6.622 resultaten in 'Handschriften'

Registratiecode Titel Deelbibliotheek Foto Download afbeelding
VGCBNL000858 Journaal eener reis van 's-Gravenhage naar Port Mahon door een gedeelte van Belgi�, Frankrijk & Spanje CBG -
VGCBNL001250 Doopregister van de Hervormde Gemeente van Nijkerk, 1771-1812 CBG -
VGCBNL000634 Kwartierstaat Siertsema CBG -
VGCBNL000619 [Album amicorum van Jacobus Baert] CBG -
VGCBNL000530 Kwartieren van vaderszijde Veeren CBG -
VGCBNL000612 Notities familieonderzoek CBG -
VGCBNL001009 Ondertrouwregisters Hervormde Gemeente: Dalem (1674-1808); Deil (1650-1811); Didam (1637-1809); begraafregister (1704-1800); Dinxperloo, ondertrouw Herv. Gem.(1660-1811) CBG -
VGCBNL000586 Kwartierstaat van Mr. Adrianus Catharinus Cornelius Folkersma, geb. Soerabaja, 27 maart 1906 CBG -
VGCBNL000124 [Aantekeningen over de familie Hooglandt] CBG -
VGCBNL000677 [Genealogie van de familie van Asch van Wijck] CBG -
VGCBNL000900 [Diverse aantekeningen over de geschiedenis van Zeeland en Zeeuwse families] CBG -
VGCBNL000564 Kwartierstaat van : Herman Arthur en Maximiliaan Orobio de Castro CBG -
VGCBNL000366 Salisiana ou pr�cis historique et g�n�alogie de la famille de Salis CBG -
VGCBNL000658 Stam- en wapenboek van het geslacht V�rtheim CBG -
VGCBNL001136 Geschiedenis van het geslacht Vaassen (II) CBG -
VGCBNL000874 [Doop-, trouw- en overlijdensregister van het regiment Walen in Staatse dienst (regiment dragonders)] CBG -
VGCBNL000622 Kwartierstaat Siertsema CBG -
VGCBNL001011 Ondertrouwregisters Hervormde Gemeente Eibergen (1653-1812) CBG -
VGCBNL000597 [Kwartierstaat van Johann Friedrich Erwin Kessler, geb. 1748] CBG -
VGCBNL000634 Kwartierstaat Siertsema CBG -
VGCBNL000749 Wapenboek van meestendeels Nederlandsche geslachten CBG -
VGCBNL000505 [Genealogie Vaillant] CBG -
VGCBNL000630 Genealogie van het geslagte des Ruelles CBG -
VGCBNL000622 Kwartierstaat Siertsema CBG -
VGCBNL000386 Genealogie van de Van der Upwichs CBG -
VGCBNL001126 Genealogie Hesselink CBG -
VGCBNL000020 Kwartieren van de kinderen van Johannes Judith Veeren en Jacoba Barbara Schuller tot Peursum CBG -
VGCBNL000008 [Aantekeningen over de familie Van Alkemade] CBG -
VGCBNL000517 Kwartieren van de kinderen van Johannes Judith Veeren en Jacoba Barbara Schuller tot Peursum Kwartierstaten der aangehuwden CBG -
VGCBNL000581 Geslachtboom of de afkoomelingen van Doen Beyense van Driel CBG -
VGCBNL000530 Kwartieren van vaderszijde Veeren CBG -
VGCBNL000762 Genealogie Schuller, Schuller tot Peursum, Bosschaert Schuller, van der Werven Schuller CBG -
VGCBNL000672 Kwartierstaat Wolters CBG -
VGCBNL000415 [Aantekeningen over oude adellijke families] NL -
VGCBNL001158 Kwartierstaat van Reijn CBG -
VGCBNL001099 [Index op het wapenboek d'Yvoy] NL -
VGCBNL000889 Sliedrecht. Predikanten, ouderlingen, diakenen enz. CBG -
VGCBNL001053 Das Geschlecht Deutgen CBG -
VGCBNL000722 [Kwartierstaat van Henri Dignus von Brucken Fock, geb. 21 augustus 1817] CBG -
VGCBNL000393 [Parenteel van Adrichem] CBG -
VGCBNL000406 [Genealogie de Bye] CBG -
VGCBNL000670 Kwartierstaat Wolters CBG -
VGCBNL001013 Ondertrouwregisters Hervormde Gemeente: Epe (1605-1708); Epe (doopregister) (1695-1811); Erichem, ondertrouw (1645-1796); Ermelo (1747-1807); Est (1665-1772); Ewijk (1771-1802); Gameren (1642-1824); Garderen (1699-1798) CBG -
VGCBNL001067 Genealogie ende wapenen der Eedelen van Holland en Zeeland NL -
VGCBNL001163 Kwartierstaat Schlimme CBG -
VGCBNL000565 [Genealogie van de familie Ewijk] CBG -
VGCBNL000554 [Aantekeningen over families van het eiland Tholen] CBG -
VGCBNL000147 128 kwartieren van Willem Philip Veeren CBG -
VGCBNL001067 Genealogie ende wapenen der Eedelen van Holland en Zeeland NL -
VGCBNL000148 128 kwartieren van Willem Philip Veeren CBG -