811 resultaten in 'Handschriften'

Registratiecode Titel Deelbibliotheek Foto Download afbeelding
VGCBNL000570 Het Geldersch geslacht ther Poirten of Poirtman , genannt van den Berch , later Nijmeegsch regeeeringsgeslacht van den Berch of van den Bergh, thans voortlevende in de familie van den Berch van Heemstede en van Benthem van den Bergh CBG -
VGCBNL000248 [Aantekeningen over de familie van Schuylenburch] CBG -
VGCBNL000235 [Aantekeningen over de familie van Randwijk] CBG -
VGCBNL000486 Genealogie der aloude en ridderlijke familie van Reede vanaf het jaar MCLXX tot op den tegenwoordigen tijd, hoofdzakelijk geput uit het familiearchief van Reede en vergeleken en aangevuld uit de beste bronnen NL -
VGCBNL001249 Geslacht Register van de Familie van Baelde CBG -
VGCBNL000642 [Aantekeningen over de familie van Valkenburg] CBG -
VGCBNL000037 Aanteekeningen uit verschillende archieven betreffende de familie Gaijmans CBG -
VGCBNL000471 Geslachtregister der familie van der Meer CBG -
VGCBNL000565 [Genealogie van de familie Ewijk] CBG -
VGCBNL000594 Familie register van Heuning, Hooning, Honing CBG -
VGCBNL000882 [Inventaris van het archief van de familie Berthout] CBG -