De studiezaal van het Nationaal Archief is weer open. Archiefstukken en publicaties uit onze Bibliotheek of Verzamelingen kun je daar inzien. Reserveer minimaal een werkdag van tevoren een plek door middel van ons reserveringssysteem.

65.062 resultaten in 'Oost-Indische bronnen'

Verwijder sortering
Titel Familienaam Tussenvoegsel Voornaam Plaats Foto Download afbeelding
Akte van adoptie door Levina Jacoba de Zouse van Carel Justijn, opgesteld door notaris Huibert Ketelaar. In zeer slechte staat. Zouse de Levina Jacoba Download
Akte van adoptie door Jacoba de Zousa van Cleanus de Zousa, zoon van Maria Jacoba Minne, opgesteld door notaris Huibert Ketelaar. Zousa de Jacoba Download
Akte van adoptie door Jacoba de Zousa van Cleanus de Zousa, zoon van Maria Jacoba Minne, opgesteld door notaris Huibert Ketelaar. Zousa de Cleanus Download
Akte van overschrijving van het eigendom van Abraham Salomons, als procuratiehouder van Manuk Jacob Jan en Wardan Gaspar, op hun beurt procuratiehouders van de executeuren testamentaire in de boedel van Schamier Sulthan, namelijk Maria Zorair, Johannes Schamier, Nazar Jacob Jan Schamier, Arreton Jacob en Jacob Arreton, op Johannes Schamier, Nazar Jacob Jan Schamier, Jacob Nazar Schamier en Joseph Nazar Schamier, van een erf met een stenen huis, opgesteld door de schepenen. Afschrift. Deels in slechte staat. Zorair Maria Download
Brief van Alida Everdina van Deijll aan de weeskamer Batavia, betreffende de nalatenschap van Hendrina van Duijn, weduwe van Barend Hendrik Robbers, als afgehandeld door de executeuren testamentaire Nicolaas Maas en Adriaan Zoomerdijk. Zoomerdijk Adriaan Download
Maandrol van de Europese militairen op Post de Qual over mei 1793, opgesteld door A. Haagen. Gekwiteerd. In slechte staat. Zonsbeek Pieter Download
Brief van onder meer J. Wigand, Pieter Zonsbeek en Tomas Visser, betreffende een in het water gevonden vermoorde jongen genaamd Tyomat. In slechte staat. Zonsbeek Pieter Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Johannes Zondervan, gedaan door de weeskamer. Zondervan Johannes Bandar Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Laurens Zondag, gedaan door de weduwe Cornelia Smit. Zondag Laurens Download
Staat van de traktementen in de residentie Pasoeroean over de maand maart 1909, betreffend C. A. J. Zondag. Zondag C. A. J. Download
Afschrift van en uittreksel uit de geboorteakte van Anton, zoon van het echtpaar Joseph Hendrik Zondag en Louise Eugenie Jeanne de Stoop. In slechte staat. Zondag Joseph Hendrik Download
Brief van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Pasoeroean aan zijn ambtsgenoot te Lamongan, betreffende een afschrift van de geboorteakte van Willem Frederik van der Zon. Zon Brouwer van der P. J. G. Download
Stukken betreffende de overlijdensakte van mevr. S. G. Croes, geboren van der Zon, later van der Zon Brouwer. Zon Brouwer van der S. G. Download
Verzoekschrift van Casper Thijmon van der Zon Brouwer aan de resident van Pasoeroean, betreffende deelname aan het ambtenaarsexamen. Zon Brouwer van der Casper Thijmon Pasoeroean Download
Brief van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Kraksa'an aan zijn ambtgenoot te Pasoeroean, betreffende de huwelijksafkondiging van Adam Hartwig en Maria Christina van der Zon Brouwer. Zon Brouwer van der Maria Christina Download
Staat van de traktementen in de residentie Pasoeroean over de maand april 1866, betreffende P. J. G. van der Zon Brouwer. Zon Brouwer van der P. J. G. Pasoeroean Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Antonie van Zon, gedaan door de weduwe Anna Smit. Zon van Antonie Download
Brief van notaris Gijsbert Jan van Zon aan de gouverneur-generaal, betreffende registratie van zijn handtekening en cachet. Met bijlage. Zon van Gijsbert Jan Batavia Download
Brief van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Pasoeroean aan zijn ambtsgenoot te Lamongan, betreffende een afschrift van de geboorteakte van Willem Frederik van der Zon. Zon van der Willem Frederik Download
Lijst van de overgangen van eigendom over de periode augustus tot en met 10 september 1851 in de residentie Pasoeroean, betreffende de overgang van Johannes Alexander Berkholst op Pieter Josuas Gerardus van der Zon. Zon van der Pieter Josuas Gerardus Download
Stukken betreffende de overlijdensakte van mevr. S. G. Croes, geboren van der Zon, later van der Zon Brouwer. Zon van der S. G. Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Aart van Zomeren, gedaan door de weeskamer. Zomeren van Aart Koetaradja Download
Ingekomen brieven bij August Frederik Staroskij te Batavia en Malakka van contacten in Indië en Duitsland, waaronder T. T. Mubert, S. Meiring, T. R. C. de Winter, J. Beijvanck, F. Montanus en A. Zomerdijk. Deels gesteld in het Duits. Deels dubbel gefilmd, deels incompleet, deels verkeerd gefilmd en deels in slechte staat. Zomerdijk A. Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Konrad Zolliker, gedaan door de weeskamer. Zolliker Konrad Batavia Download
Conduite-staat van Gerrit van Zolingen. Zolingen van Gerrit Pasoeroean Download
Verzoekschrift aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Prabalingga, geschreven op briefpapier van "J. van Zolingen Gzn". In slechte staat, daardoor incompleet. Zolingen van J. Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Johannes Petrus Zoetelief, gedaan door zijn executeuren testamentaire G. P. Servatius, N. P. van den Berg en H. A. A. Niclou. Zoetelief Johannes Petrus Download
Inventaris van de boedel van Steven Marcus van der Heijden, overgezonden naar Batavia door de executeurs testamentaire Lambert Ruijg, Cornelis Binnehoff en Cornelis Anthonij de Zoet, opgesteld door de weeskamer. Zoet de Cornelis Anthonij Download
Certificaat van goed gedrag, afgegeven aan M. Lindeman, geboren Zoer, opgesteld door de assistent-resident van Banjoewangi. Zoer M. Download
Akte van procuratie door Jacob Zock van Sweerus Magnus Cederberg en Cornelis Sijbrands, opgesteld door notaris Abraham Meijsenheijm. Zock Jacob Download
Brief aan Jacob Zock te Batavia. In slechte staat. Zock Jacob Batavia Download
Inventarissen van de boedel van Jacobus Zock, deels opgesteld door de weeskamer. Deels in zeer slechte staat. Zock Jacobus Download
Rekening courant betreffende de boedel van Jacob Zock over 1789, opgesteld door de weeskamer Kaap de Goede Hoop. Afschrift. In zeer slechte staat. Zock Jacob Download
Testament van Paulus Hanszen, weduwnaar van Susanna Theodora. Onderhandse schuldbekentenis door Paulus Hanssen aan Andries Zlager. Zlager Andries Download
Maandrol van de Europese militairen op Post de Qual over februari 1793, opgesteld door A. Haagen. Zjof Matthijs Download
Testamenten en akten van superscriptie van testamenten, deels holografisch, van het echtpaar Jan Hendrik Rekkerman en Maria Pronk, het echtpaar Isaak Hartenberg en Anna Maria Evers, Johanna Ferdinando, weduwe van Joan Adreas Schuurman, Maria van Zitters, weduwe van Bastiaen Cornelis Bagilet, en Maria van Reets, weduwe van Joan Anthonij Du Cam, opgesteld door gezworen klerken Johannes Reintous of Joannes Franciskus Gratiaen of Gerrit Joan de Moor of de geautoriseerde Jan Scheerken of secretaris Bartholemeus de Krankel. Afschriften, 1748-1767, opgesteld door de weeskamer Colombo. Deels in slechte staat. Zitters van Maria Download
Uittreksel uit het doopregister van de rooms-katholieke kerk te Batavia, betreffende Joannes Fritze, zoon van Frederici Zitter en Anima. Gesteld in het Latijn. Deels in slechte staat. Zitter Frederici Download
Akte van adoptie door Benedictus Lambertus van Zitter van Demas, zoon van de slavin Anastasia, opgesteld door notaris Frans Michaël Kilian. Zitter van Benedictus Lambertus Download
Brief van de Raad van Indië Chassé aan de gouverneur-generaal, betreffende een onderzoek naar de weeskamer Semarang. Met bijlagen. Zitter van B. L. Download
Akte van adoptie door Benedictus Lambertus van Zitter, opgesteld door notaris Frans Michaël Kilian. In zeer slechte staat. Zitter van Benedictus Lambertus Batavia Download
Boedelrekening voor de erfgenamen van Eduard Ravensberg over 1730-1748, opgesteld door de heer Van Zitter. Zitter van - Download
Uittreksel uit het doopregister van de rooms-katholieke kerk te Semarang, betreffende Joannes Fredericus, zoon van Frederici Zitter en Riebe. Gesteld in het Latijn. Zitter Frederici Download
Maandrol van de Europese militairen op Post de Qual over mei 1793, opgesteld door A. Haagen. Gekwiteerd. In slechte staat. Zirgsd - Download
Maandrol van de Europese militairen op Post de Qual over augustus 1792, opgesteld door A. Haagen. Gekwiteerd. Maandrol van militairen die op 18 augustus 1792 op Post de Qual gekomen zijn, opgesteld door A. Haagen. Gekwiteerd. In slechte staat. Zipk Matthijs Download
Rekening courant voor de weduwe van Hendrik Zinner over 1776-1779, opgesteld door Hendrik en Jacob ter Horst. Afschrift. In slechte staat. Zinner Hendrik Download
Brief van J. Alvis, weduwe van H. Damius, aan S. C. de Villiers, weduwe Zinner. Zinner - Download
Ingekomen brieven bij S. C. Villiers, weduwe Zinner, van voornamelijk J. W. Spengeler en Hendrik en Jacob ter Horst. Met als bijlage een rekening. Deels dubbel. Deels in zeer slechte staat. Zinner - Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Johann Jacob Zink, gedaan door de weduwe M. E. Zink, geboren Deiss. Zink Johann Jacob Download
Verzoekschrift van H. Stuurman aan de gouverneur generaal, betreffende het vervoer van een paradijsvogel en eerherstel. Afschrift van het testament van het echtpaar Hendrik Stuurman en Johanna Catharina Zinck, opgesteld door notaris Egbert Blomhert in 1767. Deels verkeerd gefilmd. Zinck Johanna Catharina Download
Inventaris van de boedel van Johanna Catharina Zinck, in leven gehuwd met Hendrik Stuurman, opgesteld door de weeskamer. Zinck Johanna Catharina Download