12 resultaten in 'Handschriften'

Registratiecode Titel Deelbibliotheek Foto Download afbeelding
VGCBNL000761 Friesche Familiewapens. Wapens van oud-adellijke & geadelde, eigenerfde, & enkele patricische famili´┐Żn van frieschen oorsprong in Friesland tusschen Fly & Eems, waarbij gevoegd zijn wapens van enkele niet-friesche famili´┐Żn, die aldaar goederen bezaten & ampten bekleedden CBG -
VGCBNL000779 Wapenboeck van veele edele Nederlantse families en van andere, in 4 quartieren gestelt, met de wapens in couleuren CBG -
VGCBNL001079 Wapenborden en Wapens op Tombes, Monumenten en Grafgesteenten in de kerken van de voormalige Provincie Zeeland tot in 1798 aanwezig geweest, 1e deel NL -
VGCBNL000809 Gegevens betreffende de wapens der Schiedamse Vroedschapsleden, zoals die voorkomen op een vergaan perkament en op de daarnaar vervaardigde copy door Lion, wapenschilder H. Raad, welke copy erbarmelijke fouten vertoont CBG -
VGCBNL001081 Wapenborden en Wapens op Tombes, Monumenten en Grafgesteenten in de kerken van de voormalige Provincie Zeeland tot in 1798 aanwezig geweest, 3e deel NL -
VGCBNL001080 Wapenborden en Wapens op Tombes, Monumenten en Grafgesteenten in de kerken van de voormalige Provincie Zeeland tot in 1798 aanwezig geweest, 2e deel NL -
VGCBNL000906 Wapens afkomstig van een met wapens verluchte genealogie van de familie Ockersse CBG -
VGCBNL000808 Wapenborden en Wapens op Tombes, Monumenten en Grafgesteenten in de kerken van de voormalige Provincie Zeeland tot in 1798 aanwezig geweest, 4e deel NL -
VGCBNL000768 Naamlijst der wapens, opgehangen in de Oude of St. Pieterskerk te Middelburg CBG -
VGCBNL000771 [Aantekeningen over wapens op grafzerken in kerken in de provincie Zuid-Holland} CBG -
VGCBNL000750 [Wapens van Nederlandse families] CBG -
VGCBNL000777 Naamen en wapens der Edel en Agtbaare Heeren Veertig Raaden der stad Delft sedert den jare 1476, in welk jaar bij privilegie van Vrouwe Maria, hertoginne van Bourgondien als Gravinne van Holland, aan de Vroedschap en de Rijkdom van Delft voor eeuwig vergund is haare Veertigen zelfs te kiezen CBG -