De studiezaal van het Nationaal Archief is weer open. Archiefstukken en publicaties uit onze Bibliotheek of Verzamelingen kun je daar inzien. Reserveer minimaal een werkdag van tevoren een plek door middel van ons reserveringssysteem.

1.091 resultaten in 'Oost-Indische bronnen'

Verwijder sortering
Titel Familienaam Tussenvoegsel Voornaam Plaats Foto Download afbeelding
Brief van G. la Borde en zijn echtgenote A. Josephe aan hun broer J. A. Duurkoop. Met bijgevoegde rekening courant uit 1792 over 1790-1792. Amsterdam Download
Brief van A. C. - Putbus aan zijn of haar broer Paulus Fredrik Everson te Amsterdam. Gesteld in het Duits. Amsterdam Download
Brieven van Jacobus & Roelof Coster en Nicolaas Adrianus Goetzee aan Anthonij Cornelis Verspijck. Amsterdam Download
Ingekomen stukken bij Jeremias van Riemsdijk, als procuratiehouder van Anthonij Mens en Adrianus van der Geugten, als voogden over de kinderen van Jacobus Mens, betreffende de nalatenschap van Isaac Mens. Deels afschriften, 1768. Deels dubbel en deels dubbel gefilmd. Amsterdam Download
Correspondentie tussen het departement van Oorlog te Batavia en de resident van Bagelen te Poerwaredja, betreffende het verzoek van M. C. J. Meijer, geboren Simons, om inlichtingen omtrent haar broer Jan Simons. Met als bijlage een afschrift van het verzoekschrift. Deels in slechte staat, daardoor incompleet. Amsterdam Download
Testament van Marinus Johannes Piepers, opgesteld door notaris Pieter Berkman. Piepers Marinus Johannes Amsterdam Download
Kerkelijke attestatie opgesteld te Amsterdam voor Daniel Jan Sanders van Loo. Amsterdam Download
Brief van Jan J. to Steyn te Amsterdam aan Jeronimus Fiers te Batavia, betreffende het overlijden van diens zoon A. J. Fiers en zakelijke transacties. Amsterdam Download
Ingekomen brieven bij Ludwig Muller van Matthijs Houtman en Andries Korsseberg. Met als bijlagen facturen en cognossementen. Deels dubbel gefilmd. Amsterdam Download
Brief van de heren D. Gildemeester, C. S. Sander en een onbekende heer, aan de weeskamer Batavia, betreffende een uitbetaling voor hun pupil Adriaan Josephe. Amsterdam Download
Ingekomen brieven bij en uitgaande brieven van Jan Louis van Nimwegen te Batavia van en aan zakelijke contacten in Nederland, Duitsland en Indië, waaronder zijn procuratiehouders te Amsterdam Jacob Armenault en Hendrik Pauw. Tevens ingekomen brieven bij Jan Cornelis van Nimwegen te Semarang van onder andere familieleden, deels betreffende het overlijden van zijn vader Jan Louis. Deels gesteld in het Frans. Deels in zeer slechte staat, deels incompleet, deels in verkeerde volgorde gefilmd, deels dubbel gefilmd en deels afschriften. Amsterdam Download
Ingekomen brieven bij George Dirkszoon Bruijn. Met bijgevoegd een nota van onkosten en rekeningen courant over 1790-1793. Amsterdam Download
Brieven van de heer Temminck aan de weeskamer Batavia, betreffende financiële transacties met betrekking tot de heer Wiegerman. Met als bijlage een brief van de laatstgenoemde heer. In slechte staat. Amsterdam Download
Kerkelijke attestatie opgesteld te Amsterdam voor Constance Carolina van der Hucht. Hucht van der Constance Carolina Amsterdam Download
Akte van procuratie door het echtpaar Jacobus van der Schaef jr. en Maria Louise Petronella Renard van Louis Pieter Renard en Pieter van Segveld, als executeuren testamentaire van Johanna van Segveld, in leven gehuwd met Daniel Renard, opgesteld door notaris Everard Haverkamp. Amsterdam Download
Brief van mevrouw de Jongh aan haar echtgenoot Tork de Jongh. Amsterdam Download
Akte van scheiding en deling van de nalatenschap van Dieuwertje Lambertus Bosch, weduwe van Ike Egberts, door Adrianus van Coevenhoven, als executeur testamentaire, en Thomas Groeneweg van Oudshoorn, als procuratiehouder voor de weeskamer Banda met betrekking tot de erfgenamen in de familie Welman, met later als comparant Arend Hop, als in huwelijk hebbend Marretje Ikes de Jong, fidei-commissaire erfgename, opgesteld door notaris Reinier van Eibergen. Afschrift. Amsterdam Download
Akte van scheiding en deling van de nalatenschap van Dieuwertje Lambertus Bosch, weduwe van Ike Egberts, door Adrianus van Coevenhoven, als executeur testamentaire, en Thomas Groeneweg van Oudshoorn, als procuratiehouder voor de weeskamer Banda met betrekking tot de erfgenamen in de familie Welman, met later als comparant Arend Hop, als in huwelijk hebbend Marretje Ikes de Jong, fidei-commissaire erfgename, opgesteld door notaris Reinier van Eibergen. Afschrift. Amsterdam Download
Ingekomen brieven bij C. P. van Santen, voornamelijk in Leiden en deels in Amsterdam en 's-Gravenhage, en Henricus van Santen te Batavia. Deels gesteld in het Frans. Deels in slechte staat. Deels dubbel en deels door elkaar gefilmd. Deels incompleet. Amsterdam Download
Brief van Anna Maria Meijn, gehuwd met Frederik Willem Meijn, aan de weeskamer te Batavia, betreffende het verzoek om geldelijke steun voor de verzorging van hun dochter. Met als bijlage een uittreksel uit het trouwboek van Scheveningen. Tevens brief van de weeskamer te Batavia aan Johann Friedrich Meijn, Jacob Palzcher en Regina Meijn, weduwe van Gerhardt Sigmond Hochkirch, betreffende Christian Willem Meijn. Met als bijlage een afschrift van het testament van Christian Willem Meijn. Deels gesteld in het Duits. Amsterdam Download
Kerkelijke attestatie opgesteld te Amsterdam voor Charles Fredrik Benelle de la Jaille. Benelle de la Jaille Charles Fredrik Amsterdam Download
Ingekomen brieven bij Jan Pieter Seijller, deels samen met zijn echtgenote Soetje Sara van Basel, te Batavia van familieleden en zakelijke contacten in Nederland, Duitsland en Indië, waaronder voornamelijk zijn procuratiehouder Hendrik Molkenboer, A. Charbon, deels samen, Gilles Granpré en Zoon, G. C. Kropffgansz en Georg Moses Weinberger. Met bijlagen. Met enkele uitgaande brieven van de heer Seijller. Deels gesteld in het Duits en Maleis. Deels afschriften. Deels dubbel, deels in verkeerde volgorde gefilmd, deels dubbel gefilmd en deels in zeer slechte staat. Gesplitst, zie ook registratienummer VIBDNI016667. Amsterdam Download
Kerkelijke attestatie opgesteld te Amsterdam voor Jaques Jean van Leeuwen. Gesteld in het Frans. Leeuwen van Jaques Jean Amsterdam Download
Akte van kwitantie van de erfgenamen van Benjamin Heijnen, namelijk Willem Muyderman; Gerard Ignace Pex in de plaats van Johannes Schadé, executeur testamentaire van Cicilia Wessenberg, erfgename van Anthony Sluyter; Hendrik Huijbert vanwege endossement van Anthony van der Bank en Cornelis Nieuwout, procuratiehouders van het echtpaar Pieter Kok en Elisabeth Poelman, voor de weeskamer Amsterdam namens de weeskamer te Batavia, opgesteld door notaris Dominicus Geniets. In slechte staat. Amsterdam Download
Brief van Adolph Carlo en Hans Jurgen Josephe aan de weeskamer Batavia, betreffende hun erfportie. Amsterdam Download
Ingekomen brieven bij Antoni de la Fontenelle, van zijn familie in Utrecht en van Gerard Pauw te Amsterdam. Deels gesteld in het Frans. Amsterdam Download
Kwitantie van Arnoldus Abeleven Abrahamszoon voor Arnoldus Pit, als procuratiehouder van Abraham Abeleven, betreffende de donatie van huwelijksgoed, opgesteld door notaris Dirk Wernart van Vloten. Amsterdam Download
Stukken betreffende Frederik Droop, wonend op het landgoed "Kedong Badak" te Buitenzorg, waaronder kwitanties, ingekomen brieven, en rekeningen courant voor M. W. Jansen, weduwe van Joseph van den Berg over 1829-1833. Deels in zeer slechte staat. Deels gesteld in het Maleis, Frans en Engels. Deels dubbel gefilmd. Incompleet. Deels afschriften. Amsterdam Download
Stukken betreffende Anthonij Heijnsius, gehuwd met Maria Sourij, onder andere betreffende een rechtszaak tegen Jacob Fremerij. In slechte staat. Amsterdam Download
Ingekomen brieven bij Arnoldus Boonen en deels bij zijn echtgenote Anna de la Fontaine te Batavia van familie in Nederland. Deels dubbel gefilmd. Amsterdam Download
Ingekomen brieven bij A. F. Staroskij te Batavia en Malakka van familieleden en vrienden in Duitsland, Nederland en Indië, waaronder voornamelijk zijn moeder A. E. Staroskij, geboren Stanken, zijn broer J. G. Starosckij en zijn broer J. A. W. Staroskij. Met een brief van A. F. en J. G. Staroskij. Deels gesteld in het Duits. Deels een afschrift. Deels verkeerd gefilmd, deels dubbel gefilmd en deels in zeer slechte staat. Amsterdam Download
Brief van de gebroeders Van Cleef aan Nicolaus Engelhard. Met bijgevoegde nota. Amsterdam Download
Brief van Weddik & Wendel aan E. H. Juch, betreffende verzonden goederen. Met een bijlage. Amsterdam Download
Rekening voor het echtpaar Klaas Lakke en Petronella Fockens, eerder weduwe van S. Schouten en J. J. van Maas, opgesteld door J. H. Bagman & Zoon en Joh. Lohman. Amsterdam Download
Brief van H. Warnecke en A. C. de Smidt aan Nicolaas Visserstroom, betreffende een achterstallige betaling van Adriaan Maas aan Maria Elisabeth Hespe, echtgenote en procuratiehouder van de vermiste Paul Gustaff Teugler. Met bijlagen, waaronder een verklaring van notaris Pieter Berkman te Amsterdam. Amsterdam Download
Afschrift van het testament van Hermanus Otting, gehuwd met Clara Heijnzkla, opgesteld door notaris Joan de Brouwer in 1735. Deels in slechte staat. Amsterdam Download
Brieven van respectievelijk A. S. Deiman en G. van Haersolte, mede namens zijn vrouw Anna Maria Johanna van der Burgh en andere erfgenamen, aan de weeskamer Batavia, betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Anna Maria van Zuijlen van Nieveldt, geboren Romp, douarière van Johannes Robbertus van der Burgh, en de erfportie daaruit van Fikoes, bij doop genaamd Wilhelmina van de Vrijheid. Met als bijlage een uittreksel uit het protocol van testamenten van Kring van Dorth. Deels dubbel, deels in verkeerde volgorde gefilmd en deels in slechte staat. Amsterdam Download
Stukken betreffende de erfgenamen van Jan of Johannes van der Hiel, in leven gehuwd met Elisabeth Bouwmeester, namelijk Andries Strik als procuratiehouder van Maria, Pieter, Sara en Barend van der Hiel, kinderen van Jeremias van der Hiel en Marretje van der Mast; Adrianus Mulder en Jacobus Plas, substituten voor procuratiehouder Johan Casper Sperling namens Petronella, dochter van Neltje Cornelia Bouwmeester, weduwe van Tobias Wans; Thomas Groeneweg van Oudshoorn als executeur testamentaire van Jan van der Hiel en procuratiehouder van Johan Hendrik, zoon van Jacob Abraham Propstijn en Jacoba Antonetta Bouwmeester. Deels afschriften. Deels in slechte staat. Amsterdam Download
Brief van Jan Gefken te Amsterdam aan de weeskamer te Batavia, betreffende de nalatenschap van Jacob Lodisio en tegoeden van J. H. Alphusius te Canton. Met als bijlagen afschriften van brieven en rekeningen courant, 1773-1776. Deels dubbel gefilmd. Deels in slechte staat. Amsterdam Download
Stukken betreffende Jan van Ingen, deels betreffende zijn weduwe. Deels in slechte staat. Amsterdam Download
Brief van mevr. Tylaar te Amsterdam aan de weeskamer Batavia, betreffende de nalatenschap van haar man Jurriaan Aijsma. Amsterdam Download
Gerechtelijke stukken en correspondentie betreffende de rechtszaak tussen supercargo John William Bronough, vertegenwoordigd door zijn procuratiehouder Jacobus Theodorus Reynst en de procureur Levinus Heukevlugt, en Fredrik Heinecke, vertegenwoordigd door zijn procuratiehouder en procureur Pieter Jacobus Steufhaas, in zake de lading van een Amerikaans schip van de kooplieden George Repold, Henry Schroeder en Albert Seekamp. Tevens correspondentie van dhr. Heinecke met de familie Bennelle-Vereul. En een brievenboek met brieven uit Baltimore van leden van de families Schroeder en Repold aan Anna Schroeder en soms haar echtgenoot dhr. Heinecke. Deels gesteld in het Engels en Duits. Deels afschriften en translaten. Deels in slechte staat. Deels incompleet. Amsterdam Download
Verzoekschrift van J. van der Souw aan de weeskamer Batavia, betreffende de vordering van de schuld ten laste van Johannes Sebastiaan van Naamen. Amsterdam Download
Brief van J. H. Bagman & Zoon en Joh. Lohman aan Klaas Lakke. Amsterdam Download
Ingekomen brieven bij David Joan Smith te Batavia van Abraham Armenault, Jacob Armenault, Hendrik Weijland, P. van der Vorm en Jacob van Neck te Amsterdam. Met bijgevoegde rekeningen courant. Amsterdam Download
Ingekomen brieven bij Anthonij Hellemans. Deels in slechte staat. Deels incompleet. Deels dubbel gefilmd. Deels afschriften. Met bijlagen en enkele andere stukken betreffende dhr. Hellemans. Amsterdam Download
Brief van weduwe Abraham Snarenburg & Zoon aan Anthonij Nieuwveld en Cornelis de Keijser te Batavia, betreffende de nalatenschap van J. A. H. Rowolt. Amsterdam Download
Testament van Maria Jantzen, echtgenote van Willem Coenraad Wijszijnsckij, opgesteld door notaris Pieter Lijndrajer. Amsterdam Download
Cognossement tussen enerzijds Jan Meijer en anderzijds Ch. en Th. Cazenove, betreffende aflevering van goederen aan Jacob Mestrezat te Batavia. Amsterdam Download
Brief van J. H. Bagman & Zoon en Joh. Lohman aan Klaas Lakke. Amsterdam Download