663 resultaten in 'Handschriften'

Registratiecode Titel Deelbibliotheek Foto Download afbeelding
VGCBNL000223 't Geslacht memoriael, beginnende van Ferri Dorville, mijn grootvaeder en 't vervolch van de kinderen NL -
VGCBNL000357 Extract uit het stamregister van het geslacht, genaamd van Lodensteyn CBG -
VGCBNL000742 Copie van een gedrukte stamlijst van het zeer oud en adelijk geslacht van Reigersberg of Reigersbergh CBG -
VGCBNL000198 Geslacht boom van Pieter van der Meersch, predikant van de leer der Waldensen te Meenen in Vlaanderen CBG -
VGCBNL000483 Aanteekeningen betreffende het geslacht van der Pot en aanverwante geslachten CBG -
VGCBNL000732 Geslacht van der Pot NL -
VGCBNL000733 Geslacht van der Pot NL -
VGCBNL000231 Register van het oude Geslacht der Picardts CBG -
VGCBNL000731 Geslacht van der Pot NL -
VGCBNL000742 Copie van een gedrukte stamlijst van het zeer oud en adelijk geslacht van Reigersberg of Reigersbergh CBG -
VGCBNL000223 't Geslacht memoriael, beginnende van Ferri Dorville, mijn grootvaeder en 't vervolch van de kinderen NL -
VGCBNL001218 Advertenties van het geslacht Blancke CBG -
VGCBNL000245 Geslacht oft memorie boeckje van onse voorouders familie en doopsels etc. CBG -
VGCBNL000198 Geslacht boom van Pieter van der Meersch, predikant van de leer der Waldensen te Meenen in Vlaanderen CBG -
VGCBNL000399 Genealogie van het geslacht Boogaart CBG -
VGCBNL000275 Geslachtboom van de Fluggen, behoorende tot het geslacht van de Van der Hagens door het trouwen van Catharina Flugh met Mattheus van der Hagen, geschiet a(nn)o 1600 CBG -
VGCBNL000658 Stam- en wapenboek van het geslacht V�rtheim CBG -
VGCBNL000658 Stam- en wapenboek van het geslacht V�rtheim CBG -
VGCBNL000661 Het geslacht Westenberg CBG -
VGCBNL000099 Geslachtboom van de de Mooren, behoorende tot het geslacht van de van Wassenaers door het trouwen van Elisabeth de Moor met Dr. Joan van Wassenaer, geschiet a(nn)o 1667 CBG -
VGCBNL001142 Geschiedenis van het geslacht Vaassen (VIII) CBG -
VGCBNL000400 Genealogie van het geslacht Boogaart CBG -
VGCBNL001142 Geschiedenis van het geslacht Vaassen (VIII) CBG -
VGCBNL000099 Geslachtboom van de de Mooren, behoorende tot het geslacht van de van Wassenaers door het trouwen van Elisabeth de Moor met Dr. Joan van Wassenaer, geschiet a(nn)o 1667 CBG -
VGCBNL001057 Onderzoekingen. Geslacht van Esveld. Loopende over 1334-1916 met een met zekerheid bekend geslachtsregister onzer familie CBG -
VGCBNL000106 Geslachtboom van de Van Wassenaers, behorende tot het geslacht van de van der Hagens door het trouwen van Adriana van Wassenaer met D(omin)o Petrus van der Hagen, a(nn)o 1663 CBG -
VGCBNL000399 Genealogie van het geslacht Boogaart CBG -
VGCBNL001135 Geschiedenis van het geslacht Vaassen (I) CBG -
VGCBNL000545 Van 't oudt ende ridderlijck geslacht van de Wissens, ge�xtraheert uut een memoriael boeck, bij de oude Heere van warmont, Joncheer Johan sellfs geschreven CBG -
VGCBNL001220 Advertenties van het geslacht Uhlenbeck CBG -
VGCBNL000730 Geslacht van der Pot NL -
VGCBNL000731 Geslacht van der Pot NL -
VGCBNL000399 Genealogie van het geslacht Boogaart CBG -
VGCBNL000399 Genealogie van het geslacht Boogaart CBG -
VGCBNL001135 Geschiedenis van het geslacht Vaassen (I) CBG -
VGCBNL000729 Geslacht van der Pot NL -
VGCBNL000729 Geslacht van der Pot NL -
VGCBNL000729 Geslacht van der Pot NL -
VGCBNL000658 Stam- en wapenboek van het geslacht V�rtheim CBG -
VGCBNL000183 Eenige aanteekeningen betreffende het geslacht Koning CBG -
VGCBNL000325 Genealogie van het geslacht Cannegieter met eenige bijlagen betreffende sommige aan dit geslacht verwante famili�n CBG -
VGCBNL000400 Genealogie van het geslacht Boogaart CBG -
VGCBNL000223 't Geslacht memoriael, beginnende van Ferri Dorville, mijn grootvaeder en 't vervolch van de kinderen NL -
VGCBNL000729 Geslacht van der Pot NL -
VGCBNL000463 Genealogie van het geslacht van Kervenheim, van Kervel CBG -
VGCBNL000352 Genealogie van het geslacht van Herzeele, oorspronkelijk van Antwerpen CBG -
VGCBNL000733 Geslacht van der Pot NL -
VGCBNL000452 Genealogie van het geslacht van Heukelom NL -
VGCBNL000982 Genealogie van het geslacht Pot, later in Holland van der Pot NL -
VGCBNL000272 Het geslacht Ents of Endtz met deszelfs aangehuwden CBG -