De studiezaal van het Nationaal Archief is weer open. Archiefstukken en publicaties uit onze Bibliotheek of Verzamelingen kun je daar inzien. Reserveer minimaal een werkdag van tevoren een plek door middel van ons reserveringssysteem.

65.073 resultaten in 'Oost-Indische bronnen'

Verwijder sortering
Titel Familienaam Tussenvoegsel Voornaam Plaats Foto Download afbeelding
Leeg. \ \ Download
Leeg. \ \ Download
Verkeerd gefilmd. Zie goede duplicaat beelden met beschrijving. \ \ Download
Leeg. \ \ Download
Leeg. \ \ Download
Leeg. \ \ Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Jan van Zwol, gedaan door de weeskamer. Zwol van Jan Meester Cornelis Download
Kerkelijke attestatie opgesteld te Rotterdam voor Paulina Jacoba van Zwijndrecht. Zwijndrecht van Paulina Jacoba Rotterdam Download
Afschrift van de huwelijksakte van Oscar Pereira en Jennie van Zwieten. In slechte staat. Zwieten van Jennie Download
Verzoekschrift van Hendrikus Theodorus van Zwieten aan de resident van Kediri, betreffende een vacante positie. Met als bijlage zijn staat van dienst. Tevens een staat van voorgevallen veranderingen onder de Europeanen en daarmee gelijkstaande personen, boven de zestien jaar oud, in de residentie Zuid en Ooster adeling van Borneo over het eerste halfjaar 1850, betreffende Carel Willem van der Linden, Gilles Bertrand, Maximilian Bernard Fauconnier en Austide Floquet, verzonden aan de algemene secretaris. Zwieten van Hendrikus Theodorus Download
Testament van Henrietta Elisabeth van Zwieten, weduwe van Johan Fredrik George Phefferkorn, opgesteld door notaris Henry Louis Ferdinand van Mol. Afschrift. Zwieten van Henrietta Elisabeth Download
Brief van de resident van Soerabaja aan de directeur-generaal van Financiën te Batavia, betreffende bijgevoegde brief van de algemeen ontvanger aangaande het pensioen van Christina van Dam, weduwe van J. van Zwieten. Met een uittreksel uit het register der handelingen en besluiten van de luitenant gouverneur-generaal, verzonden aan de resident van Soerabaja. Deels dubbel en deels in slechte staat. Zwieten van J. Download
Dienstplicht aangiftekaart betreffende Frits Willem Hendrik Carl van Zwieten. Zwieten van Frits Willem Hendrik Carl Prabalingga Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van de heer Zwicher, gedaan door de weeskamer. Zwicher - Kloempang Download
Inventaris van de boedel van Erdman Lodewijk Phoer, in leven gehuwd met Elizabeth Susanna Wongal, opgesteld door de executeurs testamentaire Pieter Veeris en Johan Anthonij Zwekkert. Afschrift. Zwekkert Johan Anthonij Download
Kerkelijke attestatie opgesteld te Salatiga voor Gerrit Zweede. Zweede Gerrit Salatiga Download
Stukken betreffende de boedel van Johan Godlieb Jonas Swartze, Zwartse of Schwartze, afgehandeld door curator Egbert Simon Smit en de weduwe Johanna Maria Pieper, daarvoor weduwe van Jacob Fredrik Eijsenacker. Deels gesteld in het Chinees. Deels in slechte staat. Met retroacta, 1788-1795. Zwartse Johan Godlieb Jonas Download
Brief van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Pasoeroean aan de Raad van Justitie te Soerabaja, betreffende de behandeling van het verzoek van Anthonij Fredrik Zwarts, weduwnaar van Margaretha Dumas, om in ondertrouw te gaan met Susanna Ambrozina Zeijdel, weduwe van Hermanus Kroon. Zwarts Anthonij Fredrik Download
Brief van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Pasoeroean aan A. J. Zwarts, betreffende de akte van Margaretha Dumas. Zwarts A. J. Download
Testament van het echtpaar Jacob Klaase Zwarts en Johanna Elisabeth, opgesteld door notaris Abraham Bussingh. In slechte staat. Zwarts Jacob Download
Uittreksel uit het doopregister van de protestantse gemeente te Soerabaja, betreffende de doop van Jansje, dochter van Arie Verwoerd en Diena Maria Swartjens. Met een uittreksel uit het overlijdensregister van Semarang, betreffende Reina Maria Zwartjens, inmiddels weduwe van de heer Verwoerd. Deels in slechte staat. Zwartjens Reina Maria Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Petrus Wilhelmus de Zwart, gedaan door de weeskamer. Zwart de Petrus Wilhelmus Padang Download
Correspondentie tussen de resident van Pasoeroean en de assistent-resident van Bangil, betreffende de benoeming van M. J. Zwart. Zwart M. J. Download
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Indië, betreffende de benoeming van Jan Gijsberti Hodenpijl in plaats van Jan Jacob Zwanevelder. Zwanevelder Jan Jacob Download
Testament van Johannes Zwander, opgesteld door notaris Nicolaas van Bergen van der Grijp. Zwander Johannes Batavia Download
Stukken betreffende de nalatenschap van Leonard Ertsinger, afgehandeld door de executeurs testamentaire Johan Philip Zwalm, Joseph Thomas Coenraad en Jan Andries Schultz. Deels dubbel gefilmd. Zwalm Johan Philip Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Anne Zwager, gedaan door de weeskamer. Zwager Anne Padang Download
Verzoekschrift van Cornelis van Zwaard aan de weeskamer, betreffende zijn voorgenomen huwelijk met Maria Catharina Christina Charlemant, weduwe van Jacob Dirk Cremers. Zwaard van Cornelis Download
Stukken betreffende de nalatenschap van Fredrik Bouman, afgehandeld door de executeuren testamentaire Abraham Greving en Jacob van Dorssen. Met retroacta 1770-1771. Met bijgevoegd het testament van Cornelia Jongwaert, weduwe van Johannes Bouman uit 1751 en met een akte van procuratie door Johann Fredrik Christiaan Brandes van Cornelis van Zwaard en Jacob van Dorssen uit 1774. Deels dubbel gefilmd. Zwaard van Cornelis Download
Akte van procuratie door Abraham Klippink van Cornelis van Zwaard en Jan Smit, opgesteld door notaris Egbert Blomhert. Zwaard van Cornelis Download
Circulaire aan de ingezetenen van Nederlands-Indië, betreffende bijdragen aan de commissie voor felicitaties rond de geboorte van een prins of prinses van Oranje Nassau. Incompleet. Zwaan van der M. H. Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Jan Zwaan, gedaan door de weeskamer. Zwaan Jan Koetaradja Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van de heer De Zwaan, gedaan door de weeskamer. In slechte staat. Zwaan de - Weltevreden Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Willem Engelbertus Postma, gedaan door de moeder Wilhelmina Geertruida van Zuylen. Zuylen van Wilhelmina Geertruida Download
Akte van adoptie door Magdalena Henrica de Lopes, weduwe van Johannes Hendrik Zuurmegede, van Anna Geertruida Pietersz, dochter van de slavin Amaransa van Batavia, in eigendom toebehorend aan Geertruida Cornelia de Lopes, weduwe van Coenraad Boode, opgesteld door notaris Louis Wijbrand van Schellebeek. Zuurmegede Johannes Hendrik Download
Akte van adoptie door Magdalena Henrica de Lopes, weduwe van Johannes Hendrik Zuurmegede, van Magdalena Carels, dochter van de slavin Rosemond van Batavia, in eigendom toebehorend aan Geertruida Cornelia de Lopes, weduwe van Coenraad Boode, opgesteld door notaris louis Wijbrand van Schellebeek. Zuurmegede Johannes Hendrik Download
Akte van adoptie door Magdalena Henrica de Lopes, weduwe van Johannes Hendrik Zuurmegede, van Carolina Henrica Matthijs, dochter van de slavin Julia van Batavia, in eigendom toebehorend aan Geertruida Cornelia de Lopes, weduwe van Coenraad Boode, opgesteld door notaris Louis Wijbrand van Schellebeek. Zuurmegede Johannes Hendrik Download
Verzoekschrift van Johan Christoffel Kloeck aan de schepenen, betreffende een vacante positie, eerder vervuld door Lodewijk Zuurlandt. Met een uittreksel uit de notulen van de Raad van Indië, betreffende de benoeming van Lodewijk Suurland in plaats van de overleden Frederik Bogaard en in zijn plaats Christoffel Kloegh. Zuurlandt Christoffel Download
Proces verbaal van eedaflegging door B. van Zutphen. Zutphen van B. Download
Brief van de algemene rekenkamer aan de gouverneur-generaal, betreffende het proces verbaal van de eedaflegging door G. Seel, B. van Zutphen, W. D. van Berckel, H. Bos Otten en B. Douwes. Met bijlage. Zutphen van B. Download
Kerkelijke attestatie opgesteld te Kedichem voor Jan Arnoldus van Zutphen. Zutphen van Jan Arnoldus Kedichem Download
Brief van H. C. Zurmegedé aan de weeskamer Batavia, betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van zijn vader en klachten over de handelswijze van de weeskamer. Met als bijlagen afschriften. Zurmegedé H. C. Bergen op Zoom Download
Ingekomen brieven bij Jan Pieter Seijller, deels samen met Pieter Jacob Bert of Hendrik Zurmegede of Jan Adam Speenholt. Deels afschriften. Deels gesteld in het Duits. Deels dubbel. Deels incompleet. Deels dubbel en verkeerd gefilmd. Deels in slechte staat. Zurmegede J. H. Download
Stukken betreffende Jan Pieter Seijller, eerst gehuwd met Catharina Wilhelmina Matthijsz (1758), later gehuwd met Maria Volkert Aveman, later gehuwd met Betje Sara van Basel, waaronder kwitanties, wisselbrieven, notariële akten met onder meer procuraties op hem, gerechtelijke stukken betreffende aanspraken van crediteuren op diens boedel die door anderen aangemerkt wordt als insolvent en een stuk (dubbel) aangaande een beschrijving van zijn eigen leven en de personen die hem te gronde willen richten. Deels in slechte staat. Deels afschriften en uittreksels, 1766. Deels dubbel en deels dubbel gefilmd. Zurmegede Jan Hendrik Download
Ingekomen brieven bij Jan Pieter Seijler, deels samen met zijn echtgenote of Pieter Jacob Bert of Hendrik Zurmegede of Jan Adam Spenold, te Amsterdam en Batavia, van familieleden en zakelijke contacten in Nederland en Indië, voornamelijk van Joan Hendrik Weinberger, Georg Moses Weinberger, Hendrik Molkenboer, Hendrik de Wind en Zoon en Gustaaf Dirksen. Met als bijlagen onder andere rekeningen courant en een afschrift van een verzoekschrift. Deels gesteld in het Duits, Maleis en Arabisch. Deels dubbel, deels verkeerd gefilmd en deels in zeer slechte staat, daardoor incompleet. Zurmegede Hendrik Download
Ingekomen brieven bij Jan Pieter Seijller, deels samen met Pieter Jacob Bert of Hendrik Zurmegede of Jan Adam Speenholt. Deels afschriften. Deels gesteld in het Duits. Deels dubbel. Deels incompleet. Deels dubbel en verkeerd gefilmd. Deels in slechte staat. Zurmegede Hendrik Download
Testament van het echtpaar Andries Zurmegede en Elisabeth de Wit, opgesteld door notaris Petrus Dobbelaar. Zurmegede Andries Download
Testament van Mijntje Treviso, weduwe van Andries Zurmegede, opgesteld door notaris Albertus Domburg. Zurmegede Andries Download
Testament van het echtpaar Andries Zurmegede en Cornelia Johanna Buijk, opgesteld door notaris Guilliam Gerard Franchimont. Zurmegede Andries Download
Uitreksel uit het venduboek betreffende de verkoop door Jan Pieter Zeijller en Hendrik Zurmegede voor Jan Adam Charbon. Zurmegede Hendrik Download