19 resultaten in 'Handschriften'

Registratiecode Titel Deelbibliotheek Foto Download afbeelding
VGCBNL000846 [Lijst van burgemeesters, raadsheren, secretarissen, syndici en andere regerinspersonen van Groningen] CBG -
VGCBNL000887 Papendrecht. Baljuws, schouten, schepenen en secretarissen CBG -
VGCBNL000760 [Limburgse zegels] CBG -
VGCBNL000571 [Aantekeningen betreffende de geschiedenis van Hoorn] CBG -
VGCBNL000811 Wapenen der steden, dorpen en heerlijkheden in Utrecht gelegen CBG -
VGCBNL000943 Register van alle de rekeningen en charters, soo als deselve zijn berustende in de Generalitijts Reekenkamer, beginnende met den jaare 1583 tot heeden CBG -
VGCBNL000523 [Aantekeningen betreffende de geschiedenis van Hoorn] CBG -
VGCBNL000524 Lijst van de regeering der stad Leyden CBG -
VGCBNL000780 [Lijst van burgemeesters, raadsheren, secretarissen, syndici en andere regerinspersonen van Groningen] CBG -
VGCBNL000863 [Aantekeningen betreffende de geschiedenis van Hoorn] CBG -
VGCBNL000522 Hendrik-Ido-Ambacht, 1332-1982: bestuurders en ambachtslieden CBG -
VGCBNL000938 [Lijsten van schepenen van Brussel] CBG -
VGCBNL000757 [Limburgse zegels] CBG -
VGCBNL000843 Naemen van de casteleynen, bailleuwen, burgemeesteren , schepenen, tresoriers, fabrijkm(eester)en etc: soo nae als deselve, so uyt stads registeren, caemerboeken als oude beseyden en brieven te vinden zijn geweest NL -
VGCBNL000758 [Limburgse zegels] CBG -
VGCBNL000841 Veertigraden van Delft CBG -
VGCBNL000772 Wapens Raden Vroedschap Gouda Jacob van Dijk CBG -
VGCBNL000888 Reymerswale. Burgemeesters, schepenen, baljuws etc. CBG -
VGCBNL000759 [Limburgse zegels] CBG -