811 resultaten in 'Handschriften'

Registratiecode Titel Deelbibliotheek Foto Download afbeelding
VGCBNL000422 [Aantekeningen over de familie de Mist] CBG -
VGCBNL000856 Geslachts register van de familie Vermere CBG -
VGCBNL000297 [Aantekeningen over de familie de Water] CBG -
VGCBNL000276 Genealogie familie van der Sijp CBG -
VGCBNL000161 [Aantekeningen over familie Hoyer] CBG -
VGCBNL000857 Geslachts register der familie Modderman, uit oude bescheiden, registers van den burgerlijken stand, opgaven van tijdgenoten en boekwerken zamengesteld CBG -
VGCBNL000050 [Aantekeningen over de familie van der Harst] CBG -
VGCBNL000370 Register van de familie van de leeuw, uyt oude documente, boecken en charters getrocken CBG -
VGCBNL000221 Geslachtsregister der familie Oosterdijk CBG -
VGCBNL000349 [Aantekeningen over de familie van Coudenhove] CBG -
VGCBNL000370 Register van de familie van de leeuw, uyt oude documente, boecken en charters getrocken CBG -
VGCBNL000266 Genealogie van de familie Thuret CBG -
VGCBNL000266 Genealogie van de familie Thuret CBG -
VGCBNL000574 [Aantekeningen over de familie Boer] CBG -
VGCBNL000574 [Aantekeningen over de familie Boer] CBG -
VGCBNL000574 [Aantekeningen over de familie Boer] CBG -
VGCBNL000573 [Aantekeningen over de familie Bestebroer] CBG -
VGCBNL000216 [Aantekeningen over de familie Mijnlieff] CBG -
VGCBNL000316 [Aantekeningen over de familie Clement] CBG -
VGCBNL000280 Genealogie der familie Veeren CBG -
VGCBNL000648 [Aantekeningen over de familie van Vollenhoven] CBG -
VGCBNL000245 Geslacht oft memorie boeckje van onse voorouders familie en doopsels etc. CBG -
VGCBNL000047 [Aantekeningen over de familie Halfman] CBG -
VGCBNL000249 [Aantekeningen over de familie Semein] CBG -
VGCBNL001162 Bijlagen tot opheldering der stamlijst van de familie Munniks CBG -
VGCBNL000010 [Aantekeningen over de familie Ayala] CBG -
VGCBNL000241 [Aantekeningen over de familie Ruland] CBG -
VGCBNL000033 [Aantekeningen over de familie Bogaert] CBG -
VGCBNL000643 [Aantekeningen over de familie van Valkenburg] CBG -
VGCBNL000640 [Aantekeningen over de familie van Valkenburg] CBG -
VGCBNL001120 Stamboom familie Buizer, voor 1813: Buijser CBG -
VGCBNL000161 [Aantekeningen over familie Hoyer] CBG -
VGCBNL001057 Onderzoekingen. Geslacht van Esveld. Loopende over 1334-1916 met een met zekerheid bekend geslachtsregister onzer familie CBG -
VGCBNL000486 Genealogie der aloude en ridderlijke familie van Reede vanaf het jaar MCLXX tot op den tegenwoordigen tijd, hoofdzakelijk geput uit het familiearchief van Reede en vergeleken en aangevuld uit de beste bronnen NL -
VGCBNL000326 [Genealogie van de familie van Groenendijck] CBG -
VGCBNL000334 [Aantekeningen over de familie van Beaumont] CBG -
VGCBNL000557 [Aantekeningen over de familie de Brueys] CBG -
VGCBNL000535 [Aantekeningen over de familie Stellingwerff] CBG -
VGCBNL000254 [Aantekeningen over de familie Stapert] CBG -
VGCBNL000266 Genealogie van de familie Thuret CBG -
VGCBNL000269 [Aantekeningen over de familie van der Toorn] CBG -
VGCBNL000643 [Aantekeningen over de familie van Valkenburg] CBG -
VGCBNL000094 [Aantekeningen over de familie van den Eekhout CBG -
VGCBNL000542 Geslacht-register van de familie de Vriese CBG -
VGCBNL000004 [Aantekeningen over de familie van der Aa] CBG -
VGCBNL000489 [Aantekeningen over de familie Reepmaker] CBG -
VGCBNL000725 [Genealogie van de familie de Graeff] CBG -
VGCBNL000089 [Aantekeningen over de familie van Dopff] CBG -
VGCBNL000537 Geslachts-register der familie Tak CBG -
VGCBNL000610 Geslachtregister der familie Mees CBG -