De studiezaal van het Nationaal Archief is weer open. Archiefstukken en publicaties uit onze Bibliotheek of Verzamelingen kun je daar inzien. Reserveer minimaal een werkdag van tevoren een plek door middel van ons reserveringssysteem.

65.062 resultaten in 'Oost-Indische bronnen'

Verwijder sortering
Titel Familienaam Tussenvoegsel Voornaam Plaats Foto Download afbeelding
Opgave voor de Regeringsalmanak van 1888, gedaan te Karanganjar. - - Download
Kopieën van foto's, betreffende de 1 mei-viering. In slechte staat. - - Download
Lijst der uitbetaalde civiele pensioenen over de maand juli 1857. Deels in slechte staat. - - Download
Akte van adoptie door Cornelis Reep van Jan Hendrik en Carolina Wilhelmina, kinderen van Roekea, opgesteld door notaris Benedictus Lambertus van Zitter. - Jan Hendrik Download
Akte van adoptie door Johan Godfried Berger van Mattheus Wilhelmus, zoon van Rana, opgesteld door notaris Herman Scheltus. - Mattheus Wilhelmus Download
Correspondentie tussen de weeskamer Semarang en de resident van Soerabaja, betreffende inlichtingen verkregen van P. C. Rozeboom over Georgine Alette, dochter van zijn voormalige vrouw Jeanette Marie Colpoort, toen waarschijnlijk samenwonend met Jan George Tieleman. Deels in slechte staat en daardoor incompleet. - Georgine Alette Download
Kopieën van krantenartikelen, betreffende het honderdjarig bestaan van de bataljons infanterie. Deels verkeerd gefilmd en in slechte staat. De achterzijde is deels ook gefilmd. - - Download
Brief van de weesmeesters te Coromandel aan de weeskamer Batavia. In slechte staat. - - Download
Akte van adoptie door Carel Wannemaker van Daniel Frederik, zoon van zijn slavin Pandapia van Sumbauwa, opgesteld door notaris Leendert Rolff. Met op achterzijde een aantekening betreffende de doop van het kind in de portugese kerk. In slechte staat. - Daniel Frederik Download
Akte van adoptie door het echtpaar Louis Maas en Josepha Geertruida Gerrits van Joseph Maas, zoon van Kasia, opgesteld door notaris Abraham Bussingh. - Kasia Download
Akte van adoptie door Thomas Anderson van William, zoon van Mina, opgesteld door notaris Klaas Heijnis. - William Download
Kwitantie van Maria Jans, weduwe van Leendert Scheffers, voor August- hernaamd Batjo, opgesteld door notaris Leendert Rolff. In slechte staat. - August Download
Biljet, tevens inspectie-boekje van de prostituee Mawar. Deels gesteld in het Maleis en Javaans. - Mawar Berbah Download
Akte van adoptie door Willem Kleijn van Hendrina Wilhelmina Charlotta, dochter van de slavin Clara van Timor, opgesteld door notaris Leendert Rolff. - Hendrina Wilhelmina Charlotta Download
Staat de traktementen in de residentie Pasoeroean bij het beheer van 's lands algemene geldkassen over de maand januari 1845. - - Download
Akte van adoptie door het echtpaar Benjamin Simons en Agatha Elisabeth Frans van Roselina Simonia, dochter van Njeij Djieba, opgesteld door notaris Johannes Greving. - Roselina Simonia Download
Attestatie de vita voor de dochter van J. H. Diekelman, genaamd Christina Maria. - Christina Maria Download
Verklaring door Jacoba Fredrikstein, betreffende de erfenis van haar schoonzoon Dirk Hendrik, gehuwd geweest met haar dochter Francina Fredrikstein, opgesteld door de schepenen. In slechte staat. Incompleet. - Dirk Hendrik Download
Akte van adoptie door het echtpaar Johannes Matthijs en Helendrina Elias van Sara Thomassia, dochter van Saijda, opgesteld door notaris Johannes Greving. - Sara Thomassia Download
Akte van adoptie door Jeronimus Roeland van David Johannes Roeland, zoon van Nja, opgesteld door notaris Abraham Bussingh. - Nja Download
Akte van adoptie door Lourens Fortemps van Lourens Willem, zoon van de slavin Bemdie van Sumbauwa, opgesteld door notaris Andries Jan Zallé. - Lourens Willem Download
Akte van adoptie door Christiaan Westervoort van Sauwang, bij de doop te noemen Benjamin Coenraad Christiaan, zoon van Lie Hana, weduwe van Tan Akie, opgesteld door notaris Gerrit Drost. - Sauwang Download
Akte van adoptie door het echtpaar Noach Bouquet en Maria Magdalena Diogo van Catharina Maria, dochter van Rasmin van Gorontalo, opgesteld door notaris Jacobus Wijnand Brengman. - Catharina Maria Download
Boedelrekeningen van Jacob van Houten over 1702-1703; van Willem van Houten over 1702-1703; van David van Orley over 1701-1703. Tevens een boedelrekening van de diaconie over 1702; van Pattij over 1702-1703; van Semin over 1702-1703; en van Lijsbet van Japara over 1702-1703. Deels dubbel gefilmd. - Semin Download
Certificaat van ophouding van betaling afgegeven aan een onbekend persoon, betreffende het wachtgeld. Afschrift. - Download
Brief van de heer Broos aan de assistent-resident van Loemadjang, betreffende de geboorte van Jeannette Augustina, dochter van Gerdina Constantine Paulus, geschreven op briefpapier van koffie onderneming "Goenoeng Banjak". - Jeannette Augustina Download
Akte van adoptie door Pierre Lequaij van Joseph Marie, zoon van de slavin Mauwar, opgesteld door notaris Huibert Ketelaar. - Mauwar Download
Kopie van krantenartikelen. Incompleet. - - Download
Staat van de traktementen in de residentie Pasoeroean bij de landelijke inkomsten en kultures te Grati over de maand april 1866. - - Download
Akte van adoptie door Johannes Polones van Elisabeth Maria Cornelia, dochter van Anthonetta van Batavia, opgesteld door notaris Huibert Ketelaar. - Elisabeth Maria Cornelia Download
Lijst van overledenen in december 1828. In slechte staat, daardoor incompleet. - - Download
Naamlijst van de Europese mannelijke ingezetenen boven de 16 jaar, militairen uitgezonderd, in de afdeling Ledok. - - Download
Brief van een onbekende persoon aan een vriend. Gesteld in het Duits. In slechte staat. - - Download
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Indië, betreffende een ontslag. In zeer slechte staat. - - Download
Akte van adoptie door Jacobus van den Bogaart van Paulus, zoon van Aliema van Batavia, opgesteld door notaris Johannes Nicolaas Bestbier. - Paulus Download
Afschrift van de geboorteakte van Juliana, dochter van het echtpaar Julius Rossknecht en Cornelia Theodora Francisca Johanna Meijer. Afschrift van de geboorteakte en tevens erkenning van Lodewijk, zoon van Frederik Peter Cornelis Lodewijk Meijer en Sampik. - Sampik Download
Akte van adoptie door Fredrik Gustaaf Wannemaker van Johanna, dochter van Rampe, opgesteld door notaris Gerard Joan Runstorff. In zeer slechte staat. - Johanna Download
Akte van adoptie door Philip Maas van Anna Wilhelmina Petronella Maas, dochter van Norella, gesepareerd van Adul, opgesteld door notaris Huibert Ketelaar. - Norella Download
Staat. In zeer slechte staat. - - Download
Attestatie de vita voor de minderjarige kinderen van Johan G. Mentel, te weten Johanna Henriëtta Francina, Anna Theodora Henriëtta, Christiaan Lodewijk Leonardus, Constantijn Adolf Gijsbert, Anna Margaretta Constantina. - Constantijn Adolf Gijsbert Download
Akte van adoptie door Johan Fredrik Lodewijk Steits van Andrina Christoffellina, dochter van Mida, opgesteld door de resident van de Preanger Regentschappen. Deels in slechte staat. - Mida Download
Akte, opgesteld door notaris Leendert Rolff. Afschrift. In slechte staat. - - Download
Staat van de traktementen in de residentie Pasoeroean bij de koffiepakhuizen te Bangil over de maand oktober 1849. - - Download
Akte van adoptie door Abraham Jacob Sialaija van Wilhelm, zoon van Pho, opgesteld door notaris Leendert Rolff. - Pho Download
Brief van de officier van Justitie te Soerabaja aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Banjoewangi, betreffende huwelijkstoestemming voor erkende minderjarige halfwezen door de Raad van Justitie. - - Download
Afschrift van de geboorteakte van Ime, zoon van het echtpaar Willem Marinus Johannes van Delden en Jeanne Marie de Ceuninck van Capelle. - Ime Download
Kopie van een foto, betreffende de Raad van Indië. - - Download
Inventaris van de boedel van Alida Albertina Meij, weduwe van Tricko, opgesteld door de weeskamer. - Tricko Download
Akte van adoptie door Adriaan Eliza Siahijlatu van Nascon, bij de doop te noemen Arnoldus Balthacar Louis Willem, zoon van Nja, opgesteld door notaris Abraham Bussingh. - Arnoldus Balthacar Louis Willem Download
Akte van adoptie door Jan P. Poetelius van Geertruijda Poetelius, dochter van Banassie, opgesteld door commandant Fredrik van Chambon. - Banassie Download