811 resultaten in 'Handschriften'

Registratiecode Titel Deelbibliotheek Foto Download afbeelding
VGCBNL000440 Geslachtsregister van de familie Daniels CBG -
VGCBNL000266 Genealogie van de familie Thuret CBG -
VGCBNL000422 [Aantekeningen over de familie de Mist] CBG -
VGCBNL000645 [Aantekeningen over de familie van Valkenburg] CBG -
VGCBNL000509 [Aantekeningen over de familie Vertholen] CBG -
VGCBNL000008 [Aantekeningen over de familie Van Alkemade] CBG -
VGCBNL000495 Stammtafeln der familie Seyffardt, berichtigt nach neuern Nachrichten CBG -
VGCBNL000059 [Aantekeningen over de familie Van den Boetzelaer] CBG -
VGCBNL000441 [Genealogie van de familie van Deinse] CBG -
VGCBNL000370 Register van de familie van de leeuw, uyt oude documente, boecken en charters getrocken CBG -
VGCBNL000288 Diverse geslachtslijsten rakende de familie de Vlaming van Outshoorn en haar aanverwanten NL -
VGCBNL000391 [Aantekeningen over de familie Andringa] CBG -
VGCBNL001020 Geslachtregister der Familie Diepenbroek CBG -
VGCBNL000297 [Aantekeningen over de familie de Water] CBG -
VGCBNL000213 Geslachts-lijst der familie Moorrees CBG -
VGCBNL000362 [Aantekeningen over de familie van Nidek] CBG -
VGCBNL000018 [Aantekeningen over de familie van Beeftingh] CBG -
VGCBNL000115 [Aantekeningen over de familie van Hardenbroek] CBG -
VGCBNL001147 Stammbaum der Familie Bours NL -
VGCBNL000956 [Aantekeningen over de familie ten Nuyl] NL -
VGCBNL001131 Bijzonderheden over een stam van de familie van der Chijs te Delfshaven, waarvan de stamvader afkomstig was van Kralingen CBG -
VGCBNL000947 [Aantekeningen over de familie Hoynck] NL -
VGCBNL000725 [Genealogie van de familie de Graeff] CBG -
VGCBNL000955 Geslacht-register der familie van de Man en inzonderheid afkomst, zoo van vaders als moederszijde van Jan Willem de Man, zoon van Engelbert de Man en van Clara van der Meer van Berendrecht CBG -
VGCBNL000487 Genealogie der aloude en ridderlijke familie van Reede vanaf het jaar MCLXX tot op den tegenwoordigen tijd, hoofdzakelijk geput uit het familiearchief van Reede en vergeleken en aangevuld uit de beste bronnen NL -
VGCBNL000535 [Aantekeningen over de familie Stellingwerff] CBG -
VGCBNL000189 [Aantekeningen over de familie Lestevenon] CBG -
VGCBNL000644 [Aantekeningen over de familie van Valkenburg] CBG -
VGCBNL000440 Geslachtsregister van de familie Daniels CBG -
VGCBNL000851 [Genealogie van de familie den Drijver] CBG -
VGCBNL000083 [Aantekeningen over de familie van Cuyck] CBG -
VGCBNL000725 [Genealogie van de familie de Graeff] CBG -
VGCBNL000011 Genealogie der familie Pichot CBG -
VGCBNL000285 [Aantekeningen over de familie Koppelaar] CBG -
VGCBNL001116 Aantekeningen over de familie Nijvelt CBG -
VGCBNL000646 [Aantekeningen over de familie van Valkenburg] CBG -
VGCBNL000018 [Aantekeningen over de familie van Beeftingh] CBG -
VGCBNL000249 [Aantekeningen over de familie Semein] CBG -
VGCBNL000422 [Aantekeningen over de familie de Mist] CBG -
VGCBNL000349 [Aantekeningen over de familie van Coudenhove] CBG -
VGCBNL000944 Aantekening van geboorte, trouw en sterven alsmede van andere voorvallen in de familie van mijn vaders zijde, Mr. Willem Engelen NL -
VGCBNL000211 [Aantekeningen over de familie Molenaar] CBG -
VGCBNL000297 [Aantekeningen over de familie de Water] CBG -
VGCBNL000241 [Aantekeningen over de familie Ruland] CBG -
VGCBNL000644 [Aantekeningen over de familie van Valkenburg] CBG -
VGCBNL000650 [Aantekeningen over de familie van der Voort] CBG -
VGCBNL000040 [Aantekeningen over de familie Gevers] CBG -
VGCBNL000083 [Aantekeningen over de familie van Cuyck] CBG -
VGCBNL000297 [Aantekeningen over de familie de Water] CBG -
VGCBNL000840 [Aantekeningen over de familie van Imhoff] CBG -