De studiezaal van het Nationaal Archief is weer open. Archiefstukken en publicaties uit onze Bibliotheek of Verzamelingen kun je daar inzien. Reserveer minimaal een werkdag van tevoren een plek door middel van ons reserveringssysteem.

1.091 resultaten in 'Oost-Indische bronnen'

Verwijder sortering
Titel Familienaam Tussenvoegsel Voornaam Plaats Foto Download afbeelding
Brief van J. H. Bagman & Zoon en Joh. Lohman aan Klaas Lakke. Amsterdam Download
Beschikking op het verzoek van Johannes Abeleven, Jan Dupere, Arnoldus Pit en Jacobus Fredrik Dupere aan de schepenen, betreffende de afhandeling van de nalatenschap van Arnoldus Abeleven. Afschrift. Amsterdam Download
Stukken betreffende Jan Pieter of Johan Petrus Oller. Deels in slechte staat. Amsterdam Download
Stukken betreffende de nalatenschap van Abraham Melissen. Met retroacta, 1802-1803. Deels gesteld in het Frans. Deels afschriften, 1803. Deels dubbel gefilmd, deels dubbel en in de verkeerde volgorde gefilmd en deels in slechte staat. Amsterdam Download
Testament van het echtpaar Jolle Albertus Jolles en Maria Kever, opgesteld door notaris Emond van der Voort Junior. Amsterdam Download
Onderhandse schuldbekentenis door Jan Streijbeek aan Pieter Poolman, te betalen aan Hendrik Arend Lelijveld en Daniel Pinterman te Batavia. Amsterdam Download
Brieven van Dirk Avink en F. A. Scharwitz aan Jan Hendrik Wensel te Batavia. Met bijlagen. Deels in slechte staat. Amsterdam Download
Ingekomen brieven bij de firma Van Rijck, Prediger en Co. te Batavia van zakelijke contacten in Nederland, Engeland, Frankrijk en Indië, waaronder Claas Lipkes, A. de Roos, de heren Ferrur en Co., M. Swaal, Arij Langeveldt, de heer Cornets de Groot, J. G. Jansz, M. P. Parisot, N. M. de Salis en de heer Balguerie junior. Met enkele ingekomen brieven bij F. H. Spengler te Batavia. Deels gesteld in het Frans en Engels. Deels dubbel, deels dubbel gefilmd, deels in slechte staat en daardoor deels incompleet. Amsterdam Download
Brief van Alida van den Berg en L. Ammerman aan Cristiaan van Buiten. In verkeerde volgorde gefilmd. Deels in slechte staat. Amsterdam Download
Stukken betreffende de nalatenschap van het echtpaar Johannes Siberg en Petronella Gerardina Alting, afgehandeld door de executeuren testamentaire Pieter Gerardus Siberg, Pieter Simon Maurisse en Johannes Ekenholm te Batavia en Johan Lubbert Umbgrove, Tibo Anthonius Brugmans en Willem Arnold Wieling te Amsterdam. Met retroacta, 1800-1816. Met stukken betreffende de nalatenschap van Jan Hendrik Wiegerman en Willem Arnold Alting. Amsterdam Download
Testament van Gustaaf Adriaan Diderich von Söhsten, gehuwd met Geertruida van de Kasteele, opgesteld door notaris Agidius Hanssen. Afschrift. Amsterdam Download
Correspondentie van Klaas Lakke, gehuwd met Petronella Fockens, met zijn familie, waaronder zijn vader H. N. Laclé te Groningen, en met andere relaties, waaronder G. Titsingh, J. Lohman en J. H. Bagman. Deels in slechte staat. Deels incompleet. Deels dubbel, deels verkeerd gefilmd. Amsterdam Download
Stukken betreffende Jeronimus Fiers, waaronder stukken betreffende zijn naar Nederland gezonden zoon Abraham Jeronimus Fiers. Met correspondentie. Deels incompleet. Deels dubbel gefilmd. Deels in verkeerde volgorde gefilmd. Amsterdam Download
Correspondentie tussen de executeuren testamentaire in de boedel van Pieter Rogge, namelijk Thomas Fredrik Wannemaker en Hendrik August Rossel, en Johann Gottlob Hohlfeld, betreffende de nalatenschap van de heer Rogge. Tevens correspondentie tussen de executeuren testamentaire en de weduwe van Johan George Hohlfeld en Joachim Fredrik Muller. Afschriften. Deels incompleet. Amsterdam Download
Brieven van W. Bardewisch en Christiaan Hendricus Schader aan Jan Bierens, betreffende zakelijke transacties. Met bijgevoegde rekeningen-courant. Amsterdam Download
Akte van procuratie door Hendrik Westerbeek en Carel Godin van Abraham en Paulus Chatelain, Johannes de Ramont en Anthonij van Niel Corneliszoon, opgesteld door notaris Fredrik Willem Hooghcamer. Afschrift. Amsterdam Download
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Indië, betreffende de benoeming van schepen Casper Anthony van Kinschot in plaats van de overleden Jan Anthony Theerens [K433]. Stukken betreffende Mighiel Hendrik Kerke, deels afgehandeld door procuratiehouder Daniel de Bok. Deels een afschrift. Deels in slechte staat [K434]. In de verkeerde volgorde gefilmd. Amsterdam Download
Brief van de executeuren testamentaire van de nalatenschap van Pieter Joan Bangeman, de heren Carel Loth, Jan de Conink en Cornelis Sinkelaar, aan de weeskamer Batavia. Met bijgevoegd een afschrift van het testament met een nadere dispositie. Amsterdam Download
Akte van procuratie door Johannes van Leeuwen van Pieter Kloot, een brief van een weduwe te Batavia aan Willem Kloot te Amsterdam en een incomplete brief aan dhr. Plettenberg. Deels in verkeerde volgorde gefilmd. Amsterdam Download
Brieven van onder andere Joan Schaghen, H. C. Schaghen, weduwe Helmolt, W. N. Hooreman en C. W. Hooreman, geboren Bosch, aan P. G. van der Voort, de erfgenamen van Magdalena Clara Schaghen, de weduwe van Thomas Christiaan Montagne, en Cornelis Bosch. Met bijlagen. Deels in slechte staat, daardoor deels incompleet. Deels verkeerd gefilmd, daardoor dubbel gefilmd. Amsterdam Download
Stukken betreffende zakelijke transacties van Fredrik Kierülff, vermoedelijk voor de weduwe van Jan Arend Meijer. Tevens een briefje betreffende stukken te zenden door mevrouw Van Stijrum aan haar schoonmoeder Van Brakell. Deels dubbel en deels in slechte staat. Amsterdam Download
Ingekomen brieven bij Hendrik August Rossel te Batavia van Andries Crasser, Joh. Obreen, soms samen, en Jan Gefken. Met bijlagen. Met een brief van Frantz Pieter Offerman aan de weeskamer te Batavia, betreffende de nalatenschap van de heer Rossel. Deels in slechte staat, deels in verkeerde volgorde gefilmd en deels dubbel. Amsterdam Download
Stukken betreffende Carel Lodewijk Ruland, waaronder uitgaande brieven van hem aan Johan Christoff Fischer te Batavia. Deels in slechte staat. Amsterdam Download
Kerkelijke attestatie opgesteld te Amsterdam voor Jean Bernard Dupuy de Montbrun. Gesteld in het Frans. Amsterdam Download
Brief van Jan Gefken aan Hendrik August Rossel, betreffende onder meer de erfenis van Adrianus Weijding van zijn tante C. van Buuren, weduwe van P. Weijding. In slechte staat. Amsterdam Download
Akte van procuratie door Hendrik Adriaan Lokman van Dirk Houttuijn en Johannes van den Bergh in de plaats van de overleden Johannes Andriesen, om de erfenis van Frans Adam Carelson, afgehandeld in Nederland door de executeuren testamentaire Willem Klump, Christoffel Hendrik Klump en Leendert Nicolaas Bomme, In Indië af te wikkelen, opgesteld door notaris Herman Scheltus. Amsterdam Download
Correspondentie tussen het handelshuis Abraham & Paul Chatelain te Amsterdam en haar procuratiehouders te Batavia de heren Michiel Romp en David Joan Smith. Vanaf 1774 wordt alleen de heer Smith aangeschreven. Met bijgevoegde akten en rekeningen. Tevens persoonlijke stukken ingekomen bij en van Albertus Gerardus Smith en zijn echtgenote Sophia Johanna Elisabeth Trotz. Deels in slechte staat. Deels afschriften. Deels dubbel gefilmd. Amsterdam Download
Brief aan F. W. von Golstein geboren Elsen te Amsterdam, betreffende het lenigen van haar financiële nood via de procuratiehouders van de afzender, namelijk J. H. Bagman en zonen te Amsterdam. Tevens een brief aan Bagman en zoon te A'dam, betreffende onder meer het overmaken van geld aan mevrouw Elsen. Afschriften. Amsterdam Download
Stukken betreffende de nalatenschap van Johannes van Leeuwen, deels afgehandeld door zijn weduwe Petronella de Haan. Met retroacta, 1767-1771. Amsterdam Download
Brief van H. W. Kuhn aan J. C. Romswinckel te Batavia, procuratiehouder van Margaretha Pluijm, weduwe van Pieter Zeewoldt, betreffende de nalatenschap van haar zoon Pieter Zeewoldt. Met als bijlage een afschrift van de akte van procuratie door mevrouw Pluijm van de heer Romswinckel en Hendrik Veeckens. Deels in slechte staat. Amsterdam Download
Brieven van Johannes Roodenburg, L. Perera en de heer M. Ondaatje aan leden van de familie Sieversz, waaronder Barend Fredrik Sieversz. Deels een afschrift. Deels dubbel en deels verkeerd gefilmd, daardoor dubbel gefilmd. Amsterdam Download
Stukken betreffende J. A. Duurkoop te Batavia, onder meer in relatie tot J. van Gulik en G. La Borde te Amsterdam. Amsterdam Download
Stukken betreffende de nalatenschap van Nicolaas van Landschot, afgehandeld door de weeskamer. Met stukken betreffende de familie De Ravallet, voornamelijk in verband met de nalatenschap van Jean Francois de Ravallet, zijn weduwe Geertruijda Emanuela Dias da Fonçeca en dhr. Van Landschot, met een stuk betreffende de nalatenschap van Jan van Landschot, met een stuk betreffende de boedel van de krankzinnige Christina Elisabeth van Landschot, met brieven van Jan van den Briel, soms samen met zijn echtgenote Catharina Boddingius en met stukken betreffende de rechtszaak tussen Reijnier de Clercq, Simon Josephe en Melchior Blokkert, als verbonden aan de amphioensocieteit, en Ong Thonko. Deels uittreksels. Deels dubbel gefilmd. Deels incompleet. Met retroacta, 1749-1761. Amsterdam Download
Stukken betreffende de nalatenschap van Abraham Melissen. Met retroacta, 1802-1803. Deels gesteld in het Frans. Deels afschriften, 1803. Deels dubbel gefilmd, deels dubbel en in de verkeerde volgorde gefilmd en deels in slechte staat. Amsterdam Download
Ingekomen brieven bij C. P. van Santen, voornamelijk in Leiden en deels in Amsterdam en 's-Gravenhage, en Henricus van Santen te Batavia. Deels gesteld in het Frans. Deels in slechte staat. Deels dubbel en deels door elkaar gefilmd. Deels incompleet. Amsterdam Download
Stukken betreffende de nalatenschap van Willem Christoffel Engert, afgehandeld door de executeurs testamentaire Wijbrand de Jongh en Carel Saxe. Deels afschriften. Met retroacta 1788-1793. Deels dubbel gefilmd. Deels incompleet. Amsterdam Download
Rekening voor het echtpaar Klaas Lakke en Petronella Fockens, laatst weduwe van J. J. van Maas, opgesteld door J. H. Bagman & Zoon en Joh. Lohman [L187]. Rekening voor het echtpaar Klaas Lakke en Petronella Fockens, eerder weduwe van S. Schouten en J. J. van Maas, opgesteld door J. H. Bagman & Zoon en Joh. Lohman [L188]. Door elkaar gefilmd. Amsterdam Download
Ingekomen brieven bij David Joan Smith van familie en kennissen uit Nederland, Indië en Kaap de Goede Hoop. Tevens een brief van J. G. Helmcke aan Johannes Siberg en een afschrift van een brief van M. van Visvliet aan R. H. Armenault. Deels gesteld in het Duits. Deels incompleet. Deels in slechte staat. Deels verkeerd gefilmd. Deels dubbel. Amsterdam Download
Akte van scheiding en deling van de nalatenschap van Dieuwertje Lambertus Bosch, weduwe van Ike Egberts, door Adrianus van Coevenhoven, als executeur testamentaire, en Thomas Groeneweg van Oudshoorn, als procuratiehouder van de weeskamer Banda met betrekking tot de erfgenamen in de familie Welman, met later als comparant Arend Hop, als in huwelijk hebbend Marretje Ikes de Jong, fidei-commissaire erfgename, opgesteld door notaris Reinier van Eibergen. Afschrift. Amsterdam Download
Ingekomen stukken bij Jan Louis van Nimwegen te Batavia, voornamelijk van zijn procuratiehouders, eerst Jacob Armenault en Hendrik Pauw en vervolgens weduwe Jacobus Swarth en zoon. Deels dubbel en door elkaar gefilmd. Deels in slechte staat. Amsterdam Download
Brief van Willem de Ruis aan Jan Everhard Mulder. Amsterdam Download