9 resultaten in 'Handschriften'

Registratiecode Titel Deelbibliotheek Foto Download afbeelding
VGCBNL000799 Regenten (Meesters) van het Oude ook wel genoemd Heilige Geest en Maria Gasthuis te Delft, voor zoo ver hunne wapens niet beschreven zijn door Rietstap in zijn Armorial General of van de gegeven beschrijving afwijken CBG -
VGCBNL000990 [Grafschriften in kerken te Delft en Leiden] CBG -
VGCBNL001169 Aantekeningen over de familie van 't Hoff te Rotterdam en Delft CBG -
VGCBNL000831 Lijst der regeeringspersonen van Delft, alphabetisch gerangschikt naar Boitet's opgaven CBG -
VGCBNL000770 Namen en wapenen der Ed. Agtb. Heeren Scheepenen der Stad Delft zeedert den jaare 1300 tot den jaare 1533 CBG -
VGCBNL001188 Genealogie Veth. Takken Papendrecht en Delft CBG -
VGCBNL001063 Ordonnantie op de Huwelijkse zaaken binnen de Stad Delft CBG -
VGCBNL000841 Veertigraden van Delft CBG -
VGCBNL000777 Naamen en wapens der Edel en Agtbaare Heeren Veertig Raaden der stad Delft sedert den jare 1476, in welk jaar bij privilegie van Vrouwe Maria, hertoginne van Bourgondien als Gravinne van Holland, aan de Vroedschap en de Rijkdom van Delft voor eeuwig vergund is haare Veertigen zelfs te kiezen CBG -