De studiezaal van het Nationaal Archief is weer open. Archiefstukken en publicaties uit onze Bibliotheek of Verzamelingen kun je daar inzien. Reserveer minimaal een werkdag van tevoren een plek door middel van ons reserveringssysteem.

65.062 resultaten in 'Oost-Indische bronnen'

Verwijder sortering
Titel Familienaam Tussenvoegsel Voornaam Plaats Foto Download afbeelding
Lijst van ambtenaren op wachtgeld die meer dan een jaar op wachtgeld zijn en wier wederplaatsing niet kan geschieden door de chefs van departementen. - - Download
Akte van adoptie door Thomas Hetarica van Adriana Mietjie, dochter van Marica, opgesteld door assistent-resident Piter van de Poel. - Marica Download
Akte van procuratie tussen N. N. van Veerop, Jacob van N. N. en Cornelis N. N., opgesteld door assistent Jan van der Nit. In slechte staat. - Jacob Download
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Indië, betreffende de bestraffing van Diman, Soerabate van Boegies, Juntang, Mentjok van Batavia, Sadiera, Wiera en Jacob Brouwer. - Wiera Download
Brief van A. du Bois aan de ontvanger van het recht van successie en overgang te Pasoeroean, betreffende het overlijden van Frederik Christiaan. - Frederik Christiaan Download
Brief van J. J. Qualenbrink en Magna - Franchimont aan hun vader te Batavia, betreffende het overlijden van Amelia. In slechte staat. - Amelia Download
Uittreksel uit het geboorteregister van de gemeente Jogjakarta, betreffende Hendrik Adam, zoon van Mina en Cornelis Raven van Schaaij. - Hendrik Adam Download
Akte van transport door Toekang aan Jan Harman Ziegelaar van de slavin Awe van Boegis, opgesteld door gezworen klerk Carel Jacobs. Met een onderhandse akte van transport door de heer Ziegelaar aan Dorothea Heijnkens van de slavin Camonij. Deels in slechte staat en daardoor incompleet. - Toekang Download
Uittreksel uit het doopboek van Makassar, betreffende Abraham, zoon van Abraham Walburg en Cornelia de Buenje, 1730. - Abraham Download
Akte van adoptie door Gerhardus Theodorus Wagenaer van het kind van Amelia - , opgesteld door notaris Anthonij Cornelis Verspijck. In slechte staat. - Amelia Download
Kopie van een krantenbericht, betreffende oproeping voor de inontvangstname van nagelaten boedels. - - Download
Verklaring betreffende belijdenis voor Marij Shields, Andrew --looper, Franz Charles en Frederic de Ficque-. Deels in slechte staat. - Andrew Download
Akte van adoptie door Sophia Anna Goetbloed, gesepareerde echtgenote van Jan Andries Bangeman, van Elisabeth Petronella, dochter van Li Kaijnio, opgesteld door notaris Gerard Joan Runstorff. - Elisabeth Petronella Download
Stukken betreffende het verzoek van F. A. Filter om zijn dochter Anna Louisa Vera te wettigen, terwijl de moeder Simah verdwenen is. - Simah Download
Akte van adoptie door Meijndert Arnoldus Holtman van Josina Martha, dochter van Nieij Mia, opgesteld door notaris Pieter Jacob Bert. - Josina Martha Download
Brief van het Hooggerechtshof aan de assistent-resident van Banjoewangi, betreffende de wettiging van Willem Bernard Pieter, zoon van J. W. L. Mahne en de mogelijk overleden Alida. - Willem Bernard Pieter Download
Staat van ambtenaren en geëmployeerden die tijdelijk zonder (vaste) betrekking zijn. - - Download
Akte van adoptie door Constantina Carelsz, weduwe van Samuel Frans, van Carolina Nicolaas, dochter van Anna Maria, opgesteld door notaris Jacob Nicolaas Michell. - Anna Maria Download
Akte van adoptie door Hendrik Josephe van Henrietta Elisabeth, dochter van Mentang van Batavia, opgesteld door notaris Anthonij Cornelis Verspijck. - Henrietta Elisabeth Download
Akte van adoptie door Alexander van Eekelens van Johanna, dochter van Rosetta van Boegis, opgesteld door notaris Jacob Levier. - Johanna Download
Akte van adoptie door Cornelis Godefridus de Virieu van Jacob Cornelis, Willem en François, zonen van Sanko van Banka, opgesteld door notaris Albertus Domburg. - Jacob Cornelis Download
Afschrift van de geboorteakte van Albertus, zoon van het echtpaar Henri Jacques Prins en Agatha Wilhelmina Vreedenburgh. - Albertus Download
Onderhands contract tussen de commandeur en vice-commandeur enerzijds en de administrateurs van het suikerpakhuis anderzijds, betreffende de levering van suiker aan scheepsvrienden. Deels in slechte staat. - - Download
Afschrift van de huwelijksakte van Otto Nevill Arthur Brenkman en Helena Christina Adolfina Handt. Tevens worden vier eerder geboren kinderen erkend. - Cornelis Otto Oscar Download
Afschrift van de geboorteakte van Hendrina Maria, dochter van het echtpaar Nicolaas Engelbertus Schwering en Maria - Fennis. In slechte staat. - Hendrina Maria Download
Attestatie de vita voor de minderjarige kinderen van Johannes Mouthaan, te weten Maria Anthoinetta, Sussana Helena en Anna Sophea. - Sussana Helena Download
Akte van adoptie door het echtpaar Pieter van der Burgh en Francina Cleopatra Lamajada, van Cleopatra van der Burgh, dochter van Salieda, opgesteld door notaris Nicolaus Matthaus. - Salieda Download
Akte van adoptie door Hendrik Breton van Catharina, dochter van Sariepa, opgesteld door notaris Leendert Rolff. In slechte staat. - Catharina Download
Akte van adoptie door Anthonij Abraham Cassa van Anthonij Isaac, zoon van P. van Sumanap, opgesteld door notaris Frans Michaël Kilian. Deels in verkeerde volgorde en deels dubbel gefilmd. - Anthonij Isaac Download
Akte van adoptie door Johan Schreuder van Em- Elizabeth, dochter van Mina, weduwe van -, opgesteld door notaris Jacobus Charles Boswel. In slechte staat. - Elizabeth Download
Akte van adoptie door Fredrik Hendrik van Adrichem van Fredrik Bastiaan van Oss, zoon van Saridjam, opgesteld door notaris Klaas Heijnis. - Saridjam Download
Akte van adoptie door Pieter Herbert van Lawick van Pabts van Johan Frederik, zoon van Zaira, opgesteld door notaris Jacobus Charles Boswel. - Zaira Download
Akte van adoptie door Christina Isaak, weduwe van Jan Faas, van Abraham, zoon van Rosenira van Boegis, opgesteld door notaris Pieter Willem Lammens. - Abraham Download
Akte van adoptie door Jacobus Visser, als substituut van Maurits Theodorus Hilgers, van Elisabeth, dochter van Jeningse van Sumanap, hernaamd Sara, opgesteld door notaris Wiggert Wargaren. - Sara Download
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Indië, betreffende het ontslag van Pieter Jans B-. In slechte staat. - Pieter Download
Akte van adoptie door Jacobus Prins van Johanna Elizabeth, dochter van Ariema, opgesteld door notaris Nicolaas van Bergen van der Grijp. - Johanna Elizabeth Download
Opgave van voltrokken huwelijken en echtscheidingen, geboorte en overlijden in de afdeling Toeloengagoeng over de periode van 1 september 1894 tot en met 31 augustus 1895. - - Download
Akte van adoptie door het echtpaar Jacobus Johannes Helvetius van Riemsdijk en Johanna Maria van Riemsdijk van Petronella Maria, ouderloos kind overgegeven door Tio Neijko en Tio Inko, opgesteld door beamt schrijver bij het Brits gouvernement Bernardus Fredrik Wilhelmus Fischer. Deels gesteld in het Chinees. - Petronella Maria Download
Naamlijsten van de Europese mannelijke ingezetenen boven de 16 jaar, militairen uitgezonderd, in de afdelingen Poerwaredja, Koeta'ardja, Ledok en Keboemen, residentie Bagelen voor het jaar 1898. Opgaven voor de regeringsalmanak voor 1898. Nominatieve opgaven van de geboorten, huwelijken en echtscheidingen, en sterfgevallen in de afdelingen Koeta'ardja en Keboemen, residentie Bagelen, over 1896-1897. Deels in verkeerde volgorde gefilmd. - - Download
Staat van veranderingen onder de Europeanen in de residentie Soerabaja over het tweede halfjaar van 1836. - - Download
Uittreksel uit het doopboek van de katholieke kerk te Batavia, betreffende de doop van Johanna Cornelia, dochter van Wilhelmi Jacobi Kuhr en Dima, in 1833. Gesteld in het Latijn. - Johanna Cornelia Download
Verzoekschrift van F. H. van Aagten aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Pasoeroean betreffende zijn zoon Johan. - Johan Download
Brief van de resident van Besoeki aan de assistent-resident van Banjoewangi, betreffende het besluit van de procureur-generaal om Cornelia en Jacobus Cornelis te wettigen als kinderen van H. J. Coert en zijn vrouw Satina. - Jacobus Cornelis Download
Verslag van de commissie te Gombong, betreffende een afgelegd examen door kandidaten. - - Download
Akte van adoptie door Cornelis Nicolaas van der Meulen van Willem, bij de doop te noemen Christiaan Constantijn, zoon van Catje, opgesteld door notaris Jan Jacob van Polanen de Bevere. - Willem Download
Afschrift van de geboorteakte van Mathilde Victorine Alexandrine, dochter van Diena Anna Sari Roelofs en Christiaan Albert Chömpff. - Mathilde Victorine Alexandrine Download
Brief van de assistent-resident te Loemadjang aan de administrateur van het erfpachtland Banjoepaetih, betreffende opgave van Europeanen en daarmee gelijkgestelden die op zijn onderneming werkzaam zijn. - - Download
Uittreksel uit het doopregister van de remonstrantse kerk te Brielle, betreffende de doop van Hendrik, zoon van Kornelis Koornnaer en Maartje, in 1696. - Maartje Download
Uittreksel uit het register tot inschrijving van de akten van geboorte, betreffende Henri Francois Hubert, zoon van het echtpaar Henricus Hubertus Heijnen en Verginie de Louder. In slechte staat [H1382]. Verklaring van overlijden door geneesheer P. Engelmayer, betreffende het overlijden van Elizabeth Hartog [H1383]. - Henri Francois Hubert Download
Onderhandse akte van emancipatie door de executeuren testamentair van wijlen David Brouwer, namelijk de heren Jacob van Rijn, Philip Pieter Wytman, Jan Andries Stier en Jacob Mossel, van de slavin Tjanpacka, opgesteld door scriba Jan Kip. - Tjanpacka Download