De studiezaal van het Nationaal Archief is weer open. Archiefstukken en publicaties uit onze Bibliotheek of Verzamelingen kun je daar inzien. Reserveer minimaal een werkdag van tevoren een plek door middel van ons reserveringssysteem.

65.062 resultaten in 'Oost-Indische bronnen'

Titel Familienaam Tussenvoegsel Voornaam Plaats Foto Download afbeelding
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Abraham Ruru, in leven gehuwd met Feropina Landich, gedaan door de weeskamer. Landich Feropina Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Frederika Wilhelmina, weduwe van Christiaan Frederik Gijsbers, opgesteld door mede-erfgenaam Pieter Adriaan Gijsbers. Met een taxatie. - Frederika Wilhelmina Download
Lijst met overleden personen, betreffende Philip August Janssen, de heer Vetter en Leonora Thenu. Thenu Leonora Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Alois Merz, gedaan door Lisbet Smit als lijkaanvaarder. Download
Akte van adoptie door Helena Gratia Govert, weduwe van Adam Domingo, van Helena Christina Jacobs, dochter van Semie van Boeton, opgesteld door notaris Huibert Ketelaar. Domingo Adam Download
Stukken betreffende Reinhold Theodor Franz Albert Göricke, gehuwd met Mathilde Portier. Deels in de verkeerde volgorde. Deels afschriften. Deels gesteld in het Maleis. Magelang Download
Correspondentie tussen het handelshuis Abraham & Paul Chatelain te Amsterdam en haar procuratiehouders te Batavia de heren Michiel Romp en David Joan Smith. Vanaf 1774 wordt alleen de heer Smith aangeschreven. Met bijgevoegde akten en rekeningen. Tevens persoonlijke stukken ingekomen bij en van Albertus Gerardus Smith en zijn echtgenote Sophia Johanna Elisabeth Trotz. Deels in slechte staat. Deels afschriften. Deels dubbel gefilmd. Batavia Download
Brief van Johannes Theunis aan J. Michielsz betreffende betalingen. Afschrift. Met ondergeschreven een uittreksel betreffende betaling te doen door de heer Theunis aan Johannes van Zanten, opgesteld door J. Michielsz in 1762. Theunis Johannes Download
Brieven van P. T. Staats aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Prabalingga, betreffende de overlijdensakte van zijn moeder Johanna Elisabeth Meijer, in leven gehuwd met Jan Frederik Staats. Deels met ondergeschreven antwoord. Meijer Johanna Elisabeth Download
Akte van adoptie door Rijk Severing van Samuel, zoon van Johanna Margaretha - Lutz, opgesteld door notaris Huibert Ketelaar. In zeer slechte staat en daardoor incompleet. Lutz Johanna Margaretha - Download
Stukken betreffende de nalatenschap van Friedrich Wilhelm Balduin Busch, in leven gehuwd met Barbera Anna Catharina Bergmans. Deels incompleet. Deels afschriften. Deels in slechte staat. Deels in verkeerde volgorde en dubbel gefilmd. Brauns L. A. Download
Ingekomen brieven bij Arnoldus Boonen en deels bij zijn echtgenote Anna de la Fontaine te Batavia van familie in Nederland. Deels dubbel gefilmd. Haarlem Download
Beschikking op het verzoek van Frans Ebers door de resident van Soerabaja, betreffende de benoeming als aanspreker, verzonden aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Soerabaja. Ebers Frans Soerabaja Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Jan Roeland, genaamd Land-, gedaan door de lijkaanvaarders, waaronder Jan Engelbertus Constans. In slechte staat. Constans Jan Engelbertus Download
Akte van adoptie door Philippa Nicolaas van Alida van Batavia, dochter van Que Tjoannio, opgesteld door notaris Joan van der Voort. Batavia van Alida Download
Brief van de resident van Poerwaredja aan het bestuur van het weduwen- en wezenfonds van burgerlijke ambtenaren in Nederlands-Indië te Batavia, betreffende Johanna Henrietta Kleijn, echtgenote van J. A. E. Leijting. Kleijn Johanna Henrietta Download
Cognossement tussen enerzijds Jan Meijer en anderzijds Ch. en Th. Cazenove, betreffende aflevering van goederen aan Jacob Mestrezat te Batavia. Cazenove Ch. Download
Ambtelijke correspondentie betreffende overlast veroorzaakt in de nacht van 14 op 15 april in logement of Maria Hotel te Pasoeroean door baron Van Heeckeren en jonkheer N. Trip. Kringa J. A. Download
Stukken betreffende de nalatenschap van Marten Burgers, deels afgehandeld door de executeurs testamentaire in wisselende samenstelling Gerrit Hakkenberg, Cazar de Lacontesse en Frans van Nek. Deels in slechte staat. Download
Stukken betreffende Johannes Muller, waaronder stukken aangaande de rechtszaak tussen de heer Muller en Ni Hantjang. Deels afschriften, deels dubbel en deels in slechte staat. Nie Hantjang Download
Stukken betreffende Johan (of Jan) Hendrik van Panhuijs. Deels afgehandeld door zijn procuratiehouders Cornelis Rosenboom, Henricus Jacobus van Suchtelen en Abraham van Dijk of door hen gesubstitueerde procuratiehouders, 1745-1751 en vanaf 1751 deels door de Bank van Lening, de Bank Courant en de commissarissen van Zee en Commercie. Met correspondentie van de heer Van Panhuijs met zijn procuratiehouders. Deels in slechte staat. Deels dubbel. Deels incompleet. Deels afschriften. Deels in verkeerde volgorde gefilmd. Download
Akte van adoptie door David Cornelis Springer van David Hendrik Springer, zoon van Soeij Sieuwnio, opgesteld door notaris Abraham Bussingh. Springer David Cornelis Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Anna Cornelia Josina Blasius, gedaan door de echtgenoot Philipp Johann Maier. Download
Memories van aangifte voor het successierecht over de boedel van Maria Pauli en Frans Joseph Pauli, gedaan door de vader Frans Seraph Pauli. Pauli Frans Joseph Download
Akte van adoptie door Magdalena Simons van der Heijden, weduwe van Matthijs Schrijver, van Stephanus van Batavia, dochter van Aletta van Batavia, opgesteld door notaris Guilliam Gerard Franchimont. Heijden van der Magdalena Download
Kopie van een krantenartikel uit het "Bataviaasch Nieuwsblad", betreffende het afscheid van Hans van de Wall. Wall van de Hans Download
Ingekomen brieven bij Arnold Jansz en gedeeltelijk bij zijn vrouw Johanna Mets, deels met afschriften van zijn antwoorden. Deels dubbel en deels verkeerd gefilmd. Deels in slechte staat. Steutel - Download
Boedelrekening van Elisabeth Leijdecker over 1702. Boedelrekeningen van Melchior Leijdecker over 1701-1702, opgesteld door de weeskamer te Batavia. Leijdecker Melchior Download
Onderhandse akte van procuratie door Helena Sander, weduwe Ohloff, van Warnar George van Diepen, betreffende vorderen van geld. Deels in slechte staat. Severin Carel Fredrik Download
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Indië, betreffende de benoeming van David Bijlon in plaats van de overleden Johan Andries Kramer. Bijlon David Download
Testament van Helena Magdalena Goedhart, weduwe van Carel Pieters, opgesteld door notaris Egbert Blomhert. Batavia Download
Testament van het echtpaar Henricus van Santen en Catharina Timmerman, opgesteld door notaris Theodorus Brooks. Met nadere codicillaire dispositie door de weduwnaar Van Santen, opgesteld door notaris Pieter Jacob Bert. Deels verkeerd en dubbel gefilmd. Deels in slechte staat. Poock Hendrik Download
Brief van A. J. F. E. Zander aan de assistent-resident van Loemadjang, betreffende zijn indiensttreding en vestiging, geschreven op briefpapier van N. V. Tabakscultuur Mij. "Selok". Zander A. J. F. E. Loemadjang Download
Akte van adoptie door Jacob George van Rossum van Elisabeth Pietronella van Englum, dochter van de slavin Linda van Batavia, opgesteld door notaris Johannes Greving. Batavia van Linda Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Charlotte Boelsums, gedaan door de moeder C. E. Heintzen. Heintzen C. E. Download
Stukken betreffende Fredrik Kruijs. Deels in slechte staat. Canton Download
Inventaris van de boedel van Christiaan Willem Meij, ten rechte genaamd Meijn, opgesteld door de weeskamer. Deels dubbel gefilmd. Meij Christiaan Willem Download
Stukken betreffende Johannes van den Bergh. Deels incompleet. Stulen Maria Download
Akte van adoptie door Johan Gijsbert Baptist van Constantijn Johannes, zoon van de overleden Rachima, opgesteld door notaris Jacob Pierre Freni. - Constantijn Johannes Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Gijsbertus Killestein, gedaan door de weeskamer te Batavia. Killestein Gijsbertus Atjeh Download
Ingekomen brieven bij de weeskamer Batavia en deels privé post voornamelijk voor Arnoldus Boonen, maar ook voor Jan Adam Spenoldt, Carel Fredrik Severin, Eduwaard Homma en anderen. Met bijlagen. Met enkele stukken betreffende Pieter Joan Bangeman en zijn vrouw Wilhelmina Johanna Nemegheer, waaronder brieven. Met enkele stukken betreffende Cornelia Jenetta van Hoeij, gesepareerde echtgenote van Gijsbert Carel van Hogendorp. Deels in slechte staat. Deels afschriften. Met een index op achternaam. Deels dubbel gefilmd. Boonen Arnoldus Download
Stukken betreffende de rechtzaken van Maria Naken, weduwe van Cornelis van Hamme, contra Maria de Meij, gehuwd met Johannes Dauw, en Lea Pietersz, weduwe van Ferdinandus Jansz; contra Catharina Margaritha Cruse, weduwe van Pieter Berkman, en Anna Maria Sijmonsz, weduwe van Pieter Krik; en contra Frans Bonaer in haar hoedanigheid als voogdes over haar innocente zoon Jan van Hamme. Deels in slechte staat. Deels verkeerd gefilmd en vermoedelijk incompleet. Berkman Pieter Download
Stukken betreffende Johannes Muller, waaronder stukken aangaande zijn schulden bij de "Bank Courant", de "Bank van Leening" en Jacob Olzati. Deels afschriften. Batavia Download
Akte van adoptie door Darius Jonathansz van Daniel en Helena Gracia, kinderen van Roseniera, opgesteld door notaris Anthonij Cornelis Verspijck. Batavia Download
Akte van schuldbekentenis door Christiaan Schneider aan Hendrik Isaac Guitard, met borgstelling door Godfried Wilhelm Wilke en Jan Eppinger, opgesteld door notaris Johannes Nicolaas Bestbier. Gekwiteerd, 1790. In slechte staat. Batavia Download
Uittreksel uit het venduboek betreffende de verkoop van de boedel van Alexander Agerbeek voor executeur testamentaire Woskan Agaperie Madras. Met een aantekening in het Javaans. Agerbeek Alexander Download
Brief van de resident van Besoeki aan de assistent-resident van Banjoewangi, betreffende de opsporing van de heren Zeegers, Valentin, De Vries en Niepel. Met bijlage. Deels in slechte staat, daardoor incompleet. Niepel - Download
Uittreksel uit het register van apostillaire dispositiën van de gouverneur-generaal, betreffende de verblijfsvergunning voor J. H. Delprat, verzonden aan de resident van Pasoeroean. Delprat J. H. Download
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Indië, betreffende de benoeming van Anthonij Hendrik Dormieux en Anthonij van Helsdingen in de plaats van de heren Smith en Reynst. Helsdingen van Anthonij Download
Afschrift van de huwelijksakte van Johan Willem Filet en Clara Julia Sophia Hagenstein. Banjoewangi Download