De studiezaal van het Nationaal Archief is weer open. Archiefstukken en publicaties uit onze Bibliotheek of Verzamelingen kun je daar inzien. Reserveer minimaal een werkdag van tevoren een plek door middel van ons reserveringssysteem.

65.062 resultaten in 'Oost-Indische bronnen'

Verwijder sortering
Titel Familienaam Tussenvoegsel Voornaam Plaats Foto Download afbeelding
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Indië, betreffende de bestraffing van Diman, Soerabate van Boegies, Juntang, Mentjok van Batavia, Sadiera, Wiera en Jacob Brouwer. - Juntang Download
Akte van adoptie door Adriaan Eliza Siahijlatu van Nascon, bij de doop te noemen Arnoldus Balthacar Louis Willem, zoon van Nja, opgesteld door notaris Abraham Bussingh. - Nascon Download
Afschrift van en uittreksel uit de geboorteakte van Jacob Frans, zoon van Hendrik de Walick en Maria of Marlina. - Marlina Download
Uittreksel uit het register tot inschrijving der akten van geboorte te Banjoewangi in 1899, betreffende Kittij Louise, dochter van het echtpaar Eduard Nolten en Johanna Christina Dooms. - Kittij Louise Download
Akte van adoptie door Carel Fredrik Reimer van Anna Carolina, dochter van Anna Maria Pasqual, opgesteld door notaris Nicolaas van Bergen van der Grijp. - Anna Carolina Download
Akte van adoptie door Jan Fredrik Goede van Maria Henrietta, dochter van Mauar van Boegis, opgesteld door notaris Egbert Blomhert. - Maria Henrietta Download
Opgave van de erkenningen van natuurlijke kinderen te Meester Cornelis, betreffende Melie Françina, dochter van Karel Emil Bernhardt Rudolph en Roejah, en Willem, Marie en Hendrik, kinderen van Frans Hogo Thieme en Dasijem. Met een brief van de ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij het residentiegerecht te Soerabaja aan de resident van Solo, betreffende het verzuim van de weduwe R. L. Lisnet om aangifte te doen voor het successierecht over de boedel van haar echtgenoot Hendrik Rosemeijer. - Marie Download
Akte van adoptie door Jacoba Henrika Knaap, weduwe van Willem Diederik Pielat, van Petronella Jacoba Tencij, dochter van de slavin Nortjaija, in eigendom toebehorend aan Pieter Tencij, opgesteld door notaris Gerrit Drost. - Nortjaija Download
Staat van in de afdeling Magelang aanwezige Europese en daarmee gelijkgestelde kinderen over 1869. - - Download
Brief van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Pekalongan aan de fiscaal van de Raad van Justitie te Semarang, betreffende de wettiging van Johanna Christina Elisabeth, Johannes Carolus Engelbertus, Johanna Christina Engeltina, Anna Maria Catharina, Johanna Theodora Engeltina, Johannes Theodorus Anthonius, Johanna Theodora Gertruda en Johannes Fredericus Albertus door het huwelijk van hun ouders Johannes Westhoff en Christina Peereo. In slechte staat. - Anna Maria Catharina Download
Akte van adoptie door Hendrik Fredrik Koch van Filippus Koch, zoon van Saera, opgesteld door notaris Abraham Bussingh. - Saera Download
Akte van adoptie door Adam van Linnig van Jacob van Linnig, zoon van Johanna Christina, opgesteld door notaris Johannes Greving. - Johanna Christina Download
Akte van adoptie door Nicolaes van den Eede van Marcus, zoon van Tio Lanio, weduwe van Nie Tjauko, opgesteld door notaris Theodorus Leonardus van den Briel. - Marcus Download
Akte van adoptie door August Theodore Seneque van Wilhelm August Seneque, zoon van Miena, opgesteld door notaris Karel Christiaan Bosse. - Miena Download
Verklaring, betreffende de verkoop door de schoonvader van de opsteller van een pedak aan Limkhiöko. - Limkhiöko Download
Staat van reserve-, militie- en landweerplichtigen, alsmede op non-actief gestelden in de residentie Besoeki, afdeling Banjoewangi. - - Download
Verzoekschrift van Cornelis Godefridus de Virieu aan de predikanten en ouderlingen van de kerkenraad, betreffende de doop van zijn geadopteerde kinderen Jacob, Cornelis, Willem en Francois. - Jacob Download
Uittreksel uit het inlands doopboek van Batavia, betreffende de doop van Francina, Jacob van Batavia en Johannes, 1749. - Johannes Download
Akte van adoptie door het echtpaar Elias Domingosz en Anna Magdalena Jacobs van Johannes, Pieternella en Anna, kinderen van Moses Jacobsz en de overleden Johanna Raphaél Pieters, opgesteld door notaris Jacob Levier. - Anna Download
Certificaat van ophouding van betaling, afgegeven aan Anna Geertrijda Doup, weduwe van Johannes Elbertus van Mourik. Afschrift. - Anna Geertruda Elisabeth Louisa Download
Akte van adoptie door Jan Lodewijk Schuebart van Maria Geertruida Schuebart, dochter van Sipa, gesepareerde vrouw van Tobol, opgesteld door notaris Jacobus Charles Boswel. In slechte staat. - Tobol Download
Staat van de bij de ingezetenen van de afdeling Temanggoeng aanwezige Europese en daarmee gelijkgestelde kinderen van 10 tot 14 jaar. - - Download
Akte van adoptie door het echtpaar Gerrit Jacobus Steufhaas en Anna Christina Schreuder van Francina Henriette, dochter van Olinda, opgesteld door notaris Johannes Greving. - Francina Henriette Download
Akte van adoptie door Arnolda Schulp van Simon Arnoldus, geadopteerde zoon van Simon la Motte, opgesteld door notaris Huibert Ketelaar. - Simon Arnoldus Download
Akte van adoptie door Jacobus Brongers van Hendrik Jacobus Hendriks, zoon van Moetiara, opgesteld door notaris Jacob Nicolaas Michell. - Moetiara Download
Nominatieve opgave van geboorten, huwelijken en echtscheidingen, en sterfgevallen in de residentie Kediri, afdeling Blitar, over 1894-1895, met uitzondering van de geboorten 1872-1895. - - Download
Akte van adoptie door het echtpaar Johannes Godfried Swellengrebel en Willemina Engeltina Arnoldus van Geertruijda Wilhelmina, dochter van Malatie van Sumbauwa, opgesteld door notaris Herman Scheltus. - Geertruijda Wilhelmina Download
Akte van adoptie door Jan Fredrik Heim van Maria, dochter van Damiet, ook genaamd Amina van Eende, opgesteld door notaris Gerard Joan Runstorff. - Maria Download
Akte van adoptie door Barend Jansz van Hendrik, zoon van Saijda, opgesteld door notaris Johannes Greving. Deels in slechte staat. - Saijda Download
Opgave voor de Regeringsalmanak van 1886, gedaan te Karanganjar. - - Download
Akte van adoptie door Adriaen Jubbels van Pieter, kleinzoon van Tanjong en zoon van de overleden Roekia, opgesteld door notaris Abraham van Dinter. - Roekia Download
Akte van adoptie door Thomas Leonardus Jacobsz van Dominga Magdalena, dochter van Mieda, opgesteld door notaris Theodorus Leonardus van den Briel. - Mieda Download
Brief van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Pekalongan aan de fiscaal van de Raad van Justitie te Semarang, betreffende de wettiging van Johanna Christina Elisabeth, Johannes Carolus Engelbertus, Johanna Christina Engeltina, Anna Maria Catharina, Johanna Theodora Engeltina, Johannes Theodorus Anthonius, Johanna Theodora Gertruda en Johannes Fredericus Albertus door het huwelijk van hun ouders Johannes Westhoff en Christina Peereo. In slechte staat. - Johannes Carolus Engelbertus Download
Akte van adoptie door Frans van den Bergh van Diderik, zoon van Sariepa van Sumbauwa, opgesteld door notaris Anthonij Cornelis Verspijck. - Diderik Download
Akte van adoptie door Lucas van Groeningen van Maria Petronella Schelkes, dochter van de slavin Saria, in eigendom toebehorend aan Anthonij Marcelus Schelkes, opgesteld door notaris Nicolaas van Bergen van der Grijp. Deels in slechte staat. - Saria Download
Akte van adoptie door Abraham Stalenberg van Johannes Jacobus, zoon van de slavin Silvia van Maccasser, opgesteld door notaris Johannes Greving. Deels in slechte staat. - Johannes Jacobus Download
Akte van adoptie door Frans Stamkart van Catharina en Jan Hendrik, kinderen van Catharina Jansen, opgesteld door notaris Egbert Blomhert. - Jan Hendrik Download
Attestatie de vita voor de kinderen van Arend van der Hoeven, namelijk Charlotta Amelia en Sussanna Magaretha. - Charlotta Amelia Download
Akte van adoptie door Anna Catharina Gilauw, weduwe van Daniël Ritter, van Anna Adolphina, dochter van Patra van de Westcust, opgesteld door notaris Petrus van Groll. - Anna Adolphina Download
Geboorteaangifte van Willy, zoon van John Wilhelm Focke en Elisabeth Baudoin. - Willy Download
Akte van adoptie door het echtpaar Johannes Andriesz en Susanna Magdalena - van Estromina Cleopatra Johannessen, dochter van de slavin Noressa van Boeton, opgesteld door notaris Huibert Ketelaar. In slechte staat. - Susanna Magdalena Download
Uittreksel uit het doopboek van de protestantse kerk te Prabalingga, betreffende de doop van Mien, dochter van Barend Eduard Anthonie Ronkes en Asmanie. - Asmanie Download
Akte van adoptie door Johannes Frans van Zacharia, zoon van Ester Magdalena, opgesteld door notaris Jacobus Wijnand Brengman. - Ester Magdalena Download
Akte van adoptie door Philippus van der Velde van Eva Philippina, dochter van Flora van Palembang, opgesteld door notaris Pieter Jacob Bert. - Eva Philippina Download
In zeer slechte staat. - - Download
Besluit van de resident van Pasoeroean, betreffende de betaling van de schuld van de overleden Abraham Johannes Muller, op verzoek van zijn weduwe Wilhelmina Adriana Luijks, mede namens hun minderjarige kinderen. Met bijlagen, 1900-1903. Deels een afschrift en een uittreksel. Deels dubbel gefilmd. - Emma Adriana Download
Akte van adoptie door Justus Lodewijk Zange van Johanna Frederika Zange, dochter van Tiedja, opgesteld door notaris Jacobus Charles Boswel. In slechte staat. - Tiedja Download
Akte van adoptie door Abraham Mourits Fabricius van Catharina Elisabeth, dochter van Jasmie, opgesteld door notaris Johannes Greving. - Jasmie Download
Afstammingsbewijs voor H. F. Neumann. Gesteld in het Bahasa Indonesia. - Sahia Download
Stukken betreffende de onrechtmatige erkenning door Carel Pieter Jacobus Frans Mente en Minah van Ko Tiang Tjoen, alias Willem Carel Mente, en de indiensttreding van de laatst genoemde heer Mente. Deels in slechte staat. - Minah Download