De studiezaal van het Nationaal Archief is weer open. Archiefstukken en publicaties uit onze Bibliotheek of Verzamelingen kun je daar inzien. Reserveer minimaal een werkdag van tevoren een plek door middel van ons reserveringssysteem.

1.091 resultaten in 'Oost-Indische bronnen'

Verwijder sortering
Titel Familienaam Tussenvoegsel Voornaam Plaats Foto Download afbeelding
Ingekomen brieven bij Jan Pieter Seijller, deels samen met zijn echtgenote Soetje Sara van Basel, te Batavia van familieleden en zakelijke contacten in Nederland, Duitsland en Indië, waaronder voornamelijk zijn procuratiehouder Hendrik Molkenboer, A. Charbon, deels samen, Gilles Granpré en Zoon, G. C. Kropffgansz en Georg Moses Weinberger. Met bijlagen. Met enkele uitgaande brieven van de heer Seijller. Deels gesteld in het Duits en Maleis. Deels afschriften. Deels dubbel, deels in verkeerde volgorde gefilmd, deels dubbel gefilmd en deels in zeer slechte staat. Gesplitst, zie ook registratienummer VIBDNI016667. Amsterdam Download
Akte van kwitantie van de erfgenamen van Benjamin Heijnen, namelijk Willem Muyderman; Gerard Ignace Pex in de plaats van Johannes Schadé, executeur testamentaire van Cicilia Wessenberg, erfgename van Anthony Sluyter; Hendrik Huijbert vanwege endossement van Anthony van der Bank en Cornelis Nieuwout, procuratiehouders van het echtpaar Pieter Kok en Elisabeth Poelman, voor de weeskamer Amsterdam namens de weeskamer te Batavia, opgesteld door notaris Dominicus Geniets. In slechte staat. Amsterdam Download
Brief van Adolph Carlo en Hans Jurgen Josephe aan de weeskamer Batavia, betreffende hun erfportie. Amsterdam Download
Ingekomen brieven bij Antoni de la Fontenelle, van zijn familie in Utrecht en van Gerard Pauw te Amsterdam. Deels gesteld in het Frans. Amsterdam Download
Kwitantie van Arnoldus Abeleven Abrahamszoon voor Arnoldus Pit, als procuratiehouder van Abraham Abeleven, betreffende de donatie van huwelijksgoed, opgesteld door notaris Dirk Wernart van Vloten. Amsterdam Download
Stukken betreffende Frederik Droop, wonend op het landgoed "Kedong Badak" te Buitenzorg, waaronder kwitanties, ingekomen brieven, en rekeningen courant voor M. W. Jansen, weduwe van Joseph van den Berg over 1829-1833. Deels in zeer slechte staat. Deels gesteld in het Maleis, Frans en Engels. Deels dubbel gefilmd. Incompleet. Deels afschriften. Amsterdam Download
Stukken betreffende Anthonij Heijnsius, gehuwd met Maria Sourij, onder andere betreffende een rechtszaak tegen Jacob Fremerij. In slechte staat. Amsterdam Download
Ingekomen brieven bij Arnoldus Boonen en deels bij zijn echtgenote Anna de la Fontaine te Batavia van familie in Nederland. Deels dubbel gefilmd. Amsterdam Download
Ingekomen brieven bij A. F. Staroskij te Batavia en Malakka van familieleden en vrienden in Duitsland, Nederland en Indië, waaronder voornamelijk zijn moeder A. E. Staroskij, geboren Stanken, zijn broer J. G. Starosckij en zijn broer J. A. W. Staroskij. Met een brief van A. F. en J. G. Staroskij. Deels gesteld in het Duits. Deels een afschrift. Deels verkeerd gefilmd, deels dubbel gefilmd en deels in zeer slechte staat. Amsterdam Download
Brief van de gebroeders Van Cleef aan Nicolaus Engelhard. Met bijgevoegde nota. Amsterdam Download
Brief van Weddik & Wendel aan E. H. Juch, betreffende verzonden goederen. Met een bijlage. Amsterdam Download
Rekening voor het echtpaar Klaas Lakke en Petronella Fockens, eerder weduwe van S. Schouten en J. J. van Maas, opgesteld door J. H. Bagman & Zoon en Joh. Lohman. Amsterdam Download
Brief van H. Warnecke en A. C. de Smidt aan Nicolaas Visserstroom, betreffende een achterstallige betaling van Adriaan Maas aan Maria Elisabeth Hespe, echtgenote en procuratiehouder van de vermiste Paul Gustaff Teugler. Met bijlagen, waaronder een verklaring van notaris Pieter Berkman te Amsterdam. Amsterdam Download
Afschrift van het testament van Hermanus Otting, gehuwd met Clara Heijnzkla, opgesteld door notaris Joan de Brouwer in 1735. Deels in slechte staat. Amsterdam Download
Brieven van respectievelijk A. S. Deiman en G. van Haersolte, mede namens zijn vrouw Anna Maria Johanna van der Burgh en andere erfgenamen, aan de weeskamer Batavia, betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Anna Maria van Zuijlen van Nieveldt, geboren Romp, douarière van Johannes Robbertus van der Burgh, en de erfportie daaruit van Fikoes, bij doop genaamd Wilhelmina van de Vrijheid. Met als bijlage een uittreksel uit het protocol van testamenten van Kring van Dorth. Deels dubbel, deels in verkeerde volgorde gefilmd en deels in slechte staat. Amsterdam Download
Stukken betreffende de erfgenamen van Jan of Johannes van der Hiel, in leven gehuwd met Elisabeth Bouwmeester, namelijk Andries Strik als procuratiehouder van Maria, Pieter, Sara en Barend van der Hiel, kinderen van Jeremias van der Hiel en Marretje van der Mast; Adrianus Mulder en Jacobus Plas, substituten voor procuratiehouder Johan Casper Sperling namens Petronella, dochter van Neltje Cornelia Bouwmeester, weduwe van Tobias Wans; Thomas Groeneweg van Oudshoorn als executeur testamentaire van Jan van der Hiel en procuratiehouder van Johan Hendrik, zoon van Jacob Abraham Propstijn en Jacoba Antonetta Bouwmeester. Deels afschriften. Deels in slechte staat. Amsterdam Download
Brief van Jan Gefken te Amsterdam aan de weeskamer te Batavia, betreffende de nalatenschap van Jacob Lodisio en tegoeden van J. H. Alphusius te Canton. Met als bijlagen afschriften van brieven en rekeningen courant, 1773-1776. Deels dubbel gefilmd. Deels in slechte staat. Amsterdam Download
Stukken betreffende Jan van Ingen, deels betreffende zijn weduwe. Deels in slechte staat. Amsterdam Download
Brief van mevr. Tylaar te Amsterdam aan de weeskamer Batavia, betreffende de nalatenschap van haar man Jurriaan Aijsma. Amsterdam Download
Gerechtelijke stukken en correspondentie betreffende de rechtszaak tussen supercargo John William Bronough, vertegenwoordigd door zijn procuratiehouder Jacobus Theodorus Reynst en de procureur Levinus Heukevlugt, en Fredrik Heinecke, vertegenwoordigd door zijn procuratiehouder en procureur Pieter Jacobus Steufhaas, in zake de lading van een Amerikaans schip van de kooplieden George Repold, Henry Schroeder en Albert Seekamp. Tevens correspondentie van dhr. Heinecke met de familie Bennelle-Vereul. En een brievenboek met brieven uit Baltimore van leden van de families Schroeder en Repold aan Anna Schroeder en soms haar echtgenoot dhr. Heinecke. Deels gesteld in het Engels en Duits. Deels afschriften en translaten. Deels in slechte staat. Deels incompleet. Amsterdam Download
Verzoekschrift van J. van der Souw aan de weeskamer Batavia, betreffende de vordering van de schuld ten laste van Johannes Sebastiaan van Naamen. Amsterdam Download
Brief van J. H. Bagman & Zoon en Joh. Lohman aan Klaas Lakke. Amsterdam Download
Ingekomen brieven bij David Joan Smith te Batavia van Abraham Armenault, Jacob Armenault, Hendrik Weijland, P. van der Vorm en Jacob van Neck te Amsterdam. Met bijgevoegde rekeningen courant. Amsterdam Download
Ingekomen brieven bij Anthonij Hellemans. Deels in slechte staat. Deels incompleet. Deels dubbel gefilmd. Deels afschriften. Met bijlagen en enkele andere stukken betreffende dhr. Hellemans. Amsterdam Download
Brief van weduwe Abraham Snarenburg & Zoon aan Anthonij Nieuwveld en Cornelis de Keijser te Batavia, betreffende de nalatenschap van J. A. H. Rowolt. Amsterdam Download
Testament van Maria Jantzen, echtgenote van Willem Coenraad Wijszijnsckij, opgesteld door notaris Pieter Lijndrajer. Amsterdam Download
Cognossement tussen enerzijds Jan Meijer en anderzijds Ch. en Th. Cazenove, betreffende aflevering van goederen aan Jacob Mestrezat te Batavia. Amsterdam Download
Brief van J. H. Bagman & Zoon en Joh. Lohman aan Klaas Lakke. Amsterdam Download
Stukken betreffende Pieter Lourens of Pietter Laurentz. Tevens afschriften van gerechtelijke stukken, betreffende de rechtszaak tussen Ide Schiltman en Pieter Laurenson als procuratiehouders van Bernard te Lintelo en Hermanus Christiaan Dresing enerzijds en Leendert Jan Elliot anderzijds, 1767. Stuk betreffende Albert Cornelis Rham, 1750. Deels in slechte staat. Amsterdam Download
Testament van Maria Jantzen, echtgenote van Willem Coenraad Wijszijnsckij, opgesteld door notaris Pieter Lijndrajer. Amsterdam Download
Rekening courant van J. A. H. Rowolt over 1773-1775, opgesteld door weduwe Abraham Snarenburg & Zoon. Amsterdam Download
Akte van procuratie door Arnoldus La Forkade, Michiel Kreuger en Willem van der Schilt van elkaar, om op te treden als executeur testamentaire, onder bepaalde voorwaarden in samenwerking met Elizabeth Sinklaerhuys, gehuwd met Gerrit de Raet, en Hendrik Soet te Batavia, opgesteld door notaris David van Castrum. Amsterdam Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Wilhelmina Cornelia Graichon, gedaan door de weduwnaar Frans Hendrik Kroon. Met een brief van dhr. Kroon. Amsterdam Download
Ingekomen brieven bij Jan van Cralingen te Batavia en deels ook Elisabeth van Cralingen van familie in Amsterdam, 's-Gravenhage en Delft. Met bijgevoegde kwitantie. Deels in slechte staat. Amsterdam Download
Testament van het echtpaar Henricus van Santen en Catharina Timmerman, opgesteld door notaris Theodorus Brooks. Met nadere codicillaire dispositie door de weduwnaar Van Santen, opgesteld door notaris Pieter Jacob Bert. Deels verkeerd en dubbel gefilmd. Deels in slechte staat. Amsterdam Download
Brief van weduwe Abraham Snarenburg & Zoon aan Anthonij Nieuwveld en Cornelis de Keijser te Batavia, betreffende de nalatenschap van Julius August Hendrik Rowolt. Amsterdam Download
Ingekomen brieven bij Catharina van Doorn, weduwe van Jan Arend Meijer, te Batavia, voornamelijk van haar procuratiehouder te Amsterdam, Fredrik Kierülff. Met bijlagen. Deels een afschrift, deels dubbel gefilmd en deels in zeer slechte staat. Amsterdam Download
Correspondentie van G. W. Saaijmans met de heren Frans Adam Carelson en Daniel Loofs betreffende zaken omtrent J. J. Korp. Afschriften. Amsterdam Download
Brieven van Jacobus & Roelof Coster en Nicolaas Adrianus Goetzee aan Anthonij Cornelis Verspijck. Amsterdam Download
Brief van Catharina Ellerziek, echtgenote van Anthonij Poppen, aan haar procuratiehouders Fredrik Christiaan Briant en Johan Hendrik Holle, betreffende een schuld van Casper Joseph Cellesteijn uit 1777. Met als bijlagen, een afschrift van de schuldbekentenis, een akte van procuratie en een afschrift van de authorisatie door de schepenen voor mevr. Ellerziek om de zaken van haar man waar te nemen. Amsterdam Download
Kennisgeving van het overlijden van Michel Rigail, door Jean F. Rigail, verzonden aan de heer M. Emants. Gesteld in het Frans. Amsterdam Download
Brief van Willem en C. H. Klump aan Hendrik Adriaan Lokman en Johannes Andrisen te Batavia, betreffende de nalatenschappen van Everson en Coop, weduwe Rijsweber. Dubbel. Amsterdam Download
Brief van M. Herfst en Gottlob Silo aan Georg Hendrik Rennebaum. Met bijlagen. Deels dubbel gefilmd. Amsterdam Download
Brieven van Willem J. Herrebrugh aan de weeskamer te Batavia, betreffende de boedel van zijn broer Jacobus Herrebrugh. In slechte staat. Amsterdam Download
Brief van Gottlob Silo en Hendrik en Jacob ter Horst aan Jan Bierens en Petrus van Groll te Batavia, betreffende de rekening van Anthonij van der Wall. Amsterdam Download
Brief van A. B. Barkeij aan de weeskamer Batavia betreffende zijn nieuw benoemde procuratiehouders Jan Willem Bagman en Johannes van den Bosch. Amsterdam Download
Brief van Lucresia Springer, geboren Lam aan haar echtgenoot. Amsterdam Download
Akte van scheiding en deling van de nalatenschap van Dieuwertje Lambertus Bosch, weduwe van Ike Egberts, door Adrianus van Coevenhoven, als executeur testamentaire, en Thomas Groeneweg van Oudshoorn, als procuratiehouder van de weeskamer Banda met betrekking tot de erfgenamen in de familie Welman, met later als comparant Arend Hop, als in huwelijk hebbend Marretje Ikes de Jong, fidei-commissaire erfgename, opgesteld door notaris Reinier van Eibergen. Afschrift. Amsterdam Download
Kerkelijke attestatie opgesteld te Amsterdam voor het echtpaar Jacobus Johannes Brest van Kempen en Maria Frederika van Engelen van Hagen en hun kinderen Catharina Petronella Maria, Carolina Benjamina Catharina, Johanna Maria, Maria Clasina en Carel Pieter Brest van Kempen. Amsterdam Download
Brief van dhr. E. Doublet aan Arnoldus Boonen. Amsterdam Download