De studiezaal van het Nationaal Archief is weer open. Archiefstukken en publicaties uit onze Bibliotheek of Verzamelingen kun je daar inzien. Reserveer minimaal een werkdag van tevoren een plek door middel van ons reserveringssysteem.

813 resultaten in 'Oost-Indische bronnen'

Verwijder sortering
Titel Familienaam Tussenvoegsel Voornaam Plaats Foto Download afbeelding
Certificaat van ophouding van betaling afgegeven aan J. R. Abegg, betreffende het wachtgeld. Afschrift. Abegg J. R. Pasoeroean Download
Beschikking op het verzoek van de assistent-resident te Malang betreffende de benoeming van H. W. Abels, opgesteld door de resident van Pasoeroean. Abels H. W. Pasoeroean Download
Beschikking van de resident van Pasoeroean betreffende verdere uitkering van pensioenen, gagementen en onderstanden te Pasoeroean, aangaande E. G. Abels. Abels E. G. Pasoeroean Download
Kwitantie voor de zoutpakhuismeester P. A. Agerbeek. Agerbeek P. A. Pasoeroean Download
Declaratie ingediend door de pakhuismeester P. Agerbeek in de residentie Pasoeroean. Agerbeek P. Pasoeroean Download
Verzoekschrift van J. A. van Amersfoorth aan de resident van Pasoeroean betreffende teveel betaalde belasting. Amersfoorth van J. A. Pasoeroean Download
Kwitantie van W. Andela voor de resident van Pasoeroean, betreffende zijn pensioen. Andela W. Pasoeroean Download
Verzoekschrift van E. J. O. Andela aan de resident van Pasoeroean, betreffende deelname aan het ambtenaarsexamen. Andela E. J. O. Pasoeroean Download
Brief van de resident van Pasoeroean aan de kommandant van Pasoeroean betreffende het eervol ontslag van F. W. Andela. Andela F. W. Pasoeroean Download
Staat van traktementen in de residentie Pasoeroean over de maand oktober 1859, betreffende A. M. Anthonijs. Anthonijs A. M. Pasoeroean Download
Verzoekschrift van Jozeph Alexander David Anthonijs aan de resident van Pasoeroean, betreffende deelname aan het ambtenaarsexamen. Anthonijs Jozeph Alexander David Pasoeroean Download
Verzoekschrift van Gabriel Benjamin Anthonijs aan de resident van Pasoeroean, betreffende deelname aan het ambtenaarsexamen. Anthonijs Gabriel Benjamin Pasoeroean Download
Conduite-staat van C. Badart. Badart C. Pasoeroean Download
Brieven van de resident van Pasoeroean aan de algemeen secretaris, betreffende het cachet en de handtekening van notaris Henri Elisa Petrus Baermaijer von Barienkhofen. Met bijlagen. Baermaijer von Barienkhofen Henri Elisa Petrus Pasoeroean Download
Brief van de waarnemend procureur bij de Raad van Justitie te Soerabaja aan de resident van Pasoeroean, betreffende de dagvaarding van John Banon. Met bijlagen. Deels incompleet. Deels afschriften. Deels in slechte staat. Banon John Pasoeroean Download
Aanvraag voor een toelage voor geneeskundige hulp ingediend door J. H. J. van Barmen 't Loo. Barmen 't Loo van J. H. J. Pasoeroean Download
Verzoekschrift van David Eluis Beemer aan de resident van Pasoeroean, betreffende deelname aan het ambtenaarsexamen. Beemer David Eluis Pasoeroean Download
Stukken betreffende het verzoek van H. J. M. van Belle om een plek als hulponderwijzeres. Belle van H. J. M. Pasoeroean Download
Verzoekschrift van J. S. H. Beukman van der Wijck aan de resident van Pasoeroean, betreffende deelname aan het ambtenaarsexamen. Beukman van der Wijck J. S. H. Pasoeroean Download
Staat van de traktementen in de residentie Pasoeroean over de maand juni 1867, betreffende W. G. Binkhuijsen. Binkhuijsen W. G. Pasoeroean Download
Staat van sterfgevallen in de residentie Pasoeroean, betreffende Anna Helena Bisschoff, bestemd voor de agenten van de wees-en boedelkamer te Pasoeroean. Bisschoff Anna Helena Pasoeroean Download
Dienstnota van het weduwen- en wezenfonds aan het residentiekantoor Pasoeroean, betreffende betaling door E. W. Bitterberg. Bitterberg E. W. Pasoeroean Download
Staat van dienst van Charles Willem Bogaardt over de periode 1855-1868. Bogaardt Charles Willem Pasoeroean Download
Verzoekschrift van H. M. F. de Bont, betreffende een vacante positie. Bont de H. M. F. Pasoeroean Download
Verzoekschrift van O. A. Bout aan de resident van Pasoeroean, betreffende deelname aan het ambtenaarsexamen. Bout O. A. Pasoeroean Download
Verzoekschrift van Suze Bouwer aan de resident van Pasoeroean, betreffende deelname aan het ambtenaarsexamen. Bouwer Suze Pasoeroean Download
Verzoekschrift van Oscar Bouwer aan de resident van Pasoeroean, betreffende deelname aan het ambtenaarsexamen. Bouwer Oscar Pasoeroean Download
Brief van de secretaris van staat aan de resident van Pasoeroean, betreffende passagiers op het schip Nestor onder gezagvoerder C. B. Brandligt. In slechte staat. Brandligt C. B. Pasoeroean Download
Uittreksel uit het register der besluiten van de gouverneur-generaal, betreffende het verzoek tot meerderjarigverklaring van C. J. Brandon, verzonden aan de resident van Pasoeroean. Brandon C. J. Pasoeroean Download
Staat van de traktementen in de residentie Pasoeroean over de maand december 1854, betreffende P. Breek. Breek P. Pasoeroean Download
Verzoekschrift van Willem Nicolaas Brust aan de resident van Pasoeroean, betreffende deelname aan het ambtenaarsexamen. Brust Willem Nicolaas Pasoeroean Download
Brief van de kapitein der schutterij aan de commandant, betreffende het verzoek van H. Burer om vrijstelling wegens ziekte. Met bijgevoegd het verzoekschrift. Burer H. Pasoeroean Download
Verzoekschrift van Willem Otto Burgemeestre aan de resident van Pasoeroean, betreffende een vacante positie. Met bijgevoegde dienststaat. Burgemeestre Willem Otto Pasoeroean Download
Staat van de traktementen in de residentie Pasoeroean over januari 1844, betreffende C. Burgemeestre. Burgemeestre C. Pasoeroean Download
Verzoekschrift van Jacoba Buys aan de assistent-resident van Pasoeroean, betreffende deelname aan het ambtenaarsexamen. Buys Jacoba Pasoeroean Download
Staat van de ontvanger van het recht van successie en overgang van al hetgeen ten gevolge van het overlijden wordt geërfd of verkregen door Europeanen of met hen gelijkgestelden in de residentie Pasoeroean over de maand maart 1876, betreffende Stephania Lacitia Calbo. Calbo Stephania Lacitia Pasoeroean Download
Conduite-staat van Christiaan Leonard George Cartem. Deels in slechte staat. Cartem Christiaan Leonard George Pasoeroean Download
Conduite-staat van Christiaan Leonard George Castens. Castens Christiaan Leonard George Pasoeroean Download
Conduite-staat van Coenraad ten Cate. Cate ten Coenraad Pasoeroean Download
Conduite-staat van Coenraad ten Cate. Cate ten Coenraad Pasoeroean Download
Verzoekschrift van Jacques Ernest van Cattenburch aan de resident van Pasoeroean, betreffende deelname aan het ambtenaarsexamen. Cattenburch van Jacques Ernest Pasoeroean Download
Staat van dienst van Pierre Coppiens over de periode 1846-1877. Deels in slechte staat. Coppiens Pierre Pasoeroean Download
Stukken betreffende de gerechtelijke actie tegen en de vordering op M. Cornelissen. Deels afschrift. Cornelissen M. Pasoeroean Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van A. C. Cramer, gedaan door de weeskamer. Cramer A. C. Pasoeroean Download
Brief van Johannes de Crane aan de resident van Pasoeroean, met bijgevoegd zijn dienststaat. Deels in slechte staat. Crane de Johannes Pasoeroean Download
Certificaat van ophouding van betaling, afgegeven aan W. F. van Dam. Afschrift. Dam van W. F. Pasoeroean Download
Verzoekschrift van Willem Cornelis Daniël aan de resident van Pasoeroean, betreffende deelname aan het ambtenaarsexamen. Daniël Willem Cornelis Pasoeroean Download
Uittreksels uit de besluiten van de gouverneur-generaal, betreffend geneeskundig verlof voor A. Davelaar, verzonden aan de resident van Pasoeroean. Davelaar A. Pasoeroean Download
Verzoekschrift van Th. Diepenhorst aan de resident van Pasoeroean, betreffende deelname aan het ambtenaarsexamen. Diepenhorst Th. Pasoeroean Download
Staat van dienst van Jan Johannes Dijkstra over 1862-1868. Dijkstra Jan Johannes Pasoeroean Download