6.622 resultaten in 'Handschriften'

Registratiecode Titel Deelbibliotheek Foto Download afbeelding
VGCBNL000556 Kwartieren CBG -
VGCBNL001030 Ondertrouwregisters Hervormde Gemeente: Ingen (1772-1806); Kerkwijk (1653-1812); Kesteren (1655-1796); Kootwijk (1638-1810); Culemborg (1651-1796); Laag Keppel (1772-1815) CBG -
VGCBNL000288 Diverse geslachtslijsten rakende de familie de Vlaming van Outshoorn en haar aanverwanten NL -
VGCBNL000718 Preuves pour la v�rification, que la famille de Valckenisse descent legitiment (sic!) de l'ancienne, privilegi�e et noble famille de Coudenberghe de Brusselles CBG -
VGCBNL000097 [Verslag van een reis door West Europa] CBG -
VGCBNL000498 Genealogie van het geslacht Stortenbeker CBG -
VGCBNL000019 Kwartieren van de kinderen van Johannes Judith Veeren en Jacoba Barbara Schuller tot Peursum CBG -
VGCBNL001051 Ondertrouwregister Hervormde Gemeente: Ophemert (1662-1769); Ophemert en Zennewijnen (1772-1810); Opheusden (1752-1810); Otterlo (1690-1828); Overasselt (1666-1796); Putten (1597...1798) CBG -
VGCBNL000702 [Kwartierstaten van Rotterdamse families] CBG -
VGCBNL000324 Zegenzangen voor den heere Mr. Johannes Beukelaar en Jonkvrouwe Susanna Christina Klaarbout, in den Echt vereenigd binnen Amsteldam den 25. van Oogstmaand des Jaars 1750 NL -
VGCBNL000526 Notulen burlesque NL -
VGCBNL000216 [Aantekeningen over de familie Mijnlieff] CBG -
VGCBNL000487 Genealogie der aloude en ridderlijke familie van Reede vanaf het jaar MCLXX tot op den tegenwoordigen tijd, hoofdzakelijk geput uit het familiearchief van Reede en vergeleken en aangevuld uit de beste bronnen NL -
VGCBNL000657 [Kwartierstaat van Nicolaas Peter V�rtheim, geb. 1929] CBG -
VGCBNL000153 Genealogie van den Huyse van Borssele in Zeelant, nog een korte deductie rakende de Ridderschap ende Edelen van 't Graafschap van Zeeland ende derzelver voorrechten,onder de Graaven, tot den jaare 1572 genooten CBG -
VGCBNL000168 Geslachtlijst van J.J. Jansen, geboren den 27en Maart 1812 CBG -
VGCBNL000714 [De Vroedschap van Zutphen] CBG -
VGCBNL000669 [Genealogie Wollfganck] CBG -
VGCBNL000658 Stam- en wapenboek van het geslacht V�rtheim CBG -
VGCBNL000606 [Kwartierstaat van Jacobus Paulus de Man, geb. Schoonhoven 25 oktober 1880] CBG -
VGCBNL000581 Geslachtboom of de afkoomelingen van Doen Beyense van Driel CBG -
VGCBNL000801 Wapenborden en grafzerken in Gelderland en Overijssel CBG -
VGCBNL001047 Ondertrouwregister Hervormde Gemeente: Winterswijk (1620-1811); IJzendoorn (1677-1796) CBG -
VGCBNL000799 Regenten (Meesters) van het Oude ook wel genoemd Heilige Geest en Maria Gasthuis te Delft, voor zoo ver hunne wapens niet beschreven zijn door Rietstap in zijn Armorial General of van de gegeven beschrijving afwijken CBG -
VGCBNL000613 Notities familieonderzoek CBG -
VGCBNL000242 [Aantekeningen over de families Ruijsch] CBG -
VGCBNL000584 Kwartierstaat van Mr. Adrianus Catharinus Cornelius Folkersma, geb. Soerabaja, 27 maart 1906 CBG -
VGCBNL000709 [Kwartierstaten] CBG -
VGCBNL000148 128 kwartieren van Willem Philip Veeren CBG -
VGCBNL000145 Veeren. Kwartieren van moederszijde Schuller tot Peursum CBG -
VGCBNL000709 [Kwartierstaten] CBG -
VGCBNL001226 Geslagt register van Floris Abbekerk Tromp van moeders sijde. Beginnende met moeders vaders vaders vader vader NL -
VGCBNL000311 De Bucquoy genaamd de Klopper CBG -
VGCBNL000974 [Aantekeningen over Friese families] CBG -
VGCBNL000852 [Genealogie van de familie den Drijver] CBG -
VGCBNL000813 Wapenen van adelijke en aanzienlijke geslachten van Frankrijk CBG -
VGCBNL000578 Nakomelingen en kwartierstaten van: Zeno Willem Maria Deurvorst en van: Alida Maria Adriana Louisa van der Hardt Aberson CBG -
VGCBNL000482 [Kwartierstaat van Arnold Adriaan Pit, geb. 11 juni 1871] CBG -
VGCBNL001136 Geschiedenis van het geslacht Vaassen (II) CBG -
VGCBNL000732 Geslacht van der Pot NL -
VGCBNL001183 Genealogie Snethlage CBG -
VGCBNL000114 [Beschrijving van wapenkwartieren op grafzerken in kerken] CBG -
VGCBNL001044 Ondertrouwregister Hervormde Gemeente: Valburg en Homoet (1676-1771); Varik (1669-1808); Varsseveld (1772-1811) CBG -
VGCBNL000230 [Aantekeningen over de families Pichot en Morris] CBG -
VGCBNL000399 Genealogie van het geslacht Boogaart CBG -
VGCBNL000405 [Genealogie de Bye] CBG -
VGCBNL000305 Die genealogie van mijn saliger Moeders geslachte CBG -
VGCBNL000518 Kwartieren van de kinderen van Johannes Judith Veeren en Jacoba Barbara Schuller tot Peursum Kwartierstaten der aangehuwden CBG -
VGCBNL000617 [Kwartierstaat van Luitje Jan Moesker, geb. 1915] CBG -
VGCBNL001224 Geslagt Register van Floris Abbekerk Tromp. Beginnende met moeders moeders vaders moeders vaders vader NL -