811 resultaten in 'Handschriften'

Registratiecode Titel Deelbibliotheek Foto Download afbeelding
VGCBNL000216 [Aantekeningen over de familie Mijnlieff] CBG -
VGCBNL000280 Genealogie der familie Veeren CBG -
VGCBNL000608 [Aantekeningen betreffende de familie de Mauregnault] CBG -
VGCBNL001131 Bijzonderheden over een stam van de familie van der Chijs te Delfshaven, waarvan de stamvader afkomstig was van Kralingen CBG -
VGCBNL000288 Diverse geslachtslijsten rakende de familie de Vlaming van Outshoorn en haar aanverwanten NL -
VGCBNL000216 [Aantekeningen over de familie Mijnlieff] CBG -
VGCBNL000487 Genealogie der aloude en ridderlijke familie van Reede vanaf het jaar MCLXX tot op den tegenwoordigen tijd, hoofdzakelijk geput uit het familiearchief van Reede en vergeleken en aangevuld uit de beste bronnen NL -
VGCBNL000852 [Genealogie van de familie den Drijver] CBG -
VGCBNL000856 Geslachts register van de familie Vermere CBG -
VGCBNL000124 [Aantekeningen over de familie Hooglandt] CBG -
VGCBNL000607 [Aantekeningen betreffende de familie de Mauregnault] CBG -
VGCBNL001120 Stamboom familie Buizer, voor 1813: Buijser CBG -
VGCBNL000422 [Aantekeningen over de familie de Mist] CBG -
VGCBNL000941 Aantekening van gebeurtenissen in de familie Engelen NL -
VGCBNL000360 [Genealogie van de familie Scheltema] CBG -
VGCBNL000725 [Genealogie van de familie de Graeff] CBG -
VGCBNL000278 Familie Boekje CBG -
VGCBNL000276 Genealogie familie van der Sijp CBG -
VGCBNL000679 [Genealogie van de familie Wijnmalen] CBG -
VGCBNL000543 Genealogische tabel van de stamhouders der familie Warnsinck CBG -
VGCBNL000205 [Aantekeningen over de familie Texelius] CBG -
VGCBNL000390 Geslachtsregister der familie Zegers-Veeckens CBG -
VGCBNL000247 [Aantekeningen over de familie Schoutens] CBG -
VGCBNL000646 [Aantekeningen over de familie van Valkenburg] CBG -
VGCBNL000535 [Aantekeningen over de familie Stellingwerff] CBG -
VGCBNL000598 Familie de Klerk CBG -
VGCBNL000725 [Genealogie van de familie de Graeff] CBG -
VGCBNL000647 [Aantekeningen over de familie van Valkenburg] CBG -
VGCBNL000216 [Aantekeningen over de familie Mijnlieff] CBG -
VGCBNL000166 [Aantekeningen over de familie de Jager] CBG -
VGCBNL000565 [Genealogie van de familie Ewijk] CBG -
VGCBNL001249 Geslacht Register van de Familie van Baelde CBG -
VGCBNL000510 Familieboek der familie Visser CBG -
VGCBNL000369 Genealogie van de familie van Koevoet, waaruit gesprooten is de familie van Van Groenewegen CBG -
VGCBNL000318 Genealogie van de familie van Dedel CBG -
VGCBNL000297 [Aantekeningen over de familie de Water] CBG -
VGCBNL000957 Genealogie of geslachtregister van de familie van Eck NL -
VGCBNL000468 [Aantekeningen over de familie Lacoste] CBG -
VGCBNL000017 Genealogie familie Ficq CBG -
VGCBNL000355 Register ofte beschrijvinge der afcomste van de seer edele ende seer oude familie van Kieldonck CBG -
VGCBNL000840 [Aantekeningen over de familie van Imhoff] CBG -
VGCBNL000249 [Aantekeningen over de familie Semein] CBG -
VGCBNL000640 [Aantekeningen over de familie van Valkenburg] CBG -
VGCBNL001162 Bijlagen tot opheldering der stamlijst van de familie Munniks CBG -
VGCBNL000298 [Aantekeningen over de familie Welsink] CBG -
VGCBNL000565 [Genealogie van de familie Ewijk] CBG -
VGCBNL000361 [Genealgie van de familie Slijpe] CBG -
VGCBNL000124 [Aantekeningen over de familie Hooglandt] CBG -
VGCBNL000677 [Genealogie van de familie van Asch van Wijck] CBG -
VGCBNL000008 [Aantekeningen over de familie Van Alkemade] CBG -