65.073 resultaten in 'Oost-Indische bronnen'

Titel Familienaam Tussenvoegsel Voornaam Plaats Foto Download afbeelding
Akte van indemniteit door Hendrik van Vessem van aanspraken op Arnold Andreas Gijsbert Wiegerman, procuratiehouder van Arnoldus Bernardus Dietz, opgesteld door notaris Huibert Ketelaar. In slechte staat. Wiegerman Arnold Andreas Gijsbert Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Rudolph Muller, gedaan door de weeskamer. Muller Rudolph Koetaradja Download
Aanslagbiljet voor de personeele belasting, betreffende F. Felohr. Verzoekschrift van Antoine Philippe Furn�e aan de resident van Bagelen, betreffende verlof wegens familieomstandigheden (F458). Poerwaredja Download
Akte van adoptie door het echtpaar Frans Jansz en Eva Domingos van Constantina Frans, dochter van de slavin Roosie van Sumbauwa, opgesteld door notaris Leendert Rolff. Batavia Download
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Indi�, betreffende het ontslag van Johan Valentijn Goll. In slechte staat. Goll Johan Valentijn Download
Akte van adoptie door Anthonie van Odijk van Johannes van Odijk, zoon van Sinoen, opgesteld door notaris Marinus Johannes Piepers. Deels dubbel gefilmd. Deels in slechte staat. Odijk van Johannes Download
Akte van borgstelling door Erhard Christiaan Lantzius en Daniel Fabereaux voor Fredrik Pieter Seena, opgesteld door notaris Huibert Ketelaar. Deels in slechte staat. Fabereaux Daniel Download
Tijdelijke verblijfsvergunning voor Nederlands-Indi� voor Juste Loze, zijn echtgenote, twee kinderen en moeder Margaretha Loze. Loze Margaretha Download
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Indi�, betreffende het verzoek van Willem Michael Pockers om te mogen trouwen met Maria Margaretha Hase, weduwe van Anthonius Schivenke. In slechte staat. Schivenke Anthonius Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Maur Waser, gedaan door de weeskamer. Waser Maur Koetaradja Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Willem Joseph Kn�dler, gedaan door de vader Johan Jacob Kn�dler. Kn�dler Johan Jacob Download
Kwitantie van de executeuren testamentaire in de boedel van Jan Engel Graas of Graes, namelijk de heren Henricus van Santen en Willem Welborn. Santen van Henricus Download
Testament van Johannes Arnoldus Titus, opgesteld door notaris Marinus Johannes Piepers. Met een onderhandse codicillaire dispositie. Batavia Download
Akte van transport door Rasiep aan Jacobus Bernardus Vis van de slavin Fawie van Kamode, opgesteld door gezworen klerk Bastiaan Heijns. Met ondergeschreven akten van transport onder meer door de heer Vis aan de heer Holst van de genoemde slavin. In slechte staat. Vis Jacobus Bernardus Download
Akte van adoptie door Joseph Aronsz van Apollonia, dochter van Dominga van Batavia, opgesteld door notaris Joan van der Voort. Batavia Download
Brief van Arnoldus Adrianus van Tets aan David Joan Smith, betreffende de voornamen van zijn vrouw Jacoba Wilhelmina (of Wilhelmina Jacoba) Hartingh in verband met de nalatenschap van haar vader Nicolaas Hartingh. Met een antwoord. Deels dubbel en incompleet. Deels in zeer slechte staat. Hartingh Nicolaas Download
Kerkelijke attestatie opgesteld te Brouwershaven voor het echtpaar Gerardus Buys en Helena Houbeckers. Brouwershaven Download
Gerechtelijke stukken betreffende de rechtszaak door Jan Hendrik Postel, als in huwelijk hebbend Amelia Cornelis, weduwe Sanders, tegen Bartel Cornelisz, gehuwd met Clara Arons. Deels uittreksels. Deels in slechte staat. Sanders - Download
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Indi�, betreffende de benoeming van Hendrik Nicolaas La Cl� in plaats van de overleden David Taillefert. Cl� La Hendrik Nicolaas Download
Ingekomen brieven bij Johan Christoffel Fischer of J. F. Visser op het eiland Onrust. Deels incompleet. Visser J. F. Download
Akte van verbintenis door Floris van Stijrum, onder meer van gelden in bezit samen met Paulus Gevers, opgesteld door notaris Anthonij Cornelis Verspijck. Deels in slechte staat. Deels verkeerd en dubbel gefilmd. Batavia Download
Akte van adoptie door Huibert Robertus Dias van William Adriaan Dias, zoon van Ramina, opgesteld door notaris Abraham Bussingh. - Ramina Download
Leeg. \ \ Download
Brief van Jacob Riemersma aan Christiaan Wilhellem Severin te Batavia. In slechte staat en daardoor incompleet. Onrust Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Anthonie Johannes Janssen van Essen, gedaan door de weeskamer. Janssen van Essen Anthonie Johannes Download
Brief van P. C. Samin aan J. Mestrezat te Batavia, betreffende het voortzetten van hun vriendschap en felicitaties vanwege gezinsuitbreiding. Samin P. C. Download
Verklaringen van armoede voor Jan van Bavel, betreffende zijn overleden vrouw Martina Keps, opgesteld door respectievelijk Jan Harmansz en Dirck Obbens, en Jan van Bavel samen met de weeskamer. Harmansz Jan Download
Verklaring betreffende het overlijden van de zoon van J. B. van der Kulen. Kulen van der Jan Baptist Download
Brief van de resident van Besoeki aan de assistent-resident van Banjoewangi, betreffende de verblijfsvergunning van A. C. Borrer, J. H. Jameson en R. Manning. Met bijgevoegde staat. Deels in slechte staat. Manning R. Download
Akte van adoptie door Johannes Jacob Senn van Basel van Johannes Jacob Senn van Basel, zoon van Martina, opgesteld door de assistent-resident van Krawang, Guilliaume de Seriere. Senn van Basel Johannes Jacob Download
Akte van adoptie door Joseppi Gasani van Joseppi Gasani, zoon van Tjile, opgesteld door notaris Jacob Nicolaas Michell. Gasani Joseppi Download
Ingekomen brieven bij Arnold Jansz en gedeeltelijk bij zijn vrouw Johanna Mets, deels met afschriften van zijn antwoorden. Deels dubbel en deels verkeerd gefilmd. Deels in slechte staat. Muijen van - Download
Akte van attestatie door Cornelis Walciers en Gasper Pasquaelsz op verzoek van Maria van Balij, betreffende de armoede van haar overleden echtgenoot Marinus Hendrixen of Hendrickxs, opgesteld door notaris Cornelis Veenendael. Tevens een verklaring van armoede door haarzelf gegeven. Batavia Download
Rekening van dhr. Duijvendijk voor de gouverneur-generaal Gustaaff Willem baron van Imhoff. Duijvendijk - Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Wijbolt Jansen, gedaan door de weeskamer. Jansen Wijbolt Batavia Download
Nadere opgave door de executeuren testamentaire in de boedel van Abraham van Hemert, namelijk de heren Blanck, C. de Clercq en J. B. Coenraad. Soerakarta Download
Staat van de traktementen in de residentie Pasoeroean bij de algemene dienst der burgerlijke openbare werken over januari 1903, betreffende L. P. Luijks en E. F. Godin. Luijks L. P. Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Frederik Alexander Hemmelman, gedaan door de echtgenote Louise Seranie alias Setijem [H428]. Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Johan Wilhelm Gottlieb Harloff, gedaan door de echtgenote Susanna Gerardina Cornelia Haak Bastiaanse [H429]. Batavia Download
Kerkelijke attestatie opgesteld te 's-Gravenhage voor Hendrik Carel Theodoor Schlosser. Schlosser Hendrik Carel Theodoor 's-Gravenhage Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Willem Frederik Augustijn Gooze, in leven gehuwd met Engelina Christina Rikasja, gedaan door Wilhelm Frederik Lodewijk Gooze. Batavia Download
Kwitantie van J. H. Reinholt voor de heer Panhuijsen Reinholt J. H. Download
Brief van Reijnier van Harn aan Cornelia Geertruijda de la Haije, douari�re van Jan Schreuder, onder andere betreffende edelstenen. Met een rekening, twee notities en een afschrift van een cognossement, betreffende de edelstenen. Batavia Download
Akte van adoptie door Paulina Pieters van Cornelia Pieters, dochter van de slavin Castoerie van Boegis, opgesteld door notaris Johannes Greving. Boegis van Castoerie Download
Brief van M. Emants. Emants M. 's-Gravenhage Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Susanne Christine Matheij, gedaan door haar vader Gustave Henri Antoine Matheij. In slechte staat. Matheij Susanne Christine Download
Uittreksel uit het grafkelderboekje van de Portugese kerk te Batavia, blok K, betreffende Dirk de Haas, Cornelus Lindius, Engeltje Gramsbergen, Theodorus de Haze, Anna de Haze, Elias de Haze en Zacharias de Huijser. Deels in slechte staat. Lindius Cornelus Download
Stukken betreffende de nalatenschap van Cornelia van Wijnbergen, weduwe van Wilhelmus Konijn, afgehandeld door Susanna Petronella Visboom, weduwe van Pieter Siebert Schmidt, Jacobus de Bordes en Hendrik Schimmelketel, voor de onmondige Jan Cornelis Visboom. Met afschriften van het testament en een nadere codicillaire dispositie uit 1744 en 1767. Colombo Download
Boedelrekeningen van Willem Verbeek over 1645-1655. In slechte staat. Verbeek Willem Download
Brief van de executeur testamentaire in de boedel van Marten Huysvoorn, weduwnaar van Anna Ulrica Hemmingson, en voogd van zoon Librecht Marten Huysvoorn, namelijk de heer Johannes van Hooft, aan de weeskamer te Batavia, betreffende de nalatenschap en de verzorging van de pupil. Met als bijlagen afschriften van de testamenten van Marten Huysvoorn, opgesteld te Amsterdam in 1772 en Haarlem 1773. Deels in slechte staat. Baart Cornelis Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Willem Raammaker, gedaan door de weeskamer. Raammaker Willem Peunajong Download