De studiezaal van het Nationaal Archief is weer open. Archiefstukken en publicaties uit onze Bibliotheek of Verzamelingen kun je daar inzien. Reserveer minimaal een werkdag van tevoren een plek door middel van ons reserveringssysteem.

65.062 resultaten in 'Oost-Indische bronnen'

Verwijder sortering
Titel Familienaam Tussenvoegsel Voornaam Plaats Foto Download afbeelding
Akte van adoptie door Catharina van Doorn, weduwe van Jan Arend Meijer, van Salomon Arend, zoon van de slavin Klimeen, opgesteld door notaris Anthonij Cornelis Verspijck. - Salomon Arend Download
Stukken betreffende de rechtszaak tegen Anna Sophia Wendersteld of Wennersted, vanwege verdenking van pogingen tot het vergiftigen van haar echtgenoot Johan Hendrik Fiet, al dan niet met medewerking van medeplichtigen, zoals haar slaven en geneesheer Soleman, opgesteld door de Raad van Justitie. Afschriften. Deels in slechte staat. Incompleet. - Soleman Download
Boedelrekening van Anna Jacoba en Aldolphina Cornelia, kinderen van Jacob Adolph Vermehr, over 1771, opgesteld door de weeskamer. - Aldolphina Cornelia Download
Afschrift van de geboorteakte van Juliana, dochter van het echtpaar Julius Rossknecht en Cornelia Theodora Francisca Johanna Meijer. Afschrift van de geboorteakte en tevens erkenning van Lodewijk, zoon van Frederik Peter Cornelis Lodewijk Meijer en Sampik. - Lodewijk Download
Akte van adoptie door Johannis Kuijper van Johanna Elbertina, dochter van IJza, opgesteld door kapitein Fredrik van Chambon. - IJza Download
Staat van militaire nalatenschappen onder het beheer der weeskamers in Indië over het tweede kwartaal 1845. - - Download
Akte van adoptie door Pieter Daniel Nicolaas van Daniel Nicolaas, zoon van Saliedja, opgesteld door notaris Frans Michaël Kilian. - Saliedja Download
Brief van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Pasoeroean aan zijn ambtsgenoten te Soerabaja en Grissee, betreffende de wettiging van George Pieter en Geertruida Wilhelmina door het huwelijk van Carel Fredrik van de Vijver en Johanna Wilhelmina Salomon en de wettiging van Marie Pauline, Friedrich Wilhelm en Nannette Marie Christine door het huwelijk van Friedrich Wilhelm Paul Roessel en Fiena. - Fiena Download
Opgave van de erkenningen van natuurlijke kinderen te Meester Cornelis, betreffende Emil Jozef, zoon van Karel Emil Bernhardt Rudolph en Roejah, en Jacques Cornelis, zoon van Louis Loriaux en Amah. - Amah Download
Verzoekschrift van de gezaghebber van het stoomschip de "Reiger" aan de assistent-resident van Banjoewangi, betreffende de aflossing van het personeel van de boten "Duiveneiland" en "Meidertsdroogte". - - Download
Akte van adoptie door Roeloff Cop ã Groen van Everhard Egidius, zoon van Azia, opgesteld door notaris Jan Burger. - Azia Download
Brief van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Pekalongan aan de griffier van de Raad van Justitie te Semarang, betreffende een uittreksel uit de doopakte van Fredrika Lou- Elizabeth, dochter van August Wir- en Wilhelmina - , benodigd voor haar huwelijk. In slechte staat, daardoor incompleet. - Fredrika Lou Elizabeth Download
Akte van adoptie door het echtpaar Wilhelm Sonderburgh en Christina Sanders van Christina Elisabeth, dochter van de slavin Sabina van Bengale, in eigendom toebehorend aan Jan Liberecht Kiliander, opgesteld door notaris Leendert Rolff. - Christina Elisabeth Download
Kopie van een krantenartikel uit het "Koloniaal Weekblad", betreffende commandeurs van St. Martin. - - Download
Akte van adoptie door Anna Catharina Bosschaart, weduwe van Johan George Hopfel, van Elizabeth Augustina Bosschaart, dochter van de slavin Rave, opgesteld door notaris Leendert Rolff. - Rave Download
Staat van overschrijving van eigendom van vaste goederen in de residentie Pasoeroean over de maand augustus 1876. - - Download
Akte van adoptie door Johannes Peters van Franciscus, zoon van Noria van Nias, opgesteld door notaris Jan Jacob van Polanen de Bevere. - Franciscus Download
Akte van adoptie door Aletta Maria Frauchereau, weduwe van Fredrik Ribalt, van Jan Martinus Fauchereau, kleinzoon van Rokia, vrouw van Renoen, opgesteld door notaris Nicolaas Maas. - Rokia Download
Attestatie de vita voor de kinderen van Jean Baptiste Quartero, namelijk Cristina Maria Magdalena, Johanna Helena Rosina en Wilhelmus Paulus. - Cristina Maria Magdalena Download
Akte van adoptie door het echtpaar Pieter Lambert Matthijsz en Margaretha Bode van Pieter Lambert, zoon van Aliedja, weduwe van Sana, opgesteld door notaris Daniel Lodewijk Dewin. In slechte staat. - Aliedja Download
Akte van adoptie door Jacobus van Bommel van Anna en Anna Maria, dochters van Sajem alias Gedding, opgesteld door scriba Maurits Jan Pieter Cornelis Hasselaer. - Gedding Download
Verklaring van de landmeter over een stuk land genaamd Tjipete voor Njeij Coediet. - Codjo Download
Brief van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Banjoewangi aan de officier van Justitie bij de Raad van Justitie te Soerabaja, betreffende zijn aantekeningen in de geboorteakte van Cornelia Theodora, dochter van Willem Lodewijk Schultz en Sriwati. - Cornelia Theodora Download
Staat van de traktementen in de residentie Pasoeroean bij de openbare lagere school te Prabalingga over de maand juni 1902. - - Download
Akte van adoptie door Christiaan Fredrik van Holts en Willemina Christina van Christiaan Fredrik, zoon van Mietje van Nias, opgesteld door notaris Nicolaas van Bergen van der Grijp. - Christiaan Fredrik Download
Akte van adoptie door het echtpaar Joseph Johannes en Maria Theresia Milan van Johannes Orintjek, zoon van de slavin Juno, opgesteld door notaris Gerrit Drost. - Juno Download
Stukken betreffende de erkenning door dhr. E. Breedveldt Boer van twee kinderen, Alida Johanna en Dominicus, gekregen bij Samina, voor zijn huwelijk met mevr. Römer. - Alida Johanna Download
Akte van adoptie door het echtpaar Louis August Dormanceij Domois en Christina Philida Foxes van Louisa Maria Philida, dochter van Aletta, opgesteld door notaris Jacob Nicolaas Michell. - Aletta Download
Brief van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Pekalongan aan de fiscaal van de Raad van Justitie te Semarang, betreffende de wettiging van Johanna Christina Elisabeth, Johannes Carolus Engelbertus, Johanna Christina Engeltina, Anna Maria Catharina, Johanna Theodora Engeltina, Johannes Theodorus Anthonius, Johanna Theodora Gertruda en Johannes Fredericus Albertus door het huwelijk van hun ouders Johannes Westhoff en Christina Peereo. In slechte staat. - Johanna Christina Engeltina Download
Akte van adoptie door Willem Bernard Johan Garrisson van Hendrietta Maria, dochter van de slavin Jasmina van Balij, opgesteld door notaris Nicolaas van Bergen van der Grijp. - Hendrietta Maria Download
Akte van adoptie door Johannes Pietersz van Maria Albertina, Clara Dorothea en Debora Elizabeth Pieters, dochters van Shamaer, opgesteld door notaris Johannes van den Bergh. - Shamaer Download
Staat van de traktementen in de residentie Pasoeroean, afdeling Bangil, over december 1872. - - Download
Ambtelijke correspondentie, betreffende de wettiging van Antonius Theodorus en Susana door het huwelijk van Pieter Isaak Emile Theodorus Ernst Reinier Post en Waginem en de wettiging van Barend Cesae. Deels een afschrift. Deels in slechte staat. - Susana Download
Akte van adoptie door Frans Nicolaas Davids van Jacob Nicolaasz, zoon van Assia, opgesteld door notaris Egbert Blomhert. - Assia Download
Akte van adoptie door het echtpaar Pieter Daniël Boudeweins en Elizabeth Sequin, van Geertruijda, dochter van de slavin Roosje van Batavia, opgesteld door notaris Nicolaas van Bergen van der Grijp. - Geertruijda Download
Kwitantie van de gasfabriek te Pasoeroean voor het gouvernement. - - Download
Nominatieve opgave van de geboorten, huwelijken en echtscheidingen, en sterfgevallen over 1828-1840. Incompleet en in zeer slechte staat. - - Download
Akte van adoptie door Fredrik Christiaan Reimert van Daniel Ross, zoon van Diana, opgesteld door notaris Benedictus Lambertus van Zitter. - Diana Download
Uittreksel uit een brief, betreffende de functie van hoofd-administrateur op Ambon. In slechte staat. - - Download
Naamlijst van de Europese mannelijke ingezetenen boven de 16 jaar, militairen uitgezonderd, in de afdeling Ledok. - - Download
Opgave van erkenningen van natuurlijke kinderen te Meester Cornelis, betreffende Saartje, dochter van Amanda Eleonora Glasmacher. - Saartje Download
Akte van adoptie door het echtpaar Louis August D'Ormanceij D'Omois en Christina Philida Foxes, van Philida Augustina Louisa, dochter van de slavin Fonquin van Maccasser, in eigendom toebehoord hebbende aan de overleden Christiaan Lourens Koster, opgesteld door notaris Jacob Nicolaas Michell. - Philida Augustina Louisa Download
Verzoekschrift. In zeer slechte staat. - - Download
Akte van transport door Toaka aan Johannes Roukens van de slaaf Djaijra van Boegis, opgesteld door de gezworen klerk van politie Willem Frederik Kersseboom. - Toaka Download
Uittreksel uit het doopregister van de rooms-katholieke kerk te Soerabaja, betreffende de doop van Johannes Petrus Hendricus, zoon van het echtpaar Johannes Gregorius de Lassasie en Maria Carolina Mollij. Incompleet. - Johannes Petrus Hendricus Download
Afschrift van de overlijdensakte van Egbertus Hendrikus Bletterman uit 1891 en een afschrift van de geboorteakte van Benjamina, dochter van Egbertus Hendrikus Bletterman en Louise Schönberg Multer uit 1880. Deels gesteld in het Bahasa Indonesia. - Benjamina Download
Akte van adoptie door Benedictus Philibertus Titus van Lucas Willem Abraham Titus, zoon van Djiesa, opgesteld door notaris Marinus Johannes Piepers. In slechte staat. - Djiesa Download
Akte van adoptie door Jacobus Visser, als substituut van Maurits Theodorus Hilgers, van Elisabeth, dochter van Jeningse van Sumanap, hernaamd Sara, opgesteld door notaris Wiggert Wargaren. - Elisabeth Download
Uittreksel uit het register van besluiten van de resident van Pasoeroean, betreffende de vermindering van de personele- en patentbelasting over de jaren 1903-1905 in de afdelingen Pasoeroean, Bangil, Malang, Kraksa'an en Loemadjang, verzonden aan de assistent-resident van Loemadjang. Met bijgevoegde staten betreffende de mutaties. - - Download
Staat der verleende verblijfsvergunningen in oktober 1861. - - Download