De studiezaal van het Nationaal Archief is weer open. Archiefstukken en publicaties uit onze Bibliotheek of Verzamelingen kun je daar inzien. Reserveer minimaal een werkdag van tevoren een plek door middel van ons reserveringssysteem.

65.062 resultaten in 'Oost-Indische bronnen'

Titel Familienaam Tussenvoegsel Voornaam Plaats Foto Download afbeelding
Brief van H. K. Maurenbrecher, betreffende betalingen via de weeskamer Rotterdam voor D. Th. Taillefert en Carolina Th. Hofman. Breda Download
Opgave van gestorven personen in Culemborg, directie Arnhem, die in Indië woonachtig zijn, over het eerste half jaar 1885, opgesteld door de ontvanger van het successierecht in Culemborg. Deels in slechte staat. Fischer Charlotte Download
Uittreksels uit het venduboek betreffende verkopen voor het huis van Jan van Groenenberg, voor rekening van respectievelijk Michiel Mounier en Carel Marten Hentze. Mounier Michiel Download
Ingekomen brieven bij George Dirkszoon Bruijn. Met bijgevoegd een nota van onkosten en rekeningen courant over 1790-1793. Bruijn A. T. Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Johan Ferdinand Hendriks, gedaan door de vader Henrij Lambertus Hendriks. Hendriks Henrij Lambertus Download
Brief van B. van der Geugten aan zijn oom, betreffende het uitblijven van zijn reactie. Geugten van der B. Semarang Download
Inventaris van de boedel van Susanna Adriana Eversdijk, weduwe van Johannes Adrianus van Middelhoven, opgesteld door de weeskamer. Middelhoven van Johannes Adrianus Download
Leeg. \ \ Download
Akte van adoptie door Petrus Goedvriendt van Sara Willemina Goedvriendt, dochter van Ajaij Giting, opgesteld door notaris Johannes Nicolaas Bestbier. Deels in slechte staat. Met een omslag van een verzoekschrift van Petrus Goedvriendt. Batavia Download
Stukken betreffende Anthonij Heijnsius, gehuwd met Maria Sourij, onder meer betreffende zijn schuld aan Pieter de Veule, gehuwd met Janneken Spijkers. Deels dubbel gefilmd. Deels in slechte staat. Spijkers Janneken Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Sietze Hoeksma, gedaan door de weeskamer te Batavia. Hoeksma Sietze Download
Akte van adoptie door Wilhelmina Ferdinandus, weduwe van Adriaan Pasquals, van Willem Ferdinandus, zoon van een slavin, opgesteld door notaris Louis Wijbrand van Schellebeek. In slechte staat. Ferdinandus Wilhelmina Download
Stukken betreffende Adriaan Jacobus van Hek. Deels afschriften. Deels in slechte staat. Batavia Download
Stukken betreffende de nalatenschap van Susanna Werner, weduwe van August Heijmans, afgehandeld door de weeskamer. Deels in slechte staat. Deels afschriften. Met retroacta, 1818-1826. Pakis Download
Inventaris van de boedel van Maria Magdalena Latour, weduwe van Jochem Neijendorff, opgesteld door de weeskamer. Afschrift. Latour Maria Magdalena Download
Maandrol van Post de Qual, opgesteld door de heer Thalman. Batavia Download
Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Willem Fredericus Vriese, afgehandeld door Willem Laurens Bankert en Benjamin Reinhardt Godfried Bouricius als procuratiehouders van zijn zuster Anna Mathilda Vriese, gehuwd met Cornelis Jacob Arnold den Tex, en zijn broer Felix Andries Vriese. Deels een afschrift. Deels incompleet, deels in verkeerde volgorde gefilmd en deels in slechte staat. Batavia Download
Akte van adoptie door Hendrina Dianira Janse, weduwe van Johan Godfried Kohler, van Hendrina Dianira van Batavia, dochter van de slavin Ammereil van Batavia, opgesteld door de notaris Jan Jacob van Polanen de Bevere. Janse Hendrina Dianira Download
Akte van adoptie door Gerardus Johannes van der Geugten van Clara Magdalena van der Geugten, dochter van Roosje, opgesteld door notaris Karel Christiaan Bosse. Batavia Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Leonora Christina Hendrika Maolanie, gedaan door Everhardus Stephanus Petrus Hahoerie. Kwitang Download
Akte van adoptie door het echtpaar Petrus Theophilactus Davidsz en Anna Catharina van der Crap van Johanna Wilhelmina Davids, dochter van Susanna van Batavia, opgesteld door notaris Leonardus Gousset. Deels dubbel gefilmd. Batavia Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Frederik Hendrik Jansen, gedaan door de vader J. P. W. Jansen. Jansen J. P. W. Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Jacob Willem Beijnon, gedaan door de schoonzoon Jan Gruijter en de zonen Jan Daniel Beijnon en Eduard Beijnon. Download
Afstammingsbewijs voor Johanna S. Philips en Alida Berentina Hûlsthoff. Gesteld in het Bahasa Indonesia. In slechte staat. Wolff Johanna Chatharina Download
Akte van procuratie door Maria van der Vijver, weduwe van Mattheijs Liesen, Johannes Hendricus Petrus Liesen, Johanna Catharina Liesen en Sebilla Dingena Liesen van Jan van der Aar, om de nalatenschap van Hendricus Andreas Liesen, weduwnaar van Engelina Dicas te Ambon en Batavia af te wikkelen, opgesteld door notaris Johan David Schiffer. Afschrift. Gouda Download
Akte van adoptie door Jacobus Sijmonsz van Abraham en Filinaarda van Batavia, kinderen van zijn vrijgegeven slavin Rosalina van Aroe, opgesteld door notaris Hendrik Abraham Möller. Batavia van Filinaarda Download
Kwitantie van M. Wisszijnszkij voor J. M. van Panhuis. Wisszijnszkij M. Download
Akte van adoptie door Fredrik Schols van Maria Carolina Schols, dochter van Jesmina, opgesteld door notaris Daniel Lodewijk Dewin. Deels in slechte staat. Schols Maria Carolina Download
Afschriften van overlijdensaangiften van Charlotte Neuvenheim en Koert S-. Deels dubbel gefilmd. In zeer slechte staat. Dijk van Johan Hendrik Download
Testament van Anna Ruijsch, weduwe Jan Willem Wolff, opgesteld door notaris Nicolaas van Bergen van der Grijp. Deels verkeerd gefilmd. Wolff Jan Willem Download
Uittreksel uit de resoluties van de kleine gerechts- en huwelijkszaken, betreffende het verbreken van de ondertrouw van Isaac Abrahamsz en Johanna Salomons, gesepareerde weduwe van Anthony Wasman. Met retroacta, 1769. Deels dubbel gefilmd. Abrahamsz Isaac Download
Eigendomsbewijs van de slaaf Seebo van Mangaraij, hernaamd October, waarvan de respectievelijke eigenaars zijn Bernardus van Pleuren, Albert Kikkert en D. J. Smith. Batavia Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Arnold Adriaan Johans, gedaan door de weduwe Contansia Maria Elizabeth Calbo. Calbo Contansia Maria Elizabeth Download
Brief van D. J. Schoock aan H. van der Leije. In zeer slechte staat. Schoock D. J. Download
Verklaringen van armoede voor Alletta van Rotte, betreffende het in armoede overlijden van haar echtgenoot Thomas van de Cust, opgesteld door G. Poveret, J. Tiberius, J. Haria en de weduwe. Cust van de Thomas Download
Brief van de resident van Soerabaja aan de algemeen secretaris, betreffende de verblijfplaats van Henrie Francois Sauret. Sauret Henrie Francois Soerabaja Download
Ingekomen brieven bij Arnoldus Boonen en deels bij zijn echtgenote Anna de la Fontaine te Batavia van familie in Nederland. Deels dubbel gefilmd. Matthaus Antonius Download
Akte van adoptie door Theodorus Hageneus van Hulsteijn van Gerardus Theodorus van Hulsteijn, zoon van Sabrita, opgesteld door notaris Karel Christiaan Bosse. Weltevreden Download
Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Jan van Vliet, in leven eerst gehuwd met Theophila van Vlierde, later met Aletta Duquesne, afgehandeld door de executeuren testamentaire Jan Rozijn en Jacob van Dorssen en de weduwe. Met retroacta, 1762-1773. Deels een afschrift en uittreksels, 1772. Deels incompleet en deels in slechte staat. Guglielmi du Maranzeto J. Download
Akte van verkoop door Louis Servet aan Claire Herchenrode van een huis met erf, opgesteld door notaris Frans Michael Kilian. Herchenroder Claire Download
Afschrift van de huwelijksakte van Oscar Pereira en Jennie van Zwieten. In slechte staat. Zwieten van Jennie Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Betsij Eleonore Bloem, gedaan door de vader Victor Albert Leopold Adolf Bloem. Bloem Victor Albert Leopold Adolf Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Elisabeth Johanna Cathrina de Laet, gedaan door haar vader Simon de Laet. Laet de Simon Download
Akte van adoptie door Anthonij Abraham Cassa van Anthonij Isaac, zoon van P. van Sumanap, opgesteld door notaris Frans Michaël Kilian. Deels in verkeerde volgorde en deels dubbel gefilmd. Cassa Anthonij Abraham Download
Akte van adoptie door Elisabeth Magdalena De Lima van Johan Hendrik De Lima, zoon van de slavin Malati van Ende, opgesteld door notaris Jacob Nicolaas Michell. Batavia Download
Inventaris van de boedel van Clara Daniels, weduwe van Francois Josephus de Stobbelaar, opgesteld door de weeskamer. Met een kwitantie van Margaretha Quickelenburg voor de weeskamer als administrerende de nalatenschap van mevrouw Daniels. Deels verkeerd gefilmd. Daniels Clara Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Petrus Alexander Agerbeek, gedaan door de vader Petrus Alexander Agerbeek, gehuwd met A. Pak. Batavia Download
Brief geschreven vanuit Huize Leeuwen aan C. F. van Holst, betreffende handelszaken en de manier van leven. Boesses A. Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Pieter van der Sloot, gedaan door de neven Ephraim van der Sloot en Frederik Scholstz als lijkaanvaarders. In slechte staat. Manado Download
Brief van de resident van Besoeki aan de assistent-resident van Banjoewangi, betreffende een rapport van dr. J. M. Janse over een ziekte. Janse J. M. Download