De studiezaal van het Nationaal Archief is weer open. Archiefstukken en publicaties uit onze Bibliotheek of Verzamelingen kun je daar inzien. Reserveer minimaal een werkdag van tevoren een plek door middel van ons reserveringssysteem.

65.062 resultaten in 'Oost-Indische bronnen'

Verwijder sortering
Titel Familienaam Tussenvoegsel Voornaam Plaats Foto Download afbeelding
Stukken betreffende de nalatenschap van Volkert Aveman, afgehandeld door de executeurs testamentaire Hendrik Zurmegede en Andries Zurmegede. Met retroacta uit 1743-1745. Met rekeningen voor Maria Volkert Hageman over de periode 1745-1759. Zurmegede Andries Download
Verzoekschrift van Hendrik Cornelis Zurmegede, gehuwd met Susanna Lints, weduwe van Adrianus Huijdenbroek, aan de weeskamer Batavia, betreffende uitbetaling van erfporties vanwege zijn meerderjarigheid. Met als bijlage een uittreksel uit het trouwboek. In slechte staat. Zurmegede Hendrik Cornelis Download
Verzoekschrift van Hendrik Cornelis Zurmegede, gehuwd met Susanna Lints, weduwe van Adrianus Huijdenbroek, aan de weeskamer Batavia, betreffende uitbetaling van erfporties vanwege zijn meerderjarigheid. Met als bijlage een uittreksel uit het trouwboek. Zurmegede Hendrik Cornelis Download
Brief van W. V. Helvetius aan de heer Harris. In slechte staat. Zurmegede - Download
Inventaris van de boedel van Mijntje - , weduwe van Andries Zurmegede, opgesteld de weeskamer. Deels in slechte staat. Zurmegede Andries Download
Brief van H. C. Zurmegede. In slechte staat. Zurmegede H. C. Download
Gerechtelijke stukken betreffende de rechtszaak door Ezechiel Jacob Pauwlutzen, als in huwelijk hebbend Cornelia de Jonge, weduwe van Barend Hanson, tegen de weeskamer, als administrerend de boedel van Willem Erven. Deels afschriften of uittreksels. Deels in zeer slechte staat. Zurmegede Andries Download
Taxatie van vooruit genoten goederen uit de boedel van Carolus van Zurker door Hans George Smith en Lodewijk Jacobs, opgesteld door de weeskamer Banda. Zurker van Carolus Download
Kerkelijke attestatie opgesteld te Ambon voor Hanriette Surich. Met een aantekening betreffende Henriette Casparina van Munster, geboren Zurich. Zurich Henriette Casparina Download
Akte van schuldbekentenis door Henricus van Santen aan Christiaan Zurhosen, opgesteld door notaris Jacob Levier. Met ondergeschreven aantekening van kwitantie, 1763. Zurhosen Christiaan Download
Akte van indemniteit door Christiaan Zurhosen van aanspraken op gelden der VOC, opgesteld door notaris Andries Jan Zalle. Afschrift. Zurhosen Christiaan Download
Akte van procuratie door het echtpaar Jan Dreijer en Sophia Cornelia van Batavia van Christiaan Zurhosen om de nalatenschap van Cornelis Oostwalt in Vlissingen af te handelen, opgesteld door notaris Andries Jan Zallé. Zurhosen Christiaan Download
Stukken betreffende Jan Dreijer onder andere in relatie tot Librecht Dooreman en zijn procuratiehouder Christiaan Zurhoosen. Deels uittreksel. Deels in slechte staat. Deels incompleet. Zurhoosen Christiaan Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Christiaan van Zundert, gedaan door de weeskamer. Zundert van Christiaan Weltevreden Download
Verzoekschrift van Bernaerd de Zulva of Silva aan de weeskamer, betreffende de rente over het kapitaal van Frenatus de Zulva. Zulva de Frenatus Download
Verzoekschrift van Bernaerd de Zulva of Silva aan de weeskamer, betreffende de rente over het kapitaal van Frenatus de Zulva. Zulva de Bernaerd Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Hendrik van Zuilichem, gedaan door de weeskamer. Zuilichem van Hendrik Batavia Download
Brief van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Pasoeroean aan zijn ambtsgenoot te Prabalingga, betreffende de afkondiging van het huwelijk van Roelof Wijnen en Anna Alieda Geertruida van Zuijlen. Met als bijlage een uittreksel uit de huwelijksaangifte. In slechte staat. Gesplitst. Zie registratienummer VIBDNI19646. Zuilen van Anna Alieda Geertruida Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Wilhelmus van Zuilen, gedaan door de weeskamer. Zuilen van Wilhelmus Koetaradja Download
Brieven van respectievelijk A. S. Deiman en G. van Haersolte, mede namens zijn vrouw Anna Maria Johanna van der Burgh en andere erfgenamen, aan de weeskamer Batavia, betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Anna Maria van Zuijlen van Nieveldt, geboren Romp, douarière van Johannes Robbertus van der Burgh, en de erfportie daaruit van Fikoes, bij doop genaamd Wilhelmina van de Vrijheid. Met als bijlage een uittreksel uit het protocol van testamenten van Kring van Dorth. Deels dubbel, deels in verkeerde volgorde gefilmd en deels in slechte staat. Zuijlen van Nieveldt van Gerrit Willem Download
Stuk betreffende de kerkelijke bevestiging van Christina Johanna van Zuijlen, geboren Niessen. Zuijlen van - Download
Stuk betreffende de kerkelijke bevestiging van Cornelis Johannes van Zuijlen. Zuijlen van Cornelis Johannes Telok-Betong Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Willem Jacob Dominicus Johan Adriaan von Ranzow, gedaan door lijkaanvaarder Cornelis Johannes van Zuijlen. Zuijlen van Cornelis Johannes Download
Brief van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Pasoeroean aan zijn ambtsgenoot te Prabalingga, betreffende de afkondiging van het huwelijk van Roelof Wijnen en Anna Alieda Geertruida van Zuijlen. Met als bijlage een uittreksel uit de huwelijksaangifte. In slechte staat. Gesplitst. Zie registratienummer VIBDNI19644. Zuijlen van Anna Alieda Geertruida Download
Brief van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Pasoeroean aan de Raad van Justitie te Batavia, betreffende het verzoek om een uittreksel uit het doopregister aangaande Anna Geertruida Alida van Zuijlen, dochter van Gerrit van Zuijlen en Geertruida Wilhelmina Zeijdel. Met het betreffende uittreksel. Zuijlen van Anna Geertruida Alida Download
Inventaris van de boedel van Maria Magdalena van Zuijlen, weduwe van Jan Claas Kaaskooper, opgesteld door de weeskamer. Zuijlen van Maria Magdalena Download
Brief van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Pasoeroean aan de Raad van Justitie te Semarang, betreffende het verzoek om een uittreksel uit het overlijdensregister aangaande Gerrit van Zuijlen. Met het betreffende uittreksel. Zuijlen van Gerrit Semarang Download
Brief van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Pasoeroean aan de Raad van Justitie te Batavia, betreffende het verzoek om een uittreksel uit het doopregister aangaande Anna Geertruida Alida van Zuijlen, dochter van Gerrit van Zuijlen en Geertruida Wilhelmina Zeijdel. Met het betreffende uittreksel. Zuijlen van Gerrit Download
Onderhandse akte van schuldbekentenis door Steven Dissel aan Samuel D'Wigman, betreffende een bedrag te voldoen te Amsterdam aan Petrus Voltelen. Met een brief van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Pasoeroean aan de Raad van Justitie te Batavia, betreffende een uittreksel uit de doopakte van Anna Geertruida Alida van Zuijlen. Zuijlen van Anna Geertruida Alida Download
Brief van R. Wijnen aan de heer Baermeijer, betreffende benodigde papieren voor de voltrekking van zijn huwelijk. Tevens een rekening courant van Samuel de Wigman over 1733, opgesteld door P. Voltelen en Jurjaen Geijser. Deels in slechte staat [W4]. Brief aan R. Wijnen, betreffende een uittreksel uit het doopregister van zijn aanstaande echtgenote A. G. A. van Zuijlen en een akte van bekendheid, benodigd voor de voltrekking van hun huwelijk. Tevens een rekening courant [W5]. Door elkaar gefilmd. Zuijlen van A. G. A. Download
Besluit van de resident van Kedoe, betreffende de benoeming van L. G. C. van Zuijlen en de verhoging van de traktementen van F. G. A. J. de Tourton Bruyns, H. Marteau, L. Parera en J. L. - . Deels in slechte staat. Zuijlen van L. G. C. Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Francisca van Zuijlen, gedaan door haar echtgenoot en lijkaanvaarder J. Th. Arends. In slechte staat. Zuijlen van Francisca Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Jacob van Zuijlekom, gedaan door de weeskamer. Zuijlekom van Jacob Download
Testament van Gerrit van der Stock, opgesteld door gezworen klerk Martinus Koning. Deels in slechte staat. Deels verkeerd gefilmd. Afschrift. Zuijdlant Lucas Download
Brief van Jacobus Borckelmans en C. van Groenenbergh, weduwe Zuijdland, aan de weeskamer Batavia, betreffende de nalatenschap van Johan van Groenenbergh. Met een boedelrekening, een incompleet stuk betreffende de boedelrekening van Ewoud van Groenenbergh en een brief van Nicolaij Nissen aan dhr. Groenenbergh van 24-11-1780. Zuijdland - Download
Uittreksel uit de civiele rol, betreffende het verzoek door Lucas Zuijdland als executeur testamentaire in de boedel van Gerrit van der Stok om goedkeuring van diens testament, opgesteld door de Raad van Justitie. Zuijdland Lucas Download
Kerkelijke attestatie opgesteld te 's-Gravenhage voor Naatje Zuidweg. Zuidweg Naatje 's-Gravenhage Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Evert Zuidmeer, gedaan door de weeskamer. Zuidmeer Evert Medan Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Dirk Zuidema, gedaan door de weeskamer. Zuidema Dirk Weltevreden Download
Conduite-staat van Johannes Godfried Zuidema. Zuidema Johannes Godfried Wanasaba Download
Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Jan Fredrik Willem Nicolai, in leven gehuwd met Johanna Christina Boudewijnsz, afgehandeld door Johan Fredrik Zugel en het echtpaar Dirk Stolting en Helena Albertsz, weduwe van Jan Boudewijnsz, als executeuren testamentaire en voogden over de minderjarige kinderen, en door Ernst Matthis en de heren Swaan en Swart, als procuratiehouders van de executeuren testamentaire. Met retroacta, 1768-1774. Deels afschriften en deels in slechte staat. Zugel Johan Fredrik Download
Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Jan Fredrik Willem Nicolai, in leven gehuwd met Johanna Christina Boudewijnsz, afgehandeld door Johan Fredrik Zugel en het echtpaar Dirk Stolting en Helena Albertsz, weduwe van Jan Boudewijnsz, als executeuren testamentaire en voogden over de minderjarige kinderen, en door Ernst Matthis en de heren Swaan en Swart, als procuratiehouders van de executeuren testamentaire. Met retroacta, 1768-1774. Deels afschriften en deels in slechte staat. Zugel Johan Fredrik Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Francisco Auguste Gracorno Zucchini, gedaan door de weeskamer. Zucchini Francisco Auguste Gracorno Batavia Download
Verklaringen van armoede voor Jan Pavingauw, betreffende het in armoede overlijden van zijn schoonmoeder Eva van Batavia, weduwe van Joan de Zoza, opgesteld door Pieter Schuijftang, J. Davidsz en D. Salomonsz, en door hemzelf. Zoza de Joan Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Lodewijk Carel Zowran von Ranzow, in leven gehuwd met Christina Anna Geertruida van Angelbeek, gedaan door zijn schoonzoon en lijkaanvaarder Edmund Bond. Zowran von Ranzow Lodewijk Carel Download
Akte van adoptie van Lodewijk Carel Zowran, opgesteld door notaris Marinus Johannes Piepers. In zeer slechte staat. Zowran Lodewijk Carel Download
Akte van verzegeling en inventaris van de boedel van Pieter Christoffel Quinting. Deels in slechte staat. Zouza de Susanna Leonora Download
Inventaris van de boedel van Pieter Christoffel Quinting, opgesteld door de weeskamer. Afschrift. Zouza de Susanna Leonora Download
Stukken betreffende Hermanus Theodorus Terkamp, waaronder correspondentie met relaties in Nederland. Deels gesteld in het Latijn. Deels een afschrift. Deels in zeer slechte staat en mede daardoor incompleet. Deels dubbel gefilmd. Zoutman A. A. Download
Kennisgeving van de vestiging van de firma Brugman & Hudig, verzonden aan de assistent-resident van Semarang. Zoutmaat Brugman J. H. Download