De studiezaal van het Nationaal Archief is weer open. Archiefstukken en publicaties uit onze Bibliotheek of Verzamelingen kun je daar inzien. Reserveer minimaal een werkdag van tevoren een plek door middel van ons reserveringssysteem.

65.062 resultaten in 'Oost-Indische bronnen'

Titel Familienaam Tussenvoegsel Voornaam Plaats Foto Download afbeelding
Deel 2/A/2. Bevat: Doopverzoeken, deels voor buitenechtelijke kinderen, 1808-1809. Deels gesteld in het Singalees. Deels in slechte staat. Colombo Download
Deel 4/A/13. Bevat: Resoluties van de gewone en buitengewone vergaderingen van de kerkenraad van de Wolvendaalkerk, 1911-1923. Met als bijlagen lijsten van catechisanten. Gesteld in het Engels. Deels incompleet. Colombo Download
Deel 3/B/2. Bevat: Doopboek van de Wolvendaalkerk en van andere kerken, onder andere van Mannar, 1801-1851. Deels in slechte staat. Colombo Download
Deel 1/11. Bevat: Handelingen der particuliere synodi van Noord-Holland, 1685 en 1695. Acta synodi Zuid-Holland, 1761, 1765, 1770, 1773, 1777 en 1793. Correspondentie van de kerkenraad van Colombo en Galle, 1772. Deels in zeer slechte staat. Colombo Download
Deel 6/A/1. Het Nieuwe Testament van Matheus tot Timotheus. Gesteld in het Portugees. Colombo Download
Deel 2/B/1. Bevat: Besluiten van de gouverneur van Ceijlon betreffende toestemming voor het sluiten van huwelijken, 1802-1805. Deels met bijlagen als uittreksels uit doop- en lidmaatboeken en brieven van de ouders betreffende hun toestemming. Deels gesteld in het Engels en Singalees. Deels in slechte staat.š Colombo Download
Deel 1/22. Bevat: Correspondentie van de kerkenraad van Batavia van en aan de kerkenraad van Colombo, 1656, 1662, 1677, 1685, 1702, 1714-1715. Correspondentie van de classis Amsterdam aan de kerkenraad van Colombo, 1659, 1674, 1684, 1695, 1698, 1715. Correspondentie tussen de kerkenraad van Galle en de kerkenraad van Colombo, 1669, 1715. Brieven van de classis Middelburg aan de kerkenraad te Colombo, 1714, 1763. Brief van de gecommitterden der Indische zaken te Delft aan de kerkenraad te Colombo, 1714. Correspondentie van de classis Walcheren aan de kerkenraad van Colombo, 1677-1679, 1684 en 1761. Gedeelten van soldijrekeningen van Johannes Dreijer (1774), Antonius Nieuwlaar en Caspar Vogel. Resolutie van de kerkenraad van Colombo, 1721. Brief van de kerkenraad van Colombo aan de kerkopzieners te Negapatnam, 1680. Translaat missive van bisschop Don Bartholomeus te Vaipin aan de Hoge Regering te Batavia, 1678. Brief van de kerkenraad van Cochin aan de kerkenraad van Colombo, 1669. Brief van Franciscus Wingaer aan de gouverneur van Ceijlon, 1660. Lijst van geografische namen in India en Ceijlon. Deels gesteld in het Tamil. Deels verkeerd en dubbel gefilmd. Deels in zeer slechte staat. Colombo Download
Deel 1/5. Bevat: Synodiale acta en handelingen van Dordrecht in 1620, Zuid-Holland in 1688 en vermoedelijk Edam in 1691. Naamlijsten van gedoopte kinderen, bejaarden en gehuwde mensen bij visites over wisselende maanden in de jaren 1691-1695 (incompleet). Stukken betreffende de doop, vermoedelijk doopregisters over circa 1710-1733. Deels in zeer slechte staat. Deels incompleet. Deels in de verkeerde volgorde en deels dubbel gefilmd. Colombo Download
Deel 1/23. Bevat: Handelingen van de synodi van Noord-Holland, 1727, 1755, 1760, 1764 en 1791. Handelingen van de synodi van Zuid-Holland, 1711, 1729, 1764, 1785. Deels verkeerd gefilmd. Deels in zeer slechte staat. Colombo Download
Deel 3/F/1/A. Bevat: Lidmatenboek, 1787-1859. Met bijlagen. Deels gesteld in het Engels en Singalees. Deels in zeer slechte staat. Colombo Download
Deel 5/C/19. Bevat: Correspondentie tussen de kerkenraad van de Wolvendaalkerk en onder meer het gouvernement en diverse personen, 1870-1873. Gouvernementsbesluit betreffende de benoeming van ds. Brotchie tot predikant, 1871. Verzoekschriften aan de kerkenraad van de Wolvendaalkerk betreffende benoemingen, onslag en leningen. Financiële correspondentie van de Wolvendaalkerk betreffende onderhoud van de kerk en het orgel, 1871-1873. Schatting van de inkomsten en uitgaven van de Wolvendaalkerk, 1872. Verzoekschrift om op de begraafplaats van de Wolvendaalkerk te mogen worden begraven, 1873. Naamlijst van de ouderlingen, 1856 en 1860. Gesteld in het Engels. Deels dubbel gefilmd. Deels in zeer slechte staat. Colombo Download
Deel 1/13. Bevat: Correspondentie van de gedeputeerden tot de Indische zaken van de classen van Delft en Delfland, 1722-1723. Correspondentie van de kerkenraad van en aan Jafnapatnam en Colombo, 1722-1730. Correspondentie van de kerkenraad van Amsterdam aan de kerkenraad van Colombo, 1722-1729. Correspondentie van de kerkenraad van Galle aan de kerkenraad van Colombo, 1723-1730. Correspondentie van de kerkenraad van Negombo aan de kerkenraad van Colombo, 1724. Correspondentie van de kerkenraad van Batavia aan de kerkenraad van Colombo, 1725-1730. Correspondentie van de kerkenraad van Rotterdam aan de kerkenraad van Colombo, 1727. Correspondentie van de kerkenraad van Middelburg aan de kerkenraad van Colombo, 1728. Correspondentie van de kerkenraad van Negombo aan de kerkenraad van Colombo, 1728-1729. Kort rapport van de staat der inlandse kerken en scholen van Jafnapatnam, Mannar, Trincomale en Batticaloa, 1730. Deels in zeer slechte staat. Colombo Download
Deel 3 of volume 1/9. Bevat: Uittreksel uit en synodiale acta van particuliere synodi, lemmata synodi en handelingen van (particuliere) christelijke synodi van Zuid-Holland, Noord-Holland en Overijssel, 1731-1739, 1768. Uittreksels uit en artikelen van de christelijke synodi van Zuid-Holland, Gelderland, Utrecht en Friesland, 1730-1731. Tevens een blad met aantekeningen van gelezen en doorgezonden stukken. Deels in slechte tot zeer slechte staat. Deels incompleet. Deels in de verkeerde volgorde gefilmd. Colombo Download
Deel 5/C/1-4. Niet beschikbaar. Colombo Download
Deel 5/E/1. Bevat: Ingekomen brieven bij de kerkenraad van Jafnapatnam, 1830-1836. Uittreksel uit het reglement tot een geschikt bestier van de gelden en goederen toebehorende aan de Nederduits Gereformeerde Kerk te Colombo. Deels gesteld in het Engels. Deels in slechte staat. Colombo Download
Deel 1/21. Bevat: Handelingen van de synode van Noord-Holland, 1710, 1719, 1737, 1740 en 1750. Handelingen van de synode van Zuid-Holland, 1742, 1759, 1767, 1787 en 1790. Kort verbaal op den blaffert. Gedeelte van een soldijrekening, 1782. Deels incompleet. Deels in zeer slechte staat. Colombo Download
Deel 5/C/11. Bevat: Verzoekschriften van diverse personen aan de kerkenraad van de Wolvendaalkerk betreffende openstaande vacatures, financiële ondersteuning en verstrekking van leningen uit het kerkfonds, 1805-1809. Akte van erkenning door Rudolph Samuel Tavel van Johanna Catherina, 1807. Lijst van benodigdheden voor de bouw van de kerk te Hangwelle. Deels gesteld in het Engels en Singalees. Deels in zeer slechte staat. Colombo Download
Deel 2/B/10. Bevat: Verzoekschriften aan de gouverneur van Ceijlon betreffende toestemming voor het sluiten van huwelijken. Met als bijlagen verklaringen van de districtsrechtbank van Colombo, 1847-1862. Deels gesteld in het Engels en Singalees. Deels in slechte staat. Colombo Download
Deel 2/B/12. Bevat: Verklaringen van de Burgerlijke Stand betreffende voorgenomen huwelijken, 1873-1878. Gesteld in het Engels. Colombo Download
Deel 3/F/4. Bevat: Bezoekersregister van de Wolvendaalkerk, 1926-1936. Deels in zeer slechte staat. Colombo Download
Deel 3/B/5. Bevat: Doopboek van de Wolvendaalkerk, 1897-1978. Gesteld in het Engels. Colombo Download
Deel 19. Bevat: Handelingen van de Noord-Hollandse synode, 1681, 1726, 1753, 1784 en 1786. Acta van de synode van Zuid-Holland, 1713, 1725, 1743. Deels incompleet. Deels in zeer slechte staat. Colombo Download
Deel 2/B/2. Bevat: Correspondentie betreffende huwelijken, 1806-1812. Deels gesteld in het Singalees. Deels in slechte staat. Colombo Download
Deel 5/C/6. Bevat: Ingekomen brieven bij de kerkenraad van de Wolvendaalkerk van onder andere de classes van Walcheren, Amsterdam, Rotterdam, Delfland en de kerkenraden van Galle, Jafnapatnam, Batavia en Negombo, 1736-1806. Gebed voor de Engelse koning. Uittreksels uit brieven van de Heren XVII aan de Hoge Regering te Batavia. Uittreksel van een brief van de Politieke Raad van Jafnapatnam aan de gouverneur en Raad te Colombo. Gerechtelijk stuk betreffende de rechtszaak door de Raad van Justitie tegen de gewezen diaken Hendrik Joan Ide, Lucillia Wijts, Johannes Eijgeler en Anna Maria Perera, betreffende overspel, hoererij en diffamatie, 1780. Correspondentie tussen de ouderling F.C. van Spall te Tuticorijn en de kerkenraad te Colombo, met als bijlagen diverse uittreksels uit brieven en resoluties van de kerkenraad te Tuticorijn,1797. Uittreksels uit de resoluties van de Wolvendaalkerk, 1796-1797. Deels gesteld in het Engelse en Singalees. Deels in zeer slechte staat. Colombo Download
Deel 1/17. Bevat: Handelingen van de Noord-Hollandse synode, 1729, 1750, 1752-1753 en 1791. Acta van de synode van Zuid-Holland, 1749 en 1789. Deels in zeer slechte staat. Colombo Download
Deel 1/20. Bevat: Handelingen van de Noord-Hollandse synode, 1718, 1720, 1746. Handelingen van de Zuid-Hollandse synode, 1682, 1746, 1784, 1792. Deels incompleet. Deels in zeer slechte staat. Colombo Download
Deel 3/C/7. Bevat: Trouwboek van de Wolvendaalkerk, 1885-1892. Gesteld in het Engels. Deels in slechte staat. Colombo Download
Deel 1/18. Bevat: Handelingen van de Noord-Hollandse synode, 1680, 1704, 1709, 1712, 1714, 1721, 1723, 1728, 1780, 1787. Staat van de kerken en scholen van de comptoiren en negorijen. Deels in zeer slechte staat. Deels incompleet. Colombo Download
Deel 1/25. Niet beschikbaar. Colombo Download
Deel 5/C/10. Bevat: Correspondentie van de kerkenraad van de Wolvendaalkerk betreffende het onderhoud van de kerk, de inventaris en de benoeming van verscheidene functionarissen zoals van de organist, de aanspreker en de klokkenluider, 1807-1826. Aanstellingsbrief van de gouverneur van Ceijlon voor de predikant van de Wolvendaalkerk. Lijst van personen die belijdenis willen afleggen, 1820. Verzoekschriften van diverse personen aan de kerkenraad, betreffende financiële ondersteuning. Regelement en inventaris van de school, 1813. Diverse kwitanties, 1811-1813. Deels gesteld in het Engels. Deels in zeer slechte staat. Colombo Download
Deel 1/30. Bevat: Rol van de scholieren te Negombo. Correspondentie van diverse personen aan de kerkenraad te Colombo betreffende onder andere financiële zaken, 1813-1815. Deels gesteld in het Engels. Deels in zeer slechte staat. Colombo Download
Stuk betreffende vraag en antwoord aangaande de geloofsbelijdenis. Deels gesteld in het Singalees. Colombo Download
Deel 2/B/5. Bevat: Besluiten van de gouverneur van Ceijlon betreffende toestemming voor het sluiten van huwelijken, 1809-1812. Met als bijlagen uittreksels uit doop- en lidmaatboeken. Deels gesteld in het Engels, Portugees en Singalees. Deels incompleet. Deels dubbel gefilmd. Deels in slechte staat. Colombo Download
Deel 1/6. Bevat: Uittreksels uit pastorale brieven uit 1688 en ervoor. Lijsten, vermoedelijk van gedoopten, van lidmaten per gemeente op Ceijlon en van mutaties onder de lidmaten, circa 1700-1753. Brieven, onder andere uit Batavia en van de classis Amsterdam, 1649-1700. Handelingen van de synode van Noord-Holland uit 1700, 1707, 1708, 1722 en 1742 en van Zuid-Holland uit 1688, 1706 en vermoedelijk 1719. Deels gesteld in het Engels en Singalees. Deels een afschrift. Deels in zeer slechte staat. Deels incompleet. Colombo Download
Deel 2/B/4. Bevat: Besluiten van de gouverneur van Ceijlon betreffende toestemming voor het sluiten van huwelijken, 1807-1809. Met als bijlagen uittreksels uit doop- en lidmaatboeken. Deels gesteld in het Engels en Singalees. Deels in slechte staat. Colombo Download
Deel 2/A/11. Bevat: Doopverzoeken, 1808, 1824-1825, 1848-1855. Deels in het Engels en Singalees. Deels dubbel gefilmd en deels in slechte staat. Colombo Download
Deel 2/B/17. Niet beschikbaar. Colombo Download
Deel 6/B/3. Bevat: Naamlijst der armen. Begraafboek van de Pettah en Wolvendaal begraafplaats, 1838-1864. Rekening van verbruikte olie en waskaarsen. Diverse kwitanties. Deels gesteld in het Engels. Deels in zeer slechte staat. Colombo Download
Deel 3/C/15. Bevat: Trouwboek van de Wolvendaalkerk, 1921-1936. Gesteld in het Engels. Deels in slechte staat. Colombo Download
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Indië, betreffende het ontslag van Johan Haekstein, Reijnderd Janszen, Hans Hansen Borg en Antonis Pieter Mortier, en de benoeming van Pieter van Tonningen in de plaats van Laurens Sluijter. Mortier Antonis Pieter Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Cornelis van Dijk, gedaan door de weeskamer. Dijk van Cornelis Batavia Download
Akte van borgstelling door Hermanus Overwater en Willem Jan Bernard Albinus voor Johannes Simon Foxes, opgesteld door notaris Carel Kuvel. Overwater Hermanus Download
Inventaris van de boedel van Margaretha Jacomina Brummert, weduwe van Mattheus Gargon, opgesteld door de weeskamer. Afschrift. Brummert Margaretha Jacomina Download
Akte van borgstelling door Jan Al en Willem Joachim Murk voor Johannes Schelhaas, opgesteld door notaris Jacob Pierre Freni. Al Jan Download
Onderhandse schuldbekentenis door Jacobus Franciscus Somers aan Jan Elias van Meijlendonck. Deels gekwiteerd. Batavia Download
Akte van adoptie door Philippus de Coenraedt van Willemina de Coenraedt, dochter van de slavin Tjiet van Siam, opgesteld door notaris Jacob Pierre Freni. Siam van Tjiet Download
Brief van G. la Borde en zijn echtgenote A. Josephe aan hun broer J. A. Duurkoop. Met bijgevoegde rekening courant uit 1792 over 1790-1792. Amsterdam Download
Stukken betreffende de rechtszaak tussen Jan Daniel van Jansen enerzijds en Tan Koseeng, Te Tjaijko en Te Jinseeng anderzijds. Deels uittreksels of afschriften. Duirveldt - Download
Brief van F. Berlauwt aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Pasoeroean, betreffende zijn voorgenomen huwelijk. Berlauwt F. Download
Brief van M. Emants. Emants M. 's-Gravenhage Download