De studiezaal van het Nationaal Archief is weer open. Archiefstukken en publicaties uit onze Bibliotheek of Verzamelingen kun je daar inzien. Reserveer minimaal een werkdag van tevoren een plek door middel van ons reserveringssysteem.

1.091 resultaten in 'Oost-Indische bronnen'

Verwijder sortering
Titel Familienaam Tussenvoegsel Voornaam Plaats Foto Download afbeelding
Ingekomen brieven bij David Joan Smith van voornamelijk Abraham en Jacob Armenault, in wisselende samenstelling. Met bijlagen. Deels in zeer slechte staat en incompleet. Deels dubbel en in verkeerde volgorde gefilmd. Amsterdam Download
Kennisgeving van het overlijden van Frederika Blom, door de weduwnaar N. Piccard, verzonden aan N. Engelhard. Amsterdam Download
Brieven van Gottlob Silo, deels samen met M. Herfst en Louis Schumacher, aan Georg Heinrich Rennebaum, Willem Cornelis Constans en Pieter Antonio Martir te Batavia. Met bijlagen. Deels gesteld in het Duits. Deels dubbel en deels verkeerd gefilmd. Amsterdam Download
Kwitantie van Joh. Lohman voor J. H. Bagman & Zoon, als gesubstitueerde procuratiehouders van H. N. Laclé, en samen met hemzelf procuratiehouders van het echtpaar Klaas Lakke en Petronella Fockens. Amsterdam Download
Stukken betreffende Jan Greeve en deels zijn nalatenschap, grotendeels afgehandeld door de procuratiehouders Jacob Temminck en Cornelis van Twist en na zijn dood door de als curatoren benoemde Temminck en Van Twist verzonden naar de weeskamer Batavia. Deels afschriften, 1786-1798. Met verdere brieven van de curatoren, waaronder ook Dirk Greeve en Johannes Sibertus van Romondt, aan de weeskamer Batavia. Deels incompleet en deels dubbel gefilmd. Deels in slechte staat. Amsterdam Download
Ingekomen brieven bij Arnoldus Boonen en deels bij zijn echtgenote Anna de la Fontaine te Batavia van familie in Nederland. Deels dubbel gefilmd. Amsterdam Download
Brief van J. H. Bagman & Zoon en Joh. Lohman aan Klaas Lakke. Amsterdam Download
Testament van het echtpaar Gerrit en Hendrica Voorhorst, opgesteld door notaris Elbert Stoesak. Amsterdam Download
Correspondentie van Klaas Lakke, gehuwd met Petronella Fockens, met zijn familie, waaronder zijn vader H. N. Laclé te Groningen, en met andere relaties, waaronder G. Titsingh, J. Lohman en J. H. Bagman. Deels in slechte staat. Deels incompleet. Deels dubbel, deels verkeerd gefilmd. Amsterdam Download
Brieven van Hendrik&Jacob Terhorst en Justus van Limburgh aan Hermanus Laurens Discher. Amsterdam Download
Brief van Helena Claassen aan Jacob Verschuer. Met een afschrift van een brief uit 1779. Amsterdam Download
Stukken betreffende Pieter Meerman, waaronder voornamelijk ingekomen brieven van familieleden en zakelijke contacten in Indië en Nederland. Deels gesteld in het Javaans. Deels afschriften. Deels incompleet, deels dubbel gefilmd, deels dubbel en deels in slechte staat. Amsterdam Download
Ingekomen brieven bij August Frederik Staroskij te Batavia en Malakka van contacten in Indië en Duitsland, waaronder T. T. Mubert, S. Meiring, T. R. C. de Winter, J. Beijvanck, F. Montanus en A. Zomerdijk. Deels gesteld in het Duits. Deels dubbel gefilmd, deels incompleet, deels verkeerd gefilmd en deels in slechte staat. Amsterdam Download
Akte van procuratie door Arnoldus La Forkade, Michiel Kreuger en Willem van der Schilt van elkaar, om op te treden als executeur testamentaire, onder bepaalde voorwaarden in samenwerking met Elizabeth Sinklaerhuys, gehuwd met Gerrit de Raet, en Hendrik Soet te Batavia, opgesteld door notaris David van Castrum. Amsterdam Download
Ingekomen brieven bij S. C. Villiers, weduwe Zinner, van voornamelijk J. W. Spengeler en Hendrik en Jacob ter Horst. Met als bijlage een rekening. Deels dubbel. Deels in zeer slechte staat. Amsterdam Download
Ingekomen brieven bij Benjamin Godhilff Fischer van in wisselende samenstelling Dirk Boerrigter & Zoon en C. D. Hertz. Met bijlage. Amsterdam Download
Stukken betreffende Jacobus Mestrezat, waaronder voornamelijk ingekomen brieven van zakelijke contacten in Indië en Nederland. Deels gesteld in het Frans. Deels afschriften, deels dubbel en deels dubbel gefilmd. Amsterdam Download
Brief van Johannes Mengell te Amsterdam aan F. Klinkhoof te Batavia, betreffende zakelijke transacties. Amsterdam Download
Akten betreffende de nalatenschap van Charles Etienne Martin Devaugine Devauforand voor zijn zusters Marie Jeanne Martin Devaugine Devauforand en Marguerite Genevieve Martin Devaugine Devauforand, weduwe van Charles Gabriel Dumas, deels opgesteld door notaris Jacob Olzati. Deels afschriften. In slechte staat. Deels incompleet. Deels gesteld in het Frans. Amsterdam Download
Brieven en een rekening courant van P. Voltelen, deels samen met Jurjaen Geijser, aan Samuel de Wigman te Batavia. Amsterdam Download
Ingekomen brieven bij Simon Hommelberg te Batavia en Djambi van zijn moeder Helena Beukelaar en van zijn broer Johannis Fontijn te Amsterdam en van relaties uit Malakka, Palembang, Batavia en Djambi. Tevens een brief van hemzelf aan Nicolaas Wouters te Semarang en een aan zijn ouders Casparus Hommelberg en Helena Beukelaar te Amsterdam. Deels in slechte staat. Deels dubbel gefilmd. Deels incompleet. Amsterdam Download
Kerkelijke attestatie opgesteld te Amsterdam voor Maria Cornelia Roghé, echtgenote van J. van der Sluys. Hernieuwd te Leersum. Amsterdam Download
Stukken betreffende Jan van Ingen. Deels in slechte staat. Amsterdam Download
Brief van Weddik & Wendel aan E. H. Juch, betreffende verzonden goederen. Met een bijlage. Amsterdam Download
Stukken betreffende de nalatenschap van Pieter Joan Bangeman senior, deels afgehandeld door de executeurs testamentaire Cornelis Sinkelaar, Jan de Coninck en Carel Loth. Met retroactum, 1775. Deels afschriften. Deels dubbel gefilmd. Amsterdam Download
Brief van de weduwe Abraham Snarenburg & Zoon aan de weeskamer Batavia, betreffende de afwikkeling van de nalatenschappen van Jacob Willekes en Julius August Hendrik Rowolt. Amsterdam Download
Brief van Carel Lodewijk Ruland te Amsterdam aan Johan Christoff Fischer te Batavia. Amsterdam Download
Akte van procuratie door de erfgenamen en vertegenwoordigers van de erfgenamen van Johan Frederick Barth, van Anthonij Ebeling en Zoon, opgesteld door de burgemeesters en rechters van Knittlingen. Vertaling uit het Duits. Amsterdam Download
Uitreksel uit het venduboek betreffende de verkoop door Jan Pieter Zeijller en Hendrik Zurmegede voor Jan Adam Charbon. Amsterdam Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Gerard Willem Mersen Senn van Basel, gedaan door Jean Pierre Jannette Sralen Junior, als gemachtigde van Frans Jacob Leonard Mersen Senn van Basel, Jan Martinus Bik, echtgenoot van Rosalia Sophia Mersen Senn van Basel en Willem Butin Bik, als gemachtigde van Jeanne Frederika Mersen Senn van Basel, echtgenote van Dirk Butin Schaap. Amsterdam Download
Kerkelijke attestatie opgesteld te Amsterdam voor het echtpaar L. le Conge en G. M. de Kock. Gesteld in het Frans. Amsterdam Download
Brief van Johannes Schreuder aan Sam. Kriel. Deels verkeerd gefilmd. Amsterdam Download
Akte van substitutie door Pierre Voute als gemachtigde van Grietje van Linge, weduwe van Christiaan Arends en hun dochter Johanna Elizabeth Arends, aan Pieter Frederik Wegener, opgesteld door notaris Jan Hendrik Zilver. Bijgevoegde akte van procuratie door Grietje van Linge, weduwe van Christiaan Arends, en hun dochter Johanna Elizabeth Arends, van de heren Voute, opgesteld door notaris Jan Hendrik Zilver, 1816. Amsterdam Download
Stukken betreffende Klaas Lakke en zijn echtgenote Petronella Fockens, weduwe van respectievelijk Salomon Schouten en Jacobus Johannes van Maas, waaronder zaken met procuratiehouders Jan Hendrik Bagman en Zoon en Johannes Lohman, en afschriften van stukken betreffende de nalatenschap van het echtpaar Johan Hendrik Wilhelm Ludwig en Helena Cornelia Fockens, deels afgehandeld door de weeskamer Semarang, 1787-1802. Deels afschriften, 1787-1804. Deels dubbel, deels verkeerd gefilmd. Deels incompleet. Deels in slechte staat. Amsterdam Download
Ingekomen brieven bij de weeskamer Batavia en deels privé post voornamelijk voor Arnoldus Boonen, maar ook voor Jan Adam Spenoldt, Carel Fredrik Severin, Eduwaard Homma en anderen. Met bijlagen. Met enkele stukken betreffende Pieter Joan Bangeman en zijn vrouw Wilhelmina Johanna Nemegheer, waaronder brieven. Met enkele stukken betreffende Cornelia Jenetta van Hoeij, gesepareerde echtgenote van Gijsbert Carel van Hogendorp. Deels in slechte staat. Deels afschriften. Met een index op achternaam. Deels dubbel gefilmd. Amsterdam Download
Brief van Gerardus van der Geugten aan Grietje Weeda, betreffende het overlijden van haar man Jan Christiaan. Afschrift. Met uittreksels uit zijn scheepssoldijboek over 1787-1791. Amsterdam Download
Akte van procuratie door Harmanus van Santen van Henricus van Santen, en indien hij overleden mocht zijn de heer Sijbrandus Columba, opgesteld door notaris Jan van Vollenhoven Anthonis. Amsterdam Download
Brief van Hermanus ter Steeg, Hendrik van der Hans en Adrianus van der Hans aan E. C. Penneman, betreffende de nalatenschap van D. van der Hans. Amsterdam Download
Rekening courant van Frans Adam Carelson en Pierre Lebrun als procuratiehouders van Daniel Gustaaff van Ohloff over 1765-1767, opgesteld door de weduwe. Amsterdam Download
Rekening voor het echtpaar Klaas Lakke en Petronella Fockens, laatst weduwe van J. J. van Maas, opgesteld door J. H. Bagman & Zoon en Joh. Lohman. Amsterdam Download
Brief van mevr. Tylaar te Amsterdam aan de weeskamer Batavia, betreffende de nalatenschap van haar man, Jurriaan Aijsma. Amsterdam Download
Brieven van de heren Bruijning en N. J. Lutteken aan de weeskamer Batavia, betreffende hun voorzetting van de negotie de Weduwe Gerard Pauw & Zoon voor de nog minderjarige zoon van Hendrik Pauw en betreffende de nalatenschap van Willem Adriaan Palm. Deels in slechte staat. Amsterdam Download
Brief van Willem en C. H. Klump aan Hendrik Adriaan Lokman en Johannes Andrisen te Batavia, betreffende de nalatenschappen van Everson en Coop, weduwe Rijsweber. Dubbel. Amsterdam Download
Ingekomen brieven bij Arnoldus Boonen en deels bij zijn echtgenote Anna de la Fontaine te Batavia van familieleden in Amsterdam, voornamelijk van het echtpaar Abraham de Marre en Maria de Marre, geboren Smits. Deels incompleet, deels in verkeerde volgorde gefilmd en deels dubbel gefilmd. Amsterdam Download
Stukken betreffende Otto Plaat, waaronder een brief aan Jan van Omeringh en Mathijs van Peene. Deels in slechte staat. Deels afschriften, 1746-1748 en een uittreksel, 1753. Amsterdam Download
Brief van G. La Borde aan de weeskamer Batavia, betreffende de boedel van J. A. Duurkoop. Met bijgevoegde rekening courant met de heer Duurkoop over 1790-1792. Amsterdam Download
Stukken betreffende de nalatenschap van Meindert Boode, gehuwd met Elisabeth Anna Catharina Singstogh, afgehandeld door de executeuren testamentaire Willem Jacob Andriessen en Johan Hendrik Holle. Met retroacta, 1791-1794. Deels afschriften. Amsterdam Download
Ingekomen brieven bij Jan Pieter Seijler, deels samen met zijn echtgenote of Pieter Jacob Bert of Hendrik Zurmegede of Jan Adam Spenold, te Amsterdam en Batavia, van familieleden en zakelijke contacten in Nederland en Indië, voornamelijk van Joan Hendrik Weinberger, Georg Moses Weinberger, Hendrik Molkenboer, Hendrik de Wind en Zoon en Gustaaf Dirksen. Met als bijlagen onder andere rekeningen courant en een afschrift van een verzoekschrift. Deels gesteld in het Duits, Maleis en Arabisch. Deels dubbel, deels verkeerd gefilmd en deels in zeer slechte staat, daardoor incompleet. Amsterdam Download
Stukken betreffende de nalatenschap van Pieter Joan Bangeman senior, deels afgehandeld door de executeurs testamentaire Cornelis Sinkelaar, Jan de Coninck en Carel Loth. Met retroactum, 1775. Deels afschriften. Deels dubbel gefilmd. Amsterdam Download
Stukken betreffende Jan Greeve en deels zijn nalatenschap, grotendeels afgehandeld door de procuratiehouders Jacob Temminck en Cornelis van Twist en na zijn dood door de als curatoren benoemde Temminck en Van Twist verzonden naar de weeskamer Batavia. Deels afschriften, 1786-1798. Met verdere brieven van de curatoren, waaronder ook Dirk Greeve en Johannes Sibertus van Romondt, aan de weeskamer Batavia. Deels incompleet en deels dubbel gefilmd. Deels in slechte staat. Amsterdam Download