663 resultaten in 'Handschriften'

Registratiecode Titel Deelbibliotheek Foto Download afbeelding
VGCBNL000731 Geslacht van der Pot NL -
VGCBNL000731 Geslacht van der Pot NL -
VGCBNL001249 Geslacht Register van de Familie van Baelde CBG -
VGCBNL000658 Stam- en wapenboek van het geslacht V�rtheim CBG -
VGCBNL000400 Genealogie van het geslacht Boogaart CBG -
VGCBNL000103 Geslachtboom van de Rutsen, behoorende tot het geslacht van de van der Hagens door het trouwen van Susanna Ruts met Mr. Pieter van der Hagen, geschiet a(nn)o 1636 CBG -
VGCBNL000733 Geslacht van der Pot NL -
VGCBNL000389 [Aantekeningen over het geslacht Witten] CBG -
VGCBNL000435 Genealogie van het geslacht Gaymans CBG -
VGCBNL000099 Geslachtboom van de de Mooren, behoorende tot het geslacht van de van Wassenaers door het trouwen van Elisabeth de Moor met Dr. Joan van Wassenaer, geschiet a(nn)o 1667 CBG -
VGCBNL000227 Het geslacht Par� CBG -
VGCBNL000729 Geslacht van der Pot NL -
VGCBNL001135 Geschiedenis van het geslacht Vaassen (I) CBG -
VGCBNL000072 Geslachtboom van het geslacht van de Van der Hagens CBG -
VGCBNL000982 Genealogie van het geslacht Pot, later in Holland van der Pot NL -
VGCBNL000399 Genealogie van het geslacht Boogaart CBG -
VGCBNL001113 Genealogische Aanteekeningen over het geslacht Aikema CBG -
VGCBNL001140 Geschiedenis van het geslacht Vaassen (VI) CBG -
VGCBNL001138 Geschiedenis van het geslacht Vaassen (IV) CBG -
VGCBNL000399 Genealogie van het geslacht Boogaart CBG -
VGCBNL000400 Genealogie van het geslacht Boogaart CBG -
VGCBNL000325 Genealogie van het geslacht Cannegieter met eenige bijlagen betreffende sommige aan dit geslacht verwante famili�n CBG -
VGCBNL000400 Genealogie van het geslacht Boogaart CBG -
VGCBNL000399 Genealogie van het geslacht Boogaart CBG -
VGCBNL001137 Geschiedenis van het geslacht Vaassen (III) CBG -
VGCBNL000357 Extract uit het stamregister van het geslacht, genaamd van Lodensteyn CBG -
VGCBNL000399 Genealogie van het geslacht Boogaart CBG -
VGCBNL000729 Geslacht van der Pot NL -
VGCBNL000730 Geslacht van der Pot NL -
VGCBNL000658 Stam- en wapenboek van het geslacht V�rtheim CBG -
VGCBNL001057 Onderzoekingen. Geslacht van Esveld. Loopende over 1334-1916 met een met zekerheid bekend geslachtsregister onzer familie CBG -
VGCBNL000400 Genealogie van het geslacht Boogaart CBG -
VGCBNL001138 Geschiedenis van het geslacht Vaassen (IV) CBG -
VGCBNL001175 Genealogie van het geslacht Buschman (Busman, Bosman) NL -
VGCBNL000730 Geslacht van der Pot NL -
VGCBNL000400 Genealogie van het geslacht Boogaart CBG -
VGCBNL001138 Geschiedenis van het geslacht Vaassen (IV) CBG -
VGCBNL000400 Genealogie van het geslacht Boogaart CBG -
VGCBNL001142 Geschiedenis van het geslacht Vaassen (VIII) CBG -
VGCBNL001249 Geslacht Register van de Familie van Baelde CBG -
VGCBNL000730 Geslacht van der Pot NL -
VGCBNL000188 Genealogie van het Leidse geslacht Veldhuyzen CBG -
VGCBNL000483 Aanteekeningen betreffende het geslacht van der Pot en aanverwante geslachten CBG -
VGCBNL000442 Genealogie van het geslacht Ram uit het Sticht van Utrecht, kwartier van Amersfoort CBG -
VGCBNL000238 Genealogie�n van verschillende aan het geslacht Gaymans aanverwante famili�n CBG -
VGCBNL001249 Geslacht Register van de Familie van Baelde CBG -
VGCBNL000728 Aanteekeningen betreffende het geslacht van der Pot en aanverwante geslachten CBG -
VGCBNL000658 Stam- en wapenboek van het geslacht V�rtheim CBG -
VGCBNL000730 Geslacht van der Pot NL -
VGCBNL000106 Geslachtboom van de Van Wassenaers, behorende tot het geslacht van de van der Hagens door het trouwen van Adriana van Wassenaer met D(omin)o Petrus van der Hagen, a(nn)o 1663 CBG -