65.073 resultaten in 'Oost-Indische bronnen'

Verwijder sortering
Titel Familienaam Tussenvoegsel Voornaam Plaats Foto Download afbeelding
Brief van de resident van Semarang aan de gouverneur-generaal, betreffende het proces verbaal van de eedaflegging door Wilhelmus � Brakel Reiger. Met bijlage. Brakel Reiger Wilhelmus Semarang Download
Genealogische aantekeningen op basis van gegevens uit stamboeken van Indische ambtenaren. Oelsnitz von der Louis Julius Eugen Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Albert Otto Ludwig von der Burg, gedaan door de weeskamer. Burg von der Albert Otto Ludwig Batavia Download
Vergunning tot het bezit van een vuurwapen voor Arthur Reginald von der Pfordten. Pfordten von der Arthur Reginald Banjoewangi Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Henri Tissot van Patot, gedaan door Arthur George Clamor Eugen Wilhelm von dem Bussche Ippenburg, procuratiehouder van de weduwe Louisa Catharine Haselden. In slechte staat. Bossche Ippenburg von dem Arthur George Clamor Eugen Wilhelm Download
Akte betreffende de slavin Umaliana, in eigendom toebehorende aan Hendrik Jacob Verduijn, opgesteld door klerk van politie Adriaan Kortvliet. Met ondergeschreven onderhandse akten van transport door de heer Verduijn aan de heer Von de Veer en door C. van Veerden aan Kaatje van de genoemde slavin, hernaamd Roosie. In slechte staat. Veer von de - Download
Stukken betreffende procureur Otto Godhold Friedeman von Tumpling. Deels een afschrift. Deels in verkeerde volgorde gefilmd. Deels in slechte staat. Tumpling von Otto Godhold Friedeman Batavia Download
Afschrift van een besluit van Friederich, hertog van Mecklenburg, betreffende P. F. von Everson. Gesteld in het Duits. Everson von P. F. Download
Reispas opgesteld te Jogjakarta voor J. K. F. H. von Schmidt auf Altenstadt. Schmidt auf Altenstadt von J. K. F. H. Download
Genealogische aantekeningen betreffende Van Hoy, Radermacher, Josua van Iperen, Johannes Hooyman, Sirardus Bartlo, Willem van Hogendorp, Hendrik Nicolaas Lacl�, Jacobus van der Steeg, Egbert Blomhert, Paulus Gevers en Frederik baron von Wierms. Wierms von Frederik Download
Conduite-staat van Willem Jacobus Dinger en Johan George Otto Stuart von Schmidt. Schmidt von Johan George Otto Stuart Download
Notari�le en onderhandse akten van transport aan Johan von Mittmann van slaven. Deels in slechte staat. Mittmann von Johan Download
Akte van overschrijving van een aandeel in het erfpachtperceel "Balong Ardjo" van Hendrik Voorneman op Clara Voorneman, gehuwd met Johannes Dani�l August von Kriegenbergh, opgesteld door de resident van Kedoe. Met een akte van verkoop door mevrouw Voorneman aan de heer Voorneman van hetzelfde aandeel, opgesteld door notaris Willem Louis de Wilde. Deels een afschrift. Kriegenbergh von Dieudonn� Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Jan George Christiaan von Dentsch, gedaan door de ouders Jan von Dentsch en Maria Georgina Hillers. Dentsch von Jan Download
Inventaris van de boedel van Levina Cornelia von Glan, weduwe van Johannes van Santen, opgesteld door de weeskamer. Afschrift. Glan von Levina Cornelia Download
Staat van dienst van Friedrich Nicolaus von Ende over de periode 1821-1840. Ende von Friedrich Nicolaus Batavia Download
Akte van adoptie door Sophia Elizabeth Cobusz, verlaten echtgenote van Asmus Carelsen, van Carel Cobusz, zoon van het slavenechtpaar Pamela van End en Damon van Maccasser, in eigendom van George Heinrich von Gutzloff, opgesteld door notaris Jacob Pierre Freni. Gutzloff von George Heinrich Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Frederik Johannes Bernardus Willemsen, gedaan door Carel Willem Frederik von Lutzow als lijkaanvaarder. Lutzow von Carel Willem Frederik Download
Rekening voor O. G. F. von Tumpling over 1779-1781. Incompleet. Tumpling von O. G. F. Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Carl George Berbo von Rohr, gedaan door de weeskamer. Rohr von Carl George Berbo Tjiandjoer Download
Verzoekschrift van de heer Smissaert aan de gouverneur-generaal, betreffende B. F. von Liebeherr. Afschrift. Liebeherr von B. F. Download
Stukken betreffende de aangifte voor het successierecht over de boedel van Maria Hendrika Sophia von Dentzsch, gedaan door de echtgenoot Simon Johannes Numans. Dentzsch von Maria Hendrika Sophia Download
Stukken betreffende de nalatenschap van Frederik Borr, in leven gehuwd met Wilhelmina Frederika von Wollzogen. Wollzogen von Wilhelmina Frederika Download
Stukken betreffende de nalatenschap van Johanna Clara Caroline Allegonde von Schmidt auf Altenstadt, weduwe van Christiaan Lodewijk Hartman, afgehandeld door de procuratiehouder van de executeur testamentaire Henrij Gimberg van der Hoeven, namelijk de firma Reijnst en Vinju te Batavia, en tevens door de neef jonkheer Adriaan Willem Cornets de Groot van Kraaijenburg, gehuwd met Jeanne Claire Caroline Louise van der Bosch. Met retroactum, 1870. Deels afschriften. Deels dubbel gefilmd. Schmidt auf Altenstadt von Johanna Clara Caroline Allegonde Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Bruno Oskar Burkard von Winckler, gedaan door de weeskamer. Winckler von Bruno Oskar Burkard Fort de Kock Download
Bijlage met het cachet en de handtekening van fungerend notaris Abraham Johan Carel von Winckelmann. Winckelmann von Abraham Johan Carel Download
Brief van het weduwen- en wezenfonds voor burgerlijke ambtenaren in Nederlandsch-Indi� aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Loemadjang, betreffende Felicia Charlotte Elodie Margeretha von Duisburg. Duisburg von Felicia Charlotte Elodie Margeretha Download
Brief van de Raad van Justitie te Soerabaja aan de resident van Pasoeroean, betreffende de zaak tussen Mathijs von Franquemont en Benjamin Thomas Hofland. Met een conduite-staat van Johan Fran�ois (F399). Franquemont von Mathijs Download
Journaal van het opperhoofd van Timor, Hans Albregt von Pluskow, betreffende een expeditie. Afschriften van of uittreksels uit correspondentie tussen Von Pluskow te Koepang enerzijds en Hendrik Friesendorp te Naimuti en Carel Cobusz te Toelangikan anderzijds. Pluskow von Hans Albregt Download
Brief van de resident van Besoeki aan de assistent-resident van Banjoewangi, betreffende de repatri�ring van baron Von Ritter zu Gr�nstein. Ritter zu Gr�nstein von - Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Sara Maria von Kriegenbergh, gedaan door de weduwnaar Andreas Keller. Kriegenbergh von Sara Maria Download
Stukken betreffende militairen, waaronder: stukken betreffende de vermeend onrechtmatige daden van luitenant kolonel Von Liebenstein te Makassar (1809), verschillende staten betreffende inlandse, Europese en Ambonese militairen, deels opgesteld te Meester Cornelis (1810-1811), verschillende staten betreffende het regiment Hussaren (1817-1819), een inventaris van het eiland Middelburg (1808), een pakhuisrekening betreffende het district Koba in de residentie Bangka (1823), verschillende staten betreffende voornamelijk uitbetaling van officieren of verdere manschappen (1817-1821), stukken betreffende het militair hospitaal te Banda (1818-1821), te Weltevreden (1816-1819), te Semarang (1818) en te Makassar (1820), inventaris van materiaal in het Magazijn van Oorlog op de Molukken (1817), stukken betreffende de uitgifte van goederen te Batavia (1807-1810, 1819), te Cheribon (1818-1819) en te Makassar (1820), maandelijkse staten van veranderingen en bewegingen (1818-1820) en monster-staten opgesteld te Mentok (1820). Deels gesteld in het Frans, Latijn en Engels. Deels in zeer slechte staat. Deels incompleet. Deels afschriften. Liebenstein von - Download
Brief van de minister van Koloni�n aan de gouverneur-generaal, betreffende de nationaliteit van F. G. von Burgau Canneman. Afschrift. Burgau Canneman von F. G. Download
Akte van schuldbekentenis door Klaas Lakke aan G. H. von Gutzlaff, opgesteld door notaris Jacobus Charles Boswel. Met nota van betaalde rekeningen door zijn weduwe Petronella Fockens. Deels in slechte staat. Gutzlaff von G. H. Download
Brief van de rechtercommissaris van de Raad van Justitie te Semarang aan de resident van Kedoe, betreffende het verzoek van Johan George Otto Stuart von Schmidt auf Altenstadt om toevoeging van de voornaam Stuart achter zijn andere voornamen. Schmidt auf Altenstadt von Johan George Otto Stuart Download
Besluit van de gouverneur-generaal, betreffende de benoeming van Petrus Adrianus Goldbach, Carel von Wolzogen, Matthijs Waterloo, Anthonij Hendrik Smissaers, Johannes Meindert van Bronckhorst, Johan Cezar von Wikke- en Carel von Winckelman. Winckelman von Carel Download
Correspondentie tussen de heren Reynst en Vinju te Batavia en de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Pasoeroean, betreffende een afschrift van de geboorteakte van Dirk Carel von Oven, minderjarige zoon van wijlen W. H. von Oven en M. E. van Teylingen. Oven von W. H. Download
Stukken betreffende het Centraal Comit� in Nederlands-Indi� voor de deelneming aan het huwelijksgeschenk aan zijne majesteit de koning, waaronder intekenlijsten, een kasboek, een oproep en correspondentie. Deels afschriften. Deels gesteld in het Javaans, Arabisch, Chinees, Maleis en Engels. Deels dubbel gefilmd. Deels in slechte staat. Waldeck-Pyrmont von Emma Download
Kwitantie voor Johan Thomas Schuts aangaande de slaven Primo, Tjampaka en Januarij. Onderhands transport door Johan Tomas Schutz aan Johannis von Mittmann van vermoedelijk deze slaven. Mittmann von Johannis Download
Correspondentie tussen de heren Reynst en Vinju te Batavia en de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Pasoeroean, betreffende een afschrift van de geboorteakte van Dirk Carel von Oven, minderjarige zoon van wijlen W. H. von Oven en M. E. van Teylingen. Oven von Dirk Carel Download
Artikel uit het extra bijvoegsel van de "Javasche Courant", betreffende een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de te Prabalingga gevestigde naamloze vennootschap "Suikerfabrief Wonoasch". Freyburg von Gustaaf George Lodewijk Download
Staat van dienst van Christiaan Lodewijk von Valentini over de periode 1843-1857. Valentini von Christiaan Lodewijk Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van C. E. A. von Schelika, gedaan door de weeskamer. Schelika von C. E. A. Batavia Download
Verzoekschrift van H. J. O. E. von Grumbkow aan de resident van Kedoe, betreffende een vacante positie. Grumbkow von H. J. O. E. Bandoeng Download
Stukken betreffende Carel Lodewijk von Liebenstein. Deels gesteld in het Frans en Duits. Deels afschriften, 1810-1825. Deels in de verkeerde volgorde gefilmd. Liebenstein von L. W. C. Download
Genealogische aantekeningen betreffende de familie Clarenbach, beginnende rond 1794 met Peter Arnold Clarenbach. Met een familieadvertentie. Wolzogen von Wilhelmina Frederike Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Carel Ignatz Ferdinand Maria Frederich vrijheer von Imhof, gedaan door de weeskamer Batavia. Imhof von Carel Ignatz Ferdinand Maria Frederich Padang Download
Brief van Charles graaf van Putbus en A. von Schaumberg aan hun broer. Gesteld in het Frans. Schaumberg von A. Download
Staat van de ultimo december 1897 ingeschreven erfpachtpercelen. Ende von W. E. L. F. Download
Uittreksel uit het register van ondertrouw van Cosmus von Bornemann en Henderina Marieke Schiff. Bornemann von Cosmus Download