwe van Anthonij Ducam, voor Jan Tol en Jan Hilgers, executeurs testamentaire in de nalatenschap van Philibert van Coulster, opgesteld door notaris Justus Rijkloff Costerus. Batavia Download
Brief van de resident van Besoeki aan de assistent-resident van Banjoewangi, betreffende de overplaatsing van F. J. Catenuis en het opdragen van een taak bij de staatsspoorwegen aan C. M. Huijsers. Catenuis F. J. Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Louis of Ludwig Kleeberg, weduwnaar van Elise Wagner, gedaan door Johann Adolph Quart, als voogd van Elise Lucie Kleeberg. Met een brief van dhr. Quart. Batavia Download
Akte van adoptie door het echtpaar Salomon Ventura en Christina Jans van Jan Cornelisz van Batavia, zoon van Maria van Batavia, opgesteld door notaris Guilliam Gerard Franchimont. Batavia van Jan Download
Akte van adoptie door het echtpaar Adriaan Boesses en Adriana Geertruijda Westpalm van Adriana, dochter van Leentje van Rassier, opgesteld door notaris Leendert Rolff. Boesses Adriaan Download
Cognossement tussen Barend Lont en de heren Charles & Th. Cazenove, betreffende de aflevering van goederen aan Jacob Mestrezat te Batavia. Mestrezat Jacob Download
Stukken betreffende Francois Thierens. Deels in slechte staat en daardoor incompleet. Padang Download
Brief van de administrateur van de cultuurmaatschappij "Soember-Bopong" aan de assistent-resident van Loemadjang, betreffende het vertrek van E. Keyser en indiensttreding van F. Meijer en J. Plassaer. Keyser E. Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Maria Aleida Peters, eerst weduwe van Jacobus Robertus Lange en later van Justus Otto Bönninghausen, gedaan door Petrus Johannes Lange, Herman Johannes Petrus Lange, Jan Huijk, als procuratiehouder van Willem Lange, Alexander Heinlopen, als voogd van Johannes Robertus Lange junior en George Jacob ter Laag, als procuratiehouder van Hendrik August Blume, voogd van zijn minderjarige kinderen en Willem Jacobus Feith, als procuratiehouder van Jeanne Madelaine Hüter, weduwe van Johannes Robertus Lange, voogd van haar minderjarige kinderen. [L308] Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Daniel Lambelé, gedaan door de weeskamer te Batavia. [L309] Bönninghausen Justus Otto Download
Afschrift van de overlijdensakte van Martha Elizabeth Barends. In slechte staat. Barends Martha Elizabeth Download
Brief van de resident van de Zuid en Oostkust van Borneo aan de weeskamer, betreffende een door hem genomen besluit. Met bijlage. Zaalberg G. J. Download