77 resultaten in 'Handschriften'

Registratiecode Titel Deelbibliotheek Foto Download afbeelding
VGCBNL000804 Register der waapens, gehangen in de Grote ofte St. Jacobs Kerk in 's-Gravenhage, zeedert den elfden september 1759, geduurende het kosterschap van Mr. Godefridus Mol CBG -
VGCBNL000991 [[Grafschriften begraafplaats Zoutkamp] CBG -
VGCBNL000770 Namen en wapenen der Ed. Agtb. Heeren Scheepenen der Stad Delft zeedert den jaare 1300 tot den jaare 1533 CBG -
VGCBNL000744 [Wapenboek van Nederlandse geslachten] CBG -
VGCBNL001076 [Nederlandse familiewapens] NL -
VGCBNL000745 [Wapenboek van Hollandse geslachten] CBG -
VGCBNL000754 Register der heeren Leeden van de Ridderschap van Veluwen CBG -
VGCBNL000785 [Wapenboek Johan van Clootwijk] CBG -
VGCBNL000787 Verzameling van genealogische kwartieren van vorstelijke geslachten CBG -
VGCBNL001092 [Heraldische aantekeningen uit manuscripten, aanwezig bij de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage] NL -
VGCBNL000752 Waapen boeck van adelijke en aanzienelijke famiellien in de 17 provintien van de Nederlanden. Alle uit de waapens en grafzarken en cachetten bij een versameld en op het alphabeth gesteld CBG -
VGCBNL000813 Wapenen van adelijke en aanzienlijke geslachten van Frankrijk CBG -
VGCBNL000784 [Wapenboek van diverse geslachten] CBG -
VGCBNL001087 [Diverse heraldische aantekeningen] NL -
VGCBNL001089 Beschrijvingen van grafstenen in verschillende kerken NL -
VGCBNL001100 Armorial NL -
VGCBNL000801 Wapenborden en grafzerken in Gelderland en Overijssel CBG -
VGCBNL000751 [Nederlandse familiewapens] CBG -
VGCBNL000741 [Friese familiewapens] CBG -
VGCBNL000777 Naamen en wapens der Edel en Agtbaare Heeren Veertig Raaden der stad Delft sedert den jare 1476, in welk jaar bij privilegie van Vrouwe Maria, hertoginne van Bourgondien als Gravinne van Holland, aan de Vroedschap en de Rijkdom van Delft voor eeuwig vergund is haare Veertigen zelfs te kiezen CBG -
VGCBNL000739 Liber insigniorum Matt: A. Cuijck, Anthonii filii, ab ipso collectorum en depictorum in perpetuam eorum memoriam et in laudem venerandae antiquitatis CBG -
VGCBNL000753 De 16 quartieren van diverse familien CBG -
VGCBNL000786 [Wapenboek Godin] NL -
VGCBNL000981 Grafzerken in de kerk van Vianen CBG -
VGCBNL000992 De grafzerken in de kerk van Scherpenzeel CBG -
VGCBNL001096 [Aantekeningen uit bronnen, aanwezig in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel] NL -
VGCBNL001095 [Heraldische aantekeningen uit het manuscript Scheltus van Kampferbeke, aanwezig bij het gemeentearchief te Rotterdam] NL -