20 resultaten in 'Handschriften'

Registratiecode Titel Deelbibliotheek Foto Download afbeelding
VGCBNL001212 Wapens in geschilderd en gebrand glas in de vensters van het kasteel Heeswijk CBG -
VGCBNL000800 De vier quartieren van Frieslandt als oostergoo, Westergoo, Seevenwalden ende de steden, met hare gritenijen, vervolgens de wapens van alle oude en adelijcke familien van deselve provintie op A:B: naer ordre gestelt CBG -
VGCBNL000767 [Wapens van Utrechtse heerlijkheden] CBG -
VGCBNL001211 [Beschrijving van schepenzegels uit Tiel en Zandwijk] CBG -
VGCBNL001077 Inleijdingh tot de Hollantsche Wapen=Kunde etc. NL -
VGCBNL001099 [Index op het wapenboek d'Yvoy] NL -
VGCBNL000766 Aanteekeningen over heraldiek CBG -
VGCBNL000984 Wapenboek CBG -
VGCBNL000816 Gelijke wapens CBG -
VGCBNL001085 [Wapenboek] NL -
VGCBNL001088 [Alfabetische lijst met namen van vorstelijke en andere, veelal bekende personen] NL -
VGCBNL000988 Grafschriften, rouwborden en kerkglazen in verscheidene plaatsen in Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant en van enkele plaatsen in Dutschland NL -
VGCBNL000814 La Marche de Lille CBG -
VGCBNL000817 Regelen der wapenkunde en wijze van blazoeneeren CBG -
VGCBNL000794 [Heraldische varia] NL -
VGCBNL000795 Wapenkreten, spreuken en letters in wapens CBG -
VGCBNI001208 Wapenbeschrijvingen voorkomende in Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden betreffende Europeanen op Java, beschreeven door Mr. P.C. Bloijs van Treslong Prins NL -
VGCBNL000890 Monumenta sepulchralia CBG -
VGCBNL000818 Foutieve wapens in het Armorial G�n�ral van J.B. Rietstap CBG -
VGCBNL000616 [Aantekeningen over heraldiek] CBG -