De studiezaal van het Nationaal Archief is weer open. Archiefstukken en publicaties uit onze Bibliotheek of Verzamelingen kun je daar inzien. Reserveer minimaal een werkdag van tevoren een plek door middel van ons reserveringssysteem.

65.062 resultaten in 'Oost-Indische bronnen'

Verwijder sortering
Titel Familienaam Tussenvoegsel Voornaam Plaats Foto Download afbeelding
Akte van transport door Lababa aan Johannes Roukens van de slaaf Toelolo van Boegis, opgesteld door gezworen klerk van politie Johannes Philippus de Vrede. Met ondergeschreven aantekening. - Lababa Download
Akte van adoptie door Willem Fredrik Ritter van Willem Ritter, zoon van Siejam, opgesteld door notaris Abraham Bussingh. - Siejam Download
Akte van adoptie door het echtpaar Christiaan Fredrik van Holst en Anna Cornelisz van Alletta Christina, dochter van de slaaf Fortuijn bij de slavin Matira van Sumbauwa, opgesteld door notaris Leendert Rolff. - Fortuijn Download
Beschikking van de resident van Pasoeroean betreffende verdere uitkering van pensioenen, gagementen en onderstanden te Pasoeroean, aangaande vrouwe Maria Margaretha, weduwe van L. Th. Ornek. - Maria Margaretha Download
Akte van adoptie door Anna Maria Schulkz van Maria, dochter van de slavin Cietis van Balij, opgesteld door notaris Johannes Greving. Deels in slechte staat. - Maria Download
Staat van militaire nalatenschappen onder het beheer der weeskamers in Indië over het tweede kwartaal 1841. Deels in slechte staat, daardoor incompleet. - - Download
Attestatie de vita voor de kinderen van D. Goldbach, genaamd Adrianna Maria, Johanna Sussana en Petrus Adrianus. - Adrianna Maria Download
Staten van veranderingen voorgevallen onder de Europeanen en hun afstammelingen woonachtig in de afdeling Semarang over de maanden januari, februari, maart, april, mei, juni, juli, augustus, oktober, november en december. Deels in slechte staat, daardoor incompleet. Deels in tweevoud, want deels verkeerd gefilmd. - - Download
Staat van de traktementen in de residentie Pasoeroean bij de kadastrale opmetingssectie over de maand november 1902. - - Download
Kennisgeving betreffende graven in de Nederduitse of Portugese kerk te Batavia. Afschrift. In slechte staat. - - Download
Verklaring van fiat tot betaling door de resident van Pasoeroean, betreffende bijgevoegde staat van de traktementen in de residentie Pasoeroean over juli 1857. Afschrift. - - Download
Akte van adoptie door Anthonij Marcelis Schelkes van Wilhelmina Christina, dochter van de slavin Theresia van Boegis, opgesteld door notaris Jacob Pierre Freni. - Wilhelmina Christina Download
Akte van adoptie door Jan Senn van Basel van Jan Senn van Basel, zoon van Kietjiel, opgesteld door notaris Jan Jacob van Polanen de Bevere. - Kietjiel Download
Akte van adoptie door Hans Christiaan Niego van Anna Maria, dochter van Juda van Patanie, opgesteld door de assistent Barend Vorsselman. Afschrift. - Anna Maria Download
Akte van adoptie door Ferdinandus de Rosaira van Johan Jonas de Rosaira, zoon van zijn slavin Mata-, opgesteld door notaris Louis Wijbrand van Schellebeek. - Mata Download
Staat der verleende verblijfsvergunningen in april 1867. Incompleet. - - Download
Verzoekschrift van het hoofdbestuur van de Java Motor Club aan de assistent-resident van Banjoewangi, betreffende het melden van verkeersstremmingen. In slechte staat. - - Download
Brief van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Pasoeroean aan de fiscaal van de Raad van Justitie te Soerabaja, betreffende de erkenning en wettiging van de kinderen van Hermanus Nicolaas Meijer en Jannetje Gattiker, te weten Johannes Casper, Pieter Nicolaas en Carel Nicolaas. Tevens een brief van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Pasoeroean aan zijn ambtsgenoot in Prabalingga, betreffende de erkenning en wettiging van Carel Nicolaas, zoon van de heer Meijer en mevrouw Gattiker. - Johannes Casper Download
Kopieën van krantenartikelen, betreffende een groepsfoto en een advertentie van de "Koninklijke Paketvaart Maatschappij" voor de toeristenvaart. Deels verkeerd gefilmd, daardoor incompleet. - - Download
Kwitantie van Abdoola voor de heer Van Panhuijsen. Deels gesteld in het Arabisch. - Abdoola Download
Brief van J. Klingbeil aan een onbekend persoon te Batavia, betreffende onder meer de aankomst van de geadresseerde te Batavia en condoleance met het overlijden van diens dochter Maria Paulina. In slechte staat. - Maria Paulina Download
Conduite-staat van Herman Nicolaas Bennebroek Evertsz. Attestatie de vita voor de kinderen van H. A. Evers, namelijk Albertus Everhardus, Leendert Willem Anthonij, Johan Carl Ferdinand en Hermanus Andries (E483). - Leendert Willem Anthonij Download
Akte van adoptie door Elisabeth Abigael Siebens, weduwe van Mattheus Bordels, van Johanna Abigael, dochter van Roosje van Sumbauwa, opgesteld door notaris Wiggert Wargaren. - Johanna Abigael Download
Akte van adoptie door het echtpaar Ismael Anthonij de Liem en Elisabeth Frans van Kleijnood Anthonij, zoon van Anna van Ternaten, opgesteld door notaris Nicolaas van Bergen van der Grijp. - Kleijnood Anthonij Download
Attestatie de vita voor de minderjarige kinderen van de overleden Dirk van Alphen, te weten Johanna Adriana Verkerk, Willem Nicolaas, Wilhelmina, Catharina en Frederika. - Catharina Download
Akte van adoptie door Johanna Henrietta Jung, vroeger genaamd Oeij Kimnio, van de slavin Johanna, opgesteld door notaris Jacobus Charles Boswel. Deels in slechte staat. - Johanna Download
Akte van adoptie door het echtpaar David Alexandersz en Dina Rodrigos van Elisabeth Preijs, dochter van Kasia, opgesteld door notaris Abraham van Dinter. - Kasia Download
Opgave van personen en ambtenaren woonachtig te Djoewana en de hoeveelheid vrije Javanen die ze als huispersoneel gebruiken. In slechte staat. - - Djoewana Download
Besluit van de resident van Pasoeroean, betreffende de betaling van de schuld van de overleden Abraham Johannes Muller, op verzoek van zijn weduwe Wilhelmina Adriana Luijks, mede namens hun minderjarige kinderen. Met bijlagen, 1900-1903. Deels een afschrift en een uittreksel. Deels dubbel gefilmd. - Johan Christiaan Coenraad Download
Akte van indemniteit door Johanna Geertruijda, ook genaamd Roosie, van aanspraken op de gelden of goederen van Johan Michiel van Panhuijs, opgesteld door de klerk Bernardus Camphuijsen. - Johanna Geertruijda Download
Propagandafolder voor het Openbaar Onderwijs, uitgegeven door het Afdelingsbestuur van het N. I. O. G. - - Download
Uittreksel uit de akte van erkenning van Lodewijk, zoon van Sampik en Frederik Peter Cornelis Lodewijk Meijer. - Lodewijk Download
Akte van adoptie door Fredrik Gustaaf Wannemaker van Johan, zoon van Noorsia, opgesteld door notaris Jacob Nicolaas Michell. - Noorsia Download
Akte van transport door Jan Hendrik Voll aan Robbert Whijts van de slaaf Mavelena van Boneratte, opgesteld door gezworen klerk Alexander Whijts. Met ondergeschreven onderhandse akte van transport door de heer Whijts aan Henrik - van de slaaf, hernaamd Pasop. In slechte staat. - Henrik Download
Brief van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Pasoeroean aan de fiscaal van de Raad van Justitie te Soerabaja, betreffende de erkenning en wettiging van de kinderen van Hermanus Nicolaas Meijer en Jannetje Gattiker, te weten Johannes Casper, Pieter Nicolaas en Carel Nicolaas. Tevens een brief van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Pasoeroean aan zijn ambtsgenoot in Prabalingga, betreffende de erkenning en wettiging van Carel Nicolaas, zoon van de heer Meijer en mevrouw Gattiker. - Pieter Nicolaas Download
Uittreksel uit het doopregister van de rooms-katholieke kerk te Batavia, betreffende Joannes Fritze, zoon van Frederici Zitter en Anima. Gesteld in het Latijn. Deels in slechte staat. - Anima Download
Kopie van een krantenartikel uit de "Haagsche Post", betreffende Piet Hein en de zilvervloot (H940). Akte van adoptie door Andries Hartsinck van Paulus Hartsinck, zoon van Willemeintje, opgesteld door notaris Huibert Ketelaar (H941). Door elkaar gefilmd. - Willemeintje Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Wilhelmina Maria Sophia, gedaan door haar vader Jan François Wilhelm Maijer. - Wilhelmina Maria Sophia Download
Opgave van personeel en naamlijst van Europese inwoners in de residentie Kedoe over 1856 en nominatieve opgave van de geboorten, huwelijken en echtscheidingen, en sterfgevallen over 1855. In zeer slechte staat. - - Download
Brief van de weeskamer Batavia aan de gouverneur-generaal, betreffende de bijgevoegde staat en verslag van particuliere boedels over het derde kwartaal van 1750. - - Download
Uittreksel uit het doopregister, betreffende de doop van Johana Elizabet in 1820, dochter van Enog en aangenomen door Cornelis Oglou. Uittreksel uit het doopregister, betreffende de doop van Anthonetta Fredrika in 1822, dochter van Cornelis Oglo en Enog. - Enog Download
Akte van adoptie door Willem Kleijn van Nicolaas, zoon van de slavin Claresse van Balij, opgesteld door notaris Daniel Lodewijk Dewin. - Nicolaas Download
Akte van adoptie door Godofridus van Ruijven van Hendrik Godfried, zoon van zijn slavin Diana van Boelecombe en Bontain, opgesteld door notaris Leendert Rolff. - Hendrik Godfried Download
Akte van adoptie door Jacob van Heemskerck van Henrica Sophia, dochter van Maria Elisabeth van Padang, opgesteld door notaris Nicolaas van Bergen van der Grijp. - Henrica Sophia Download
Akte van adoptie door Andries Jonker van Dirk, zoon van de slavin Pamela, opgesteld door notaris Huibert Ketelaar. - Pamela Download
Attestaties de vita voor E. M. Roying, weduwe van S. de Nijs, C. D. de Nijs, weduwe van P. E. Tremis, de nagelaten kinderen van de heer Tremis, Carolina Christina, Paulina Engelina, Geertruida Evertdina en Pierre Anthoine en voor Geertruida Tremis, weduwe van Willem Christoffel de Jonker. In slechte staat. Deels incompleet. Gesplitst. Zie ook registratienummer VIBDNI017799. - Paulina Engelina Download
Staat van nalatenschappen onder het beheer der weeskamer Batavia. In verkeerde volgorde gefilmd. - - Download
Staat van de traktementen in de residentie Pasoeroean bij het koffiepakhuis te Pasrepan over de maand september 1868. Deels in slechte staat en daardoor incompleet. - - Download
Akte van adoptie door het echtpaar Hermanus Dooper en Maria Bocho van de slavin Johanna van Batavia, bij de doop te noemen Johanna Hermina, opgesteld door notaris Pieter Jacob Bert. - Johanna Hermina Download
Afschrift van de geboorteakte van Jan Louis, zoon van het echtpaar Jacob Abraham Martinus Tielman en Augusta Constantia Sophia Odenthal. Afschrift van de overlijdensakte van William Liddle. Afschrift van de geboorteakte van Benadina, dochter van het echtpaar Ferdinand Alphonse Emile van Ham en Lena Mathilda Jonker. In slechte staat. - Benadina Download