8 resultaten in 'Handschriften'

Registratiecode Titel Deelbibliotheek Foto Download afbeelding
VGCBNL001091 Register van Monumenten en Graftomben in Nederland CBG -
VGCBNL000527 [Uittreksel van het doopregister van de Pieterskerk te Leiden] CBG -
VGCBNL000990 [Grafschriften in kerken te Delft en Leiden] CBG -
VGCBNL000524 Lijst van de regeering der stad Leyden CBG -
VGCBNL000572 [Uittreksel van het huwelijksregister van de Pieterskerk te Leiden] CBG -
VGCBNL000864 [Uittreksel van de resoluties van de Vroedschap van Leiden] CBG -
VGCBNL000052 Eenige genealogische en heraldische aanteekeningen betreffende de familie van Berendrecht te Leiden CBG -
VGCBNL000865 Extracten uit de handelingen van de Staten van Holland en van de Regering der stad Leyden CBG -