5 resultaten in 'Handschriften'

Registratiecode Titel Deelbibliotheek Foto Download afbeelding
VGCBNL000761 Friesche Familiewapens. Wapens van oud-adellijke & geadelde, eigenerfde, & enkele patricische famili´┐Żn van frieschen oorsprong in Friesland tusschen Fly & Eems, waarbij gevoegd zijn wapens van enkele niet-friesche famili´┐Żn, die aldaar goederen bezaten & ampten bekleedden CBG -
VGCBNL000834 [Aantekeningen over Friese adellijke en aanzienlijke families] CBG -
VGCBNL000800 De vier quartieren van Frieslandt als oostergoo, Westergoo, Seevenwalden ende de steden, met hare gritenijen, vervolgens de wapens van alle oude en adelijcke familien van deselve provintie op A:B: naer ordre gestelt CBG -
VGCBNL001069 Wapen Boek. Bestaaande uit 600 wapenschilden, so van Friesche edelen, Eijgenerfden, Als andere voorname personen NL -
VGCBNL000741 [Friese familiewapens] CBG -