De studiezaal van het Nationaal Archief is weer open. Archiefstukken en publicaties uit onze Bibliotheek of Verzamelingen kun je daar inzien. Reserveer minimaal een werkdag van tevoren een plek door middel van ons reserveringssysteem.

65.062 resultaten in 'Oost-Indische bronnen'

Verwijder sortering
Titel Familienaam Tussenvoegsel Voornaam Plaats Foto Download afbeelding
Akte van adoptie door Catharina de Remesio, weduwe van Nicolaas Arends, van Susanna Dimanche, dochter van Aina, opgesteld door notaris Wiggert Wargaren. - Aina Download
Akte van adoptie door Hermanus van der Hoeven van Willem Carel Jurgen, zoon van Hapicha, weduwe van Abdul Latiep, opgesteld door notaris Huibert Ketelaar. In slechte staat. - Hapicha Download
Akte van adoptie door Jacob George van Rossum van Carel Louis, zoon van Olinda van Batavia, opgesteld door notaris Nicolaas van Bergen van der Grijp. Deels in slechte staat. - Carel Louis Download
Afstammingsbewijzen voor Anna Francien en Ida Jeanette van Egmond. Gesteld in het Bahasa Indonesia. - Mienten Download
Akte van adoptie door Bernardus de Cock van Christiaan Bernardus Cock, zoon van Melan, opgesteld door notaris Nicolaas van Bergen van der Grijp. - Melan Download
Staat van ambtenaren en geëmployeerden die tijdelijk zonder (vaste) betrekking zijn. In verkeerde volgorde gefilmd en vermoedelijk incompleet. - - Download
Verzoekschrift aan de resident van Kediri. Met bijlage. In zeer slecht staat. - - Download
Verzoekschrift van E. Constant aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Pasoeroean, betreffende een uittreksel uit het geboorteregister voor zijn dochter Anna. - Anna Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Kipa, weduwe van Giel Joseph Baltus, gedaan door Carel Heinrich Willem Ludwig Werner. - Kipa Download
Akte van adoptie door Siert Martens van Johannes Gerardus Martens, zoon van Mina, opgesteld door notaris Huibert Ketelaar. - Mina Download
Akte van adoptie door het echtpaar Johannes Louisz en Dorsina van Mandhaer, van Thomas, zoon van Aliema, opgesteld door notaris Jacobus Wijnand Brengman. - Thomas Download
Kwitantie voor Johan Thomas Schuts aangaande de slaven Primo, Tjampaka en Januarij. Onderhands transport door Johan Tomas Schutz aan Johannis von Mittmann van vermoedelijk deze slaven. - Tjampaka Download
Notitie betreffende Anna Charlatte, dochter van Friedrich Wilhelm Bouset en Anna Sophia Fredriksz. Deels doorgestreept. - Anna Charlatte Download
Uittreksel uit het register tot inschrijving van de akten van geboorte in 1919, betreffende Ivonette, dochter van het echtpaar Albertus van der Linden en Rosamunda Mathilda Anthonys. - Ivonette Download
Akte van adoptie door dhr. Gillissen van Adriana - Gillissen, dochter van Rasiema, opgesteld door notaris Huibert Ketelaar. In slechte staat. - Rasiema Download
Verklaring van onderopzichter Leonard Cornelis Henricus Johannes Mutter, betreffende de alibi van zijn nachtwaker Soe-ib. - Tohis Download
Stuk betreffende testamenten. Incompleet. - - Download
Akte van adoptie door Marinus S-, van - van Padang, opgesteld door notaris Karel Christiaan Bosse. In zeer slechte staat. - Marinus Download
Akte van adoptie door Jacob Gercheim van Anna Maria Elisabeth Gercheim, dochter van Maria, opgesteld door notaris Abraham Bussingh. - Maria Download
Akte van adoptie door Wijnand Lucas Baggers van Johan Pieter, zoon van Mauwar, opgesteld door notaris Huibert Ketelaar. - Johan Pieter Download
Kopie van een krantenartikel uit het "Algemeen Handelsblad", betreffende de VOC. Ook de achterzijde is deels gekopieerd. Deels dubbel gefilmd. - - Download
Akte van transport door Abdul Ganie, als vader en voogd van Aliet, aan Gerardus Walburg van de slaaf Malis van Sumbauwa, opgesteld door notaris Josua Leonardus Gousset. - Aliet Download
Ambtelijke correspondentie, betreffende bijdragen voor het huldeblijk aan H. K. H. de groothertogin van Saksen Weimar, prinses Sophia der Nederlanden, ter ere van haar huwelijk. Met bijlagen. Met circulaire van de hoofdcommissie voor het huldeblijk, betreffende verantwoording over de besteding van de bijdragen. - Sophia Download
Akte van adoptie door Julius Fredrik van Velsen van Gijsberta Frederica, dochter van Jeneen, opgesteld door notarus Carel Kuvel. - Jeneen Download
Stukken betreffende Hendrik van Ossenbruggen, waaronder stukken betreffende zijn huwelijk met Geertruijda Afke Cornelia Velt en de doop van hun kinderen Petronella Hendrica, Maria Sophia en Willem. Deels afschriften. Tevens een verklaring door M. A. van Ossenbruggen, echtgenote van G. de Neeff, betreffende het voorgenomen huwelijk van haar dochter Mientje en het kind van haar broer met de slavin Tikoos. - Mientje Download
Akte van adoptie door Johan Adriaan Westplate van Adriaan, zoon van Leentje, opgesteld door notaris Pieter Jacob Bert. - Leentje Download
Uittreksel uit en afschrift van de geboorteakte van Rinaldine, dochter van Johannes Joseph Meijer en Clara Emelia Meijer. - Rinaldine Download
Akte van adoptie door Rijk Severing van Johannes Gerhardus, opgesteld door notaris Huibert Ketelaar. In zeer slechte staat. - Johannes Gerhardus Download
Akte van adoptie door Cornelis Jacobsz van Johannes Cornelis, zoon van Sadia, opgesteld door notaris Hendrik Kelman. - Sadia Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Maria Elisabeth of Lim Spoëe, gedaan door de executeur testamentaire Frederik Jacobs. In verkeerde volgorde gefilmd. - Maria Elisabeth Download
Contract tussen Albertus Henricus Veuge en Maria van Os, betreffende het overgeven ter adoptie van haar zoon Christiaan, eerder geadopteerd door de heer Veuge, en haar ongeboren kind aan het echtpaar Theodorus van Voorsz en Johanna Jacoba van Os, opgesteld door secretaris van politie Elias Mazel. Afschrift. - Albertus Download
Akte van adoptie door het echtpaar Thobias Louisz en Dina Davids, van Gerardus Anthonij, zoon van Adjie van Boegis, opgesteld door notaris Wiggert Wargaren. - Gerardus Anthonij Download
Staat van de traktementen in de residentie Pasoeroean bij 's lands algemene geldkassier, betreffende W. A. Calbo, Ch. van - en H. W. Schelde. - Ch. Download
In zeer slechte staat. - - Download
Nominatieve opgave van de geboorten, huwelijken en echtscheidingen, en sterfgevallen in de afdeling Ledok. Deels in slechte staat. - - Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Cornelis Wendersteijt, in leven gehuwd met Adriana Wilhelmina, gedaan door de executeuren testamentaire, waaronder de heer Brade. - Adriana Wilhelmina Download
Brief van de resident van Prabalingga aan de assistent-resident van Loemadjang, betreffende de voorgenomen dienstreis van de gouverneur-generaal naar Oost-Java, doorgezonden aan de controleurs van Klakah en Loemadjang. Met als bijlage de voorlopige itinéraire. Deels een afschrift. - - Download
Uittreksel uit het inlands doopboek van Batavia, betreffende de doop van Francina, Jacob van Batavia en Johannes, 1749. - Francina Download
Nota betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van J. W. Cordromp. Incompleet. - Henrij Emielie François Download
Akte van adoptie door Coenraad Los van Martin Coenraad, zoon van de slavin Moetiara van Balij, opgesteld door notaris Johannes Nicolaas Bestbier. Deels dubbel gefilmd. Deels in slechte staat. - Martin Coenraad Download
Akte van adoptie door het echtpaar Jan Christiaan Kroese en Bersina Poelman van Bersina Jonas, dochter van Johanna Elisabet, opgesteld door notaris Leendert Rolff. - Johanna Elisabet Download
Akte van transport door Salama aan Dick Coert Rosenquist van de slaaf Lasendreng van Boegis, opgesteld door de gezworen klerk van politie Balthazar Ravensbergh. Met onderhandse akte van transport door de heer Rosenquist aan C. J. Geltens van de genoemde slaaf. Met onderhandse akte van transport door de heer Geltens aan Johan Christiaan Fredrik Bartman van de genoemde slaaf. - Salama Download
Akte van adoptie door het echtpaar Jacobus Schorl en Elisabeth Jans van Jacob, Engeltina en Dianiera, kinderen van Lankap, opgesteld door notaris Jacobus Wijnand Brengman. - Lankap Download
Brief van de waarnemend assistent-resident van Buitenzorg aan de algemeen secretaris, betreffende zijn cachet en handtekening als fungerend notaris. In slechte staat. - - Download
Naamlijsten van Europese mannelijke inwoners in de afdelingen Poerwaredja, Koeta'ardja, Keboemen en Ledok, residentie Bagelen . Opgaven voor de regeringsalmanak voor 1894, gedaan te Karanganjar. Nominatieve opgaven van geboorten, huwelijken en echtscheidingen, en sterfgevallen in de afdelingen Koeta'ardja, Keboemen en Ledok over 1892-1893. - - Download
Staat van militaire nalatenschappen onder het beheer der weeskamers in Indië over het eerste kwartaal 1841. In zeer slechte staat. - - Download
Akte van adoptie door August Wilhelm Kreebe of Kreeke van Theodora Wilhelmina Kreebe, dochter van Baljé, opgesteld door notaris Karel Christiaan Bosse. - Baljé Download
Akte van adoptie door Gerrit Roeloefs van de kinderen van zijn slavin Joentie van Boegis, te weten Jan, Leopatra, Eijke en Teijntje, opgesteld door notaris Wiggert Wargaren. - Teijntje Download
Akte van adoptie door Hendrik Fredrik Koch van Pijthias Ronzeral Koch, zoon van Saera, opgesteld door notaris Abraham Bussingh. In de verkeerde volgorde gefilmd. - Saera Download
Staat van militaire nalatenschappen onder het beheer der weeskamers in Indië over het derde kwartaal 1844. - - Download