De studiezaal van het Nationaal Archief is weer open. Archiefstukken en publicaties uit onze Bibliotheek of Verzamelingen kun je daar inzien. Reserveer minimaal een werkdag van tevoren een plek door middel van ons reserveringssysteem.

65.062 resultaten in 'Oost-Indische bronnen'

Verwijder sortering
Titel Familienaam Tussenvoegsel Voornaam Plaats Foto Download afbeelding
Brief van de directeur van Landbouw aan de resident van Pasoeroean, betreffende een ongedierteplaag. Met bijgeschreven aantekeningen. - - Download
Akte van adoptie door Carel Lodewijk Mettenbrink van Carel Pieter, zoon van de slavin Bonkje van Gorontalo, hernaamd Louisa, opgesteld door notaris Daniel Lodewijk Dewin. - Carel Pieter Download
Akte van adoptie door Pieter Herbert van Lawick van Pabts van Johan Frederik, zoon van Zaira, opgesteld door notaris Jacobus Charles Boswel. - Johan Frederik Download
Opgave voor de Regeringsalmanak van 1889, gedaan te Koeta'ardja. Deels dubbel gefilmd. - - Download
Memories van aangifte voor het successierecht over de boedel van Fria Maria, gedaan door de echtgenoot Willem Matthijs Fliers. - Fria Maria Download
Staat van de wachtgelden in de residentie Pasoeroean over de maand augustus 1855. - - Download
Staat van de traktementen in de residentie Bagelen bij de landraad te Poerwaredja over de maand oktober 1894. In slechte staat en daardoor incompleet. - - Download
Staat van overschrijving van eigendom van vaste goederen in de residentie Pasoeroean over de maand december 1879. - - Download
Ambtelijke correspondentie betreffende de geboorteakte Albertine Corneille, dochter van Johan Louis Frederik Corneille en Kaioit. Verklaring van J. L. ten Cate van de genoten emolumenten. - Kaioit Download
Staat van militaire nalatenschappen onder beheer van de weeskamers Batavia, Semarang, Soerabaja en Padang. In slechte staat. - - Download
Akte van adoptie door Adrianus Albertus Lokman van Maria Adriana Lokman, dochter van de overleden Mauar, opgesteld door notaris Johannes Nicolaas Bestbier. - Mauar Download
Brief van de assistent-resident van Loemadjang aan de administrateur van de suikerfabriek "Tempeh", betreffende invulling van de lijst van de op zijn onderneming werkzame personen. Met bijlage. Deels verkeerd gefilmd en deels in slechte staat. - - Download
Akte van adoptie door Gerrit Willem Casimier van Motman van Willem Reinier en Maria Henriëtta, kinderen van Cicilia, opgesteld door notaris Benedictus Lambertus van Zitter. - Willem Reinier Download
Staat van de traktementen in de residentie Pasoeroean bij het binnenlands koffiepakhuis te Poerwadadi over de maand juli 1857. - - Download
Akte van adoptie door Felix Hull van Charlotte, dochter van Kijsom, opgesteld door notaris Klaas Heijnis. In verkeerde volgorde gefilmd. - Kijsom Download
Nominatieve opgave van de geboorten, huwelijken en echtscheidingen, en sterfgevallen in de afdelingen Poerwaredja, Koeta'ardja, Keboemen, Karanganjar en Ledok over de periode 27 september 1897 tot en met 27 september 1898. - - Download
Verzoekschrift van A. Th. Raaff, geboren Van Affelen van Saemsfoort aan de assistent-resident van Banjoewangi, betreffende het bewijs van de status van de buitenechtelijke kinderen van de overleden H. van Affelen van Saemsfoort met de overleden inlandse vrouw Roos. Met antwoord. Met retroactum uit 1902. - Roos Download
Akte van adoptie door Fredrik Hendrik Jacobs van Antonetta Maria, dochter van Mina, opgesteld door de resident van Bantam. - Antonetta Maria Download
Akte van adoptie door Johannes Hendricus Bauer van Anna Elisabeth, dochter van Betje, opgesteld door notaris Gerard Joan Runstorff. - Anna Elisabeth Download
Verzoekschrift van W. F. Strijkenberg of Strükenberg aan de resident van Pasoeroean, betreffende een vacante positie vanwege het ontslag van G. F. Jansens. Met brief van vermoedelijk de resident van Pasoeroean aan de resident van Prabalingga, betreffende het testament van L. J. -. Deels in slechte staat. - L. J. Download
Opgave voor de Regeringsalmanak van 1887, gedaan te Keboemen. In slechte staat. - - Download
Akte van adoptie door Hendrina Jacobs van Johan Jochem, zoon van de slavin Alieda van Boegis, opgesteld door notaris Jan Jacob van Polanen de Bevere. - Johan Jochem Download
Mutatiestaten van Europese ingezetenen en daarmee gelijkgestelde personen in Magelang over de maanden juli tot en met november 1913. - - Download
Akte van adoptie door Johannes Hendriksz en Anthonia Pieter, weduwe van Nicodemeus Joseph, van Catharina, dochter van de slavin Cananga, in eigendom toebehorend aan Anthonij Prins, opgesteld door notaris Guilliam Gerard Franchimont. - Cananga Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Manis Manisa, bij de doop genaamd Maria, weduwe van Laurent Charles Garot, gedaan door de schoonzoon Bartholdus Everardus Hendrikus Jansen. - Maria Download
Akte van adoptie door Johannes Pollones van Johanna Pollones, dochter van Minerva, opgesteld door notaris George Joan Runstorff. In slechte staat. - Minerva Download
Staat van de traktementen in de residentie Pasoeroean over juli 1901. - - Download
Akte van adoptie door het echtpaar Isaac Davidsz en Angenitha Jansen van Willemina, dochter van Tjiong Leenio alias Badon, weduwe van Ong Imko, opgesteld door notaris Abraham van Dinter. - Badon Download
Register van mutaties, betreffende betrekkingen van ambtenaren. Deels in slechte staat en daardoor incompleet. - - Download
Inventaris van het landgoed Pondok Terong. - - Download
Akte van adoptie door Grasiosa Willems, echtgenote van Johannes Blokker, van Elizabeth Philipiana, dochter van de slavin Azia van Batavia, opgesteld door notaris Jacobus Charles Boswel. - Elizabeth Philipiana Download
Opgave van landbouw- en nijverheidsondernemingen, fabrieken, hotels enz. toebehorende aan Europeanen. Deels in zeer slechte staat en daardoor incompleet. - - Download
Omslag van een conduite-staat van het jaar 1885. Incompleet. - - Download
Akte van transport door Jan Willemsz aan Cornelia Anthonijs van de slaaf Malta van Boegis, hernaamd Batjo, opgesteld door notaris Josua Leonardus Gousset. Deels in tweevoud, want deels verkeerd gefilmd. - Batjo Download
Staat der verleende verblijfsvergunningen in juni 1863. - - Download
Uittreksel uit het register tot inschrijving van de akten van geboorten, betreffende de geboorte van Agatha, dochter van Albert Gerard Willem van Moerkerken en Johanna Maria Elisabeth Groenewegen, in 1923. Deels gesteld in het Bahasa Indonesia. Afschrift. - Agatha Download
Staat van schadeloosstellingen voor huishuur in de residentie Pasoeroean over december 1903. - - Download
Brief van het Departement van Justitie aan de hoofden van het Gewestelijk Bestuur in Nederlandsch Indië, betreffende de opsporing van Cornelia Margaretha van Alfen. Met een antwoord vanuit Karanganjar. - Antonie Diederieux Johannes Download
Transportlijst van militairen. Met namenlijst. - - Semarang Download
Verklaring, betreffende de geboorte en doop van Ana Maria, dochter van Hans Chrytian Niego, opgesteld door een geestelijke. Gesteld in het Spaans en Latijn. - Ana Maria Download
Akte van adoptie door Huijbert Willem van Basel van Soetje Sara, dochter van Sittia van Cheribon, opgesteld door notaris Albertus Domburg. - Soetje Sara Download
Attestatie de vita voor de nagelaten kinderen van - Albertus van der Poel, namelijk Elisabeth Cornelia Sophia, Helena Hendrika Jacoba en Albertus Petrus Gerhardus. In slechte staat en daardoor incompleet. - Elisabeth Cornelia Sophia Download
Akte van adoptie door Justus Dionisius Pieters van Eugenia Pieters, dochter van Kananga, opgesteld door notaris Huibert Ketelaar. - Kananga Download
Stukken betreffende Jan Meijer, waaronder stukken aangaande zijn nalatenschap, afgehandeld door de weeskamer. Deels afschriften, 1801-1811. Deels gesteld in het Javaans. Deels dubbel gefilmd, deels in verkeerde volgorde gefilmd, deels incompleet en deels in zeer slechte staat. - Chatharina Louiza Download
Afschrift van en uittreksel uit de geboorteakte van Jacob Frans, zoon van Hendrik de Walick en Maria of Marlina. - Jacob Frans Download
Uittreksel uit het register tot inschrijving van de akten van geboorte, betreffende de geboorte en erkenning van Emma Theresia Sophia, dochter van Eduard Cesar Alphons Becu en Giëm. - Emma Theresia Sophia Download
Akte van adoptie door Johannes Staalhoff van Willem Jacob, zoon van zijn in eigendom toebehorende slavin Kanl-, ook genaamd Roosemond van Gratsi, opgesteld door notaris Jan Burger. In slechte staat. - Willem Jacob Download
Uittreksels uit het register der resoluties van de weeskamer te Batavia en een uittreksel uit het register der besluiten van de gouverneur-generaal. Met kwitanties. Deels in zeer slechte staat. Deels verkeerd gefilmd. - - Download
Akte van adoptie door Carel Mulder van Jan, zoon van Elisabeth Frederica Mangelman, opgesteld door notaris Daniel Lodewijk Dewin. - Jan Download
Akte van adoptie door het echtpaar Moses Claas en Johanna Clasiena Oversee van Abraham Claas, zoon van Naijm en Saijnie, opgesteld door notaris Jacobus Charles Boswel. - Naijm Download