De studiezaal van het Nationaal Archief is weer open. Archiefstukken en publicaties uit onze Bibliotheek of Verzamelingen kun je daar inzien. Reserveer minimaal een werkdag van tevoren een plek door middel van ons reserveringssysteem.

65.062 resultaten in 'Oost-Indische bronnen'

Titel Familienaam Tussenvoegsel Voornaam Plaats Foto Download afbeelding
Staten van weduwen met en zonder kinderen in de afdelingen Karanganjar, Koeta'ardja, Ledok en deels onbekend. Tevens staat van ambtenaren in dienst in de afdeling Karanganjar. Deels incompleet. - - Download
Declaraties van onkosten betreffende de zaak tussen Lucas Andries en Adam Andries. Drie versies. Bijgevoegde kwitanties voor Lucas Andries, 1782-1784. Andries Adam Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Cornelis Mandoewapessij, gedaan door Hermanus Petrus Caijhena. Batavia Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Jacobus Arnoldus Hanibals, weduwnaar van Anna Catharina Muller, gedaan door de zoon George Lodewijk Hanibals. Hanibals George Lodewijk Download
Inventaris van de boedel van Elizabeth Maria Klein, weduwe van Guilliaume Pieter Ledulx, opgesteld door de weeskamer. Incompleet. Klein Elizabeth Maria Download
Uittreksel uit het doopregister van de rooms-katholieke gemeente te Soerabaja, betreffende Julius Felix Pascal, zoon van Isaac Penning Nieuwland en Anna Margaretha Fredrica Ryndorff. In slechte staat. Ryndorff Anna Margaretha Fredrica Download
Akte van borgstelling door Frans Fruijdenhamer en Johannes Rubenkoning voor Gerrit Drost, als in huwelijk hebbend Charlotta Josepha van den Busch, eerst weduwe van Aart Peper de Bevere junior, opgesteld door notaris Huibert Ketelaar. Download
Brief van A. C. - Putbus aan zijn of haar broer Paulus Fredrik Everson te Amsterdam. Gesteld in het Duits. Amsterdam Download
Akte van adoptie door Hendrika Christina Hendriks van Paulina Elisabeth Christina de Haan, dochter van Tjoa Boenio, opgesteld door notaris Jan Burger. Batavia Download
Brief van de havenmeester aan de resident van Semarang, betreffende de achtergebleven matroos Jan Cornelis Thomson. Afschrift. Met een verklaring van de firma "Dorrepaal & Co", betreffende het onderhoud van de man. Dorrepaal - Download
Brieven van Jacobus & Roelof Coster en Nicolaas Adrianus Goetzee aan Anthonij Cornelis Verspijck. Amsterdam Download
Testament van Gerrit Timmermans, opgesteld door notaris Abraham van Dinter. Met stukken betreffende de nalatenschap van Gerardus Timmerm-. Deels in zeer slechte staat. Deels incompleet. Timmerm Gerardus Download
Staat van de ontvanger van het recht van successie en overgang van al hetgeen ten gevolge van het overlijden wordt geërfd of verkregen door Europeanen of met hen gelijkgestelden in de residentie Pasoeroean over de maand januari 1877, betreffende Geertruida Wilhelmina Zeijdel, Frans Hendrik Jutting, Casperrientje Josephine Eleonora Klunder en Lucie Andela. In slechte staat. Jutting Frans Hendrik Download
Afschrift van de overlijdensakte van Carl August Mundler, in leven gehuwd met Maria. Prabalingga Download
Kwitantie van Loa Timko voor de heer Van Panhuis. Deels gesteld in het Chinees. Panhuis van - Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Louisa Rasina Maria Nooteboom, gedaan door Abraham Nooteboom. Deels in slechte staat. Batavia Download
Akte van adoptie door Jacobus Sollie van Abraham Jacobus Anthonij Sollie, zoon van Anna Davids, opgesteld door notaris Daniel Lodewijk Dewin. Batavia Download
Akte van borgstelling door Zacharias van Hek en Johan Hendrik Holle voor Willem Jacob Andriesse, opgesteld door Carel Kuvel. Andriesse Willem Jacob Download
Stukken betreffende de nalatenschap van Libertina Juliana Brunet, afgehandeld door de executeur testamentaire Eduard Young. Download
Akte van adoptie door Martha Huijbrecht van haar geëmancipeerde slaaf Antjie van Batavia, bij de doop te noemen Anna Maria, opgesteld door notaris Leendert Rolff. Batavia van Antjie Download
Akte van procuratie door Jacob Zock van Sweerus Magnus Cederberg en Cornelis Sijbrands, opgesteld door notaris Abraham Meijsenheijm. Zock Jacob Download
Uittreksel uit het register der besluiten van de gouverneur-generaal, betreffende toestemming voor F. Weber om zich in Nederlands-Indië te vestigen. Met bijlage. Deels in slechte staat. Weber F. Download
Staat van de traktementen in de residentie Pasoeroean over november, betreffende F. W. Godin. In slechte staat. Godin F. W. Download
Inventaris van de effecten en leningen toebehorend aan de overleden Gotfried Christoffel Fetmenger, opgesteld door de procuratiehouders Jan Westpalm en Abraham Jonas Fetmenger. Afschrift, opgesteld door de weeskamer Haarlem. Nijmegen Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Charles Louis Demeij, gedaan door de weeskamer. Demeij Charles Louis Koetaradja Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Roza Wilhelmina Camps, gedaan door Henrij Camoenier, als lijkaanvaarder. Camps Roza Wilhelmina Download
Stukken betreffende de nalatenschap van Hendrik Hillebrink, in leven gehuwd met Alletta Arnolda Reeper, weduwe van Gijsbert Hemmij, afgehandeld door zijn zoon Jan Carel Hillebrink en zijn weduwe als erfgenamen en executeuren testamentaire, en door de geassumeerde executeuren testamentaire Leendert Lehman en Jacob Lodewijk Doemars. Tevens stukken betreffende de nalatenschap van Alletta Arnolda Reeper, 1819. Met retroacta, 1761-1811. Deels afschriften. Deels in slechte staat. Aantekeningen betreffende goederen onder berusting van G. J. Smith uit de boedel van Abdulla Sabar. Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Louise Davis, gedaan door S. D. Davis. Davis Louise Download
Inventaris van de boedel van Willem Pieter Ruijghaven, opgesteld door de gecommitteerden. Ruijghaven Willem Pieter Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Adriana Wilhelmina Jansz, gedaan door Johannes Livianus Salomons. Salomons Johannes Livianus Download
Akte van adoptie door Carel Wannemaker van Daniel Fredrik, zoon van zijn slavin Pandang van Sumbauwa, opgesteld door notaris Leendert Rolff. - Daniel Fredrik Download
Genealogische aantekeningen, betreffende het echtpaar Marie Susanne Jeanne van Dopff en Jean Charles Frédéric de Franckenberg de Proschlitz en hun kinderen. Dopff van Marie Susanne Jeanne Download
Akte van verzegeling en inventaris van de boedel van Catharina Jansen, weduwe van Carel Abrahams, opgesteld door de weeskamer. Bijgevoegde notitie van het erfdeel van haar dochter Gerloffia Welvalina Abrahams, op verzoek van Anna Johanna Oewen, echtgenote van Gerardus van der Geugt. Jansen Catharina Download
Akte van adoptie door Leonardus Abrahamsz van Hillegonda van Batavia, dochter van Rosimond van Mandhaer, opgesteld door notaris Leendert Rolff. Batavia Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Anna Christina Boelhouwer, in leven gehuwd met Charles Moraes, gedaan door de dochter Wilhelmina Christina Grevers, weduwe van Christiaan van der Moore. Met bijgevoegd een proces verbaal van taxatie. Moraes Charles Download
Akte van adoptie door Catharina Matthijs, weduwe van Epharaim Eliasz, van de slavin Mina van Batavia, uit de nalatenschap van Jan Christoffel de Ruijter, opgesteld door notaris Joan van der Voort. Batavia van Mina Download
Testament van Johan Wilhelm Erhard Daniel Terherbruggen en Bernard Daniel Terherbruggen, opgesteld door notaris Andries Jan Zallé. Terherbruggen Johan Wilhelm Erhard Daniel Download
Brief van Jan Bernard van Stein- aan de weeskamer Batavia, betreffende het bijgevoegde afschrift van een verklaring aangaande het overlijden van Johanna Mijnarda Wenkink, in leven gehuwd met Theodorus Onkruijt, en de door haar nagelaten kinderen. Onkruijt Theodorus Download
Ingekomen stukken bij Jeremias van Riemsdijk, als procuratiehouder van Anthonij Mens en Adrianus van der Geugten, als voogden over de kinderen van Jacobus Mens, betreffende de nalatenschap van Isaac Mens. Deels afschriften, 1768. Deels dubbel en deels dubbel gefilmd. Amsterdam Download
Uittreksel uit de civiele rol van de Raad van Justitie, betreffende het verzoek van Maria Arnolda Borwater, weduwe van A. J. de Wilde, om goedkeurig van hun mutueel testament. Deels in slechte staat. Cassembazaar Download
Conduite-staat van Eduard Martens. Martens Eduard Malang Download
Akte van adoptie door het echtpaar Jacobus Anthonijsz en Elisabeth Magdalena Jans van Albertina van Batavia, dochter van Rapia, opgesteld door notaris Guilliam Gerard Franchimont. Anthonijsz Jacobus Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Maurits Taunaij, gedaan door de weeskamer. Taunaij Maurits Weltevreden Download
Akte van adoptie door Carel Hurau van Carolus Hurau, zoon van de slavin Alinda van Mangorij, opgesteld door notaris Anthonij Cornelis Verspijck. Mangorij van Alinda Download
Akte van adoptie door Philippus Wels van Julius Fredrik Philippus Wels, zoon van zijn slavin Rosi van Timor, opgesteld door notaris Huibert Ketelaar. Wels Philippus Download
Akte van adoptie door Pieter Du Lentsoek van Henricus Josephus Du Lentsoek en Johanna Petronella Du Lentsoek, kinderen van Soerem, opgesteld door notaris Leendert Rolff. Lentsoek Du Henricus Josephus Download
Akte van adoptie door Dirk Simon Smit van Pieter, zoon van Tiedja van Mandhar, opgesteld door notaris Jan Burger. In slechte staat. Batavia Download
Kerkelijke attestatie opgesteld te Arnhem voor Karel Willem Hendrik Behouden. Behouden Karel Willem Hendrik Arnhem Download
Brief van de assistent-resident van Loemadjang aan zijn ambtsgenoot te Prabalingga en een brief van Joseph Ferdinand Weber aan de heer Van Kempen, betreffende het begraven van het lijk van zijn kind Jantje Weber. Met bijlagen.šš Klakah Download
Akte van schuldbekentenis door Lim Hapnio aan Anthonij Simonsz van der Heijde en akte van procuratie door dhr. Van der Heijde van Isaac en Alexander Plache, opgesteld door notaris Nicolaas Crul. In slechte staat. Download