De studiezaal van het Nationaal Archief is weer open. Archiefstukken en publicaties uit onze Bibliotheek of Verzamelingen kun je daar inzien. Reserveer minimaal een werkdag van tevoren een plek door middel van ons reserveringssysteem.

1.091 resultaten in 'Oost-Indische bronnen'

Verwijder sortering
Titel Familienaam Tussenvoegsel Voornaam Plaats Foto Download afbeelding
Akte van procuratie door Hendrik Karremans van Albert Nak en Bernardus Joffermans te Amsterdam, om geld te ontvangen van Pieter Lourenson, opgesteld door notaris Leendert Rolff. Akte van procuratie door Hendrik Karremans van Pieter Lourenson, om Jeremias van Riemsdijk te verzoeken geld over te maken aan Albert Nak en Bernardus Joffermans te Amsterdam, opgesteld door notaris Leendert Rolff. Deels in slechte staat en daardoor incompleet. Amsterdam Download
Rekening courant voor Johannes Berghuijsen, over de periode 1777-1781, opgesteld door J. A. Hoorn. Afschrift. Amsterdam Download
Kerkelijke attestatie opgesteld te Amsterdam voor het echtpaar Jacobus Johannes Brest van Kempen en Maria Frederika van Engelen van Hagen en hun kinderen Catharina Petronella Maria, Carolina Benjamina Catharina, Johanna Maria, Maria Clasina en Carel Pieter Brest van Kempen. Amsterdam Download
Brief van Abraham Snarenburg & Zoon aan J. A. H. Rowolt te Batavia. Amsterdam Download
Rekening courant van het echtpaar Klaas Lakke en Petronella Fockens, eerder weduwe van S. Schouten en J. J. van Maas, over 1805, opgesteld door J. H. Bagman & Zoon en Joh. Lohman. Deels in verkeerde volgorde gefilmd. Amsterdam Download
Afschriften van het testament van het echtpaar Johan Fredrik Schmulling en - Maria de la Grange, opgesteld door notaris G. Buijskes te Amsterdam in 1801. In slechte staat. Amsterdam Download
Codicillaire dispositie van A. van Westhoven en M. Forangier, opgesteld door notaris A. van Burgh. Afschrift, 1778. Deels in slechte staat. Amsterdam Download
Cognossement tussen Hendrik Uijtermeer en weduwe Daniel Armenault en zonen, betreffende aflevering van goederen aan Jaques Mestrezat te Batavia. Tevens brief van weduwe Armenault en zonen aan Jacobus Mestrezat. Met als bijlage een cognossement tussen Jan Bekems en weduwe Armenault en zonen, betreffende aflevering van goederen aan de heer Mestrezat te Batavia. Deels dubbel. Amsterdam Download
Ingekomen stukken bij Jan Louis van Nimwegen te Batavia, voornamelijk van zijn procuratiehouders, eerst Jacob Armenault en Hendrik Pauw en vervolgens weduwe Jacobus Swarth en zoon. Deels dubbel en door elkaar gefilmd. Deels in slechte staat. Amsterdam Download
Brieven van het handelshuis Abraham en Paul Chatelain aan voornamelijk Michiel Romp, soms samen met Steven Lieve Garrisson. Met enkele retourbrieven, een akte van procuratie en bijgevoegde rekeningen en staten. Met retroacta, 1763-1769. Deels afschriften. Deels gesteld in het Frans. Deels incompleet. Deels dubbel gefilmd. Amsterdam Download
Codicillaire dispositie van A. van Westhoven en M. Forangier, opgesteld door notaris A. van Burgh. Afschrift, 1778. Deels in slechte staat. Amsterdam Download
Brief van N. J. Lutteken en D. Bruijning aan de weeskamer Batavia, betreffende een som in de boeken van Hendrik Pauw toebehorend aan de nalatenschap van Willem Adriaan Palm. Amsterdam Download
Brieven van (in wisselende samenstelling) Robbert Hendrik Armenault, Abraham Armenault, Jacob Armenault en Hendrik Weijland, gehuwd met Martha Armenault, aan de weeskamer te Batavia, betreffende de nalatenschap van hun broer en zwager Daniel Armenault. Bijgevoegde akte van decharge. Twee versies.š Amsterdam Download
Ingekomen stukken en brieven bij Johannes Kruk of Kruck te Batavia, deels samen met J. H. Vick, deels via Jan Cor de Groot, onder meer van Willem en Jan Rahder te Amsterdam, de heer Habuk te Banda-Neira, R. Lebbing te Makassar, Coenraad De Harder te Malakka, de heer Hoppen te Paliacatte en Johann Philipp Kruck te Lampertheim. Met bijlagen. Deels afschriften. Deels in slechte staat. Deels dubbel gefilmd. Deels gesteld in het Duits. Amsterdam Download
Akte van attestatie door Gerrit van Staveren en Jan Koster, betreffende het overlijden van Paulus Andries met nalating als erfgenamen zijn zus Jannetje Andries en haar echtgenoot Willem van der Kloot, opgesteld door notaris Fredrik Boese en gecertificeerd door het stadsbestuur, 1768. Afschrift. Amsterdam Download
Vendutierekening voor de erfgenamen van Catharina Louisa Smit, geboren Gallas, opgesteld door Swaan en Swart. Amsterdam Download
Ingekomen brieven bij Anthonij Hellemans, deels samen ontvangen met Jan Jacob Konopak. Deels incompleet. Deels in slechte staat. Deels afschriften. Met bijlagen. Amsterdam Download
Stukken betreffende de nalatenschap van H. L. Berendsen, afgehandeld door de wees- en boedelkamer te Soerabaja voor de erfgenaam Douwe Berendsen. Deels in slechte staat. Amsterdam Download
Ingekomen brieven bij Simon Hommelberg te Malakka, onder andere van zijn ouders Casper Hommelberg en Helena Beukelaar. Deels in zeer slechte staat. Amsterdam Download
Brieven van Gottlob Silo, deels samen met M. Herfst en Louis Schumacher, aan Georg Heinrich Rennebaum, Willem Cornelis Constans en Pieter Antonio Martir te Batavia. Met bijlagen. Deels gesteld in het Duits. Deels dubbel en deels verkeerd gefilmd. Amsterdam Download
Brief van N. J. Lutteken en D. Bruijning aan de weeskamer Batavia, betreffende een som in de boeken van Hendrik Pauw toebehorend aan de nalatenschap van Willem Adriaan Palm. Amsterdam Download
Akte van procuratie door de heren Buedingh & Drost van Jan van de Alder en Hendrik Christiaan Leuftink om hun zaken te behartigen in Batavia, opgesteld door notaris Dirk Oortmond. Afschrift. Amsterdam Download
Brief van J. H. Bagman & Zoon en Joh. Lohman aan Klaas Lakke. Amsterdam Download
Ingekomen brieven bij Michiel Romp, soms samen met Steven Lieve Garrisson, van Abraham en Paul Châtelain. Met facturen, voornamelijk als bijlagen bij de brieven. Met een brief van de heren Châtelain aan Charles Bouissont. Deels gesteld in het Frans. Deels dubbel en deels dubbel gefilmd. Vermoedelijk deels incompleet. Amsterdam Download
Testamenten van Gerardus van der Geugten te Amsterdam, 1771 [G23] en met zijn echtgenote Anna Johanna Oenen te Batavia, 1790 [G22]. Tevens een onderhands testament van Gerrardus van der Geugten, 1782 [G24]. In slechte staat. In de verkeerde volgorde gefilmd. Amsterdam Download
Stukken betreffende Otto Plaat, waaronder een brief aan zijn procuratiehouders Jan Willemsz van den Briel en Jan Oudenhoorn en een rekening courant voor Willem Colombijn. Deels dubbel. Met afschriften van brieven van onder andere Pieter Donker en Willem Colombijn aan Simon en Otto Plaat en Joan Christiaan Cuno, in wisselende samenstelling. Amsterdam Download
Ingekomen stukken bij Jeremias van Riemsdijk, als procuratiehouder van Anthonij Mens en Adrianus van der Geugten, als voogden over de kinderen van Jacobus Mens, betreffende de nalatenschap van Isaac Mens. Deels afschriften, 1768. Deels dubbel en deels dubbel gefilmd. Amsterdam Download
Akte van procuratie door Hendrik Adriaan Lokman van Dirk Houttuijn en Johannes van den Bergh in de plaats van de overleden Johannes Andriesen, om de erfenis van Frans Adam Carelson, afgehandeld in Nederland door de executeuren testamentaire Willem Klump, Christoffel Hendrik Klump en Leendert Nicolaas Bomme, In Indië af te wikkelen, opgesteld door notaris Herman Scheltus. Amsterdam Download
Brieven van Pieter Jansen, soms samen met G. B. van Lubeck, aan, in wisselende samenstelling, Christoffel Schults, Hendrik van Lubeek en Wijbrand de Jong. Met bijlagen. Deels incompleet. Deels afschriften. Deels dubbel gefilmd. Amsterdam Download
Brief van Bernhard Pfeil te Amsterdam aan Adolff Nicolas Pothoff en zijn vrouw te Batavia. Amsterdam Download
Stukken betreffende Felix von Piron, deels betreffende de nalatenschap van Rachel Molijn, weduwe van Gualter Schulten, en een conflict met zijn procuratiehouder Jan Fredrik Guillermet. Met bouwtekeningen. Met stukken betreffende Anna Dorothea van Eijlensteijn, weduwe (Van) Piron, 1776-1785. Met brieven van J. A. M. G. Roek Duijneveld, weduwe Stoffenberg, aan B. Brouwer, onder andere betreffende de nalatenschap van de weduwe Dubon, 1790. Deels in slechte staat. Deels gesteld in het Duits. Deels incompleet. Deels afschriften. Amsterdam Download
Ingekomen stukken bij Jeremias van Riemsdijk, als procuratiehouder van Anthonij Mens en Adrianus van der Geugten, als voogden over de kinderen van Jacobus Mens, betreffende de nalatenschap van Isaac Mens. Deels afschriften, 1768. Deels dubbel en deels dubbel gefilmd. Amsterdam Download
Kwitantie van P. F. Behrends als gemachtigde van Nicolaas van Dijk voor Johanna Adriana Casier, weduwe van Jan de Ruijter. Amsterdam Download
Ingekomen brieven bij Arnoldus Boonen en deels bij zijn echtgenote Anna de la Fontaine te Batavia van familieleden in Amsterdam, voornamelijk van het echtpaar Abraham de Marre en Maria de Marre, geboren Smits. Deels incompleet, deels in verkeerde volgorde gefilmd en deels dubbel gefilmd. Amsterdam Download
Kerkelijke attestatie opgesteld te Amsterdam voor het echtpaar Jacobus Johannes Brest van Kempen en Maria Frederika van Engelen van Hagen en hun kinderen Catharina Petronella Maria, Carolina Benjamina Catharina, Johanna Maria, Maria Clasina en Carel Pieter Brest van Kempen. Amsterdam Download
Ingekomen brieven bij Arnoldus Boonen en deels bij zijn echtgenote Anna de la Fontaine te Batavia van familieleden in Amsterdam, voornamelijk van het echtpaar Abraham de Marre en Maria de Marre, geboren Smits. Deels incompleet, deels in verkeerde volgorde gefilmd en deels dubbel gefilmd. Amsterdam Download
Brief van Jacobus & Roelof Coster en Nicolaas Adrianus Goetzee aan Anthonij Cornelis Verspijck, betreffende de verzending van schrijfbenodigdheden. Amsterdam Download
Ingekomen brieven bij Hermanus Laurens Discher, onder andere van het handelshuis Hendrik & Jacob Terhorst en van zijn zwager Rudolph Anton Pfeiffer. Met stukken betreffende een rechtszaak tussen dhr. Discher en de weeskamer over een schuld aan de boedel van Jan Hilgers. Deels in slechte staat. Deels gesteld in het Duits. Deels dubbel gefilmd. Deels een afschrift. Amsterdam Download
Stukken betreffende Elardus Magnus de Roth te Batavia, waaronder voornamelijk cognossementen, rekeningen en ingekomen en uitgaande brieven van en aan voornamelijk Gerard Emants, G. B. Emants, J. Emants, Marcellus Emants, gehuwd met Christina Sebastiana Sweers, en Jacob Anthony de Roth. Deels in het Frans. Deels afschriften, deels in verkeerde volgorde gefilmd, deels dubbel, deels incompleet, deels dubbel gefilmd en deels in slechte staat. Amsterdam Download
Ingekomen brieven bij Jan Pieter Seijller, deels samen met zijn echtgenote Soetje Sara van Basel, te Batavia van familieleden en zakelijke contacten in Nederland, Duitsland en Indië, waaronder voornamelijk zijn procuratiehouder Hendrik Molkenboer, A. Charbon, deels samen, Gilles Granpré en Zoon, G. C. Kropffgans en Georg Moses Weinberger. Met bijlagen. Met enkele uitgaande brieven van de heer Seijller. Deels gesteld in het Duits en Maleis. Deels afschriften. Deels dubbel, deels in verkeerde volgorde gefilmd, deels dubbel gefilmd en deels in zeer slechte staat. Gesplitst, zie ook registratienummer VIBDNI016675.š Amsterdam Download
Correspondentie van Klaas Lakke, gehuwd met Petronella Fockens, met zijn familie, waaronder zijn vader H. N. Laclé te Groningen, en met andere relaties, waaronder G. Titsingh, J. Lohman en J. H. Bagman. Deels in slechte staat. Deels incompleet. Deels dubbel, deels verkeerd gefilmd. Amsterdam Download
Uittreksel uit het register van de weeskamer Amsterdam, betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Cornelia van Midlum door de weeskamer Amsterdam (vertegenwoordigd door Thomas Groeneweg van Oudshoorn en later Jeronimus Nolthenius als zijn curator en opvolger), door Willem van Heemskerk, Albertus Kleinenberg en Maarten Backer als executeuren testamentaire, en door de weeskamer Batavia en Jacob Hendrik Johanssen als procuratiehouder van de erfgename, namelijk Wilhelmina Gerardina van der Graaf, weduwe van Godfried Carel van Meurs. Met als bijlagen vruchtrekeningen over 1780-1790, opgesteld door de weeskamer Amsterdam, geëxamineerd door de executeuren testamentaire en overgedragen aan de weeskamer Batavia. Amsterdam Download
Stukken betreffende de zakelijke transacties tussen Eduard Daniels enerzijds en Coenraad Martin Neun en Johan Lubbert Umbgrove anderzijds, deels via de firma's Severin & Haesebroeck te Amsterdam en De Coninck & Co te Kopenhagen. Deels dubbel gefilmd. Deels incompleet. Deels afschriften. Deels gesteld in het Frans. Deels in slechte staat. Amsterdam Download
Brief van Barent Reijnerman aan de weeskamer te Batavia betreffende de nalatenschap van D. v.d. Bogaard. Met een onderhandse akte van schuldbekentenis door D. v.d. Bogaard aan Barent Reijnerman. Afschrift.š Amsterdam Download
Ingekomen brieven bij David Joan Smith van familie en kennissen uit Nederland, Indië en Kaap de Goede Hoop. Tevens een brief van J. G. Helmcke aan Johannes Siberg en een afschrift van een brief van M. van Visvliet aan R. H. Armenault. Deels gesteld in het Duits. Deels incompleet. Deels in slechte staat. Deels verkeerd gefilmd. Deels dubbel. Amsterdam Download
Akte van transport door Jan Hollard aan Otto Plaat, opgesteld door notaris Godefridus Schaak. Uittreksel. Amsterdam Download
Brief van Adolph Carlo en Hans Jurgen Josephe aan de weeskamer Batavia, betreffende hun erfportie. Amsterdam Download
Afschriften van akten of uittreksels uit de registers, memorialen, tafels, memoriën van aangifte, enz. die van het kantoor Amsterdam naar Oost Indië moeten worden gerenvooijeerd, betreffende een afschrift van de oprichtingsakte van een naamloze vennootschap genaamd "Tanah Wangie Maatschappij" tussen Gijsbert Blokhuis Wz, Petrus Johannes Smithuijsen, Abraham Salm, Adolph Lehmann en Carel Tellinger. Amsterdam Download
Kerkelijke attestatie opgesteld te Amsterdam voor het echtpaar Jacobus Johannes Brest van Kempen en Maria Frederika van Engelen van Hagen en hun kinderen Catharina Petronella Maria, Carolina Benjamina Catharina, Johanna Maria, Maria Clasina en Carel Pieter Brest van Kempen. Amsterdam Download
Brief van W. Colombijn aan Christiaan Cuno en Otto Plaat. Afschrift. Amsterdam Download