65.073 resultaten in 'Oost-Indische bronnen'

Titel Familienaam Tussenvoegsel Voornaam Plaats Foto Download afbeelding
Brief van P. J. de Meuron als commandant van Post de Qual aan Cornelis Sinkelaar, betreffende Jan Frederik Brodier en Hennerich Miorhaan. Deels in slechte staat. Batavia Download
Staat van gronden in eigendom aangevraagd, betreffende M. W. Schell. Schell M. W. Download
Stukken betreffende procureur Otto Godhold Friedeman von Tumpling. Deels een afschrift. Deels in verkeerde volgorde gefilmd. Deels in slechte staat. Tumpling von Otto Godhold Friedeman Batavia Download
Cognossementen tussen verschillende zeelieden en Michiel Mounier of Van Citters & Catteau, betreffende aflevering van goederen aan Jacobus Mestrezat te Batavia. Met brieven van de firma Van Citters & Catteau aan Jacobus Mestrezat. Deels in slechte staat. Deels dubbel. Mestrezat Jacobus Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Henriette Susette Oudhoff, gedaan door de echtgenoot Wilhelm Marius Ketting Olivier. Oudhoff Henriette Susette Download
Akte van adoptie door Muus Jacob Kuijt en Johanna Wilhelmina van Gaaswijck, weduwe van Hendrik Schierhout, van Johanna Wilhelmina van Gaaswijck Kuijt, opgesteld door notaris Klaas Heijnis. Schierhout Hendrik Download
Akte van adoptie door Cornelia Anthonijs van Albertina van Batavia, dochter van Sabina van Batavia, opgesteld door notaris Wiggert Wargaren. Batavia Download
Kwitantie van J. Abrahams voor de heer Van Panhuijs. Abrahams J. Download
Brief van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Pekalongan aan de fiscaal van de Raad van Justitie te Semarang, betreffende de wettiging van Johanna Christina Elisabeth, Johannes Carolus Engelbertus, Johanna Christina Engeltina, Anna Maria Catharina, Johanna Theodora Engeltina, Johannes Theodorus Anthonius, Johanna Theodora Gertruda en Johannes Fredericus Albertus door het huwelijk van hun ouders Johannes Westhoff en Christina Peereo. In slechte staat. Peereo Christina Download
Stukken betreffende de administratie voor Christiaan Douglas, opgesteld door zijn voogden Abraham Douglas en Christiaan Daniels van Wijkhuijze en verstuurd aan de weeskamer Batavia. Deels afschriften. Deels in slechte staat. Deels incompleet. Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Rhabanus Franciscus Jansen, gedaan door de weeskamer [J131]. Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Johanna Elisabeth Joosten, weduwe van H. E. van Spall, gedaan door de weeskamer [J132]. Door elkaar gefilmd. Joosten Johanna Elisabeth Download
Kerkelijke attestatie opgesteld te 's-Gravenhage voor M. L. Bekking, geboren de Sen�re. Gesteld in het Frans. Bekking - Download
Akte van adoptie door het echtpaar Adolph Lodewijk Ras en Johanna Anthonetta Eeckhoud van Johannes Lodewijk, zoon van slavin Rea van Batavia, in eigendom toebehorend aan Cornelis Eeckhoud, opgesteld door notaris Daniel Lodewijk Dewin. Deels in slechte staat. Eeckhoud Johanna Anthonetta Download
Resoluties van de weeskamer Batavia, 1656-1658. (De omslag rept foutief van "resolutien 1656-1657") Deels verkeerd gefilmd. Deels in slechte staat. Batavia Download
Akte van adoptie door Joseph van den Berg van Johannes Bouman, zoon van de slavin Rampe van Djaijack, opgesteld door notaris Huibert Ketelaar. Batavia Download
Akte van procuratie door Hendrik van Basel van Johannes Damius en Lodewijk Kemp, opgesteld door notaris Joan van der Voort. Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Anton de Ridder, gedaan door Johannes Hendricus Jacobus Jollie. Ridder de Anton Download
Onderhandse akte van schuldbekentenis door Frech- aan de heer Mom. Batavia Download
Stukken betreffende de rechtzaken door Adriaan Hendrik Rijkschroeff als gesubstitueerde procuratiehouder van Sech Mohamat bin Abdul Rachman Baharmoes, deels vertegenwoordigd door zijn geconstitueerde Jan Pieter Muller, tegen Said Abdul Rachman bin Allie Maula Gyle ook genoemd Sech Abdul Rachman bin Alli Molahili en Sjech Auwal bin Achmat Lachbal, deels vertegenwoordigd door hun procureur Kruger Carel Twijsel, deels betreffende een schuld aan de overleden Said Oesin bin Abdulla Bafagie en deels betreffende een schuld aan de eiser. Deels gesteld in het Arabisch en het Maleis. Deels afschriften. Deels incompleet en dubbel gefilmd. Rijkschroeff Adriaan Hendrik Download
Uittreksels uit de notulen van de Raad van Indi�, betreffende de benoeming van de weduwen Gennip en Van Grols en na het overlijden van de weduwe Gennip de benoeming van Adriana Cordenoirt, echtgenote van Philippus Gerardus Jurriaan Ondaatje. Ondaatje Philippus Gerardus Jurriaan Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Meta Abramina van Santen, gedaan door haar vader Cornelis van Santen. Batavia Download
Akte van adoptie door Hester Bastiana Jans, weduwe van Jonas Jans van Louisa Joseph, dochter van de slavin Malatie van Eende, opgesteld door notaris Daniel Lodewijk Dewin. Batavia Download
Correspondentie tussen Philip Henri Fredrik von Horn, de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Loemadjang en zijn ambtgenoot te Malang, betreffende het voorgenomen huwelijk van dhr. Von Horn met Anne Marga Cornelia Versteegh. Deels in slechte staat. Loemadjang Download
Akte van adoptie door David Jonathan Dieasz van Hermenina Elestrina Dieasz, dochter van Bitja van Batavia, opgesteld door notaris Marinus Johannes Piepers. Dieasz Hermenina Elestrina Download
Akte van adoptie door het echtpaar Carolus Gerritsz en Seraphina Janse van Urbanus Ferdinandus en Angnitha, kinderen van Seraphina van Bengale, opgesteld door notaris Joan van der Voort. Gerritsz Carolus Download
Kwitantie van J. Jansen voor de heer Van Panhuijs. Batavia Download
Akte van transport door Nicolaas Janzen aan Barent Stamer van land en een huis uit de boedel van Lourens Leonards, opgesteld door de schepenen. Leonards Lourens Download
Opgave van de erkenningen van natuurlijke kinderen te Meester Cornelis, betreffende Emil Jozef, zoon van Karel Emil Bernhardt Rudolph en Roejah, en Jacques Cornelis, zoon van Louis Loriaux en Amah. Rudolph Karel Emil Bernhardt Download
Kopie van een krantenartikel, betreffende het verplaatsen van de oude poort aan de Tangerangschen weg naar het openluchtmuseum achter het Landarchief. Deels verkeerd gefilmd. - - Download
Deel 2/B/14. Bevat: Verklaringen van de Burgerlijke Stand betreffende voorgenomen huwelijken, 1883-1887. Gesteld in het Engels en Singalees. Colombo Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Margaretha Petronella Schippers, gedaan door Pleum Schipper. Deels in slechte staat. Schippers Margaretha Petronella Download
Stukken betreffende Benjamin Heijnen, gehuwd met Jannetje Tuijnman, in relatie tot zijn procuratiehouders, voornamelijk Anthonij Sluijter en Roeloff van Noorle (tevens executeur testamentaire) en executeur testamentaire Pieter Kok. Tuijnman Jannetje Download
Correspondentie tussen het departement van Onderwijs, Eredienst en Nijverheid en de resident van Pasoeroean, betreffende de benoeming van M. Wattendorff. Deels in slechte staat. Wattendorff M. Download
Akte van attestatie door Claes van der Zijden, Arij Baas en Jan Teeuwe op verzoek van het echtpaar Willem Dirksz van der Vaart, weduwnaar van Jannetje Spanjerberg, en Aaltje Mak en het echtpaar Willem Cornelisz van der Vaart en Arijaantje Mak, betreffende het echtpaar Jasper Claesz Mak en Teuntje Leendertsz Backer en hun kinderen Claas Mak, Leendert Mak, Aaltje Mak en Arijaantje Mak, opgesteld door de schepenen. Met als bijlagen uittreksels uit trouwboeken en een doopboek, 1709-1746. Indi� Download
Akte van borgstelling door Dirk van Hogendorp en Fredrik Jacob Rothenb�hler voor Pieter van Campen Aelmans, opgesteld door klerk Willem Beeckman. Campen Aelmans van Pieter Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Marie Adrienne Vreede, gedaan door de weduwnaar Wilhelm Anne van Son. Deels in slechte staat, daardoor deels incompleet. Vreede Marie Adrienne Download
Genealogische aantekeningen, betreffende de families Storm, Roselaer en Dubbeldekop. Deels in slechte staat en daardoor incompleet. Graal de Elisabeth Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Albert Leonard van Beek, gedaan door zijn dochter Louisa Rosalie Labretta van Beek en haar echtgenoot Johann van den Bergh. Bergh van den Johann Download
Akte van adoptie door Pieter Pattij van Hendrik van Batavia, zoon van de slavin Aglaij van Nias, opgesteld door notaris Huibert Ketelaar. Pattij Pieter Download
Akte van adoptie door Wilhelmus Henricus Ambrosuis van Susana Estromida Ambrosuis, dochter van Salma, opgesteld door notaris Abraham Bussingh. - Salma Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Clement Louis Chateau, gedaan door de weeskamer. Chateau Clement Louis Weltevreden Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Theodoor Townsend, gedaan door de vader Austin Edward Townsend. Townsend Austin Edward Download
Stukken betreffende Herts Davids, deels met betrekking tot zijn functie als doodgraver op het Hollands kerkhof. Met retroacta 1781-1785. Deels afschriften. Deels dubbel gefilmd. Davids Herts Download
Opgeplakte advertentie, betreffende de bevalling van A. M. S. Spiekerman van Weezelenburg, Havenga. Met ondergeschreven ondertekening door de firma Van Haren, Noman, Kolff en Co. Spiekerman van Weezelenburg - Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Geert van Heerde, gedaan door de weeskamer te Batavia. Heerde van Geert Amoentai Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Arnoldus de Haas, gedaan door de weeskamer te Batavia. Haas de Arnoldus Sindanglaja Download
Brief van de heer Van der Voort aan de weeskamer Batavia betreffende de nalatenschap van zijn schoonvader Pieter Johan Bangeman. Oirschot Download
Akte van transport door Intje Sale aan Anna Elisabeth d' Milaan, weduwe van Franscoa Bartholomeus Hemmekam, van de slavin Nasa van Mandhar, opgesteld door de gezworen klerk Lodewijk Rudolph. Met onderhandse akte van transport door mevrouw d' Milaan aan Jan Hendrik Krookwits van dezelfde slavin. Met onderhandse akte van transport door de heer Krookwits aan een mevrouw, weduwe van Willem Hiacintus Dekker van dezelfde slavin, hernaamd Rampe. Batavia Download
Inventaris van goederen verzonden door Johannes Schreuder aan S. C. Kriel. Batavia Download
Stukken betreffende Jan Meijer, waaronder stukken aangaande zijn nalatenschap, afgehandeld door de weeskamer. Deels afschriften, 1801-1811. Deels gesteld in het Javaans. Deels dubbel gefilmd, deels in verkeerde volgorde gefilmd, deels incompleet en deels in zeer slechte staat. Meijer Jan Download