65.073 resultaten in 'Oost-Indische bronnen'

Titel Familienaam Tussenvoegsel Voornaam Plaats Foto Download afbeelding
Akte van adoptie door Andries Hartsinck van Pieter Hartsinck, zoon van Mida, opgesteld door notaris Jan Jacob van Polanen de Bevere. In slechte staat. Batavia Download
Verzoekschrift van het echtpaar Dirk Nagel en Elisabeth Kok aan de kerkenraad van Batavia, betreffende de doop van hun geadopteerde dochter Elisabeth Nagel Carpentier. Met bijgevoegd de adoptieakte. Batavia Download
Ingekomen brieven bij Isaac Soual, deels samen met zijn echtgenote A. A. van Boneval, deels samen met Willem August Hommel, van familie en kennissen in Indi� en Nederland. Met als bijlagen een rekening courant en een factuur en een cognossement. Deels gesteld in het Frans. Deels in slechte staat. Deels verkeerd gefilmd. Deels dubbel gefilmd. Deels incompleet. Ledain Jacob Download
Akte van adoptie door Christiaan Heijer van Marija Engeltina Heijer, dochter van de slavin Kanie van Priegie, opgesteld door notaris Jan Burger. Deels in slechte staat [H212]. Akte van adoptie door Lambertus Smulders van Maria Engeltina Heijer, dochter van de slavin Noria van Boegis, opgesteld door notaris Gerrit Drost [H213]. Batavia Download
Uittreksel uit het doopregister. In zeer slechte staat. Sprew van Johannes Download
Akte van adoptie door Andries Hartsinck van Andries, zoon van Willemijntje, opgesteld door notaris Louis Wijbrand van Schellebeek. - Willemijntje Download
Staat van de boedel van Jeremias van Riemsdijk, opgesteld door hemzelf. Riemsdijk van Jeremias Batavia Download
Akte van decharge door Anna Cornelia Arnolda Spenger, weduwe van Jacobus Du Moulin, van Lambertus Daniel Ereps en Jacobus Rossieaux, als executeuren testamentaire van de boedel van de heer Du Moulin, opgesteld door notaris Anthonij Cornelis Verspijck. Afschrift. Met aantekeningen betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van de heer Du Moulin. Download
Brief van de heren Jan Kol en Jan van Wanningen te Utrecht aan de heren Daniel Adriaan Beeckman en Hendrik Geerling te Batavia als executeuren in de boedel van Arend Willem Feith, betreffende een rekening courant en de afhandeling van zijn boedel. Bijgevoegd een akte van kwitantie van de executeuren voor de broer van de overledene, Frederik Gijsbert Feith, waarin hij tevens belooft afstand te doen ten gunste van zijn tante Jacoba Florentine Feith, opgesteld door notaris Wernard van der Well. Deels in verkeerde volgorde gefilmd. Batavia Download
Akte van adoptie door Glaudi Anthonij Marcas van Petronella, dochter van Rajam van Cheribon, opgesteld door de gezworen klerk Maurits Jan Pieter Cornelis Hasselaer. Cheribon Download
Stukken betreffende Adrianus Weijding. Met kwitanties van onbekende personen en soldijrekeningen van Adam Boers, Nicolaas Wilhelmus de Bree, Siemon de Ram en Lambert Roeloffz over 1777-1782. Deels een afschrift en een uittreksel. Deels in slechte staat. Bree de Nicolaas Wilhelmus Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Willem Eduard Anthonijs, gedaan door de oom Sander Mathijs Anthonijs. Batavia Download
Akte van procuratie door het echtpaar Jacobus van der Schaef jr. en Maria Louise Petronella Renard van Louis Pieter Renard en Pieter van Segveld, als executeuren testamentaire van Johanna van Segveld, in leven gehuwd met Daniel Renard, opgesteld door notaris Everard Haverkamp. Amsterdam Download
Akte van adoptie door Francois de Santeis van Catharina Wilhelmina, dochter van Rosina, opgesteld door notaris Huibert Ketelaar. In slechte staat. - Rosina Download
Akte van adoptie door Willem Herman Caaff van Theodora Caaff, dochter van Seung Tjeitnio, weduwe van J. Tiongkong, opgesteld door notaris Nicolaas van Bergen van der Grijp. Tiongkong J. Download
Staat van indemniteiten voor reis-, verblijf- en transportkosten in de residentie Pasoeroean over de maand januari 1903, betreffende H. C. J. Strengnaerts, W. J. Steup en L. A. Voogd. Strengnaerts H. C. J. Download
Brieven van M. Emants, als executeur testamentaire en voogd over de minderjarige kinderen van zijn overleden zwager J. A. Sweers de Landas, aan vermoedelijk de weeskamer Batavia, betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van de overledene. Deels verkeerd gefilmd. Emants M. Download
Kennisgeving van het overlijden van Maria Lywood, weduwe van J. C. Morhard, door haar schoonzoon Daniel Gildemeester Jansz. Gildemeester Daniel Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Maria Johanna Maulanij, gedaan door Charles Cornelis Maulanij. Kwitang Download
Akte van adoptie door Johannes Adriaansen, van Johanna Adriaansen, dochter van de slavin Soentieng van Ambon, opgesteld door notaris Jacob Nicolaas Michell. Batavia Download
Brief van de resident van Pasoeroean aan A. D. Pottar te Pati, gewezen assistent-resident en vendumeester van Prabalingga, betreffende de rechtszaak tegen J. F. Monnereau. Met een brief van de deurwaarder aan de resident. Deels in slechte staat. Monnereau J. F. Download
Akte van adoptie door Deliana van der Gragt, gehuwd met Sijbrand Homis, van Johanna van Batavia, dochter van Que Tjoannio, weduwe van Kie Tjongko, opgesteld door notaris Abraham van Dinter. Batavia Download
Brief van J. H. Bagman & Zoon en Joh. Lohman aan Klaas Lakke. Amsterdam Download
Brief van Paulus Dissel, G. Duijm en J. Delleman aan Steven Vrugt te Batavia. Met als bijlage een rekening courant. Batavia Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Izaak Liefbroer, gedaan door de weeskamer te Batavia. Liefbroer Izaak Atjeh Download
Brief van H. M. J. Francken aan H. C. A. van Eldik Thieme, betreffende zakelijke transacties met de firma E. Moorman & Co. Pasoeroean Download
Gerechtelijke stukken betreffende de rechtzaken door diverse crediteuren tegen Albert Meijer, deels afgehandeld door zijn curator Daniel Adriaan Beeckman, inzake aanspraken op diens boedel, opgesteld door de schepenen. Met als bijlagen onder meer schuldbekentenissen, 1775-1781. Deels afschriften, 1776-1779. Vermoedelijk incompleet. Deels dubbel gefilmd en deels in slechte staat. Cordua de David Download
Uittreksel uit en afschrift van de geboorteakte van Rinaldine, dochter van Johannes Joseph Meijer en Clara Emelia Meijer. Prabalingga Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Dirk Schot, gedaan door A. D. Schot. Schot Dirk Download
Uittreksel uit de civiele rol van de Raad van Justitie, betreffende de nalatenschap van Jacob Hubert [H67], met een afschrift van zijn testament, opgesteld door notaris Isaak Vroombrouk te Rotterdam in 1757 [H66]. Afschrift. Scherichaven van - Download
Akte van adoptie door Jan van Nieuwkuijk van Maria van Nieuwkuijk, dochter van Elisabeth Christoffel, opgesteld door notaris Wiggert Wargaren. Batavia Download
Akte van procuratie door Alie van Caijo, bij de doop hernaamd Rebecca Catharina Jurgen, van Jan de Kraak, opgesteld door notaris Josua Leonardus Gousset. Tevens ingekomen brieven bij Jan de Kraak van Gerard Verboom, deels in combinatie met Isaac Habest. Deels in slechte staat. Deels dubbel gefilmd. Rotterdam Download
Deel 5/C/18. Bevat: Correspondentie tussen de kerkenraad van de Wolvendaalkerk en diverse personen en instellingen, onder meer met het gouvernement van Ceijlon en de kerkenraad van Kaliture, 1867-1879. Lijst van ouderlingen van de Wolvendaalkerk. Verzoekschriften van verschillende personen aan de kerkenraad van de Wolvendaalkerk voor financi�le ondersteuning, 1869-1879. Schetsen van een nieuwe kansel voor de Wolvendaalkerk. Stukken betreffende het beheer van de zondagssschool, bevat onder meer brieven, financi�le overzichten en rapporten, 1869-1870. Correspondentie van de kerkenraad van de Wolvendaalkerk betreffende financi�n en personeelszaken, 1870-1879. Gesteld in het Engels. Deels in zeer slechte staat. Colombo Download
Stukken betreffende Johannes Wijbrandus Frieben, waaronder gerechtelijke stukken en rekeningen courant over 1781-1788. Deels in de verkeerde volgorde gefilmd. Deels afschriften. Deels in slechte staat. Incompleet. Meulman Maria Henrieta Download
Inventaris van de boedel van Henricus van Santen, overgegeven door executeuren testamentaire Pieter Haksteen en Jan Hendrik Poock, opgesteld door de weeskamer. Deels verkeerd gefilmd en deels dubbel gefilmd. Haksteen Pieter Download
Stukken betreffende Jacobus Mestrezat, waaronder voornamelijk ingekomen brieven van zakelijke contacten in Indi� en Nederland. Deels gesteld in het Frans. Deels afschriften, deels dubbel en deels dubbel gefilmd. Batavia Download
Stukken betreffende de zaken van Claas Arriens, na zijn dood waargenomen door zijn zaakwaarnemers (in wisselende samenstelling) David de Cordua, Hendrik August Rossel en Michiel van der Crap. Met retroactum, 1760. Crap van der Michiel Download
Akte van adoptie door Isaak Jansz van Hendrina Willemina Jansen, dochter van de slavin Pamela van Boegis, in eigendom toebehorend aan Johannes Willemsen, opgesteld door notaris Abraham Bussingh. Batavia Download
Ingekomen journaal van de weeskamer Ambon over 1773-1774 bij de weeskamer Batavia. Afschrift. Ambon Download
Verzoekschrift van Jacobus van Alten aan de Heren Boedelmeesters, betreffende een lening met als borgen Jacobus Prins, Michiel Fran�ois Stave en Christiaan Fredrik van Holst. Download
Kennisgeving van het overlijden van de grootvorstin van Rusland, opgesteld door de resident van Kedoe. In slechte staat. Oranje Nassau van - Download
Stukken betreffende de in armoede overleden Hendrick Hesenbeek en het verzoek van Hendrick Kroekwit, om compensatie voor de kosten van de begrafenis. Kroecbeeck Hendrick Download
Akte van adoptie door Augustijn Michiels van de slavin Norma van Batavia, bij de doop te noemen Geertruijda Michiels, dochter van Tjeloan van Batie, hernaamd Saartje, opgesteld door notaris Abraham Bussingh. - Saartje Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Willem Frederik Augustijn Gooze, in leven gehuwd met Engelina Christina Rikasja, gedaan door Wilhelm Frederik Lodewijk Gooze. Gooze Willem Frederik Augustijn Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Margaretha Magdalena Jansen, weduwe van de heer Schalwijk, gedaan door de heer of mevrouw Laurens en Selma Tumbuan als lijkaanvaarders. In slechte staat. Download
Brief van het echtpaar Johann Grunebosch en A. W. P. Albinus te Leiden aan Willem Jan Albinus te Batavia. Leiden Download
Akte van adoptie door Sander van Minde van Christiaan van Minde, zoon van Sa-, opgesteld door notaris Jacobus Charles Boswel. In slechte staat. Batavia Download
Akte van transport door Hendrik Friesendorp aan Laurens Laurensz Kemp van de slavin Lakka van Rottij, opgesteld door scriba Willem van Este. Met een onderhandse akte van transport door Anna Pool, weduwe De Graaf aan Jacob Abraham Oversijde van een slavin. Download
Ingekomen brieven bij Johannes David Jacquet, voornamelijk van David Valentijn & Zoon te Amsterdam en van zijn neven Cornelis van Dam van Aerden en Jacobus van der Beeck te Brielle. Met stukken betreffende de nalatenschap van Iman Jacquet. Met bijlagen. Deels afschriften. Deels in zeer slechte staat. Deels incompleet. Deels dubbel gefilmd. Jacquet Iman Download
Afschrift van de overlijdensakte van Alexander Johannes Paarsmarkt, weduwnaar van Johanna Wilhelmina Franciska Henriette Pottkamp. In slechte staat en daardoor incompleet. Soekaboemi Download