De studiezaal van het Nationaal Archief is weer open. Archiefstukken en publicaties uit onze Bibliotheek of Verzamelingen kun je daar inzien. Reserveer minimaal een werkdag van tevoren een plek door middel van ons reserveringssysteem.

65.062 resultaten in 'Oost-Indische bronnen'

Titel Familienaam Tussenvoegsel Voornaam Plaats Foto Download afbeelding
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Sebastiaan van Ingen, gedaan door de weeskamer Batavia. Ingen van Sebastiaan Bandjermasin Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Christoffel Harms Blick, gedaan door de weduwe Hersbersta Jansen. Manado Download
Verzoekschrift van J. D. van de Weeteringe Buijs, geboren Cinesviet, betreffende de erkenning door Charles Nicolaas van Elten van zijn zoon Jan Dirk Bonnet, zoon van Francoise Bonnet. Elten van Charles Nicolaas Download
Kerkelijke attestatie opgesteld te 's-Gravenhage voor Willem Wijnand Milar en Wilhelmina Antoinetta Chatin. 's-Gravenhage Download
Onderhandse akte van transport door Willem Drijver aan Adriaan van Es van de slaaf Vlissingen. Met een verdere onderhandse transportakte. Drijver Willem Download
Kwitantie van Apolina Bernard voor D. W. Kool, gehuwd met haar dochter Estrina Rudolphina Timmerman. Kool D. W. Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Anton Juliaan Adriaan Heupner, gedaan door de vader John Heupner. Batavia Download
Stukken betreffende de nalatenschap van Hendrijna Verlee, weduwe van Albert van Petten, afgehandeld door de mede-erfgenaam Johanna Geertruijda van Petten en haar echtgenoot Jan Jacob Meijs. Stukken betreffende de nalatenschap van Joris Kamis, in leven gehuwd met Maria Carels, afgehandeld door de weeskamer Ambon voor de overgebleven dochter Johanna. Stukken betreffende het huwelijk van de pupil van de weeskamer Anna Maria Beens met Philemon Sijmons. Deels in slechte staat. Deels uittreksels van stukken uit 1701-1743. Deels dubbel gefilmd. Ambon Download
Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Isaac Mens, afgehandeld door executeur testamentaire Jeremias van Riemsdijk. Met retroacta, 1763-1769. Deels in het Spaans gesteld. Deels afschriften. Deels verkeerd en in verkeerde volgorde en dubbel gefilmd. Deels in zeer slechte staat. Mens Anna Cornelia Download
Brieven van de Raad van Justitie te Soerabaja aan de resident van Pasoeroean, betreffende Charlotte Adriana van Dam, weduwe Dangelio of D'Angelie. Dangelio - Download
Verklaring van armoede voor Nicolaas Louisz, weduwnaar van Maria Nicolaasz, opgesteld door Pieter Bos, Joan de Sose, C. Jansz de Groot en de heer Hoffman. Batavia Download
Opgave van erkenningen van natuurlijke kinderen te Meester Cornelis, betreffende Geertruida, dochter van Jan Hendrik van Doorn en Marie. Buitenzorg Download
Nadere opgave door de executeuren testamentaire in de boedel van Abraham van Hemert, namelijk de heren Blanck, C. de Clercq en J. B. Coenraad. Download
Inventaris van de boedel van Cornelis Martensz van Carelshaven, opgesteld door B. Dorsselman. Carelshaven van Cornelis Download
Uittreksel uit het register van handelingen en besluiten van de gouverneur-generaal, betreffende een pensioen voor Antoinetta Pfefferkorn, weduwe van Carel Frans Bergmann, verzonden aan de resident van Soerabaja. Pfefferkorn Antoinetta Download
Akte van transport door de executeuren testamentaire in de boedel van Pieter Greving, namelijk de heren Willem Arnold Alting, Carel Fredrik Severin, Adriaan Boesses en Steven -, aan Catharina Tobison, weduwe van Willem Fockens, van de slaaf Rama van Mallebaar, opgesteld door notaris Leendert Rolff. Deels in slechte staat. Boesses Adriaan Download
Uittreksel uit het register tot inschrijving van de akten van huwelijk en echtscheiding, betreffende het huwelijk van Jacob Hendrik Pieters en Lauw Hoek Nio, bij de doop genaamd Martha. Meester Cornelis Download
Boedelrekening van Cornelis Cleijer over 1688-1703. Cleijer Andreas Download
Inventaris van de boedel van Carel Wannemaker, gedaan door de weeskamer te Batavia. Afschrift. Wannemaker Carel Batavia Download
Testament van het echtpaar François Colombijn en Geertje Spies, opgesteld door notaris Johannis Greving. Met nadere codicillaire dispositie van dhr. Colombijn. Batavia Download
Stukken betreffende de nalatenschap van Claudius Anthonij van Luepken, afgehandeld door -in wisselende samenstelling- de executeuren testamentaire Paulus Godofredus van der Voort, Jacobus Cornelis Mattheus Radermacher en Petrus Albertus van der Parra. Deels in slechte staat. Deels dubbel gefilmd. Deels in het Frans en Chinees gesteld. Deels afschriften. Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van F. A. Eijkhoust, gedaan door de weeskamer. Eijkhoust F. A. Batavia Download
Reispas opgesteld te Semarang voor A. G. Smit. Smit A. G. Download
Akte van adoptie door Bernard Aronsz van Johanna Carolina, dochter van de slavin Manus van Mangorij, opgesteld door notaris Gerard Joan Runstorff. Batavia Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Domingos Talla, gedaan door de weeskamer. Talla Domingos Download
Akte van adoptie door Jean Fanier van Johanna Jacoba, dochter van Tsie Pretnio, opgesteld door notaris Johannes Greving. - Johanna Jacoba Download
Verklaring van het departement van Koloniën, betreffende de terugkeer van Henrij Albert Manuel naar Nederlands-Indië. Manuel Henrij Albert Download
Ingekomen brieven bij het echtpaar Gijsbertus Theodorus Papegaeij en Johanna van der Ceel van J. F. Stembor en het echtpaar Bartholomeus Snoek en Adriana van der Ceel. Deels in zeer slechte staat. Deels verkeerd gefilmd en incompleet. Ceel van der Adriana Download
Attestatie de vita voor Maria Eliza Mathilde van Raders, weduwe van Sijbrand van Dissel. Magelang Download
Verzoekschrift van S. Michell-Petersen aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Magelang, betreffende een afschrift van de geboorteakte van Sophia Wemelina Johanna Petersen. Petersen Sophia Wemelina Johanna Download
Register van transporten van slaven door Andries Miller aan Augustus Wolff. Incompleet. In slechte staat. Wolff Augustus Download
Akte van adoptie door Willem de Maillij Aarnoutsz van Jacob van Batavia, zoon van de vrijgegeven slavin Besie van Java, opgesteld door notaris Reijnhard Johannes Wiltens. Batavia Download
Akte van adoptie door Benjamin de Bruijn van Petronella, dochter van de slavin Jesmie van Mandhaer, opgesteld door notaris Andries Jan Zallé. - Petronella Download
Inventaris van de uitstaande schulden in de boedel van Christiaan Martin Prohn. Prohn Christiaan Martin Download
Kennisgeving van het overlijden van F. Möhringer en J. Bertrand door de schout bij nacht, verzonden aan de gouverneur-generaal. Bertrand J. Download
Gerechtelijk stuk, betreffende de gerechtelijke actie van Helena van Batavia tegen Sophia Cornelia, eerder weduwe van Abraham Matton, later van Hendrik Harmensz, inzake het erfdeel van de dochter van mevrouw Van Batavia, Helena Rakels, uit de nalatenschap van haar vader, de heer Matton. Afschrift. Batavia Download
Correspondentie tussen D. Mounier en de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Pasoeroean, betreffende de scheiding van Carel Frederik Klaarmond en Mamia Andrina Fruneaux. Fruneaux Mamia Andrina Download
Akte van adoptie door Nicolaas Duijt van Nicolaas, zoon van Clarinda van Cailie, opgesteld door notaris Guilliam Gerard Franchimont. Batavia Download
Declaratie van onkosten van procureur Fredrik Adolph Deest voor Rachel Luiken, weduwe van de heer Volkman, inzake haar verzoek aangaande haar verzorging van de kinderen van wijlen Reijnier Brugman. Incompleet en in slechte staat. Volkman - Download
Stukken betreffende de nalatenschap van Hendrik Hillebrink, in leven gehuwd met Alletta Arnolda Reeper, weduwe van Gijsbert Hemmij, afgehandeld door zijn zoon Jan Carel Hillebrink en zijn weduwe als erfgenamen en executeuren testamentaire, en door de geassumeerde executeuren testamentaire Leendert Lehman en Jacob Lodewijk Doemars. Tevens stukken betreffende de nalatenschap van Alletta Arnolda Reeper, 1819. Met retroacta, 1761-1811. Deels afschriften. Deels in slechte staat. Aantekeningen betreffende goederen onder berusting van G. J. Smith uit de boedel van Abdulla Sabar. Doemars Jacob Lodewijk Download
Testament van Maria Moode, opgesteld door notaris Nicolaas Rom. Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Johanna Louisa Wilhelmina Maidman, gedaan door haar vader Johan Thomas - Maidman. Maidman Johan Thomas - Download
Akte van adoptie door het echtpaar Benjamin Claasz en Elisabeth Rotvanger, van Johanna Elisabeth, dochter van Tjoe Teeng Kong alias Sauwang, opgesteld door notaris Joan van der Voort. Batavia Download
Stukken betreffende de nalatenschap van Jacob Cool. Met retroacta over 1747-1748, betreffende de Chinese handel. In slechte staat. Deels incompleet. Download
Stukken betreffende de aangifte voor het successierecht over de boedel van Jacoba Howaij, gedaan door de echtgenoot Simon Rawaroe. Batavia Download
Kwitantie voor Barent Hendrik Lugte van der Heyde. Lugte van der Heyde Barent Hendrik Soerakarta Download
Akte van borgstelling door Johan Fredrik Stjierko en Samuel Houtman, voor Sebastiaan Onfred ten rechten genaamd Sebastiaan Onfridt, erfgenaam van Fredrik Lambregt Bening opgesteld door notaris Johannes Nicolaas Bestbier. Deels in slechte staat. Incompleet. Stjierko Johan Fredrik Download
Testament van Jan Hendrik Grasz, opgesteld door notaris Leendert Rolff. Grasz Jan Hendrik Batavia Download
Akte van adoptie door Magdalena Absolons van Wilhelmina Magdalena Gerbrand, dochter van Miena, opgesteld door notaris Nicolaas van Bergen van der Grijp. Batavia Download
Uittreksel uit het register tot inschrijving van de akten van geboorte, betreffende Willem Frederik Flores, zoon van het echtpaar Willem Frederik Flores Oppenoorth en Elisabeth Emilie Begemann. Djambi Download