De studiezaal van het Nationaal Archief is weer open. Archiefstukken en publicaties uit onze Bibliotheek of Verzamelingen kun je daar inzien. Reserveer minimaal een werkdag van tevoren een plek door middel van ons reserveringssysteem.

813 resultaten in 'Oost-Indische bronnen'

Verwijder sortering
Titel Familienaam Tussenvoegsel Voornaam Plaats Foto Download afbeelding
Verzoekschrift van Casper Thijmon van der Zon Brouwer aan de resident van Pasoeroean, betreffende deelname aan het ambtenaarsexamen. Zon Brouwer van der Casper Thijmon Pasoeroean Download
Staat van de traktementen in de residentie Pasoeroean over de maand april 1866, betreffende P. J. G. van der Zon Brouwer. Zon Brouwer van der P. J. G. Pasoeroean Download
Conduite-staat van Gerrit van Zolingen. Zolingen van Gerrit Pasoeroean Download
Opgave van aangegeven sterfgevallen bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Pasoeroean over de maand april 1876 voor de ontvanger van het recht van successie en overgang, betreffende Jan Hendrik August Zimmerman en een doodgeboren kind. Met staat van de ontvanger van het recht van successie en overgang van al hetgeen ten gevolge van het overlijden wordt geërfd of verkregen door Europeanen of met hen gelijkgestelde personen in de residentie Pasoeroean over de maand mei 1876, betreffende de heer Zimmerman. In slechte staat. Zimmerman Jan Hendrik August Pasoeroean Download
Attestatie de vita voor de weduwe van F. J. van 't Wout. In zeer slechte staat. Wout van 't F. J. Pasoeroean Download
Verzoekschrift van C. Wilmes aan de resident van Pasoeroean, betreffende verlof. Wilmes C. Pasoeroean Download
Certificaat van ophouding van betaling afgegeven aan Johannes Christoffel Willer. Willer Johannes Christoffel Pasoeroean Download
Verzoekschrift van A. J. S. Wijt aan de resident te Pasoeroean, betreffende een vergunning voor een bewaarschool. Wijt A. J. S. Pasoeroean Download
Verzoekschrift van weduwe Wiederhold aan de resident van Pasoeroean. In slechte staat. Wiederhold - Pasoeroean Download
Brief van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Pasoeroean aan zijn ambtsgenoot te Rotterdam, betreffende het bijgevoegde uittreksel uit het overlijdensregister aangaande E. E. Westenberg. Westenberg E. E. Pasoeroean Download
Opgave van sterfgevallen te Pasoeroean, in leven wonend in Nederland, over het eerste halfjaar 1864, betreffende Nicolaas de Weij. Weij de Nicolaas Pasoeroean Download
Staat van de ontvanger van het recht van successie en overgang van al hetgeen ten gevolge van het overlijden wordt geërfd of verkregen door Europeanen of met hen gelijkgestelden in de residentie Pasoeroean over de maand april 1876, betreffende Johanna Philippina Waldschmidt. In slechte staat. Waldschmidt Johanna Philippina Pasoeroean Download
Brief van de commandant van het leger, betreffende het uitreiken van papieren aan J. J. Wahl. Wahl J. J. Pasoeroean Download
Verzoekschrift van Johan Hendrik Wahl aan de resident van Pasoeroean, betreffende een vacante positie. Wahl Johan Hendrik Pasoeroean Download
Verzoekschrift van Tjalling Gankes Wagenaar aan de resident van Pasoeroean, betreffende een vacante positie. Wagenaar Tjalling Gankes Pasoeroean Download
Kwitantie van Thomas de Vries voor de algemene kas te Pasoeroean. Vries de Thomas Pasoeroean Download
Brief van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Pasoeroean aan de weeskamer te Soerabaja, betreffende het overlijden van Rensia Vollenhoven. Vollenhoven Rensia Pasoeroean Download
Staat van dienst van Willem de Vogel over de periode 1869-1870. Vogel de Willem Pasoeroean Download
Staat van de traktementen in de residentie Pasoeroean over de maand juni 1870, betreffende W. de Vogel. Vogel de W. Pasoeroean Download
Brief van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Pasoeroean aan de weeskamer te Soerabaja, betreffende het overlijden van C. A. Verploegh. Verploegh C. A. Pasoeroean Download
Staat van dienst van Adrianus Frederik van der Ven over de periode 1839-1866. Ven van der Adrianus Frederik Pasoeroean Download
Brief van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Pasoeroean aan zijn ambtsgenoot te Prabalingga, betreffende het bijgevoegde afschrift uit het register van overlijden aangaande Jan Valkenier. Valkenier Jan Pasoeroean Download
Verzoekschrift van Haike Abrahams Teensma aan de resident van Pasoeroean, betreffende deelname aan het ambtenaarsexamen. In slechte staat. Teensma Haike Pasoeroean Download
Verzoekschrift van Jacobus Eduard Swartz aan de resident van Pasoeroean, betreffende een vacante positie. Swartz Jacobus Eduard Pasoeroean Download
Verzoekschrift van Johannes Hendrik Swartz aan de resident van Pasoeroean, betreffende een vacante positie. Met bijgevoegde staat van dienst. Swartz Johannes Hendrik Pasoeroean Download
Staat van de traktementen in de residentie Pasoeroean over de maand december 1872, betreffende de heer Stuijver. Stuijver - Pasoeroean Download
Uittreksel uit het register van besluiten van de resident van Pasoeroean, betreffende het verzoek van J. L. van Staden om verlof, verzonden aan de assistent-resident van Prabalingga. In slechte staat. Staden van J. L. Pasoeroean Download
Verzoekschrift van Jan Alexander Staats aan de resident van Pasoeroean, betreffende deelname aan het ambtenaarsexamen. Staats Jan Alexander Pasoeroean Download
Verzoekschrift van Jan Alexander Staats aan de resident van Pasoeroean, betreffende deelname aan het ambtenaarsexamen. Staats Jan Alexander Pasoeroean Download
Verzoekschrift van J. J. Soetens aan de resident van Pasoeroean, betreffende een vacante positie. Soetens J. J. Pasoeroean Download
Dwangschrift voor A. M. Snouck Hurgronje, betreffende betaling van de patentbelasting.š Snouck Hurgronje A. M. Pasoeroean Download
Staat van dienst van Johan Lodewijk Smith over de periode 1861-1866. In slechte staat. Smith Johan Lodewijk Pasoeroean Download
Brief van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Pasoeroean aan zijn ambtsgenoot te Prabalingga, betreffende het bijgevoegde afschrift van de overlijdensakte van Joseph Gerardus Sleebos. Sleebos Joseph Gerardus Pasoeroean Download
Conduite-staat van Jean Henri Jacques Sigal. Sigal Jean Henri Jacques Pasoeroean Download
Verzoekschrift van Daniel Benjamin Siegel aan de resident van Pasoeroean, betreffende eervol ontslag. Siegel Daniel Benjamin Pasoeroean Download
Verzoekschrift van Carolina Geertruida Schweitz aan de resident van Pasoeroean, betreffende deelname aan het ambtenaarsexamen. Schweitz Carolina Geertruida Pasoeroean Download
Staat van de ontvanger van het recht van successie en overgang van al hetgeen ten gevolge van het overlijden wordt geërfd of verkregen door Europeanen of met hen gelijkgestelden in de residentie Pasoeroean over de maand januari 1876, betreffende Johanna Christina Schuurman. Schuurman Johanna Christina Pasoeroean Download
Staat van traktementen in de residentie Pasoeroean over de maand maart 1909, betreffende O. K. Schut. Deels in slechte staat. Schut O. K. Pasoeroean Download
Brief van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Soerabaja aan zijn ambtsgenoot te Pasoeroean, betreffende de huwelijksakte van de heer Schumacher. Schumacher - Pasoeroean Download
Staat van dienst van Frederik Gustaaf François von Schukkmann over de periode 1844-1869. Deels dubbel gefilmd. Schukkmann von Frederik Gustaaf François Pasoeroean Download
Verzoekschriften van K. Schrooijestein aan de resident van Pasoeroean, betreffende verlof en later het opnieuw waarnemen van zijn functie. Met als bijlage een certificaat van een geneesheer. Schrooijestein K. Pasoeroean Download
Brief van de kerkenraad van de protestantse gemeente te Pasoeroean aan de resident van Pasoeroean, betreffende het bijgevoegde verzoekschrift van Jan Schoonderbeek aangaande de verplaatsing van het lijk van zijn kind. Met beschikking van de resident. Schoonderbeek Jan Pasoeroean Download
Verzoekschrift van Wilhelmus Gregorius Scholtz, betreffende deelname aan het ambtenaarsexamen. Scholtz Wilhelmus Gregorius Pasoeroean Download
Brief van de griffier van de Raad van Justitie aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Pasoeroean, betreffende uittreksels. Met een brief van de genoemde ambtenaar aan de commandant der zeemacht, betreffende een uittreksel uit het register van overlijden aangaande C. Schols. Schols C. Pasoeroean Download
Verzoekschrift van Hermine Schmidgall aan de resident van Pasoeroean, betreffende deelname aan het ambtenaarsexamen. Schmidgall Hermine Pasoeroean Download
Verzoekschrift van Louise Schmidgall aan de resident van Pasoeroean, betreffende deelname aan het ambtenaarsexamen. Schmidgall Louise Pasoeroean Download
Brief van de directeur van financiën en resident van Pasoeroean aan de algemeen secretaris, betreffende het nieuwe cachet van Willen Jan Maurits van Schmid. Met bijlage. Schmid van Willem Jan Maurits Pasoeroean Download
Ingekomen brieven bij en een uitgaande brief van de resident van Pasoeroean, betreffende de misdragingen van C. Schemering Reelfs. Deels dubbel gefilmd. Schemering Reelfs C. Pasoeroean Download
Staat van traktementen in de residentie Pasoeroean over de maand februari 1863, betreffende L. F. Schefer. Schefer L. F. Pasoeroean Download
Staat van de traktementen in de residentie Pasoeroean over de maand april 1866, betreffende L. F. Schefer. Schefer L. F. Pasoeroean Download