De studiezaal van het Nationaal Archief is weer open. Archiefstukken en publicaties uit onze Bibliotheek of Verzamelingen kun je daar inzien. Reserveer minimaal een werkdag van tevoren een plek door middel van ons reserveringssysteem.

1.091 resultaten in 'Oost-Indische bronnen'

Verwijder sortering
Titel Familienaam Tussenvoegsel Voornaam Plaats Foto Download afbeelding
Brief van Willem Haverkorn en Christiaen Lodwig Knöhr aan Joachim Winter te Batavia, betreffende de nalatenschap van Paulus Andries. Met als bijlagen een akte van attestatie door Gerrit van Staveren en Jan Koster op verzoek van het echtpaar Willem van der Kloot en Jannatje Andries, betreffende Paulus Andries en de foute spelling van David in plaats van Willem van der Kloot in diens testament, en een akte van procuratie door het echtpaar Willem van der Kloot en Jannetje Andries, universele erfgenamen van Paulus Andries, van Willem Haverkorn en Christiaan Lodewijk Knohr. Deels afschriften. Amsterdam Download
Afschriften van het testament van het echtpaar Johan Fredrik Schmulling en - Maria de la Grange, opgesteld door notaris G. Buijskes te Amsterdam in 1801. In slechte staat. Amsterdam Download
Vendutierekening voor de erfgenamen van Catharina Louisa Smith, geboren Gallas, opgesteld door Swaan en Swart. Amsterdam Download
Brieven van (in wisselende samenstelling) Robbert Hendrik Armenault, Abraham Armenault, Jacob Armenault en Hendrik Weijland, gehuwd met Martha Armenault, aan de weeskamer te Batavia, betreffende de nalatenschap van hun broer en zwager Daniel Armenault. Bijgevoegde akte van decharge. Twee versies.š Amsterdam Download
Brief van Anna Maria Windermeijer, weduwe van Magiel Schols, aan haar zoon Frederik Scholtz. Amsterdam Download
Akte van procuratie door het echtpaar Jacobus van der Schaef jr. en Maria Louise Petronella Renard van Louis Pieter Renard en Pieter van Segveld, als executeuren testamentaire van Johanna van Segveld, in leven gehuwd met Daniel Renard, opgesteld door notaris Everard Haverkamp. Amsterdam Download
Stukken betreffende Johannes van den Bergh. Deels incompleet. Amsterdam Download
Kennisgeving van het huwelijk van Jan Ringeling Claasz en Maria Elselina Johanna Versfelt, verzonden aan de M. W. de Jongh te Batavia. Amsterdam Download
Ingekomen brieven bij Johannes Egidius, Christianus, Johannes Hendrikus Hollenhagen en nichtjes te Batavia van hun tantes Frederica Carolina, Christina Alida, Carolina Frederica en Johanna Sophia Hollenhagen en Elisabeth Maria en Sophie Amelie Hollenhagen te Amsterdam. Deels in slechte staat. Deels verkeerd gefilmd en daardoor incompleet. Amsterdam Download
Ingekomen brieven bij Willemina Johanna Nemegheer van haar echtgenoot Pieter Joan Bangeman te Amsterdam en haar zoon Willem Vincent Bangeman en schoondochter C. G. Huijgens te 's-Hertogenbosch. Met bijgevoegd een rekening en een lijst. Deels in verkeerde volgorde gefilmd. Amsterdam Download
Brief van C. M. Baarsenburg, weduwe van Schaghen, aan Jan Hamman, betreffende bijgevoegde rekening courant over 1768-1771. Amsterdam Download
Akte van attestatie door Gerrit van Staveren en Jan Koster, betreffende het overlijden van Paulus Andries met nalating als erfgenamen zijn zus Jannetje Andries en haar echtgenoot Willem van der Kloot, opgesteld door notaris Fredrik Boese en gecertificeerd door het stadsbestuur, 1768. Afschrift. Amsterdam Download
Kerkelijke attestatie opgesteld te Amsterdam voor Daniel Jan Sanders van Loo. Amsterdam Download
Brief van Arnoldus Fories, betreffende de aanspraak van zijn echtgenote Elizabeth Mulder op de nalatenschap van Elizabeth Mulder, weduwe van Jacobus Rosseaux. Met als bijlage twee afschriften van een uittreksel uit de ordinaris rol van Amsterdam uit 1785. Deels incompleet, deels dubbel gefilmd en deels in verkeerde volgorde gefilmd. Amsterdam Download
Verzoekschrift van Willem van Well aan de weeskamer Batavia, betreffende uitkering van de nalatenschap van zijn zuster Anthonia van Well, eerst weduwe van Pieter de Bruijn, laatst van Jacob Hagen. Dubbel. Amsterdam Download
Brief van Gottlob Silo en Hendrik en Jacob ter Horst aan Jan Bierens en Petrus van Groll te Batavia, betreffende de rekening van Anthonij van der Wall. Amsterdam Download
Akte van schuldbekentenis door Lucas Matthijs junior aan Arnolda Schulp, met borgstelling door Casparus Hartman en Frans Hakker, opgesteld door notaris Herman Scheltus [S274]. Ingekomen brieven bij Barend Fredrik Sievers of Sievorsz van respectievelijk Gerhart Veenebrugh en Harmanus de Ruijter. Dubbel [S275]. Door elkaar gefilmd. Amsterdam Download
Brief van Jan Gefken aan de weeskamer te Batavia, betreffende aanspraken op de boedel van Jacob Lodisio. Amsterdam Download
Ingekomen brieven bij Anthonij Hellemans. Deels in slechte staat. Deels incompleet. Deels dubbel gefilmd. Deels afschriften. Met bijlagen en enkele andere stukken betreffende dhr. Hellemans. Amsterdam Download
Kopie van een krantenartikel betreffende A. M. Hens, 1925. Achterzijde ook gekopieerd, in de verkeerde volgorde [H1159]. Brief van M. Malmberg, weduwe van Cornelis Haermsze, aan de weeskamer te Batavia, betreffende de nalatenschap van haar overleden man en de executeur testamentaire De Haas, 1816 [H1160]. Amsterdam Download
Ingekomen brieven bij George Dirkszoon Bruijn. Met bijgevoegd een nota van onkosten en rekeningen courant over 1790-1793. Amsterdam Download
Verzoekschrift van Josephine Sevenstern aan de assistent-resident van Prabalingga, betreffende een uittreksel uit de overlijdensakte van haar broer Johannes Henricus Sevenstern. Amsterdam Download
Inventaris van goederen verzonden door Johannes Schreuder aan S. C. Kriel. Amsterdam Download
Akte van procuratie door Jacobus Weijerman en Adriaan Gilles Heineken, als procuratiehouders en bij overlijden executeuren testamentaire van Johannes Weijerman, van Feijke en Pieter Sijkes, opgesteld door notaris Teunes Janssen. Afschrift. Amsterdam Download
Brief van de weduwe van Anthonij Sluijter, betreffende een pretentie op een nalatenschap, vermoedelijk met betrekking tot de overleden procuratiehouder Benjamin Heijnen. Met bijlagen. Deels in slechte staat. Amsterdam Download
Correspondentie in wisselende samenstelling tussen het handelshuis Abraham en Paul Chatelain te Amsterdam, en hun procuratiehouders te Batavia namelijk David Joan Smith en Abraham Armenault. De laatstgenoemde wordt vanaf 1778 vervangen door Johannes Christoffel Schultz. Met bijgevoegde aktes en rekeningen. Deels gesteld in het Frans. Deels in slechte staat. Amsterdam Download
Stukken betreffende de zaken van Lodewijk Bertrand, gehuwd met Maria Simons, Pieter Donker en Anthonij Boresloskij, als gemachtigden van anderen en deels ook van elkaar in wisselende samenstellingen. Met een afschrift van een brief van dhr. Huysman aan Jan Nis en Roelof Boumeester te Amsterdam en een afschrift van een brief van een onbekende aan nicht Neeltie Clapmuts te Rockanje. Deels in slechte staat. Incompleet. Amsterdam Download
Kennisgeving van het overlijden van Maria Lywood, weduwe van J. C. Morhard, door haar schoonzoon Daniel Gildemeester Jansz. Amsterdam Download
Stukken betreffende de vorderingen op de nalatenschap van Bernardus Johannes Engelberts, deels afgehandeld door de procuratiehouders van de gezamenlijke crediteuren, Evert de Marre, Albert Jansze Boon en Abraham Lamberts. Deels afschriften. Amsterdam Download
Brieven van Floris Foeijt aan David Joan Smith, J. Bacherach en G. L. Vernet. Met bijlagen. Deels in slechte staat. Deels dubbel gefilmd. Amsterdam Download
Brieven van Hertz en B. Derkinderen aan Coenraad Los. Amsterdam Download
Stukken betreffende Anthonij de la Fontenelle. Met een stuk uit 1709. Deels in slechte staat. Deels gesteld in het Frans. Amsterdam Download
Stukken betreffende de nalatenschap van Meindert Boode, gehuwd met Elisabeth Anna Catharina Singstogh, afgehandeld door de executeuren testamentaire Willem Jacob Andriessen en Johan Hendrik Holle. Met retroacta, 1791-1794. Deels afschriften. Amsterdam Download
Kerkelijke attestatie opgesteld te Amsterdam voor het echtpaar Jacobus Johannes Brest van Kempen en Maria Frederika van Engelen van Hagen en hun kinderen Catharina Petronella Maria, Carolina Benjamina Catharina, Johanna Maria, Maria Clasina en Carel Pieter Brest van Kempen. Amsterdam Download
Stukken betreffende Benjamin Heijnen, gehuwd met Jannetje Tuijnman, in relatie tot zijn procuratiehouders, voornamelijk Anthonij Sluijter en Roeloff van Noorle (tevens executeur testamentaire) en executeur testamentaire Pieter Kok. Amsterdam Download
Brieven van (in wisselende samenstelling) Robbert Hendrik Armenault, Abraham Armenault, Jacob Armenault en Hendrik Weijland, gehuwd met Martha Armenault, aan de weeskamer te Batavia, betreffende de nalatenschap van hun broer en zwager Daniel Armenault. Bijgevoegde akte van decharge. Twee versies.š Amsterdam Download
Rekening of rekeningen voor de heer Kien, ten behoeve van zijn zoon David Kien, van Hendrik Voo-. Deels in slechte staat. Deels dubbel gefilmd. Vermoedelijk incompleet. Amsterdam Download
Brief van N. J. Lutteken en D. Bruijning aan de weeskamer Batavia, betreffende de voorzetting van de negotie de Weduwe Gerard Pauw & Zoon voor de nog minderjarige zoon van Hendrik Pauw. Amsterdam Download
Rekening voor het echtpaar Klaas Lakke en Petronella Fockens, eerder weduwe van S. Schouten en J. J. van Maas, opgesteld door J. H. Bagman & Zoon en Joh. Lohman. Amsterdam Download
Brief van de executeuren testamentaire in de boedel van Reinier van Heemskerk, namelijk Abraham Gerard Vromans en Jan Cornelis Teding van Berkhout, aan de weeskamer te Batavia, betreffende de nalatenschap van Jacob van Heemskerck onder administratie van Mijnart van Visvliet. Met retroacta, 1792-1810. Deels afschriften. Deels in slechte staat. Amsterdam Download
Ingekomen brieven bij Jacobus de Leij van familie en zakenrelaties in Europa, Indië en Amerika. Met enkele brieven van hemzelf. Met een prijscourant uit Philadelphia. Deels gesteld in het Engels, Frans en Maleis. Deels afschriften. Deels in slechte staat en incompleet. Deels dubbel gefilmd. Amsterdam Download
Onderhandse akte van schuldbekentenis door Pieter Koster aan Samuel D'Wigman, betreffende een bedrag te voldoen te Amsterdam aan Petrus Voltelen. Amsterdam Download
Stukken betreffende Benjamin Heijnen, gehuwd met Jannetje Tuijnman, in relatie tot zijn procuratiehouders, voornamelijk Anthonij Sluijter en Roeloff van Noorle (tevens executeur testamentaire) en executeur testamentaire Pieter Kok. Amsterdam Download
Stukken betreffende Willem M. Tjerks Abrz., voornamelijk betreffende zijn benoemingen. Deels uittreksels. Amsterdam Download
Afschrift van een akte, betreffende de insolvente nalatenschap van Hendrik Gerrewijn, waarvan de schuldeisers zijn Jan Hendrik Fogh, Johan Godlob Hohlfeld en Jan van der Tuuk en de erfgenamen via Gerrit Gerrewijn, Catharina Gerrewijn, weduwe van Hendrik Isaac Cannegieter en Gerard Lambertus Gerrewijn, opgesteld door notaris Dominicus Geniets. Brief van G. Gerrewijn te Haarlem aan zijn zoon en dochter te Batavia. Amsterdam Download
Akte van attestatie door Gerrit van Staveren en Jan Koster, betreffende het overlijden van Paulus Andries met nalating als erfgenamen zijn zus Jannetje Andries en haar echtgenoot Willem van der Kloot, opgesteld door notaris Fredrik Boese en gecertificeerd door het stadsbestuur, 1768. Afschrift. Amsterdam Download
Uitgaande brieven van J. D. Jacquet aan familie en zakenrelaties in Nederland en Indië. Met bijlagen. Deels afschriften. Amsterdam Download
Certificaat van aangifte over de boedel van Willem Fredrik Hendrik Group, in leven gehuwd met Maria Dibbets, opgesteld door notaris Justus Everhard Clausing. Amsterdam Download
Rekening courant van J. M. Gratiaan en Petronella Louisa Macare over 1806, opgesteld door onder andere H. C. Wallebeeck en P. Koe-. In slechte staat. Amsterdam Download
Brief van de heren D. Gildemeester, C. S. Sander en een onbekende heer, aan de weeskamer Batavia, betreffende een uitbetaling voor hun pupil Adriaan Josephe. Amsterdam Download