De studiezaal van het Nationaal Archief is weer open. Archiefstukken en publicaties uit onze Bibliotheek of Verzamelingen kun je daar inzien. Reserveer minimaal een werkdag van tevoren een plek door middel van ons reserveringssysteem.

65.062 resultaten in 'Oost-Indische bronnen'

Verwijder sortering
Titel Familienaam Tussenvoegsel Voornaam Plaats Foto Download afbeelding
Akte van adoptie door Jan Jacob Vogelaar van Jacobus Johannes, zoon van Minerva van Andagare, opgesteld door notaris Nicolaas van Bergen van der Grijp. - Jacobus Johannes Download
Staat der verleende verblijfsvergunningen in juni 1864. - - Download
Circulaire van de weeskamer Soerabaja, betreffende kennisgeving van sterfgevallen en opgave van tweede en volgende huwelijken, verzonden aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Prabalingga. Met circulaires van het departement van Justitie, betreffende het verzoek om vollediger invulling van de opgaven, verzonden aan de ambtenaren van de Burgerlijke Stand in Nederlands-Indië. Deels in slechte staat. - - Download
Akte van adoptie door Johanna Anthonia Ponssaer, weduwe van Johannes Petrus Elders, van Anthonia Cornelia Floris, dochter van Djenal en de overleden Ranie, opgesteld door notaris Petrus van Groll. - Ranie Download
Brief van de resident van Soerabaja aan de gouverneur-generaal, betreffende de bijgevoegde staat van veranderingen onder de Europeanen en de daarmee gelijkgestelden in de residentie Soerabaja over het tweede halfjaar van 1841. Deels in slechte staat. - - Download
Akte betreffende de uitvoering van het vonnis in de rechtszaak door de heer Malangsa tegen de heren Kadir en Saosa, op verzoek van Ditlof Jan Sebo, als procuratiehouder van de heer Malangsa, opgesteld door de fungerend notaris Willem Antonie Duvelaar van Campen. - Saosa Download
Staat van de traktementen in de residentie Pasoeroean bij de Burgerlijke Openbare Werken over de periode juli 1869. Met bijgevoegd fiat tot betaling, opgesteld door de resident van Pasoeroean. - - Download
Akte van adoptie door Johannes Martinus Thomasse van Johannes Ditmer, zoon van Leentje, opgesteld door notaris Daniel Lodewijk Dewin. - Leentje Download
Akte van adoptie door Gerrit Roeloefs van de kinderen van zijn slavin Joentie van Boegis, te weten Jan, Leopatra, Eijke en Teijntje, opgesteld door notaris Wiggert Wargaren. - Eijke Download
Akte van adoptie door Pieter van Zaanen van Rossetta, dochter van zijn slavin Norsia van Batavia, opgesteld door notaris Gerrit Drost. - Rossetta Download
Akte van adoptie door Joseph Mattoa van Johannes Francois, zoon van Sophia van Nias, opgesteld door notaris Egbert Blomhert. - Johannes Francois Download
Akte van adoptie door James Cooke van Maria Cooke, dochter van Niesa, opgesteld door notaris Klaas Heijnis. - Niesa Download
Akte van adoptie door het echtpaar Matthijs Boudewijns en Sara Spoor van Sara Cleopatra, huisslavin van Louis Johannes Dauw, opgesteld door notaris Albertus Domburg. - Sara Cleopatra Download
Afschrift van de huwelijksakte van Otto Nevill Arthur Brenkman en Helena Christina Adolfina Handt. Tevens worden vier eerder geboren kinderen erkend. - Helena Carolina Augustine Download
Akte van adoptie door Bastiaan Hermanus Supiet van Helena Magdalena, dochter van Gautie, opgesteld door notaris Abraham Bussingh. - Gautie Download
Contracten tussen Abraham Reeringh en respectievelijk Sija of Sia, tevens namens haar zuster Capsa, en de erfgenamen van Sahoen, te weten Abdullah, Kapsia en Azia, betreffende de huur van een stuk land. Deels een afschrift en deels in slechte staat. - Sia Download
Akte van adoptie door Martijn Wolfferum van Martina, dochter van Mauar, weduwe van Mustapha, opgesteld door notaris Nicolaus Matthaus. In slechte staat. - Mauar Download
Attestatie de vita voor de kinderen van - van Ommeren, namelijk - Mathilda en - Johan. Deels in slechte staat en daardoor incompleet. - Johan Download
Verklaring van het echtpaar Daniel Francois van Alphen en Jeanne Guilelmine Vignon betreffende de doop van hun dochter Johanna Maria. - Johanna Maria Download
Akte van adoptie door Martha Magdalena Hendricks van Neltje, bij de doop te noemen Petronella Dorothea, dochter van de slavin Clarinda van Bengale, opgesteld door de notaris Leendert Rolff. In slechte staat. - Petronella Dorothea Download
Afschrift van de geboorteakte van Alfred, zoon van Adolf Wattendorf en Pen. Met uittreksel uit het register tot inschrijving van de akten van huwelijksafkondigingen, betreffende de heer Wattendorff en Petronella Henriette de Burlet. - Pen Download
Akte van adoptie door Johan George Englert van Pieter Martijn, zoon van de slavin Satirie, opgesteld door notaris Herman Scheltus. Deels in slechte staat. - Satirie Download
Akte van adoptie door Engeltina Leander, weduwe van Jacob September, van Willemina Maria, dochter van Estna, opgesteld door notaris Jan Jacob van Polanen de Bevere. Deels in slechte staat. - Willemina Maria Download
Akte van bekendheid voor Wilhelmus Carolus Doup, benodigd voor de juiste spelling van zijn naam in de geboorteakte van zijn dochter Elisabeth, opgesteld door de resident van Pasoeroean. Deels dubbel gefilmd. - Elisabeth Download
Attestatie de vita voor de minderjarige kinderen van de overleden Dirk van Alphen, te weten Fredrika. - Fredrika Download
Verkoopgeschiedenis van een slavin genaamd Amelia, hernaamd Sapia. - Sapia Download
Afschrift van de geboorteakte van Sjoerd Boon, zoon van Johannes Gerardus Boon en Marlina. Met kladaantekeningen. In slechte staat. - Marlina Download
Onleesbaar. In zeer slechte staat. - - Download
Staat van de traktementen in de residentie Pasoeroean bij de landelijke inkomsten en kultures over de maand april 1866. In slechte staat. - - Download
Akte van adoptie door Jansen Minos van Susana Petronella Minos, dochter van Salarina, opgesteld door notaris Abraham Bussingh. - Salarina Download
Akte van adoptie door het echtpaar Johannes Wolff en Helena Pieters van Johan Augustijn, zoon van hun slavin Miena van Mandhaar, opgesteld door notaris Gerrit Drost. - Johan Augustijn Download
Brief van de officier van justitie te Soerabaja aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Banjoewangi, betreffende de regels voor het opstellen van akten van erkenning en het inschrijven van huwelijksakten. Met een voorbeeldmal van een akte van erkenning. - - Download
Afschrift van de geboorteakte van Jan Hendrik, zoon van het echtpaar Hendrika Elisa den Hartog en Jan Hendrik Lichtenbelt. - Jan Hendrik Download
Staat van civiel weduwen- en wezenfonds in de residentie Ternate in het eerste kwartaal van 1872. - - Download
Circulaire van de directeur van Financiën aan de algemene ontvangers van 's lands kassen in Nederlands-Indië, betreffende guldens met het borstbeeld van koning Willem III. - - Download
Akte van transport door Ganna aan Johannes Roukens van de slaaf Tepo van Maccassar, opgesteld door gezworen klerk van politie Johannes Philippus de Vrede. Met ondergeschreven aantekening. - Ganna Download
Verzoekschrift van de heer Kühl aan de resident van Pasoeroean, betreffende deelname aan het ambtenaarsexamen door zijn zoon Juste Joseph Louis. Deels in slechte staat. - Juste Joseph Louis Download
Brief van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Pasoeroean aan de Raad van Justitie te Soerabaja, betreffende de bijgevoegde uittreksels uit het doopregister, aangaande Anna Susanna, dochter van Johan Heinrich Wahl en Kima, en Theodorus Wilhelmus, zoon van Willem Andela en Gertrudes Wilhelmina. - Kima Download
Akte van adoptie door het echtpaar Johannes Hartkop en Maria Isabella Huwe van Johanna Petronella, dochter van Sara van Maccasser, opgesteld door notaris Abraham van Dinter. - Johanna Petronella Download
Reispas opgesteld te Cheribon voor Henri, Frederik, Willem en Johan, kinderen van de heer Lapré. - Willem Download
Brief van de hoofdcommissie van de "Soerabajasche jongens-weezen-inrichting" aan de assistent-resident van Banjoewangi, betreffende medewerking van de assistent-resident. - - Download
Akte van adoptie door Thomas Anderson van William, zoon van Mina, opgesteld door notaris Klaas Heijnis. - Mina Download
Akte van adoptie door het echtpaar Noach Bouquet en Maria Magdalena Diogo van Noach, zoon van Rasmi van Gorontalo, opgesteld door notaris Jacob Levier. - Noach Download
Afschrift van de geboorteakte van Charlotta, dochter van Johannes Martinus Ohr en Smia, waarin tevens wordt vastgelegd dat Charlotta christelijk opgevoed zal worden. - Smia Download
Verzoekschrift van Cornelis Godefridus de Virieu aan de predikanten en ouderlingen van de kerkenraad, betreffende de doop van zijn geadopteerde kinderen Jacob, Cornelis, Willem en Francois. - Willem Download
Akte van adoptie door Willem Thornton van Johanna Adriana, dochter van Sittia van Cheribon, opgesteld door notaris Albertus Domburg. - Johanna Adriana Download
Attestatie de vita voor de nagelaten kinderen van - Albertus van der Poel, namelijk Elisabeth Cornelia Sophia, Helena Hendrika Jacoba en Albertus Petrus Gerhardus. In slechte staat en daardoor incompleet. - Helena Hendrika Jacoba Download
Uittreksel uit het register tot inschrijving van de akten van geboorte, betreffende Anna Christina Huisman, dochter van Sarina en Jan Johannes Huisman. - Sarina Download
Uitnodiging van de resident van Pasoeroean aan een groep ambtenaren en geëmployeerden voor het bijwonen van het Mohammedaanse feest "Arie Aija". - - Download
Akte van adoptie door Johannes Eweke van Johannes Everhardus Lucas, zoon van Antje, opgesteld door notaris Benedictus Lambertus van Zitter. Deels in slechte staat. - Johannes Everhardus Lucas Download