De studiezaal van het Nationaal Archief is weer open. Archiefstukken en publicaties uit onze Bibliotheek of Verzamelingen kun je daar inzien. Reserveer minimaal een werkdag van tevoren een plek door middel van ons reserveringssysteem.

1.091 resultaten in 'Oost-Indische bronnen'

Verwijder sortering
Titel Familienaam Tussenvoegsel Voornaam Plaats Foto Download afbeelding
Ingekomen brieven bij Arnoldus Boonen en deels bij zijn echtgenote Anna de la Fontaine te Batavia van familie in Nederland. Deels dubbel gefilmd. Amsterdam Download
Stukken betreffende de rechtszaak door Johannes Borneman, als curator van Willem Bernhard Johan Garrison, in leven gehuwd met Johanna Alida van Nimwegen, en het echtpaar Johannes Cornelis van Nimwegen en Elisabeth van Nimwegen, eerder gehuwd met Christoph Hendrik Guldener, tegen de commissarissen belast met taken van de voormalige weeskamer Amsterdam en de weeskamer Batavia, aangaande de erfenissen van de overleden Jan Cornelis van Nimwegen en Johanna Alida van Nimwegen uit de nalatenschap van hun vader Jan Louis van Nimwegen, weduwnaar van Elisabeth van Ooijen. Deels afschriften, 1793-1830. Deels in slechte staat en deels dubbel, want verkeerd gefilmd. Amsterdam Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Willem David Kloot, gedaan door de weduwe Adriana Kroese. Amsterdam Download
Brief van J. H. Bagman & Zoon en Joh. Lohman aan Klaas Lakke. Amsterdam Download
Stukken betreffende de zakelijke transacties tussen Pieter Vermaesen enerzijds en Pieter Snarenburg en Abraham Snarenburg en Zoon anderzijds, deels verzonden aan de weeskamer Batavia. Amsterdam Download
Brief van de executeuren testamentaire in de boedel van Reinier van Heemskerk, namelijk Abraham Gerard Vromans en Jan Cornelis Teding van Berkhout, aan de weeskamer te Batavia, betreffende de nalatenschap van Jacob van Heemskerck onder administratie van Mijnart van Visvliet. Met retroacta, 1792-1810. Deels afschriften. Deels in slechte staat. Amsterdam Download
Brief van de gebroeders Van Cleef en Jac Bianchi aan N. Engelhard. Met bijlage. Amsterdam Download
Stukken betreffende de nalatenschap van Jan Christoffel Molenhuijs, afgehandeld door executeuren testamentaire Ernst Fredrik Schrader en E. H. Juch. Met retroacta, 1783. Deels een afschrift, deels incompleet, deels dubbel gefilmd en deels in slechte staat. Amsterdam Download
Kerkelijke attestatie opgesteld te Amsterdam voor het echtpaar Jacobus Johannes Brest van Kempen en Maria Frederika van Engelen van Hagen en hun kinderen Catharina Petronella Maria, Carolina Benjamina Catharina, Johanna Maria, Maria Clasina en Carel Pieter Brest van Kempen. Amsterdam Download
Brief van J. H. Bagman & Zoon en Joh. Lohman aan Klaas Lakke. Amsterdam Download
Akte van procuratie door Jacobus Weijerman en Adriaan Gilles Heineken, als procuratiehouders en bij overlijden executeuren testamentaire van Johannes Weijerman, van Feijke en Pieter Sijkes, opgesteld door notaris Teunes Janssen. Afschrift. Amsterdam Download
Boedelrekening van Cornelis van Berendregt over 1743-1748, opgesteld door zijn procuratiehouder Jacobus van Eijntdhoven. Amsterdam Download
Brieven van Cornelis Wilhelmus van der Sleijden en zijn vrouw M. de Jongh aan haar broer W. de Jongh. Met een afschrift van een akte van attestatie door de heer Van der Sleijden, betreffende een wisselbrief van de weeskamer Batavia, als administrerend de nalatenschap van Jan Greeve, voor de heren Jacob Temmink, Cornelis van Twist, Dirk Greeve en S. J. van Romond, opgesteld door notaris Jan Hendrik Zilver. Amsterdam Download
Akte van schuldbekentenis door Lucas Matthijs junior aan Arnolda Schulp, met borgstelling door Casparus Hartman en Frans Hakker, opgesteld door notaris Herman Scheltus [S274]. Ingekomen brieven bij Barend Fredrik Sievers of Sievorsz van respectievelijk Gerhart Veenebrugh en Harmanus de Ruijter. Dubbel [S275]. Door elkaar gefilmd. Amsterdam Download
Ingekomen brieven bij Michiel Romp, soms samen met Steven Lieve Garrisson, van Abraham en Paul Châtelain. Met facturen, voornamelijk als bijlagen bij de brieven. Met een brief van de heren Châtelain aan Charles Bouissont. Deels gesteld in het Frans. Deels dubbel en deels dubbel gefilmd. Vermoedelijk deels incompleet. Amsterdam Download
Stukken betreffende de boedel van Jan Greeve, afgehandeld door de sequesters / curatoren Jacob Temminck, Cornelis van Twist en Dirk Greeve te Amsterdam, waaronder akten van kwitantie. Deels afschriften. Deels dubbel gefilmd. Deels in slechte staat. Amsterdam Download
Uittreksel uit het register van de weeskamer Amsterdam, betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Cornelia van Midlum door de weeskamer Amsterdam (vertegenwoordigd door Thomas Groeneweg van Oudshoorn en later Jeronimus Nolthenius als zijn curator en opvolger), door Willem van Heemskerk, Albertus Kleinenberg en Maarten Backer als executeuren testamentaire, en door de weeskamer Batavia en Jacob Hendrik Johanssen als procuratiehouder van de erfgename, namelijk Wilhelmina Gerardina van der Graaf, weduwe van Godfried Carel van Meurs. Met als bijlagen vruchtrekeningen over 1780-1790, opgesteld door de weeskamer Amsterdam, geëxamineerd door de executeuren testamentaire en overgedragen aan de weeskamer Batavia. Amsterdam Download
Ingekomen brieven bij Arnoldus Boonen en deels bij zijn echtgenote Anna de la Fontaine te Batavia van familieleden in Amsterdam, voornamelijk van het echtpaar Abraham de Marre en Maria de Marre, geboren Smits. Deels incompleet, deels in verkeerde volgorde gefilmd en deels dubbel gefilmd. Amsterdam Download
Stukken betreffende de aangifte voor het successierecht over de boedel van George Paul Hofland, gedaan door de procuratiehouder van de moeder Pauline Paul, weduwe van George Hermanus Hofland, namelijk de heer Ambrosius Johannes Wilbrodus van Delden. Deels gesteld in het Engels. Deels een afschrift. Amsterdam Download
Rekening courant voor de weduwe van Hendrik Zinner over 1776-1779, opgesteld door Hendrik en Jacob ter Horst. Afschrift. In slechte staat. Amsterdam Download
Brief van Hendrik Molkenboer en Anna Jessen, weduwe van Hendrik Winzelman, aan Jan Pieter Seijller te Batavia, betreffende de afkondiging van hun voorgenomen huwelijk. Amsterdam Download
Ingekomen stukken bij Elardus Magnus de Roth te Batavia, waaronder voornamelijk cognossementen, rekeningen en brieven van Gerard Emants, Marcellus Emants en Weduwe Jacobus Swarth en Zoon. Met uitgaande brieven van de heer De Roth voornamelijk aan Gerard Emants. Deels in de verkeerde volgorde gefilmd, deels dubbel, deels verkeerd gefilmd, deels dubbel gefilmd en deels in slechte staat. Amsterdam Download
Ingekomen brieven bij Erdwin Henrich Juch van Erdwin Borgstede en de heren J. L. Molter en C. L. Hagethorn. Amsterdam Download
Brief van L. V. Legou aan de weeskamer te Batavia, betreffende tegoeden voor zijn kinderen en zijn vrouw, weduwe van de heer Van den Bergh, deels uit de nalatenschap van haar broer Robbert Christoffel de la Haije. Amsterdam Download
Inventaris van de boedel van Adriaan van Mensburg, in leven gehuwd met Grietje Pan, opgesteld door de weeskamer. Amsterdam Download
Ingekomen brieven bij J. de Leij van J. W. Claassen te Amsterdam, allen gedateerd 24 mei 1804 en oorspronkelijk bestemd voor anderen, waaronder Johannes Freeslich. Tevens brieven ingekomen bij Charlotta Magdalena Andriesen, deels samen met haar echtgenoot Jacobus de Leij, van familie te Kaap de Goede Hoop, waaronder Anna Sophia Moll, geboren Neuhoff. Deels dubbel gefilmd. Deels gesteld in het Frans. Deels in slechte staat. Amsterdam Download
Brieven van de heer Temminck aan de weeskamer Batavia, betreffende financiële transacties met betrekking tot de heer Wiegerman. Met als bijlage een brief van de laatstgenoemde heer. In slechte staat. Amsterdam Download
Brief van de weduwe Abraham Snarenburg & Zoon aan de weeskamer Batavia, betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Jacob Willekes. Amsterdam Download
Brief van Willem Haverkorn en zoon te Amsterdam aan Johan Coenraad Hiller te Batavia, betreffende toezending van goederen. Bijgevoegd de factuur. Amsterdam Download
Stukken betreffende aanspraken van Carel Joost baron van Nieuwkerken genaamd Nijvenheim, gehuwd met Catherine Jeanne Bosch, op geld van David Joan Smith, wegens geld uit de boedel van diens overleden echtgenote Catharina Louisa Gallas, tevens schoonmoeder van Van Nieuwkerken genaamd Nijvenheim, deels afgehandeld door diens procuratiehouders de commissarissen van de Bank Courant en de Bank van Lening te Batavia en door de heren Swaan en Swart te Amsterdam. Deels gesteld in het Frans. Deels in zeer slechte staat, deels dubbel en deels dubbel gefilmd. Deels afschriften. Amsterdam Download
Brief van T. van de Wilde aan A. C. Verspijck te Batavia. Met als bijlage een factuur. Amsterdam Download
Stukken betreffende Jan Greeve en deels zijn nalatenschap, grotendeels afgehandeld door de procuratiehouders Jacob Temminck en Cornelis van Twist en na zijn dood door de als curatoren benoemde Temminck en Van Twist verzonden naar de weeskamer Batavia. Deels afschriften, 1786-1798. Met verdere brieven van de curatoren, waaronder ook Dirk Greeve en Johannes Sibertus van Romondt, aan de weeskamer Batavia. Deels incompleet en deels dubbel gefilmd. Deels in slechte staat. Amsterdam Download
Brief van Daniel Gildemeester Jansz, Gerrit la Borde, Jan Speck, Coert Simon Sander en Coenraad Hendrik Sander, als executeuren testamentaire van de nalatenschap van Hendrik Coenraad Sander, aan de weeskamer Batavia, betreffende de afwikkeling van de nalatenschap, in het bijzonder met betrekking tot de pupil Adriaan Josephe, zoon van de overleden Simon Josephe. Met als bijlagen afschriften van relevante akten. Deels in slechte staat. Amsterdam Download
Ingekomen brieven bij Anthonij Hellemans, deels samen ontvangen met Jan Jacob Konopak. Deels incompleet. Deels in slechte staat. Deels afschriften. Met bijlagen. Amsterdam Download
Ingekomen brieven bij Jan Pieter Seijller, deels samen met zijn echtgenote Soetje Sara van Basel, te Batavia van familieleden en zakelijke contacten in Nederland, Duitsland en Indië, waaronder voornamelijk zijn procuratiehouder Hendrik Molkenboer, A. Charbon, deels samen, Gilles Granpré en Zoon, G. C. Kropffgans en Georg Moses Weinberger. Met bijlagen. Met enkele uitgaande brieven van de heer Seijller. Deels gesteld in het Duits en Maleis. Deels afschriften. Deels dubbel, deels in verkeerde volgorde gefilmd, deels dubbel gefilmd en deels in zeer slechte staat. Gesplitst, zie ook registratienummer VIBDNI016675.š Amsterdam Download
Beschikking op het verzoek van Johannes Abeleven, Jan Dupere, Arnoldus Pit en Jacobus Fredrik Dupere aan de schepenen, betreffende de afhandeling van de nalatenschap van Arnoldus Abeleven. Afschrift. Amsterdam Download
Kennisgeving van het overlijden van Jan Elisa van Cleef door zijn weduwe J. E. Nagtglas Versteeg, verzonden aan N. Engelhard. Amsterdam Download
Akte van kwitantie van de erfgenamen van Benjamin Heijnen, namelijk Willem Muyderman; Gerard Ignace Pex in de plaats van Johannes Schadé, executeur testamentaire van Cicilia Wessenberg, erfgename van Anthony Sluyter; Hendrik Huijbert vanwege endossement van Anthony van der Bank en Cornelis Nieuwout, procuratiehouders van het echtpaar Pieter Kok en Elisabeth Poelman, voor de weeskamer Amsterdam namens de weeskamer te Batavia, opgesteld door notaris Dominicus Geniets. In slechte staat. Amsterdam Download
Ingekomen brieven bij David Joan Smith van familie en kennissen uit Nederland, Indië en Kaap de Goede Hoop. Tevens een brief van J. G. Helmcke aan Johannes Siberg en een afschrift van een brief van M. van Visvliet aan R. H. Armenault. Deels gesteld in het Duits. Deels incompleet. Deels in slechte staat. Deels verkeerd gefilmd. Deels dubbel. Amsterdam Download
Stukken betreffende Johannes Smits, deels als procuratiehouder van Johannes Verschuur. Deels in slechte staat. Deels afschriften. Amsterdam Download
Cognossement tussen Hendrik Uijtermeer en weduwe Daniel Armenault en zonen, betreffende aflevering van goederen aan Jaques Mestrezat te Batavia. Tevens brief van weduwe Armenault en zonen aan Jacobus Mestrezat. Met als bijlage een cognossement tussen Jan Bekems en weduwe Armenault en zonen, betreffende aflevering van goederen aan de heer Mestrezat te Batavia. Deels dubbel. Amsterdam Download
Akten van inschrijving van erfpacht, in eerste instantie opgesteld door secretaris Wilhelm Ernst Louis Friedrich von Ende. Van het eerste perceel zijn de achtereenvolgende pachters of hypotheekstellers: Henri Nicolaas Esche, George Weijnschenk en Jan Albertus Eilers, van het tweede perceel: Henrij Arthur Mehlbaum, Théophile Isidore Daniel Lose, Jean Smit en Mac Neall & Co., van het derde perceel: Cornelis Arnoldus Reijers, van het vierde perceel: Frederik Douwe Ruurd baron van Asbeek, Rein baron van Lijnden en de erven van G. L. Hilling. Met stukken betreffende het conflict tussen baron van Asbeek en baron van Lijnden, als hypotheeksteller. Deels afschriften. Amsterdam Download
Akte van procuratie door Jacobus Weijerman en Adriaan Gilles Heineken, als procuratiehouders en bij overlijden executeuren testamentaire van Johannes Weijerman, van Feijke en Pieter Sijkes, opgesteld door notaris Teunes Janssen. Afschrift. Amsterdam Download
Boedelrekening van Barend Anthonij Oenen, zoon van Casper Oenen en Anna Ducam, over 1744-1747, opgesteld door Jan Otter. Amsterdam Download
Brieven van Cornelis Wilhelmus van der Sleijden en zijn vrouw M. de Jongh aan haar broer W. de Jongh. Met een afschrift van een akte van attestatie door de heer Van der Sleijden, betreffende een wisselbrief van de weeskamer Batavia, als administrerend de nalatenschap van Jan Greeve, voor de heren Jacob Temmink, Cornelis van Twist, Dirk Greeve en S. J. van Romond, opgesteld door notaris Jan Hendrik Zilver. Amsterdam Download
Ingekomen stukken bij Wijnand de Bonvoust en deels bij zijn echtgenote Alida Maria Brandt. Bijgevoegd een afschrift van het testament van Jean Louis de Bonvoust en Maria Johanna Meijr, 1751. Deels gesteld in het Maleis. Deels in slechte staat. Amsterdam Download
Brief van J. H. Bagman & Zoon en Joh. Lohman aan Klaas Lakke. Amsterdam Download
Ingekomen brieven bij David Joan Smith van voornamelijk Abraham en Jacob Armenault, in wisselende samenstelling. Met bijlagen. Deels in zeer slechte staat en incompleet. Deels dubbel en in verkeerde volgorde gefilmd. Amsterdam Download
Akte van substitutie door Pierre Voute als gemachtigde van Grietje van Linge, weduwe van Christiaan Arends en hun dochter Johanna Elizabeth Arends, aan Pieter Frederik Wegener, opgesteld door notaris Jan Hendrik Zilver. Bijgevoegde akte van procuratie door Grietje van Linge, weduwe van Christiaan Arends, en hun dochter Johanna Elizabeth Arends, van de heren Voute, opgesteld door notaris Jan Hendrik Zilver, 1816. Amsterdam Download
Stukken betreffende de nalatenschap van Barend Jaspersz, afgehandeld door de weeskamer en zijn procuratiehouders Abraham van Dijk en Michiel Romp. Met retroacta, 1735-1746. Deels afschriften of uittreksels. Deels in slechte staat. Deels dubbel of in verkeerde volgorde gefilmd. Amsterdam Download