25 resultaten in 'Handschriften'

Registratiecode Titel Deelbibliotheek Foto Download afbeelding
VGCBNL000807 Familiewapens op de Algemeene Begraafplaats te 's-Gravenhage CBG -
VGCBNL000771 [Aantekeningen over wapens op grafzerken in kerken in de provincie Zuid-Holland} CBG -
VGCBNL000819 [Grafschriften in Nederland en Belgi´┐Ż] NL -
VGCBNL000839 Rouwborden CBG -
VGCBNL000992 De grafzerken in de kerk van Scherpenzeel CBG -
VGCBNL001202 Grafzerken CBG -
VGCBNL000897 Grafzerken groote Kerk te Alkmaar CBG -
VGCBNL000991 [[Grafschriften begraafplaats Zoutkamp] CBG -
VGCBNL001089 Beschrijvingen van grafstenen in verschillende kerken NL -
VGCBNL000801 Wapenborden en grafzerken in Gelderland en Overijssel CBG -
VGCBNL000987 [Grafschriften op de begraafplaats Oud Eik en Duinen te 's-Gravenhage] CBG -
VGCBNL000994 Teksten op enkele grafstenen der Rooms-Katholieke begraafplaats te Schiedam CBG -
VGCBNL001098 Aanvullingen op "Genealogische en heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Zeeland beschreven door Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins' CBG -
VGCBNL000812 Wapenen op grafzerken en wapenborden in kerken binnen de stad Utrecht en eenige andere plaatsen, benevens de wapenen der proosten van het kapittel van St. Jan te Utrecht van 1249 tot 1740 CBG -
VGCBNL000988 Grafschriften, rouwborden en kerkglazen in verscheidene plaatsen in Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant en van enkele plaatsen in Dutschland NL -
VGCBNL001072 [Grafschriften in de Grote Kerk te Breda] CBG -
VGCBNL000891 Urbis Trajectinae monumentorum collectio, exhibens heroum aliorumque beatae memoriae clarissimorum virorum insignia et epitaphia CBG -
VGCBNL000990 [Grafschriften in kerken te Delft en Leiden] CBG -
VGCBNL001091 Register van Monumenten en Graftomben in Nederland CBG -
VGCBNL000890 Monumenta sepulchralia CBG -
VGCBNL000989 Grafschriften te Hulst CBG -
VGCBNL001099 [Index op het wapenboek d'Yvoy] NL -
VGCBNL000981 Grafzerken in de kerk van Vianen CBG -
VGCBNL000993 Aantekeninge van het merkweerdige, gevonden in de kerken onder het ressort der E(dele) classis van Nederveluwe ter occasie van de kerkevisitaite 1748 CBG -
VGCBNL000986 Grafborden in Gelderland CBG -