De studiezaal van het Nationaal Archief is weer open. Archiefstukken en publicaties uit onze Bibliotheek of Verzamelingen kun je daar inzien. Reserveer minimaal een werkdag van tevoren een plek door middel van ons reserveringssysteem.

65.062 resultaten in 'Oost-Indische bronnen'

Titel Familienaam Tussenvoegsel Voornaam Plaats Foto Download afbeelding
Deel 2/A/1. Bevat: Doopverzoeken, deels voor buitenechtelijke kinderen, van Colombo en Kaliture, 1806-1807. Lijst der gealimenteerden, 1825. Brieven van de kerkenraad te Colombo betreffende de ondersteuning van enkele lidmaten, 1825-1826. Aantekening betreffende de verhuurde rouwmantels, 1825. Huwelijksinschrijving te Colombo, 1806. Aantekening betreffende adoptie, 1807. Doopinschrijving te Tuticorijn, 1794. Uittreksel uit het doopboek van Jafnapatnam, 1805. Deels gesteld in het Singalees. Deels dubbel gefilmd en in slechte staat. Colombo Download
Deel 3/D/3. Bevat: Doopboek van de buitengewesten, 1767-1803. Deels gesteld in het Engels en Portugees. Deels in zeer slechte staat. Colombo Download
Deel 27. Bevat: Resoluties van de kerkenraad van Colombo, 1662, 1694. Resolutie van de Politieke Raad van Colombo, 1694. Lijst van inlandse communicanten op Negombo, 1722-1729. Kerkelijke attestaties uit diverse Europese landen en uit Indië, 1704-1815. Deels gesteld in het Duits. Deels in zeer slechte staat. Colombo Download
Deel 1/2. Bevat: Resoluties van de scholastieke vergadering met antwoorden van de Politieke Raad te Colombo over 1691-1694. Resoluties over 1682-1683, 1685 en 1693-1694. Resoluties van de vergadering van de predikanten over 1717-1718. Acta van de synode in Haarlem van 1693. Resoluties van de kerkenraad over 1722-1727, deels verzonden aan Negombo. Lijst met gedoopte kinderen in de Duitse gemeente te Kalpentijn. Uittreksels uit de resoluties van de Raad van Politie van Colombo over 1724. Een uittreksel uit een brief van de regering te Batavia aan de gouverneur en Raad van Ceijlon van 1724. Lijsten met Inlandse lidmaten over 1741-1794. Vertoog over scholen en kerken over 1664 en 1668. Deels uittreksels. Deels in zeer slechte staat. Deels incompleet. Deels dubbel gefilmd. Deels ongenummerd. Colombo Download
Deel 1/10. Bevat: Resoluties van ordinaire en extra-ordinaire kerkelijke vergaderingen en censura morum, 1685-1693, 1705-1718, 1728-1734. Met als bijlagen een uittreksel uit de brief van de gouverneur en Raad van Colombo aan de commissaris te Jafnapatnam, uit de generale missive van de bewindhebbers van de kamer Zeeland, uit missiven en instructies van de Heren Zeventien der VOC verzonden aan de Raad van Indië, uit missiven van de Hoge Regering te Batavia verzonden aan de gouverneur en Raad van Colombo, een verklaring aangaande de geloofsleer, ingekomen brieven bij de kerkenraad van Colombo en een brief van de kerkenraad aan de gouverneur van Ceylon, 1689-1716. Tevens een verantwoording van de kerkenraad aan de gouverneur en Raad van Colombo, betreffende het suspendieren van Pieter Macare, en een rapport. Deels uittreksels en afschriften, 1689. Deels incompleet, deels dubbel of in de verkeerde volgorde gefilmd. Deels in slechte staat. Colombo Download
Deel 3/C/6. Bevat: Trouwboek van de Wolvendaalkerk, 1879-1885. Gesteld in het Engels. Deels in slechte staat. Colombo Download
Deel 5/C/5. Bevat: Doopattestaties, 1810-1811. Ingekomen brieven bij de kerkenraad van de Wolvendaalkerk van diverse personen, 1729-1811. Uittreksel uit de resolutie van de Politieke Raad, 1758. Deels gesteld in het Engels. Deels in slechte staat. Colombo Download
Deel 3/C/8. Bevat: Trouwboek van de Wolvendaalkerk, 1892-1897. Gesteld in het Engels. Deels in slechte staat. Colombo Download
Deel 1/3. Correspondentie van en met dominee Jan David Palm te Jafnapatnam en later Colombo, over 1803-1814 en 1832-1839. Bevat zowel privécorrespondentie, onder andere met M. I. Vos en C. Mohn, als zakelijke correspondentie, in Colombo ook als hoofd van de kerkenraad, met onder andere de Chief Secretary's Office. Bevat tevens verzoekschriften ingediend bij de kerkenraad. Verder diverse stukken, waaronder een onderhands testament van Frederik Luther (1761), doopbewijzen (1808 en 1814), lijsten met belijdenisleerlingen (1813), een bekendmaking (1772), een attestatie (1734), een lijst met gealimenteerden (1825), een uittreksel uit een brief van de kerkenraad Batavia (1652) en een schooltombo (1689). Deels gesteld in het Engels, Duits en Singalees. Deels in zeer slechte staat. Deels incompleet. Deels dubbel gefilmd. Colombo Download
Deel 4/B/3. Niet beschikbaar. Colombo Download
Deel 3/E/1. Bevat: Begraafboek van het binnen- en buitenkerkhof, 1803-1851. Deels gesteld in het Engels. Deels in zeer slechte staat. Colombo Download
Deel 5/C/12. Niet beschikbaar. Colombo Download
Deel 5/C/18. Bevat: Correspondentie tussen de kerkenraad van de Wolvendaalkerk en diverse personen en instellingen, onder meer met het gouvernement van Ceijlon en de kerkenraad van Kaliture, 1867-1879. Lijst van ouderlingen van de Wolvendaalkerk. Verzoekschriften van verschillende personen aan de kerkenraad van de Wolvendaalkerk voor financiële ondersteuning, 1869-1879. Schetsen van een nieuwe kansel voor de Wolvendaalkerk. Stukken betreffende het beheer van de zondagssschool, bevat onder meer brieven, financiële overzichten en rapporten, 1869-1870. Correspondentie van de kerkenraad van de Wolvendaalkerk betreffende financiën en personeelszaken, 1870-1879. Gesteld in het Engels. Deels in zeer slechte staat. Colombo Download
Deel 2/B/16. Bevat: Verklaringen van de Burgerlijke Stand betreffende voorgenomen huwelijken, 1891-1895. Gesteld in het Engels. Colombo Download
Deel 3/B/4. Bevat: Doopboek van de Wolvendaalkerk, 1888-1911. Gesteld in het Engels. Colombo Download
Deel 5/C/14. Bevat: Ingekomen brieven bij de kerkenraad van de Wolvendaalkerk van diverse personen,1834-1842. Naamlijst van personen die begraven zijn op het binnen- en buitenkerkhof, 1834. Memoranda van de gouverneur van Ceijlon, 1805, 1838-1840. Lijsten van kerken en scholen, 1838-1848. Schooluitgaven, 1834. Naamlijst van functionarissen in dienst van de Nederlands Hervormde Kerk te Colombo, Galle en Jafnapatnam, 1841, 1844-1845. Lijst der geallimenteerdens, 1831. Deels gesteld in het Engels. Deels in zeer slechte staat. Colombo Download
Deel 6/B/1. Bevat: Stukken betreffende het kerkfonds van de Wolvendaalkerk, met onder meer naamlijsten van begraven personen, lijsten van verstrekte en gerepareerde rouwmantels, kassarekeningen, uittreksels uit resolutes van de kerkenraad van de Wolvendaalkerk, 1803-1805. Deels in slechte staat. Colombo Download
Deel 4/A/14-4/B/1. Niet beschikbaar. Colombo Download
Deel 2/A/10. Bevat: Doopverzoeken, 1842-1847. Aantoning van de verbruikte wijn, 1840. Deels gesteld in het Engels. Deels in slechte staat. Colombo Download
Deel 4/A/11. Bevat: Resoluties van de gewone en buitengewone vergadringen van de kerkenraad van de Wolvendaalkerk, 1888-1901. Met als bijlagen lijsten van catechisanten. Gesteld in het Engels. Deels in zeer slechte staat. Colombo Download
Deel 5/C/17. Bevat: Correspondentie tussen de kerkenraad van de Wolvendaalkerk en diversen personen en instellingen onder meer met de gouverneur van Ceijlon, 1854-1880. Naamlijsten der armen. Kopie van een krantenartikel, betreffende Sir William Gregory en de Presbyterianen, 1884. Rapporten betreffende de Hollandse Presbyteriaanse Zondagsschool, 1858, 1865. Gedrukte verzoekschriften van de kerkenraad van de Wolvendaalkerk aan de gouverneur van Ceijlon, 1874-1881. Gesteld in het Engels. Colombo Download
Deel 5/B/3. Ingekomen brieven bij de kerkenraad van de Wolvendaalkerk van onder andere de classes van Delft, Amsterdam, Rotterdam en Walcheren en de kerkenraden van Batavia, Jafnapatnam, Negapatnam en Trincomale, 1759-1797. Lijsten van namen der schoolkinderen van Caliture, Negombo, 1774, en Colombo, 1779. Deels in zeer slechte staat. Colombo Download
Deel 5/C/13. Bevat: Inventaris van het kerkzilver en de meubels van de Wolvendaalkerk, 1839-1854. Lijsten van financiële bezittingen en kerkelijke papieren. Lijsten van bezittingen van de Pettah en Wolvendaal begraafplaatsen, 1848-1850. Register op de namen van de grafkelders, tombes en familiegraven op de Pettah begraafplaats, 1845-1853. Inzamelingen voor een nieuwe kerkklok en deuren voor de Wolvendaalkerk met een lijst van de contribuanten. Financiële correspondentie van de kerkenraad van de Wolvendaalkerk, 1832-1833. Verschillende kwitanties. Uittreksel uit de resoluties van de kerkenraad van de Wolvendaalkerk, 1848. Deels gesteld in het Engels. Deels verkeerd gefilmd. Deels in slechte staat. Colombo Download
Deel 1/7. Bevat: Doopboeken over 1679-1687, 1695, 1701-1714 (met hiaten) van rondreizende dopers op Ceijlon en Malabar. Naamlijsten van gedoopte kinderen, bejaarden en gehuwde mensen bij visites in februari, maart en augustus 1698. Deels gesteld in het Portugees. Deels in zeer slechte staat. Deels incompleet. Deels dubbel gefilmd. Handelingen van de synode van Noord-Holland uit 1776. Colombo Download
Deel 3/C/3b. Bevat: Trouwboek van de Wolvendaalkerk, 1839-1859. Gesteld in het Engels. Deels in zeer slechte staat. Colombo Download
Deel 32. Bevat: Resoluties van de kerkenraad van Colombo, 1678-1684, 1686, 1704, 1718, 1725-1726. Acta van de synodi van Zuid-Holland, 1733. Acta van de synodi van Noord-Holland, 1792-1793. Deels in zeer slechte staat. Colombo Download
Deel 2/A/9. Bevat: Doopverzoeken, 1837-1841. Deels gesteld in het Engels. Deels in slechte staat. Colombo Download
Deel 22. Bevat: Uittreksel uit de resolutie uit de kerkenraad van Colombo, 1727. Brieven van de kerkenraad van Colombo aan de kerkenraden van Galle en Jafnapatnam, 1679, 1721 en 1722. Brief van de kerkenraad van Galle aan de kerkenraad van Colombo, 1721. Brief van de classis Delft aan de kerkenraad van Colombo, 1713. Brief van de kerkenraad van Batavia aan de kerkenraad van Colombo. Deels incompleet. Deels in zeer slechte staat. Colombo Download
Deel 1/26. Bevat: Diverse brieven en kwitanties aan en voor H.A. Leembruggen te Jafnapatnam, 1869. Uittreksels uit het plakaatboek. Handelingen van de synode van Noord-Holland, 1779. Acti der synodi van Dordrecht, 1753 en 1780. Deels gesteld in het Engels. Deels in zeer slechte staat. Colombo Download
Deel 29. Bevat: Doopboek van de inheemse kinderen en bejaarden uit onder andere Caliture, Colombo, Negombo en Cottewale, 1678-1710. Inlands trouwboek van de huwelijken van onder andere Colombo, 1710. Deels in zeer slechte staat. Colombo Download
Deel 2/B/9. Bevat: Verzoekschriften aan de gouverneur van Ceijlon betreffende toestemming voor het sluiten van huwelijken, 1831-1837. Met als bijlagen uittreksels uit de doopboeken. Kwitantie betreffende de kerkhofsgereedschappen, 1833. Deels gesteld in het Engels en in het Singalees. Deels in slechte staat. Colombo Download
Deel 5/E/2. Bevat: Doopverzoeken voor de Wolvendaalkerk, 1855. Memorie van de kerkenraad van Jafnapatnam voor de gouverneur van Ceijlon. Begrotingen voor de reparatie van de Hollandse kerk te Jafnapatnam, 1872. Ingekomen brieven bij de kerkenraad van Jafnapatnam betreffende financiële aangelegenheden en personeelszaken, 1871-1877. Gesteld in het Engels. Deels in zeer slechte staat. Colombo Download
Deel 3/E/3. Bevat: Begraafboek, 1865-1915. Deels in zeer slechte staat. Colombo Download
Deel 1/4. Bevat: Uittreksels uit en acta van synodi, lemmata synodi en handelingen van particuliere christelijke synodi van Zuid-Holland, Noord-Holland, Gelderland, Utrecht en Friesland tussen 1701-1790. Ingekomen brieven bij de kerkenraad van Colombo van kerkenraden te Mannar, Batavia, Amsterdam, Trincomalee, Matara, Middelburg, Negapatnam, Batticaloa, Vlissingen, Galle, Jafnapatnam en Sitavaque, 1669-1699. Met als bijlagen een kopie van een diakenverslag (1675), een uittreksel uit een brief van de classis Walcheren (1679) en een uittreksel van de kerkenraad Jafnapatnam (1681). Deels in zeer slechte staat. Deels incompleet. Deels in de verkeerde volgorde. Colombo Download
Deel 5/C/1-2. Niet beschikbaar. Colombo Download
Deel 3/C/3a. Bevat: Trouwboek van de Wolvendaalkerk, 1804-1855. Deels gesteld in het Engels. Deels in slechte staat. Colombo Download
Deel 3/F/3. Bevat: Bezoekersregister van de Wolvendaalkerk, 1909-1934. Colombo Download
Deel 5/A/3. Bevat: Minuutboek van uitgaande brieven van de kerkenraad van de Wolvendaalkerk, onder andere aan de classes van Amsterdam, Delfland, Walcheren en Rotterdam, en de kerkenraden van Jafnapatnam, Batavia en Galle, en de Heren XVII te Amsterdam, 1743-1760. Colombo Download
Deel 4/A/9. Bevat: Resoluties van de gewone en buitengewone vergaderingen van de kerkenraad van de Wolvendaalkerk, 1867-1878. Met als bijlagen lijsten van catechisanten. Colombo Download
Deel 3/C/12. Bevat: Trouwboek van de Maligakande kerk, 1902-1916. Gesteld in het Engels. Colombo Download
Deel 3/C/4. Bevat: Trouwboek van de Wolvendaalkerk, 1839-1867. Gesteld in het Engels. Deels in slechte staat. Colombo Download
Deel 3/B/1. Bevat: Doopboek van de Wolvendaalkerk, 1743-1803. Verklaringen betreffende de doop en opvoeding van slavenkinderen, 1765-1768. Deels in slechte staat. Colombo Download
Deel 2/B/3. Bevat: Besluiten van de gouverneur van Ceijlon betreffende toestemming voor het sluiten van huwelijken, 1806-1815. Deels met bijlagen als uittreksels uit doop- en lidmaatboeken en brieven van de ouders betreffende hun toestemming. Deels gesteld in het Engels en Singalees. Deels in slechte staat. Colombo Download
Deel 2/A/13-14. Niet beschikbaar. Colombo Download
Deel 5/C/4. Bevat: Ingekomen brieven bij de kerkenraad van de Wolvendaalkerk van onder andere de kerkenraden van Batavia, Galle en Jafnapatnam en de classes van Amsterdam, Delfland en Rotterdam, 1702-1766. Deels in zeer slechte staat. Colombo Download
Deel 1/36. Bevat: Rekening courant over omstreeks 1780 van het fort Batticaloa en het comptoir van Trincomale. Brief van A.D. Perera betreffende een hypotheek, 1892. Resoluties van de kerkenraad van Colombo, 1876-1890, 1892-1895. Correspondentie van de kerkenraad van Colombo met onder meer F.D.A. Mack en James Vanderwert, 1887-1911. Kopie van een artikel uit het tijdschrift "The National Missionary Intelligencer", betreffende Indian Christian Leadership, 1913. Stukken, deels financieel, betreffende de Wolvendaalse kerk, 1899-1901. Deels gesteld in het Engels. Deels dubbel en verkeerd gefilmd. Deels in slechte staat. Colombo Download
Deel 5/C/16. Bevat: Correspondentie tussen de kerkenraad van Colombo en de kerkenraad van Galle en Matara, 1841-1853. Lijst van bezittingen van de Wolvendaalkerk, 1846. Verzoekschriften van diverse personen aan de kerkenraad van de Wolvendaalkerk betreffende leningen en financiële ondersteuning, 1847-1850. Correspondentie betreffende legaten van verschillende erflaters aan de Wolvendaalkerk, 1850-1853. Correspondentie van de kerkenraad betreffende reparaties aan het dak, het orgel en personeelszaken. Twee opschriften van grafstenen uit de Wolvendaalkerk betreffende Willem van Rhee, 1664, en Abigael Keetlaar, 1769. Deels gesteld in het Engels. Deels in zeer slechte staat. Colombo Download
Deel 1/33. Bevat: Handelingen van de synodi van Noord-Holland, 1698, 1724, 1759, 1772, 1775 en 1778. Handelingen van de synodi van Zuid-Holland, 1732, 1769 en 1775. Deels verkeerd gefilmd. Deels in zeer slechte staat. Colombo Download
Deel 35. Bevat: Uittreksels uit de resoluties van de kerkenraad van Colombo, 1657-1659, 1661-1665, 1667-1674. Brief van de classis van Amsterdam aan de kerkenraad van Colombo, 1670. Brief van de gouverneur van Ceijlon aan de kerkenraad van Jafnapatnam, 1660. Correspondentie van de kerkenraad van Batavia met de kerkenraad van Colombo, 1666-1667. Resoluties van de Politieke Raad van Colombo, 1668-1669. Brief van de gouverneur van Ceijlon aan de kerkenraden van Galle en Colombo, 1669. Uittreksel uit een resolutie van de Politieke Raad te Colombo, 1666. Brief gesteld in het Tamil. Deels in zeer slechte staat. Colombo Download
Deel 2/B/14. Bevat: Verklaringen van de Burgerlijke Stand betreffende voorgenomen huwelijken, 1883-1887. Gesteld in het Engels en Singalees. Colombo Download