De studiezaal van het Nationaal Archief is weer open. Archiefstukken en publicaties uit onze Bibliotheek of Verzamelingen kun je daar inzien. Reserveer minimaal een werkdag van tevoren een plek door middel van ons reserveringssysteem.

1.091 resultaten in 'Oost-Indische bronnen'

Verwijder sortering
Titel Familienaam Tussenvoegsel Voornaam Plaats Foto Download afbeelding
Wisselbrieven voor Wijnand Stand te Amsterdam van Pieter van Dort en Martinus Pruijs te Batavia. Amsterdam Download
Wederzijdse kwitantie tussen Maria Catharina de Putt en Jan Rozijn, opgesteld door notaris Egbert Blomhert. Met een uittreksel uit de brief van de heren B. en G. Klinkhamer, betreffende de zaak van de overleden Jan de Put. Deels in zeer slechte staat. Amsterdam Download
Wederzijdse kwitantie tussen Maria Catharina de Putt en Jan Rozijn, opgesteld door notaris Egbert Blomhert. Met een uittreksel uit de brief van de heren B. en G. Klinkhamer, betreffende de zaak van de overleden Jan de Put. Deels in zeer slechte staat. Amsterdam Download
Verzoekschrift van de heer Smissaert aan de gouverneur-generaal, betreffende B. F. von Liebeherr. Afschrift. Amsterdam Download
Verzoekschrift van Willem van Well aan de weeskamer Batavia, betreffende uitkering van de nalatenschap van zijn zuster Anthonia van Well, eerst weduwe van Pieter de Bruijn, laatst van Jacob Hagen. Dubbel. Amsterdam Download
Verzoekschrift van Willem van Well aan de weeskamer Batavia, betreffende uitkering van de nalatenschap van zijn zuster Anthonia van Well, eerst weduwe van Pieter de Bruijn, laatst van Jacob Hagen. Dubbel. Amsterdam Download
Verzoekschrift van M. van der Spek aan de weeskamer Batavia, betreffende de nalatenschap van zijn broer Benjamin van der Spek. Amsterdam Download
Verzoekschrift van Louis Pierre Renard, uit naam van Johan Christoffel Meinshausen en Anna Lausia, aan de weeskamer Batavia, betreffende de nalatenschap van hun zoon August Wilhelm Meinshausen. Amsterdam Download
Verzoekschrift van Josephine Sevenstern aan de assistent-resident van Prabalingga, betreffende een uittreksel uit de overlijdensakte van haar broer Johannes Henricus Sevenstern. Amsterdam Download
Verzoekschrift van J. van der Souw aan de weeskamer Batavia, betreffende de vordering van de schuld ten laste van Johannes Sebastiaan van Naamen. Amsterdam Download
Verzoekschrift van J. Rolff aan de Weeskamer te Batavia, betreffende het vorderen van geld door zijn procuratiehouders Jan Willem Bagman en Johannes van den Bosch. Amsterdam Download
Verklaring van de predikant van de Waalse gemeente, betreffende de kerkelijke attestaties van T. A. Jacometti, A. A. A. Jacometti, geboren Bron en J. J. L. Bron, geboren De Luc. Amsterdam Download
Verklaring van de predikant van de Waalse gemeente, betreffende de kerkelijke attestaties van T. A. Jacometti, A. A. A. Jacometti, geboren Bron en J. J. L. Bron, geboren De Luc. Amsterdam Download
Verklaring van de predikant van de Waalse gemeente, betreffende de kerkelijke attestaties van T. A. Jacometti, A. A. A. Jacometti, geboren Bron en J. J. L. Bron, geboren De Luc. Amsterdam Download
Verklaring van Jeronimus Nolthenius uit naam van de weeskamer Amsterdam. In zeer slechte staat, daardoor incompleet. Nolthenius Jeronimus Amsterdam Download
Verklaring door Henrij van Vollenhoven, betreffende Herman Everhardus Forsten. Gesteld in het Frans. Afschrift. Amsterdam Download
Verklaring betreffende het poorterschap, aangaande Jan - . In slechte staat. - Jan Amsterdam Download
Vendutierekening voor de erfgenamen van Catharina Louisa Smith, geboren Gallas, opgesteld door Swaan en Swart. Amsterdam Download
Vendutierekening voor de erfgenamen van Catharina Louisa Smith, geboren Gallas, opgesteld door Swaan en Swart. Amsterdam Download
Vendutierekening voor de erfgenamen van Catharina Louisa Smit, geboren Gallas, opgesteld door Swaan en Swart. Amsterdam Download
Vendutierekening voor de erfgenamen van Catharina Louisa Smit, geboren Gallas, opgesteld door Swaan en Swart. Amsterdam Download
Uittreksels uit het criminele confessieboek van Amsterdam, betreffende het verhoor van en onderzoek naar de verdachten Cornelis Kabort, Christiaan Widau en David D'Akonja van inbraak in het buitenhuis van Philippus Pisart. Deels in slechte staat. Amsterdam Download
Uittreksel uit het register van de weeskamer Amsterdam, betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Cornelia van Midlum door de weeskamer Amsterdam (vertegenwoordigd door Thomas Groeneweg van Oudshoorn en later Jeronimus Nolthenius als zijn curator en opvolger), door Willem van Heemskerk, Albertus Kleinenberg en Maarten Backer als executeuren testamentaire, en door de weeskamer Batavia en Jacob Hendrik Johanssen als procuratiehouder van de erfgename, namelijk Wilhelmina Gerardina van der Graaf, weduwe van Godfried Carel van Meurs. Met als bijlagen vruchtrekeningen over 1780-1790, opgesteld door de weeskamer Amsterdam, geëxamineerd door de executeuren testamentaire en overgedragen aan de weeskamer Batavia. Amsterdam Download
Uittreksel uit het register van de weeskamer Amsterdam, betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Cornelia van Midlum door de weeskamer Amsterdam (vertegenwoordigd door Thomas Groeneweg van Oudshoorn en later Jeronimus Nolthenius als zijn curator en opvolger), door Willem van Heemskerk, Albertus Kleinenberg en Maarten Backer als executeuren testamentaire, en door de weeskamer Batavia en Jacob Hendrik Johanssen als procuratiehouder van de erfgename, namelijk Wilhelmina Gerardina van der Graaf, weduwe van Godfried Carel van Meurs. Met als bijlagen vruchtrekeningen over 1780-1790, opgesteld door de weeskamer Amsterdam, geëxamineerd door de executeuren testamentaire en overgedragen aan de weeskamer Batavia. Amsterdam Download
Uittreksel uit het register van de weeskamer Amsterdam, betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Cornelia van Midlum door de weeskamer Amsterdam (vertegenwoordigd door Thomas Groeneweg van Oudshoorn en later Jeronimus Nolthenius als zijn curator en opvolger), door Willem van Heemskerk, Albertus Kleinenberg en Maarten Backer als executeuren testamentaire, en door de weeskamer Batavia en Jacob Hendrik Johanssen als procuratiehouder van de erfgename, namelijk Wilhelmina Gerardina van der Graaf, weduwe van Godfried Carel van Meurs. Met als bijlagen vruchtrekeningen over 1780-1790, opgesteld door de weeskamer Amsterdam, geëxamineerd door de executeuren testamentaire en overgedragen aan de weeskamer Batavia. Amsterdam Download
Uittreksel uit het register van de weeskamer Amsterdam, betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Cornelia van Midlum door de weeskamer Amsterdam (vertegenwoordigd door Thomas Groeneweg van Oudshoorn en later Jeronimus Nolthenius als zijn curator en opvolger), door Willem van Heemskerk, Albertus Kleinenberg en Maarten Backer als executeuren testamentaire, en door de weeskamer Batavia en Jacob Hendrik Johanssen als procuratiehouder van de erfgename, namelijk Wilhelmina Gerardina van der Graaf, weduwe van Godfried Carel van Meurs. Met als bijlagen vruchtrekeningen over 1780-1790, opgesteld door de weeskamer Amsterdam, geëxamineerd door de executeuren testamentaire en overgedragen aan de weeskamer Batavia. Amsterdam Download
Uittreksel uit het register van de weeskamer Amsterdam, betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Cornelia van Midlum door de weeskamer Amsterdam (vertegenwoordigd door Thomas Groeneweg van Oudshoorn en later Jeronimus Nolthenius als zijn curator en opvolger), door Willem van Heemskerk, Albertus Kleinenberg en Maarten Backer als executeuren testamentaire, en door de weeskamer Batavia en Jacob Hendrik Johanssen als procuratiehouder van de erfgename, namelijk Wilhelmina Gerardina van der Graaf, weduwe van Godfried Carel van Meurs. Met als bijlagen vruchtrekeningen over 1780-1790, opgesteld door de weeskamer Amsterdam, geëxamineerd door de executeuren testamentaire en overgedragen aan de weeskamer Batavia. Amsterdam Download
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Indië, betreffende de benoeming van schepen Casper Anthony van Kinschot in plaats van de overleden Jan Anthony Theerens [K433]. Stukken betreffende Mighiel Hendrik Kerke, deels afgehandeld door procuratiehouder Daniel de Bok. Deels een afschrift. Deels in slechte staat [K434]. In de verkeerde volgorde gefilmd. Amsterdam Download
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Indië, betreffende de benoeming van schepen Casper Anthony van Kinschot in plaats van de overleden Jan Anthony Theerens [K433]. Stukken betreffende Mighiel Hendrik Kerke, deels afgehandeld door procuratiehouder Daniel de Bok. Deels een afschrift. Deels in slechte staat [K434]. In de verkeerde volgorde gefilmd. Amsterdam Download
Uitreksel uit het venduboek betreffende de verkoop door Jan Pieter Zeijller en Hendrik Zurmegede voor Jan Adam Charbon. Amsterdam Download
Uitnodiging voor Jan Hendrik Wensel voor de begrafenis van Femmetje Maria Wensel, weduwe van Joseph Breukers. Amsterdam Download
Uitgaande brieven van en ingekomen brieven bij Philippus Gijsbertus Meurs te Batavia aan en van voornamelijk familieleden in Indië en Nederland. Met bijlagen. Deels dubbel gefilmd, deels incompleet en deels in zeer slechte staat. Amsterdam Download
Uitgaande brieven van J. D. Jacquet aan familie en zakenrelaties in Nederland en Indië. Met bijlagen. Deels afschriften. Amsterdam Download
Uitgaande brieven van J. D. Jacquet aan familie en zakenrelaties in Nederland en Indië. Met bijlagen. Deels afschriften. Amsterdam Download
Uitgaande brieven van J. D. Jacquet aan familie en zakenrelaties in Nederland en Indië. Met bijlagen. Deels afschriften. Amsterdam Download
Twee brieven van Jean van Aelmonde aan Anthonij Chastelein, betreffende zijn ervaringen tijdens de reis naar Batavia en zijn eerste ervaringen aldaar. Afschriften. Amsterdam Download
Twee brieven van Jan Adriaan Breving te Amsterdam aan de weeskamer en aan executeurs testamentaire te Batavia, betreffende de erfenis van zijn overgrootmoeder Cornelia Vorwer, die vrijkomt nu hij gehuwd is met Maria Suririj. Met bijlagen. Amsterdam Download
Twee brieven van Jan Adriaan Breving te Amsterdam aan de weeskamer en aan executeurs testamentaire te Batavia, betreffende de erfenis van zijn overgrootmoeder Cornelia Vorwer, die vrijkomt nu hij gehuwd is met Maria Suririj. Met bijlagen. Amsterdam Download
Testamenten van Timotheus Hermanus Lubberts. Deels dubbel gefilmd. Deels in slechte staat. Amsterdam Download
Testamenten van Timotheus Hermanus Lubberts. Deels dubbel gefilmd. Deels in slechte staat. Amsterdam Download
Testamenten van Timotheus Hermanus Lubberts. Deels dubbel gefilmd. Deels in slechte staat. Amsterdam Download
Testamenten van Timotheus Hermanus Lubberts. Deels dubbel gefilmd. Deels in slechte staat. Amsterdam Download
Testamenten van Gerardus van der Geugten te Amsterdam, 1771 [G23] en met zijn echtgenote Anna Johanna Oenen te Batavia, 1790 [G22]. Tevens een onderhands testament van Gerrardus van der Geugten, 1782 [G24]. In slechte staat. In de verkeerde volgorde gefilmd. Amsterdam Download
Testament van het echtpaar Pieter van Oijen junior en Johanna Timmer, opgesteld door notaris Isaak Beukelaar. Bijgevoegd de akte van huwelijkse voorwaarden tussen hen, opgesteld door notaris Beukelaar. In slechte staat en daardoor incompleet. Amsterdam Download
Testament van het echtpaar Pieter van Oijen junior en Johanna Timmer, opgesteld door notaris Isaak Beukelaar. Bijgevoegd de akte van huwelijkse voorwaarden tussen hen, opgesteld door notaris Beukelaar. In slechte staat en daardoor incompleet. Amsterdam Download
Testament van het echtpaar Jolle Albertus Jolles en Maria Kever, opgesteld door notaris Emond van der Voort Junior. Amsterdam Download
Testament van het echtpaar Jolle Albertus Jolles en Maria Kever, opgesteld door notaris Emond van der Voort Junior. Amsterdam Download
Testament van het echtpaar Henricus van Santen en Catharina Timmerman, opgesteld door notaris Theodorus Brooks. Met nadere codicillaire dispositie door de weduwnaar Van Santen, opgesteld door notaris Pieter Jacob Bert. Deels verkeerd en dubbel gefilmd. Deels in slechte staat. Amsterdam Download
Testament van het echtpaar Henricus van Santen en Catharina Timmerman, opgesteld door notaris Theodorus Brooks. Met nadere codicillaire dispositie door de weduwnaar Van Santen, opgesteld door notaris Pieter Jacob Bert. Deels verkeerd en dubbel gefilmd. Deels in slechte staat. Amsterdam Download
Testament van het echtpaar Gerrit en Hendrica Voorhorst, opgesteld door notaris Elbert Stoesak. Amsterdam Download